Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

10A – KORUMA/YEDEKLEME YÖNTEMLERİ–
INDIVIDUAL BACK-UP STRATEGIES

‘Veri kaybolmasının engellenmesi ancak bu başa gelmeden önce olabilir.’ Dijital verilerinizi bireysel bir sistemle korumak için bir plan ve uygulama yapmanız şarttır.
“The time to prevent data loss is before it happens.” Planning and implementing a personal system for preserving your digital data is essential.

Tehlikeler- DANGERS:
Verilerin silinmesi - Inattentive erasure/deletion of data
Sabit diski yokeden elektrik kesilmeleri - Power failures that destroy hard disks
Kazalar - Accidents – dropping, moisture
Afetler - Disasters
Alet/Makina bozulması - Equipment failures (if/when the drive fails)
Alet/Makina çalınması - Loss/theft of equipment
Virüsler - Viruses/trojans/malware