1.

Gazel

failatun/failatun/failun

1. a. Bakdukça sana kan saçulur didelerimden
b. Bağrum delinür navek-i müjganını gör geç
2. a. Cānı kim cānānı içün sevse cānānın sever
b. Cānı içün kim ki cānānın sever cānın sever
3. a. Her kimün ālemde mıkdārıncadur tab'ınde meyl
b. Men leb-i cānānumu Hızr Ab-ı Hayvānın sever
4. a. Başa dem düştükçe taksīr eylemez eyler meded
b. Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger kanın sever
3. a. Müşg-i Çīn āvāre olmuşdur vatandan men kimi
b. Hansı şūhun bilmezem zülf-i perīşānın sever
3. a. Şu ki ser-gerdān gezer başında vardur ki hevā
b. Gālibā bir gül-ruhun serv-i hırāmānın sever