1C - YÖNTEM/ UYGULAMA – METHOD/APPLICATION

(transcripsiyon için)