1.

Baki

1. a. Alayiş-i dünyadan el çekmeye niyyet var
b. Yakında adem dirler bir şehre azimet var
2. a. Uçdı bu fezalardan mürg-ı dil-i nalanım
b. Aram idemez oldum efkar-ı seyahat var
3. a. Nuş eylese bir aşik ta haşre dek ayılmaz
b. Bezm-i feleğin bilmem camında ne halet var
4. a. Bu halet ile ey dil sağ olmada alemde
b. Derd-ü gamı dilberle ölmekte letafet var
5. a. Ser terkine ka'ildir dünyaya gönül virmez
b. Terk ehlinin ey Baki başında sa'adet var