Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

OTURUM – SESSION
3A

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ
– REVERSIBLE TRANSCRIPTION