5A – METİN BİÇİMLEME (TEI/XML)
– TEXT MARK-UP (TEI/XML)