7A –ESKİ BELGELER
LEGACY DOCUMENTS

Belge dönüşümünde Problemler/Riskler: Problems/risks in document conversion

 1. Özel karakterlerin kaybolması - LOSS OF SPECIAL CHARACTERS
  Çözüm - SOLUTION:
  Dönüşümden önce karakterleri ASCII diyagraflarına çevirin. KarakleriConvert characters to ASCII-digraphs before conversion.
 2. Biçim kaybolması - LOSS OF FORMATTING
  Çözüm – SOLUTION:
  XML/HTML imlerini dönüşümden önce ekleyin. Insert XML/HTML tags before conversion.
 3. Geriye kalan özel karakterler/biçimleme - REMAINING ODD CHARACTERS/FORMATTING
  Çözüm – SOLUTION:
  Belge temizliği Document clean-up