5A – METİN BİÇİMLEME (TEI/XML)
– TEXT MARK-UP (TEI/XML)

Bir şiirin XML imleriyle biçimlenmesine örnek
- An example of XML verse mark-up

<poem>
<poem_title> {G.}azel </poem_title>
<poem_no> 9.</poem_no>
<rhyme_scheme> Mef{*}{u=}l{u:} f{a=}{*}il{a=}t{u:} mef{*}{a=}{i=}l{u:} f{a=}{*}il{u:}n</rhyme_scheme>
<couplet><coupletno>1.</coupletno><hem><hemno>a.</hemno> C{a=}n{a=} yeter bu c{a=}numa cevr {u:} cef{a=}lar it</hem>
<hem><hemno>b.</hemno> Zecr ise c{a=}ne anca{k!} ola gel vef{a=}lar it </hem></couplet>
<couplet><coupletno>2.</coupletno><hem><hemno>a.</hemno> Ma{h-}utlar ile {k!}ar{s,}u{n=}a oldu{k!}{c,}a {*}{a=}{s,}{i.}{k!}u{n=} </hem>
<hem><hemno>b.</hemno> Sen oyna g{u:}l ra{k!}{i=}b ile {h-}o{s,} {h-}o{s,} {s!}af{a=}lar it </hem></couplet>
<couplet><coupletno>3.</coupletno><hem><hemno>a.</hemno> {*}{A=}{s,}{i.}{k!}laru{n=}{i.} b{i=}-g{u:}nah {o:}ld{u:}rme d{o=}stum </hem>
<hem><hemno>b.</hemno> {O:}ld{u:}r ra{k!}{i=}b{..}i k{a=}firi b{a=}r{i=} {g.}az{a=}lar it </hem></couplet>
<couplet><coupletno>4.</coupletno><hem><hemno>a.</hemno> Lu{t!}f ile {k!}{i.}l {*}il{a=}c bu g{u:}n ey tab{i=}b{..}i c{a=}n{a=} </hem>
<hem><hemno>b.</hemno> Dil {h-}asted{u:}r fir{a=}k u g{u:}le gel dev{a=}lar it </hem></couplet>
<couplet><coupletno>5.</coupletno><hem><hemno>a.</hemno> {S,}{i=}rin leb ile a{g.}zu{n=}a sunmu{s,} i Mihri yar </hem>
<hem><hemno>b.</hemno> {*}{O:}mr{i=} {c,}o{k!} olsun el g{o:}t{u:}r imdi du{*}{a=}lar it </hem></couplet>
</poem>