7A –ESKİ BELGELER
LEGACY DOCUMENTS

-Eski yazılım sistemindeki problemlerin üstesinden gelmek:
- Strategies for dealing with documents in old software:

  1. Geçiş: Eğer eski yazılım sisteminin yeni bir edisyonu varsa eski belgeleri bu yeni sisteme taşımayı deneyin. MIGRATION: If there is a current version of the old software package, try importing the old document into the latest version.
  2. Dönüşüm A : Eğer eski sistem belgenizi RTF (Zenginleştirilmiş Metin Yapısı) olarak ya da Standart biçimde kaydetmenizi sağlıyorsa bu seçeneği deneyin. CONVERSION A: If the old software package allows you to “SAVE AS” or to “EXPORT” to some STANDARD format such as RTF (Rich Text Format) or HTML, try this option
  3. Dönüşüm B: Belgenizi satırbaşları ile ASCII ‘sadece metin’ olarak kaydedin. CONVERSION B: “SAVE” your document as ASCII “text-only” with line-breaks.
  4. Dönüşüm C: Eğer başka bir seçeneğiniz yoksa ‘ara ve değiştir’ ve ‘kes ve yapıştır’ komutlarını kullanarak eski belgenizi yeni belge biçimlerine dönüştürün. CONVERSION C: If other choices are not available to you, use “search-and-replace” and “cut-and-paste” to move your legacy data to new document formats.