7A –ESKİ BELGELER
LEGACY DOCUMENTS

  1. Meslektaşlarımın ve benim yıllardır elektronik formda hazırladığımız belgeler var. Bunları dönüştürmemiz gerekecek mi? My colleagues and I have a substantial body of Ottoman material in electronic form that we have prepared over the years. Do we need to convert this material?
  2. Daha önce edindiğim ve kullanmaktan hoşlandığım Osmanlıca karakterler var. Bu yazı karakterlerini XML/ASCII diyagraf sisteminde kullanabilir miyim? I have Ottoman fonts that I made/acquired some time ago and that I like very much. Can I continue to use these fonts with the XML/ASCII-digraph system?
  3. (...) programlarını kullanarak yayımladığım kitaplar/makaleler var. Bu malzemeleri XML/ASCII diyagraf sistemine dönüştürmek mümkün mü? I have published several books/articles using [software]. Is there a way to convert these files to the XML/ASCII-digraph system?
  4. Meslektaşlarımın benimle paylaşmak istediği birçok belge var. Ben XML/ASCII diyagraf sistemini kullanmak istiyorum fakat onların belgeleri (...) programında hazırlanmış. Bu belgeleri nasıl kullanabilirim? My colleagues have numerous texts that they are willing to share with me. I would like to use the XML/ASCII-digraph system, but their files are formatted with [software]. How can I use the texts offered to me with this system?