2A - TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ (OST)

Kaynak yazı biçimindeki (arap hafleri) her karakterin karşılığı. Account for every glyph/character in the source script (Arabic).