3A - GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ
– REVERSIBLE TRANSCRIPTION

Örnek dönüştürme SED (yorum, son, ilk) – Sample reverisble SED file (Editorial, final, Initial)

s/e+//g
s/a+//g
s/u+//g
s/e\*/\ه/g
s/a\*/\ه/g
s/{!a}/ \ا/g
s/{!i=}/ \ا\ي/g
s/{!o}/ \&1575;\و/g
s/!e/ \ا/g
s/{a=}/\ا/g
s/{i=}/\ي/g
s/{u=}/\&1608;/g