7A –ESKİ BELGELER
LEGACY DOCUMENTS

Eski belgelerdeki eski yazı karakterleriyle ilgili problemler - Problems with older fonts in legacy documents.