30.

sırri

failatun

1. a. Merḥabā ey bāde-i bezm-i ezel mest{a=]nesi b. ʿ{A=]}rif-i ʿlm-i ledünniñ mā-sivā bīgānesi
2. a. Cilvesi her ẕerrede lākin nihān bīgāneden b. Āşināya "men ʿaref eṣd[a=}fınıñ dürdānesi
3. a. Mevlevī tācı mı yoḳsa vāḳıf-ı is̲nā ʿaşer b. Ḳalmışız ḥayretde bu şemʿiñ ulu pervānesi
4. a. Þāh-bāz-ı ḳuds olan dil vermedi bu fānīye b. Lā-mekāndır ʿālem-i maʿnāda ʿlī lānesi
5. a. "Küntü kenz" esrārına maḥrem olan ʿāriflere b. Sırrīyā teˀs̲īr eder mi zāhidiñ efsānesi