Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

9A -
META VERİSi– METADATA

Dublin Core Metadata Elements

– ISO 15836 http://dublincore.org

Başlık Title
Oluşturan Creator
Konu/Anahtar sözcük Subject/Keywords
Tanım Description
Yayımcı Publisher
Katılımcı Contributor
Tarih Date
Tür Type
Biçim Format
Tanımlayıcı Identifier
Kaynak Source
Dil Language
İlişki Relation
Kaplam Coverage
Haklar Rights