Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

10A – KORUMA/YEDEKLEME YÖNTEMLERİ–
INDIVIDUAL BACK-UP STRATEGIES

En kötüsü başa gelmeden, belgenizi korumak için gerekli olan basit adımlar. Easy steps you can take to protect your data before the worst happens.

Tüm verilerinizi ayrı bir aygıtta tutun. Yazılım iç aygıtta, veri dosyaları dış aygıtta. Keep all of your data on a separate device. Keep software on your internal hard drive and DATA files (.doc, .txt, .jpg, etc.) external.

Veri dosyalarınızı her hafta ya da her ay dış aygıttan bir CD’ye veya başka bir koruma ortamına aktarın. Copy your DATA files from the external device to a CD, jump drive, or other storage media on a daily or weekly basis.