3A - GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ
– REVERSIBLE TRANSCRIPTION

Örnek dönüştürme SEDİ (ünsüzler) – consonants

s/b/\ب/g
s/c/\ج/
s/f/\ف/g
s/g/\گ/g
s/{k!}/\ق/g
s/l/\ل/g
s/r/\ر/g
s/n/\ن/g
s/t/\ت/g
s/v/\و/g
s/y/\&1610;/g
s/z/\&1586;/g