Hevesname

[English]

Hevesname

Başlık: Hevesname
Yazar: Tacizade Cafer Çelebi
Editör: Hivren Demir and Hakan Atay
Edisyon: Elektronik edisyon
Sorumluluk: OTAP
Kapsam: 3732 beyit ve sözcük listesi
Yayıncı: OTAP
Yazılış tarihi: (d.1515)
Basılış tarihi: -
Telif: OTAP
Notlar: A version of this text is edited by Necati Sungur and published by Türk Tarih Kurumu with the title Tacizade Cafer Çelebi, Heves-name: İnceleme, tenkitli metin in Ankara, Turkey in 2006.
Metin kimlik no: N/A

e-posta: otap@u.washington.edu

Disclaimer

Bu sitedeki her dosyanın telif hakları yazarına aittir. Satış, dağıtım ve üzerinde düzenleme yapılmadığı sürece, bu dosyalar izin gerektirmeden herkes tarafından kullanılabilir. Bu şartlar dahilinde siteye girmek için buraya tıklayın.