Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

10A – KORUMA/YEDEKLEME YÖNTEMLERİ–
INDIVIDUAL BACK-UP STRATEGIES

“Ama ben bütün işimi ofisteki iletişim ağına bağlı bilgisayarımda yapıyorum. Orada herşey sistem elemanları tarafından yedekleniyor (dolayısıyla endişe etmeme gerek yok!).” “But I do all of my work on a network/on my office machine, and it is backed-up by systems people (so I do not have to worrry about it!).”

“Yıllardır bu bilgisayarımı kullanıyorum ve bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım.” “I have had my computer for years, and I have never had a problem.”

“Verilerimi yedeklemeyi hiç düşünmüyorum. Çok meşgulüm, vaktim olunca yaparım.” “I never think about backing-up my data. I am really pretty busy , and I will do it later when I have time.”

“Bilgisayarlar çok karmaşık aletler ve neyin yedeklenmesi ya da nasıl yapılması gerektiğini bilemeyebilirim.” “Computers are very complicated, and I may not be able to sort out what needs to be backed-up and how to go about it.”

“Bilgisayarımda çok az bilgi var. Bu bilgileri tekrar oluşturmam çok da zor olmaz.” “I have very little data on my machine, and it would be easy enough for me to re-enter/reload the data.”

Bunların hiçbirine inanmayın!
DO NOT BELIEVE IT!