1.

Gazel

b. Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı
1 a. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
b. Niçün kılmaz bana derman beni bīmar sanmaz mı
2 a. Kamu bimarına canan deva-yı derd eder ihsan
b. Uyarır halkı efgānım kara bahtım uyanmaz mı
3 a. Şeb-i hicran yanar cānım döker kan çeşm-i giryānım
b. Habībim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı
4 a. Gül-i ruhsārına karşu gözümden kanlu akar su
b. Desem ol bi-vefa bilmem inanır mı inanmaz mı
5 a. Gamım pinhan tutardım ben dediler yāre kıl ruşen
b. Beni tan eyleyen gafīl seni görgeç utanmaz mı
6 a. Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
b. Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdādan usanmaz mı
7 a. Fuzuli rind-i şeydadır hemişe halka rüsvadır