Revānī (Şücā)

[English]
Başlık/Title: Revāni Divanı
Yazar/Author: Revāni (Şücā)
Editör/Editor: Mehmet Çavuşoğlu
Edisyon/Edition: Elektronik edisyon/Electronic edition
Sorumluluk/Responsibility: OTAP
Kapsam/Extent: Dibace, Kasideler, Musammatlar, Gazeller
Yayıncı/Publisher: OTAP
Yazılış tarihi/Date of composition: d.1524
Basılış tarihi/Date of print publication:
Telif/Copyright: OTAP
Notlar/Notes: Final editing by Mehmet Çavuşoğlu, Walter Andrews and Ali Tanyeri. Tarlan published some poems taken from poetry journals, in his book Şiir mecmualarında XVI ve XVII. asır divan şiiri
Metin kimlik no/Text ID number: -

Revānī (Şücā)

e-posta: otap@u.washington.edu

Disclaimer

Bu sitedeki her dosyanın telif hakları yazarına aittir. Satış, dağıtım ve üzerinde düzenleme yapılmadığı sürece, bu dosyalar izin gerektirmeden herkes tarafından kullanılabilir. Bu şartlar dahilinde siteye girmek için buraya tıklayın.