1A - GENEL BAKIŞ: STANDARDLAR
OVERVIEW: STANDARDS

paylaşılabilir kaynaklar – sharable sources

Osmanlıca yazıden latince yazıya transkripsiyon standardı nedir? What is the standard for transcription from Ottoman script to Latin script?