Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

OTURUM – SESSION

7A

ESKİ BELGELER –
DEALING WITH LEGACY DOCUMENTS