1.

Gazel

Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

1. a. Beni cāndan uṣandırdı cefādan yār uṣanmaz mı
b. Felekler yandı āhumdan murādum şemʿi yanmaz mı
2. a. Ḳamu bīmārına cānān devā-yı derd ėder ihsān
b. Niçün ḳılmaz baña dermān beni bīmār sanmaz mı
3. a. Þeb-i ḥicrān yanar cānum töker ḳan çeşm-i giryānum
b. Uyarur ḥalḳı efġānum ḳara baẖtum uyanmaz mı
4. a. Gül-i ruẖsāruna ḳarşu gözümden ḳanlu aḳar ṣu
b. Ḥabībim faṣl-ı güldür bu aḳar ṣular bulanmaz mı
5. a. Ġamum pinhān dutardum ben dėdiler yāra ḳıl rūşen
b. Dėsem ol bīvefā bilmeñ inanur mı inanmaz mı
6. a. Degildüm ben saña māˀil sen ettüñ ʿaḳlumı zāil
b. Baña ṭaʿn eyleyen ġāfil seni görgeç utanmaz mı
7. a. Fużūlī rind-i şeydādur hemīşe ḥalḳa rüsvādur
b. Ṣoruñ kim bu ne sevdādur bu sevdādan uṣanmaz mı