2A - TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ (OST)

Kaynak yazı karakterleri (arap) ile hedef yazı karakterleri (latin) arasındaki birefir ilişki. One-to-one relationship between source glyphs (Arabic) and target script (Latin).