Cheng-Ling Chang(Brad)

  

PhD. Student
Mechanical
Engineering


Mechanical Engineering
University of Washington
Seattle, WA, 98195
E-mail: changlin@u.washington.edu

Winter 2009

Syllabus

Course Website

Education


University of Washington
Mechanical Engineering, 2006-present

National Chung-Cheng University
Chia-yi, Taiwan, Master of Science in Mechanical Engineering, 2004

National Chung-Cheng University
Chia-yi, Taiwan, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 2002

 

 

Fun Facts