Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar

9A -
META VERİSİ– METADATA

XML/HTML belgeme Meta Verisi nasıl eklerim? How do I include METADATA in my HTML/XML document?

HTML
<head>
      <meta name=“title” value=“Mihri Hatun: Divan”>
      <meta name=“creator” value=“D. Havlioğu”>
      <meta name=“publisher” value=“OTAP”>
      <meta name=“date” value=“2006.07.05”>
      <meta name=“source” value=“MS ayasofia_35a”>
      <meta name=“rights” value=“D. Havlioğu”>
</head>

XML
<teiHeader>
      <title>Mihri Hatun: Divan</title>
      <creator>D. Havlioğu</creator>
      <publisher>OTAP</publisher>
      <date>2006.07.05</date>
      <source>MS ayasofia_35a</source>
      <rights>D. Havlioğu</rights>
</teiHeader>