1A - GENEL BAKIŞ: YAZI BİÇİMLERİ /ALFABE
OVERVIEW: SCRIPTS