REVANI Corpus Word List with count

180946

 1. (2) A
 2. (2498) a
 3. (1376) a.
 4. (2) abdāl
 5. (1) abdāla
 6. (1) abdāllar
 7. (1) abdāllaruz
 8. (1) Abdāluñ
 9. (2) abdāluñ
 10. (1) abdāl·ı
 11. (1) abdālı
 12. (1) abdālına
 13. (1) abdālınuñ
 14. (1) ablaḳ·ı
 15. (1) ac
 16. (1) acuġum
 17. (2) acı
 18. (1) Acıduġından
 19. (1) acılıġın
 20. (1) acıtdı
 21. (1) Acıyup
 22. (1) acıyup
 23. (3) Ad
 24. (6) ad
 25. (1) adaş
 26. (1) adaşlaruz
 27. (1) adu
 28. (1) adum
 29. (1) aduñ
 30. (2) aduña
 31. (1) aduñı
 32. (1) Adı
 33. (5) adı
 34. (6) adın
 35. (1) Adına
 36. (3) adını
 37. (1) adıyla
 38. (5) Al
 39. (29) al
 40. (1) Ala
 41. (2) ala
 42. (1) alacalansa
 43. (1) alalum
 44. (1) alam
 45. (4) alan
 46. (1) alanuñ
 47. (1) alası
 48. (1) alayına
 49. (1) alayınuñ
 50. (1) Aldanma
 51. (6) aldanma
 52. (1) aldanmayalum
 53. (1) aldanup
 54. (1) Aldanursız
 55. (1) Aldum
 56. (2) aldum
 57. (1) aldursa
 58. (1) alduġum
 59. (1) alduġumı
 60. (1) alduġına
 61. (2) alduḳ
 62. (1) Alduḳca
 63. (5) alduḳca
 64. (2) alduñ
 65. (1) alduñsa
 66. (5) Aldı
 67. (25) aldı
 68. (1) Aldılar
 69. (1) aldısa
 70. (8) Allāh
 71. (1) Allāha
 72. (1) Allāhdan
 73. (1) Allāhdur
 74. (1) Allāhümme
 75. (3) alma
 76. (3) almada
 77. (1) almadum
 78. (1) almadur
 79. (2) almadı
 80. (1) almalu
 81. (1) almaludur
 82. (1) almalusın
 83. (2) almasa
 84. (1) almasaydı
 85. (1) almasun
 86. (1) almayaldan
 87. (1) almayavuz
 88. (1) Almaz
 89. (3) almaz
 90. (1) almazam
 91. (5) almaġ
 92. (10) almaġa
 93. (3) almaḳ
 94. (2) almaḳda
 95. (1) Almış
 96. (21) almış
 97. (1) Almışdur
 98. (6) almışdur
 99. (2) alnuñ
 100. (1) alnuñda
 101. (5) alnı
 102. (1) alnında
 103. (1) alnını
 104. (3) alsa
 105. (2) alsam
 106. (13) Altun
 107. (32) altun
 108. (1) Altuna
 109. (2) altuna
 110. (4) altundur
 111. (1) altunlamazdı
 112. (1) altunlar
 113. (5) Altunlu
 114. (18) altunlu
 115. (1) altunlular
 116. (1) altunlusına
 117. (1) altunı
 118. (6) altına
 119. (6) altında
 120. (2) altından
 121. (2) aluban
 122. (19) alup
 123. (2) Alupdur
 124. (4) alupdur
 125. (2) Alur
 126. (13) alur
 127. (1) alurdı
 128. (1) alurken
 129. (1) alurlar
 130. (1) alurmış
 131. (1) Alursa
 132. (1) alursa
 133. (2) alçaḳ
 134. (1) alçaḳdur
 135. (1) alıgör
 136. (1) alımadum
 137. (1) alımayalar
 138. (1) Alımaz
 139. (2) alımaz
 140. (1) alımazsın
 141. (1) alına
 142. (1) alınca
 143. (1) Alındı
 144. (1) alınmayam
 145. (1) alınmaz
 146. (1) alışmaz
 147. (2) Ammā
 148. (11) ammā
 149. (2) amān
 150. (1) Anaẖtar
 151. (1) anañdan
 152. (1) Anca
 153. (1) ancasını
 154. (1) Ancaḳ
 155. (18) ancaḳ
 156. (4) ancılayın
 157. (1) And
 158. (1) and
 159. (1) Anda
 160. (40) anda
 161. (3) Andan
 162. (12) andan
 163. (2) Anlar
 164. (4) anlar
 165. (4) anlara
 166. (1) anlardan
 167. (3) anlaruñ
 168. (2) anları
 169. (1) anmaġa
 170. (1) anmaḳ
 171. (1) ansuz
 172. (9) Anuñ
 173. (147) anuñ
 174. (1) Anuñla
 175. (8) anuñla
 176. (5) Anuñçün
 177. (13) anuñçün
 178. (3) Anı
 179. (62) anı
 180. (1) anıcaḳ
 181. (1) anṭaḳa'llāhu
 182. (3) ara
 183. (2) Arada
 184. (7) arada
 185. (2) aradan
 186. (1) aramaz
 187. (2) arar
 188. (1) ararsa
 189. (1) arasañ
 190. (25) arasında
 191. (3) araya
 192. (1) Arayı
 193. (4) arayı
 194. (1) Armaġān
 195. (6) armaġān
 196. (1) Arnavuduñ
 197. (1) arslan
 198. (1) arslana
 199. (1) arslanum
 200. (1) Arta
 201. (1) Artar
 202. (10) artar
 203. (1) artardı
 204. (1) artarsa
 205. (1) artmaz
 206. (1) artup
 207. (1) arturalum
 208. (1) Arturdı
 209. (1) arturdı
 210. (2) artursa
 211. (7) arturur
 212. (1) artuġ
 213. (3) artuḳ
 214. (1) arḳadadur
 215. (2) arḳası
 216. (1) arḳasından
 217. (1) arḳasını
 218. (1) arż·ı
 219. (1) At
 220. (7) at
 221. (1) atalum
 222. (4) atar
 223. (1) atarlar
 224. (1) atarsa
 225. (1) atañdan
 226. (4) atdı
 227. (1) atdılar
 228. (1) atlar
 229. (2) atmaz
 230. (2) atmaġ
 231. (1) atmaḳ
 232. (3) Atuñ
 233. (6) atuñ
 234. (1) Atuñuñ
 235. (2) atuñuñ
 236. (1) Atı
 237. (5) atı
 238. (1) atılduġını
 239. (1) atılmaz
 240. (1) atım
 241. (3) atına
 242. (1) atından
 243. (1) atınuñ
 244. (2) avcı
 245. (1) Avladur
 246. (1) avladur
 247. (1) Avladuñ
 248. (1) avladı
 249. (1) avlayup
 250. (2) avuc
 251. (1) avuç
 252. (5) Ay
 253. (21) ay
 254. (2) aya
 255. (1) Ayaġ
 256. (9) ayaġ
 257. (10) ayaġa
 258. (1) Ayaġum
 259. (1) ayaġum
 260. (1) ayaġuma
 261. (4) Ayaġuñ
 262. (4) ayaġuñ
 263. (2) Ayaġuña
 264. (1) ayaġuña
 265. (1) ayaġuñı
 266. (3) Ayaġı
 267. (18) ayaġı
 268. (1) ayaġıdur
 269. (3) Ayaġın
 270. (4) ayaġın
 271. (14) ayaġına
 272. (1) Ayaġında
 273. (2) ayaġını
 274. (10) ayaḳ
 275. (3) ayaḳda
 276. (1) ayaḳdan
 277. (2) ayaḳdaş
 278. (1) ayaḳlarda
 279. (1) ayaḳlarsın
 280. (1) ayaḳlu
 281. (1) Ayda
 282. (1) ayda
 283. (1) aydalum
 284. (2) aydur
 285. (2) ayduñ
 286. (1) aylandur
 287. (2) aylar
 288. (1) aylaġa
 289. (1) Ayru
 290. (1) ayrudur
 291. (1) ayruḳ
 292. (1) ayrılmaz
 293. (1) Ayrılursam
 294. (1) Ayrılımazın
 295. (1) Ayuñ
 296. (1) ayvā
 297. (1) ayvāsı
 298. (1) Ayāz
 299. (4) ayı
 300. (2) ayına
 301. (1) Ayırma
 302. (1) ayırmaġ
 303. (1) ayırup
 304. (1) ayırur
 305. (2) ayıḳ
 306. (1) ayıḳdur
 307. (8) az
 308. (1) azdurmasun
 309. (1) azında
 310. (1) azıtduḳ
 311. (3) aʿdā
 312. (1) aʿdādan
 313. (1) aʿdānuñ
 314. (1) aʿdāya
 315. (1) Aʿdāñ
 316. (1) aʿdāña
 317. (1) aʿlem
 318. (1) Aʿlā
 319. (5) aʿlā
 320. (1) aʿlāda
 321. (1) aʿlādadur
 322. (2) aʿlādan
 323. (1) aʿlām·ı
 324. (1) aʿlāyadur
 325. (1) aʿlāyı
 326. (1) aʿmālden
 327. (1) aʿmālüm
 328. (1) aʿmālümdür
 329. (1) aʿmālümi
 330. (1) aʿrāb
 331. (1) Aʿrāfı
 332. (3) aʿẓam
 333. (1) aʿẓamdur
 334. (5) aç
 335. (6) aça
 336. (6) açar
 337. (1) açarlar
 338. (1) Açdum
 339. (1) açdum
 340. (1) açdurmayan
 341. (1) açdurur
 342. (2) açduġı
 343. (2) Açdı
 344. (9) açdı
 345. (2) açma
 346. (1) açmayalar
 347. (2) açmaz
 348. (1) açmaġa
 349. (1) Açmaḳ
 350. (2) Açmış
 351. (2) açmış
 352. (1) Açsa
 353. (5) açsa
 354. (2) açuban
 355. (4) açup
 356. (4) açupdur
 357. (11) açuḳ
 358. (1) açuḳdur
 359. (1) açuñ
 360. (3) açıla
 361. (3) Açıldı
 362. (12) açıldı
 363. (1) açılma
 364. (3) açılmaduḳ
 365. (2) açılmadı
 366. (1) açılmamış
 367. (1) Açılmasun
 368. (1) açılmasun
 369. (1) Açılmaz
 370. (5) açılmaz
 371. (1) Açılmış
 372. (6) açılmış
 373. (1) açılsun
 374. (3) açılup
 375. (1) Açılur
 376. (16) açılur
 377. (1) açılursa
 378. (1) açıḳ
 379. (1) aḍḥādur
 380. (4) aġ
 381. (1) aġalanur
 382. (2) aġalar
 383. (1) aġalıḳdur
 384. (1) aġardı
 385. (1) Aġarmaz
 386. (1) Aġarmış
 387. (3) aġarmış
 388. (1) aġarmışdur
 389. (1) aġartmaz
 390. (1) aġduran
 391. (1) aġdı
 392. (2) aġladup
 393. (1) Aġladur
 394. (1) Aġladursın
 395. (1) aġladuġum
 396. (1) aġladuġumı
 397. (1) aġladuġuñ
 398. (1) aġlama
 399. (1) aġlamadan
 400. (4) aġlamayam
 401. (1) aġlamayayın
 402. (2) Aġlamaz
 403. (2) aġlamaz
 404. (2) Aġlamaġ
 405. (1) aġlamaġ
 406. (2) aġlamaġa
 407. (5) Aġlamaḳdan
 408. (3) aġlamaḳdan
 409. (1) Aġlar
 410. (11) aġlar
 411. (1) aġlaram
 412. (1) Aġlarsa
 413. (2) aġlarsa
 414. (1) aġlaruz
 415. (2) aġlasam
 416. (2) aġlasun
 417. (1) aġlatdı
 418. (1) aġlatmayınca
 419. (2) aġlayayın
 420. (1) aġlayup
 421. (1) Aġlaşurlar
 422. (1) aġmış
 423. (1) Aġrıdur
 424. (3) aġsa
 425. (11) aġyār
 426. (1) Aġyāra
 427. (4) aġyāra
 428. (3) aġyārdan
 429. (1) aġyārlar
 430. (3) aġyāruñ
 431. (6) aġyārı
 432. (2) Aġzuma
 433. (7) aġzuma
 434. (1) aġzumda
 435. (1) aġzumuz
 436. (1) Aġzumuñ
 437. (1) aġzumı
 438. (1) Aġzuñ
 439. (1) aġzuñ
 440. (3) aġzuña
 441. (1) Aġzuñuñ
 442. (1) Aġzuñı
 443. (3) Aġzı
 444. (11) aġzı
 445. (2) Aġzın
 446. (2) aġzın
 447. (2) Aġzına
 448. (2) aġzına
 449. (3) aġzında
 450. (1) Aġzından
 451. (3) aġzından
 452. (1) aġzını
 453. (1) aġzını‿anuñ
 454. (1) Aġırı
 455. (3) Aġız
 456. (4) aġız
 457. (1) aġıza
 458. (1) aġıs̲nī
 459. (1) aġṣān·ı
 460. (1) Aḥad
 461. (3) aḥbāb
 462. (1) aḥbāb·ı
 463. (1) aḥcār
 464. (1) aḥcārı
 465. (1) aḥkāmın
 466. (1) AḤMED
 467. (3) Aḥmed
 468. (1) Aḥmed·i
 469. (6) aḥmer
 470. (1) aḥrārı
 471. (1) Aḥsent
 472. (1) aḥsenü'l-ẖālıḳīn
 473. (1) aḥvāli
 474. (1) Aḥvālini
 475. (1) aḥvālini
 476. (1) Aḥvāl·i
 477. (1) aḥvāl·i
 478. (2) aḥvālümdür
 479. (2) aẖker
 480. (2) aẖlāḳı
 481. (1) aẖter
 482. (1) aẖtere
 483. (1) aẖter·i
 484. (1) aẖḍar
 485. (1) aẖḍarda
 486. (1) Aẖşamlamadı
 487. (1) aẖşamlamaz
 488. (1) Aẖşamlamaġa
 489. (4) Aḳ
 490. (12) aḳ
 491. (1) Aḳan
 492. (1) aḳan
 493. (2) Aḳar
 494. (11) aḳar
 495. (1) Aḳdı
 496. (1) aḳlıġın
 497. (1) aḳlıġını
 498. (1) aḳrānum
 499. (1) aḳsa
 500. (1) aḳvāli
 501. (1) Aḳyazı
 502. (2) aḳça
 503. (1) Aḳçasuz
 504. (1) aḳçasın
 505. (1) aḳçayı
 506. (1) Aḳıda
 507. (3) aḳıdur
 508. (1) aḳıncısı
 509. (1) aḳıtduġum
 510. (1) aḳıtdı
 511. (1) aḳıtsa
 512. (1) aḳṣā·yı
 513. (1) añ
 514. (5) Aña
 515. (162) aña
 516. (1) añarlar
 517. (1) añarsa
 518. (1) añdum
 519. (1) añdurduñ
 520. (1) añdurmadı
 521. (1) añdurmaz
 522. (1) Añladuñ
 523. (1) añladı
 524. (1) añladılar
 525. (1) Añlanur
 526. (1) añlara
 527. (1) Añlaruñla
 528. (1) añlayımaya
 529. (1) Añma
 530. (7) añma
 531. (2) añmayalar
 532. (2) añmayalum
 533. (1) Añmaz
 534. (5) añmaz
 535. (3) añmaġa
 536. (1) Añmañuz
 537. (1) añmış
 538. (2) añsa
 539. (1) añsam
 540. (3) añup
 541. (2) añılan
 542. (1) añıldı
 543. (1) añılmaz
 544. (1) añılmazdı
 545. (2) añılsa
 546. (1) Añılur
 547. (1) aṣa
 548. (4) aṣar
 549. (2) aṣardı
 550. (2) aṣdum
 551. (2) Aṣdı
 552. (5) aṣdı
 553. (1) Aṣdılar
 554. (1) aṣfar
 555. (1) aṣlanum
 556. (2) aṣlā
 557. (1) Aṣmadı
 558. (1) aṣmaz
 559. (1) Aṣmaġa
 560. (1) aṣmaġa
 561. (1) aṣmaḳ
 562. (4) aṣmış
 563. (1) aṣsa
 564. (1) aṣup
 565. (1) aṣḥāb
 566. (3) Aṣḥāb·ı
 567. (3) aṣḥāb·ı
 568. (1) aṣḥābı
 569. (1) aṣılacak
 570. (1) aṣılası
 571. (1) aṣılduġına
 572. (1) Aṣıldı
 573. (1) Aṣıldılar
 574. (1) Aṣılmalu‿ider
 575. (2) aṣılmış
 576. (1) aṣılu
 577. (1) aṣṣa
 578. (1) aṣṣı
 579. (1) Aṣṣıya
 580. (1) aş
 581. (1) aşurduñ
 582. (1) aşḳar
 583. (1) Aṭlas
 584. (5) aṭlas
 585. (1) aṭlasdur
 586. (1) Aṭlas·ı
 587. (1) aṭlas·ı
 588. (2492) b
 589. (1377) b.
 590. (1) Bahr·i
 591. (2) bahā
 592. (1) bahādanḳalmaz
 593. (2) bahādırlıḳ
 594. (1) bahāne
 595. (1) bahānedür
 596. (7) Bahār
 597. (29) bahār
 598. (1) Bahārda
 599. (1) bahārda
 600. (1) bahāristān·ı
 601. (1) bahāristānıdur
 602. (6) Bahār·ı
 603. (2) bahār·ı
 604. (2) bahārı
 605. (1) bahārına
 606. (1) bahārını
 607. (3) bahāsı
 608. (1) bahāsıdur
 609. (1) bahāsın
 610. (1) bahā·yı
 611. (1) Bal
 612. (1) bal
 613. (1) baldan
 614. (1) balmumları
 615. (1) balumdur
 616. (1) balçıġ
 617. (1) bang·i
 618. (1) Barmaġ
 619. (2) barmaġ
 620. (1) Barmaġuñda
 621. (2) barmaġı
 622. (1) Barmaġın
 623. (3) barmaġın
 624. (1) Barmaġına
 625. (5) barmaġına
 626. (1) barmaġınuñ
 627. (4) barmaḳ
 628. (1) barmaḳları
 629. (1) barmaḳlarını
 630. (1) barışduralum
 631. (2) barışmadı
 632. (1) batdılar
 633. (1) batmış
 634. (1) batup
 635. (1) batılmış
 636. (1) Bay
 637. (1) bay
 638. (1) baya
 639. (6) bayram
 640. (2) bayramdur
 641. (1) bayramı
 642. (1) bayramını
 643. (1) Bayraḳ
 644. (2) bayraḳ
 645. (1) bayraḳ·ı
 646. (2) Baʿżī
 647. (1) Baġdād
 648. (1) Baġdāddan
 649. (1) Baġdād·ı
 650. (1) Baġdādını
 651. (1) Baġladum
 652. (2) baġladum
 653. (3) baġladı
 654. (1) Baġlamalu
 655. (1) baġlamasa
 656. (1) baġlamasaydı
 657. (2) Baġlamış
 658. (2) baġlandı
 659. (1) baġlanur
 660. (2) baġlar
 661. (1) baġlasam
 662. (5) baġlu
 663. (2) baġruma
 664. (1) Baġruña
 665. (2) baġruña
 666. (1) Baġrı
 667. (6) baġrı
 668. (2) baġrına
 669. (1) Baġrında
 670. (1) baġıdur
 671. (2) baġın
 672. (3) baġırlu
 673. (1) baġırlı‿olmasa
 674. (1) baġışla
 675. (1) baġışladı
 676. (1) baġışlamasun
 677. (2) baġışlar
 678. (1) baġışlardı
 679. (1) Baḥr
 680. (2) baḥr
 681. (1) Baḥre
 682. (1) baḥre
 683. (2) baḥrine
 684. (5) Baḥr·i
 685. (1) baḥr·i
 686. (1) baḥr·ı
 687. (1) baḥrī
 688. (1) baḥrīdür
 689. (1) Baḥtum
 690. (8) baḥs̲
 691. (1) baḥs̲in
 692. (2) baẖt
 693. (2) baẖtumdur
 694. (1) Baẖt·ı
 695. (3) baẖt·ı
 696. (2) baẖtı
 697. (1) baẖş
 698. (4) baḳ
 699. (1) baḳam
 700. (1) Baḳamaz
 701. (1) baḳamaz
 702. (1) baḳarmış
 703. (1) baḳma
 704. (1) baḳmayam
 705. (3) Baḳmaz
 706. (5) baḳmaz
 707. (1) Baḳmazam
 708. (1) baḳmazdı
 709. (1) Baḳmazsa
 710. (1) Baḳmaġa
 711. (1) baḳmañ
 712. (1) baḳmañuz
 713. (1) baḳsañ
 714. (1) baḳsun
 715. (2) baḳup
 716. (1) baḳā
 717. (1) baḳāyı
 718. (1) Baḳā·yı
 719. (1) baḳır
 720. (1) Baḳışlarıyle
 721. (2) baḳışlu
 722. (19) Baña
 723. (81) baña
 724. (2) baṣ
 725. (1) baṣamaz
 726. (7) baṣar
 727. (1) baṣarda
 728. (3) baṣarsa
 729. (1) baṣduġına
 730. (2) baṣdı
 731. (1) baṣmadum
 732. (1) baṣmadı
 733. (1) baṣmışdur
 734. (1) baṣsam
 735. (1) baṣup
 736. (1) Baṣīret
 737. (1) baṣṣa
 738. (1) baṣṣañ
 739. (12) Baş
 740. (22) baş
 741. (2) başa
 742. (1) başara
 743. (2) başda
 744. (3) Başdan
 745. (6) başdan
 746. (1) başla
 747. (2) başladı
 748. (1) başlamasun
 749. (1) başlamışdur
 750. (8) başlar
 751. (1) başlara
 752. (1) başlarla
 753. (2) başlaruz
 754. (1) başları
 755. (1) başlasa
 756. (1) başlasun
 757. (5) başlu
 758. (1) başluca
 759. (1) başmaġuñda
 760. (1) başmaġın
 761. (1) başmaġınuñ
 762. (3) başum
 763. (2) Başuma
 764. (6) başuma
 765. (1) Başumda
 766. (2) başumda
 767. (1) Başumuzda
 768. (1) Başumuñ
 769. (1) başumı
 770. (1) başuñ
 771. (1) Başuñda
 772. (2) Başı
 773. (6) başı
 774. (1) başıdur
 775. (5) başın
 776. (7) Başına
 777. (25) başına
 778. (2) Başında
 779. (13) başında
 780. (3) başından
 781. (3) Başını
 782. (4) başını
 783. (3) başḳa
 784. (1) Baṭḥā
 785. (1) Be
 786. (5) be
 787. (1) be-Mekke
 788. (1) be-nām
 789. (3) Be-ġāyet
 790. (4) be-ġāyet
 791. (1) bebecuġum
 792. (1) bed
 793. (1) bed-baẖtı
 794. (1) bed-kīşe
 795. (7) bed-nām
 796. (1) bed-nāmdan
 797. (1) bed-nāmdur
 798. (1) bed-ẖū
 799. (1) bed-ẖūya
 800. (2) Bedaẖşān
 801. (1) Bedaẖşāna
 802. (1) Bedaẖşāndan
 803. (1) Bedaẖşānī
 804. (9) bedel
 805. (1) bedeldür
 806. (1) bedeli
 807. (1) bedelüm
 808. (1) beden
 809. (1) bedenlerle
 810. (1) bedr
 811. (1) bedrine
 812. (1) bedīʿin
 813. (1) bedīʿüñle
 814. (2) BEG
 815. (2) Beg
 816. (3) beg
 817. (2) begcegüzüm
 818. (1) begdür
 819. (1) beglense
 820. (1) beglenür
 821. (1) Beglenürseñ
 822. (2) Begler
 823. (6) begler
 824. (1) beglerbegi
 825. (1) beglerbegisi
 826. (1) beglerbegisin
 827. (1) beglerde
 828. (1) beglere
 829. (1) begleri
 830. (1) Beglerüz
 831. (1) Beglerüñ
 832. (1) beglerüñ
 833. (1) Begligüm
 834. (1) Begligüñ
 835. (1) begligüñ
 836. (2) Beglik
 837. (2) beglik
 838. (1) beglikden
 839. (1) begzādelerüñ
 840. (1) begzādemüz
 841. (1) begzādeyi
 842. (3) Begüm
 843. (19) begüm
 844. (2) behcet·i
 845. (2) Behey
 846. (2) behey
 847. (2) behişt
 848. (1) Behrām-kīn
 849. (1) behçet·i
 850. (1) Bekci
 851. (1) beklediler
 852. (1) beklemese
 853. (1) Bekler
 854. (1) bekler
 855. (1) beklerin
 856. (1) bekleye
 857. (1) bekleyelüm
 858. (1) bekrī
 859. (1) bel
 860. (1) belbeleler
 861. (2) beli
 862. (2) belin
 863. (1) beline
 864. (1) Beliġrāduñ
 865. (1) belki
 866. (1) bellüdür
 867. (1) belʿġi
 868. (20) belā
 869. (2) belābil·i
 870. (1) belāda
 871. (3) belādan
 872. (1) belādur
 873. (1) belālara
 874. (1) belālardan
 875. (2) belālu
 876. (1) belāsıdur
 877. (1) belāsın
 878. (1) belāsını
 879. (1) Belāya
 880. (1) belāyı
 881. (1) belā·yı
 882. (3) belāġat
 883. (1) belāġatde
 884. (2) Belī
 885. (4) belī
 886. (1) Belürdi
 887. (1) belürdi
 888. (1) belürdür
 889. (1) Belürmez
 890. (1) belürse
 891. (41) Ben
 892. (74) ben
 893. (2) Bencileyin
 894. (2) bencileyin
 895. (3) bend
 896. (8) bende
 897. (1) bende-fermānı
 898. (1) bende-veş
 899. (1) bende-vār
 900. (1) bendeden
 901. (1) bendedür
 902. (1) bendelerüñ
 903. (1) bendelikden
 904. (1) Benden
 905. (8) benden
 906. (1) bendenüñ
 907. (4) bendesi
 908. (1) bendesidür
 909. (2) bendesine
 910. (1) bendesiyken
 911. (2) bendeye
 912. (1) bende‿olmış
 913. (2) Bende·i
 914. (6) bende·i
 915. (1) bendeẖānede
 916. (4) Bendeñ
 917. (16) bendeñ
 918. (2) bendeñdür
 919. (8) bendeñe
 920. (1) bendeñem
 921. (4) bendeñi
 922. (7) bendeñüñ
 923. (1) bendine
 924. (2) bend·i
 925. (4) Benefşe
 926. (57) benefşe
 927. (1) benefşeden
 928. (1) benefşedür
 929. (1) benefşeler
 930. (8) benefşenüñ
 931. (1) benefşeye
 932. (3) benefşezār
 933. (1) Benek
 934. (5) benek
 935. (1) beneklü
 936. (2) beng
 937. (3) bengī
 938. (1) bengīye
 939. (1) bengümüze
 940. (21) Beni
 941. (67) beni
 942. (1) bennā·yı
 943. (1) bensüz
 944. (1) benī
 945. (18) Benüm
 946. (99) benüm
 947. (1) Benümle
 948. (1) benümle
 949. (1) Benümçün
 950. (1) ber-devām
 951. (1) ber-ẖordār
 952. (2) berdār
 953. (1) Berf
 954. (45) berf
 955. (1) berfi
 956. (1) berfüñ
 957. (1) bergdür
 958. (2) bergi
 959. (2) bergidür
 960. (2) Berg·i
 961. (9) berg·i
 962. (1) beri
 963. (1) berkidüp
 964. (1) berr
 965. (1) berre·i
 966. (10) berāber
 967. (2) berāt
 968. (2) Berāt·ı
 969. (5) berāt·ı
 970. (1) berātı
 971. (2) berātına
 972. (2) BERĀY·I
 973. (4) berīn
 974. (4) berḳ
 975. (1) berḳı
 976. (11) berü
 977. (2) bes
 978. (1) besdür
 979. (1) beste
 980. (1) Besṭat·i
 981. (1) beydaḳı
 982. (2) beydaḳını
 983. (1) beylik
 984. (19) Beyt
 985. (3) beyt
 986. (5) beyti
 987. (1) Beytimüñ
 988. (1) Beytu'llāh
 989. (7) beyt·i
 990. (1) Beytü'l-Muṭahhar
 991. (1) beytüm
 992. (1) beytümüñ
 993. (1) beytüñ
 994. (1) beytüñi
 995. (1) beyābānī
 996. (8) beyān
 997. (1) beyānda
 998. (1) beyān·ı
 999. (1) beyānı
 1000. (1) beyāża
 1001. (1) beyāżıdur
 1002. (1) beyāżıle
 1003. (1) beyāżın
 1004. (1) beyża
 1005. (1) Beyża·i
 1006. (1) beyża·i
 1007. (5) Beyżā
 1008. (2) Beyżāyı
 1009. (2) bezendi
 1010. (1) Bezimde
 1011. (1) bezimde
 1012. (1) bezin
 1013. (8) Bezm
 1014. (20) bezm
 1015. (1) bezm-gāh·ı
 1016. (3) bezm-ārā
 1017. (1) bezm-ārāya
 1018. (3) Bezme
 1019. (8) bezme
 1020. (1) Bezmgāh·ı
 1021. (1) bezmgāhı
 1022. (1) bezmi
 1023. (4) bezmin
 1024. (1) Bezminde
 1025. (9) bezminde
 1026. (1) Bezmine
 1027. (6) bezmine
 1028. (1) bezminüñ
 1029. (25) Bezm·i
 1030. (28) bezm·i
 1031. (1) Bezmümde
 1032. (1) Bezmümüz
 1033. (1) bezmümüz
 1034. (2) bezmümüzde
 1035. (1) bezmümüzi
 1036. (1) Bezmüñ
 1037. (7) bezmüñ
 1038. (5) Bezmüñde
 1039. (8) bezmüñde
 1040. (6) Bezmüñe
 1041. (3) bezmüñe
 1042. (1) beñ
 1043. (1) Beñdeş
 1044. (2) beñek
 1045. (1) beñlerden
 1046. (1) Beñleri
 1047. (2) beñleri
 1048. (1) Beñleridür
 1049. (1) beñlerinüñ
 1050. (2) Beñlerüñ
 1051. (1) beñlerüñ
 1052. (1) beñli
 1053. (1) Beñzedem
 1054. (2) Beñzedürdüm
 1055. (1) beñzedürin
 1056. (1) Beñzedürsin
 1057. (1) Beñzemez
 1058. (2) beñzemez
 1059. (1) Beñzemiş
 1060. (1) beñzemiş
 1061. (1) beñzemişdür
 1062. (11) Beñzer
 1063. (40) beñzer
 1064. (3) Beñzerdi
 1065. (1) beñzerdi
 1066. (1) beñzerin
 1067. (1) Beñzetdi
 1068. (1) Beñzetme
 1069. (1) beñzetsem
 1070. (1) beñzeye
 1071. (1) beñzeyen
 1072. (1) beñzeyimez
 1073. (1) beñzeyüp
 1074. (2) beñzi
 1075. (1) beñzinde
 1076. (2) beñzüm
 1077. (2) beñzümüz
 1078. (2) beñüñ
 1079. (4) beş
 1080. (2) beşer
 1081. (1) Beşigi
 1082. (1) beşigi
 1083. (1) beşāret
 1084. (1) bi'l-ḥaḳḳı
 1085. (4) bi'llāh
 1086. (4) Bi'llāhi
 1087. (9) bi'llāhi
 1088. (1) bi't-tamām
 1089. (1) bi-ʿavni'llāhi
 1090. (2) Bi-ḥamdi'llāh
 1091. (1) Bi-ḥamdi'llāhi
 1092. (1) bigi
 1093. (2) Bikr·i
 1094. (1) bil
 1095. (2) Bildiler
 1096. (1) bildügin
 1097. (1) bildügüm
 1098. (5) Bildüm
 1099. (5) bildüm
 1100. (1) bildürürler
 1101. (6) bile
 1102. (1) bileginden
 1103. (1) bilen
 1104. (1) bilersin
 1105. (1) bilesin
 1106. (1) bilimüz
 1107. (1) Bilinde
 1108. (1) bilindi
 1109. (2) biline
 1110. (1) bilinmez
 1111. (1) bilinür
 1112. (1) bilişden
 1113. (1) bilişdük
 1114. (1) bilişlerin
 1115. (1) bilişlik
 1116. (1) Billūrdan
 1117. (1) billūrın
 1118. (1) bilmede
 1119. (1) bilmedi
 1120. (2) bilmek
 1121. (1) Bilmeyenler
 1122. (1) Bilmez
 1123. (3) bilmez
 1124. (1) bilmezdi
 1125. (6) bilmezdüm
 1126. (7) Bilmezem
 1127. (5) bilmezem
 1128. (1) Bilmezin
 1129. (1) bilmezin
 1130. (1) Bilmezlik
 1131. (3) Bilmezüz
 1132. (1) bilse
 1133. (2) Bilsek
 1134. (1) bilsek
 1135. (2) bilsem
 1136. (1) bilseydüñ
 1137. (2) Bilseñ
 1138. (1) bilsün
 1139. (1) Bilāl·i
 1140. (6) Bilür
 1141. (21) bilür
 1142. (1) bilürdüm
 1143. (1) bilürdüñ
 1144. (1) bilürem
 1145. (1) Bilürin
 1146. (1) bilürin
 1147. (1) Bilürler
 1148. (1) bilürler
 1149. (1) bilürmiş
 1150. (3) Bilürsin
 1151. (8) bilürsin
 1152. (1) bilürsiz
 1153. (1) Bilürüz
 1154. (3) bilürüz
 1155. (1) bilüñe
 1156. (1) bilüñle
 1157. (1) Bilüñüñ
 1158. (2) bin
 1159. (1) bindükce
 1160. (1) bine
 1161. (1) Binecek
 1162. (2) binmiş
 1163. (2) binā
 1164. (1) binüp
 1165. (165) Bir
 1166. (442) bir
 1167. (1) biraz
 1168. (1) bire
 1169. (2) birer
 1170. (7) Biri
 1171. (13) biri
 1172. (1) biridür
 1173. (2) birin
 1174. (7) birine
 1175. (1) Birini
 1176. (1) birinç
 1177. (1) birinüñ
 1178. (3) Birisi
 1179. (5) birisi
 1180. (1) birisidür
 1181. (1) birisine
 1182. (1) birlige
 1183. (2) biryān
 1184. (1) birḳaç
 1185. (1) bisātın
 1186. (1) Bisāṭ·ı
 1187. (1) Bitdi
 1188. (2) bitdi
 1189. (2) biten
 1190. (2) biter
 1191. (1) bitermiş
 1192. (4) bitmiş
 1193. (1) bitse
 1194. (3) bitürdi
 1195. (1) Bitüre
 1196. (2) bitüre
 1197. (1) bitürmişdür
 1198. (2) bitürür
 1199. (5) Biz
 1200. (30) biz
 1201. (3) bizden
 1202. (7) Bize
 1203. (27) bize
 1204. (13) bizi
 1205. (1) Bizüm
 1206. (12) bizüm
 1207. (1) Bizümle
 1208. (3) bizümle
 1209. (1) biç
 1210. (1) biçer
 1211. (1) biçilür
 1212. (1) biḥār
 1213. (8) Biñ
 1214. (22) biñ
 1215. (1) Biñini
 1216. (1) biñler
 1217. (1) bişen
 1218. (1) Bişürdi
 1219. (1) bişürür
 1220. (1) boncuḳlar
 1221. (1) borcını
 1222. (1) bostān
 1223. (1) Bostānda
 1224. (1) Bostān·ı
 1225. (1) bostān·ı
 1226. (1) bostānıdur
 1227. (1) bostānını
 1228. (1) boyadı
 1229. (1) Boyamış
 1230. (1) boyamışdur
 1231. (2) boyandı
 1232. (2) boyanmış
 1233. (1) boyansun
 1234. (1) boyansın
 1235. (1) boyanursın
 1236. (1) boyasa
 1237. (1) boydaş
 1238. (1) Boylu
 1239. (1) boylu
 1240. (1) boylulara
 1241. (1) boylularuñ
 1242. (1) Boynu
 1243. (2) Boynuma
 1244. (2) boynuma
 1245. (1) Boynuñ
 1246. (1) boynuñda
 1247. (3) Boynı
 1248. (2) boynı
 1249. (1) Boynına
 1250. (13) boynına
 1251. (1) Boynında
 1252. (2) boynında
 1253. (1) Boynındaġı
 1254. (2) Boynını
 1255. (1) boynını
 1256. (1) boyum
 1257. (2) boyun
 1258. (2) boyuñ
 1259. (1) boyuña
 1260. (1) boyuñla
 1261. (2) boyı
 1262. (1) boyın
 1263. (1) boyına
 1264. (1) boyını
 1265. (1) bozamaz
 1266. (4) bozan
 1267. (1) bozar
 1268. (1) bozdoġan
 1269. (1) bozmaġa
 1270. (1) bozuldı
 1271. (1) bozılsa
 1272. (1) Boġazı
 1273. (3) boġazı
 1274. (1) boġazından
 1275. (1) boġmaġın
 1276. (1) Boşaldı
 1277. (144) Bu
 1278. (457) bu
 1279. (2) bucaḳlarında
 1280. (2) budaġıdur
 1281. (1) budaġına
 1282. (2) budaġında
 1283. (1) budaġından
 1284. (2) Budur
 1285. (25) budur
 1286. (9) bugün
 1287. (1) bugünüm
 1288. (1) bul
 1289. (3) bula
 1290. (1) bulalar
 1291. (1) Bulalı
 1292. (1) bulalı
 1293. (1) bulam
 1294. (1) bulanmışdur
 1295. (1) bulanıḳlıḳ
 1296. (1) Bularuñ
 1297. (3) bulasın
 1298. (1) bulavuz
 1299. (1) Bulaydı
 1300. (1) bulaydı
 1301. (1) bulaşmış
 1302. (1) bulduġın
 1303. (1) bulduḳ
 1304. (3) Buldı
 1305. (13) buldı
 1306. (2) bulmadum
 1307. (2) bulmadı
 1308. (1) bulmamışdur
 1309. (2) bulmasa
 1310. (1) bulmasaydı
 1311. (1) bulmaya
 1312. (1) bulmayalar
 1313. (1) Bulmaz
 1314. (5) bulmaz
 1315. (1) bulmaġ
 1316. (1) bulmaġa
 1317. (1) bulmaġın
 1318. (4) bulmış
 1319. (1) bulmışdur
 1320. (1) bulmışdı
 1321. (1) bulmışdıMıṣra
 1322. (2) Bulsa
 1323. (5) bulsa
 1324. (1) bulsam
 1325. (1) buluban
 1326. (1) buludı
 1327. (1) bulunup
 1328. (3) bulup
 1329. (1) bulupdur
 1330. (1) Bulur
 1331. (11) bulur
 1332. (1) Bulurdum
 1333. (1) bulurdum
 1334. (1) bulurdı
 1335. (3) bulursa
 1336. (1) bulurın
 1337. (1) Bulut
 1338. (1) bulut
 1339. (2) bulutdan
 1340. (2) bulutlar
 1341. (1) bulımadum
 1342. (3) bulımaz
 1343. (1) bulındı
 1344. (1) bulındıyse
 1345. (1) bulınmaya
 1346. (1) bulınmaz
 1347. (3) bulınur
 1348. (1) bulışmasam
 1349. (3) Bunca
 1350. (3) bunca
 1351. (2) buncalayın
 1352. (5) bunda
 1353. (1) bundan
 1354. (1) bunlaruñ
 1355. (2) Bunuñ
 1356. (2) bunuñ
 1357. (1) Bunı
 1358. (4) bunı
 1359. (1) burası
 1360. (1) burc
 1361. (1) burc·i
 1362. (2) Burc·ı
 1363. (9) burc·ı
 1364. (3) burcına
 1365. (1) burduġı
 1366. (2) Burdı
 1367. (2) Bursa
 1368. (7) Bursanuñ
 1369. (1) Burāḳ
 1370. (1) Burāḳa
 1371. (1) busefer·i
 1372. (1) buyur
 1373. (2) buyurdı
 1374. (1) buyurmaz
 1375. (1) buyurmaġla
 1376. (1) buyurmışdur
 1377. (6) buẖūr
 1378. (1) buẖūrından
 1379. (5) buña
 1380. (1) BĀ
 1381. (2) bāb
 1382. (1) bābdan
 1383. (2) bāb·ı
 1384. (1) bābında
 1385. (1) bābını
 1386. (1) bāc
 1387. (2) Bād
 1388. (8) bād
 1389. (1) bād-pāya
 1390. (1) bādbān
 1391. (2) bāddan
 1392. (1) Bāde
 1393. (6) bāde
 1394. (2) bāde-nūş
 1395. (1) bāde-nūşları
 1396. (3) bāde-perest
 1397. (1) bādecisi
 1398. (1) bādekeşüñ
 1399. (1) bādelerüñ
 1400. (1) bādem
 1401. (1) Bādeye
 1402. (2) bādeye
 1403. (2) bādeyi
 1404. (1) Bāde·i
 1405. (4) bāde·i
 1406. (1) bādiye·i
 1407. (2) Bād·ı
 1408. (19) bād·ı
 1409. (6) bādām
 1410. (1) bādāmdan
 1411. (1) bādāmdur
 1412. (1) bādāmlar
 1413. (1) bādāmı
 1414. (1) bāküm
 1415. (1) Bāl
 1416. (6) bāl
 1417. (1) bālden
 1418. (1) bāli
 1419. (1) bālini
 1420. (1) bālişdür
 1421. (1) bālā
 1422. (1) bālācuġum
 1423. (1) bālādan
 1424. (3) bālāsı
 1425. (1) bālāya
 1426. (1) bālāyadur
 1427. (1) bālāyı
 1428. (1) bālāña
 1429. (1) bālīn
 1430. (3) bār
 1431. (1) bār-gāhınuñ
 1432. (1) bārgāh
 1433. (1) bārid-nefes
 1434. (1) bāruñı
 1435. (1) Bārān
 1436. (2) bārān
 1437. (1) bārānı
 1438. (1) bārı
 1439. (1) bārın
 1440. (1) BĀRĪ
 1441. (2) Bārī
 1442. (6) bārī
 1443. (1) bārūlar
 1444. (13) BĀYEZĪD
 1445. (14) Bāyezīd
 1446. (2) Bāyezīd·i
 1447. (3) bāzdār·ı
 1448. (1) Bāz·ı
 1449. (1) bāz·ı
 1450. (3) bāzār
 1451. (1) bāzāra
 1452. (1) bāzārda
 1453. (2) bāzāruñ
 1454. (4) Bāzār·ı
 1455. (5) bāzār·ı
 1456. (1) Bāzārı
 1457. (4) bāzārı
 1458. (1) bāzārıdur
 1459. (3) bāzārında
 1460. (1) bāzārınuñ
 1461. (1) bāzārī
 1462. (1) bāzīçesine
 1463. (1) bāzūya
 1464. (1) Bāzū·yı
 1465. (1) bāzū·yı
 1466. (1) Bāʿis̲
 1467. (5) bāʿis̲
 1468. (4) Bāġ
 1469. (17) bāġ
 1470. (1) Bāġa
 1471. (7) bāġa
 1472. (3) bāġbān
 1473. (1) Bāġbāndur
 1474. (1) Bāġbān·ı
 1475. (5) bāġbān·ı
 1476. (1) Bāġbānā
 1477. (2) Bāġda
 1478. (5) bāġda
 1479. (1) bāġdur
 1480. (21) Bāġ·ı
 1481. (17) bāġ·ı
 1482. (1) bāġçesin
 1483. (2) Bāġı
 1484. (3) bāġı
 1485. (2) bāġın
 1486. (1) bāġına
 1487. (1) bāġında
 1488. (1) bāġından
 1489. (2) bāġınuñ
 1490. (2) bāġını
 1491. (4) bāḳī
 1492. (1) bāṭıl
 1493. (1) bāṭın
 1494. (2) bıraḳdı
 1495. (1) bıçaġın
 1496. (1) bıçaḳdan
 1497. (1) bıçaḳlı
 1498. (1) bıñarı
 1499. (4) bī-
 1500. (1) bī-amān
 1501. (1) bī-bahār
 1502. (2) bī-bedel
 1503. (1) bī-bākde
 1504. (1) bī-bākem
 1505. (1) bī-cāna
 1506. (3) bī-duẖān
 1507. (1) bī-dāddan
 1508. (1) bī-dāduña
 1509. (1) bī-dīnligi
 1510. (1) bī-endāze
 1511. (1) bī-gümān
 1512. (1) bī-günāh
 1513. (1) bī-hemtāsına
 1514. (3) bī-iẖtiyār
 1515. (1) bī-mihr
 1516. (1) bī-minnet
 1517. (1) bī-naẓīrsin
 1518. (3) bī-nevā
 1519. (1) BĪ-nevālarla
 1520. (1) bī-nevālaruz
 1521. (1) bī-nihāye
 1522. (1) bī-nişān
 1523. (1) bī-pergār
 1524. (1) bī-pāsbān
 1525. (1) bī-raḥm
 1526. (1) bī-riyā
 1527. (1) BĪ-sütūn·ı
 1528. (1) Bī-tekellüf
 1529. (1) bī-tāb
 1530. (4) Bī-vefā
 1531. (6) bī-vefā
 1532. (1) bī-vefācuġı
 1533. (1) bī-vefānuñ
 1534. (1) bī-vefāsın
 1535. (1) bī-vefāyı
 1536. (1) bī-ʿad
 1537. (1) Bī-çāre
 1538. (5) bī-çāre
 1539. (2) bī-ġam
 1540. (1) bī-ġāye
 1541. (1) BĪ-ḥadd
 1542. (2) bī-ḥicāb
 1543. (2) bī-ḥisāb
 1544. (1) bī-ḥāṣıl
 1545. (1) bī-ẖaber
 1546. (2) Bī-ḳarār
 1547. (7) bī-ḳarār
 1548. (1) bī-ḳuṣūr
 1549. (2) bī-şümār
 1550. (2) bī-s̲ebāt
 1551. (1) bīdār
 1552. (1) bīgāneler
 1553. (2) bīkār
 1554. (1) bīkārdur
 1555. (1) bīmār
 1556. (2) bīmāra
 1557. (1) bīmārdur
 1558. (1) bīmārumdan
 1559. (1) bīmār·ı
 1560. (1) bīmārı
 1561. (1) bīmārına
 1562. (1) Bīsütūn·ı
 1563. (1) bīşeler
 1564. (4) bölük
 1565. (1) bön
 1566. (1) börki
 1567. (7) Böyle
 1568. (20) böyle
 1569. (3) bükdi
 1570. (1) bükdüñ
 1571. (1) büke
 1572. (1) büküldi
 1573. (1) Bükülüp
 1574. (1) Bükülüpdür
 1575. (8) Bülbül
 1576. (21) bülbül
 1577. (2) bülbül-veş
 1578. (2) Bülbülden
 1579. (1) bülbüldür
 1580. (1) Bülbüle
 1581. (3) bülbüle
 1582. (1) Bülbüli
 1583. (3) bülbüli
 1584. (2) bülbülidür
 1585. (1) bülbülin
 1586. (1) bülbülini
 1587. (3) bülbüller
 1588. (1) bülbüllerine
 1589. (4) Bülbül·i
 1590. (12) bülbül·i
 1591. (3) Bülbülüñ
 1592. (8) bülbülüñ
 1593. (4) bülend
 1594. (1) bülend-iḳtidār
 1595. (2) Bülend-mertebe
 1596. (2) bülend-mertebe
 1597. (2) bülend-pāye
 1598. (1) bülend-āvāze
 1599. (1) bülendine
 1600. (1) bülendüm
 1601. (1) bülendümdür
 1602. (1) bülendüñ
 1603. (1) bünyādını
 1604. (1) bürcinden
 1605. (1) bürc·i
 1606. (1) bürdüñ
 1607. (1) bürūcından
 1608. (1) bürūdet
 1609. (1) Bütden
 1610. (3) büt·i
 1611. (2) bütẖāne
 1612. (1) bütüñ
 1613. (1) büved
 1614. (2) Büyüdükce
 1615. (1) Büyük
 1616. (1) Büyüklenemez
 1617. (2) büyüklenmesün
 1618. (1) būs
 1619. (6) Būse
 1620. (12) būse
 1621. (1) būseler
 1622. (2) būselerin
 1623. (3) būselerüñ
 1624. (1) Būselikden
 1625. (1) Būsenüñ
 1626. (1) būsenüñ
 1627. (6) būsesin
 1628. (2) būsesine
 1629. (2) būsesini
 1630. (1) Būsesüz
 1631. (2) Būseye
 1632. (4) būseye
 1633. (3) būse·i
 1634. (1) Būseñ
 1635. (6) būseñ
 1636. (2) būseñe
 1637. (1) būseñi
 1638. (1) Būstān
 1639. (5) būstān
 1640. (1) būstān-serā·yı
 1641. (3) Būstānda
 1642. (1) būstānda
 1643. (2) Būstānuñ
 1644. (1) Būstān·ı
 1645. (3) būstān·ı
 1646. (1) būstānını
 1647. (2) būy
 1648. (3) Būy·ı
 1649. (3) būy·ı
 1650. (1) Būyı
 1651. (1) Būyına
 1652. (1) CAʿFER
 1653. (1) ceberūt
 1654. (1) Cebeyi
 1655. (1) Cebhesi
 1656. (1) cebhe·i
 1657. (1) cebr
 1658. (1) Cebrāyīl
 1659. (1) cebīn
 1660. (1) cebīni
 1661. (2) cedel
 1662. (1) Cedvel
 1663. (1) cedvel
 1664. (1) cedveller
 1665. (1) Cedvel·i
 1666. (1) Cefā
 1667. (12) cefā
 1668. (2) cefā-pīşe
 1669. (1) cefā-pīşeden
 1670. (1) cefā-ẖū
 1671. (1) cefādur
 1672. (4) cefākār
 1673. (2) cefākāra
 1674. (1) cefākāruñ
 1675. (1) cefākārı
 1676. (5) cefālar
 1677. (1) cefālarını
 1678. (2) cefāsı
 1679. (1) Cefāsın
 1680. (1) cefāsın
 1681. (2) cefāsını
 1682. (1) cefāya
 1683. (2) cefāyı
 1684. (1) cefā·yı
 1685. (1) cefāñ
 1686. (2) cefāña
 1687. (1) cefāñı
 1688. (2) Cehd
 1689. (2) cehennem
 1690. (1) Cehennemdür
 1691. (2) cehl
 1692. (1) cehālete
 1693. (3) celle
 1694. (1) cellād-veş
 1695. (1) cellāduña
 1696. (3) celāl
 1697. (1) celālehu
 1698. (1) celālet
 1699. (1) Celīs·i
 1700. (8) Cem
 1701. (2) Cem-iḳtidār
 1702. (1) Cemce
 1703. (2) Ceme
 1704. (1) Cemʿ
 1705. (4) cemʿ
 1706. (1) cemʿinde
 1707. (1) cemʿiyyet
 1708. (1) cemʿiyyetin
 1709. (1) cemʿli
 1710. (12) cemāl
 1711. (3) cemāle
 1712. (5) Cemāli
 1713. (4) cemāli
 1714. (2) Cemālin
 1715. (2) cemālin
 1716. (1) cemālinden
 1717. (2) cemāline
 1718. (2) Cemāl·i
 1719. (4) cemāl·i
 1720. (3) Cemālüñ
 1721. (5) cemālüñ
 1722. (1) cemālüñden
 1723. (1) cemālüñe
 1724. (2) cemālüñi
 1725. (2) cemī
 1726. (1) Cemīl
 1727. (1) cemīlin
 1728. (1) cemīlüñ
 1729. (2) cemīlüñi
 1730. (1) cemīlüñle
 1731. (1) Cemīʿ·i
 1732. (1) cemīʿ·i
 1733. (1) Cemşīd
 1734. (1) Cemşīd-nişān
 1735. (1) Cemşīddür
 1736. (5) Ceng
 1737. (11) ceng
 1738. (1) cenge
 1739. (1) cengi
 1740. (1) Cengümüz
 1741. (1) cengüñ
 1742. (1) cengüñde
 1743. (8) Cennet
 1744. (19) cennet
 1745. (5) Cennetde
 1746. (4) cennetde
 1747. (2) cennetdür
 1748. (2) Cennete
 1749. (3) cennete
 1750. (1) Cenneti
 1751. (2) cenneti
 1752. (3) Cennet·i
 1753. (1) cennet·i
 1754. (1) Cennetü'l-Meˀvā
 1755. (1) cennetü'l-meˀvā
 1756. (2) cennetüñ
 1757. (1) cenāḥ
 1758. (1) cer
 1759. (1) cerem
 1760. (2) ceres
 1761. (1) ceresdür
 1762. (1) Cerr
 1763. (1) cerr
 1764. (1) cerr·i
 1765. (3) cerrār
 1766. (1) cerāḥatini
 1767. (1) cerīdesin
 1768. (1) cerīdesine
 1769. (1) cerīde·i
 1770. (1) cevelānı
 1771. (4) cevher
 1772. (1) cevher-fürūş·ı
 1773. (1) Cevhere
 1774. (1) cevhere
 1775. (1) cevherine
 1776. (1) Cevherīdür
 1777. (3) Cevr
 1778. (16) cevr
 1779. (1) Cevre
 1780. (5) cevri
 1781. (1) cevrin
 1782. (1) Cevrini
 1783. (2) cevrini
 1784. (1) cevriyle
 1785. (2) cevr·i
 1786. (2) cevrüñ
 1787. (2) cevrüñden
 1788. (3) cevrüñi
 1789. (2) cevāb
 1790. (1) cevābında
 1791. (2) cevāhir
 1792. (1) Cevāhire
 1793. (1) cevāhiri
 1794. (1) cevāhiriyle
 1795. (1) cevāhirle
 1796. (1) cevāhir·i
 1797. (2) cevşen
 1798. (1) cevşenin
 1799. (1) cezā
 1800. (1) Cibrīl·i
 1801. (3) cidāl
 1802. (1) cidār
 1803. (1) ciger
 1804. (1) ciger-gūşem
 1805. (1) cigerdār
 1806. (1) cigerler
 1807. (1) cihetden
 1808. (12) Cihān
 1809. (93) cihān
 1810. (1) cihān-güşāñ
 1811. (1) cihān-güşāña
 1812. (2) cihān-tāba
 1813. (6) cihān-ārā
 1814. (2) cihān-ārāsı
 1815. (1) cihān-ārāyı
 1816. (1) cihān-ārā·yı
 1817. (9) cihāna
 1818. (17) Cihānda
 1819. (34) cihānda
 1820. (1) Cihāndan
 1821. (5) cihāndur
 1822. (1) cihāndāra
 1823. (1) cihāndārı
 1824. (1) cihāngīr
 1825. (1) cihāngīrüñ
 1826. (1) Cihānnümā
 1827. (1) Cihānnümāya
 1828. (4) cihāntāb
 1829. (1) cihāntāba
 1830. (4) cihānuñ
 1831. (2) Cihānı
 1832. (14) cihānı
 1833. (2) cild·i
 1834. (1) cilve
 1835. (1) cilve-gāh·ı
 1836. (1) Cilvede
 1837. (1) cilveler
 1838. (3) cilā
 1839. (2) cilāsı
 1840. (1) Cilā·yı
 1841. (1) cin
 1842. (1) Cinsi
 1843. (3) cinān
 1844. (1) cināna
 1845. (1) cinān·ı
 1846. (2) cisme
 1847. (1) cismi
 1848. (1) cisminde
 1849. (1) cismine
 1850. (2) cism·i
 1851. (1) Cismüm
 1852. (1) cismümde
 1853. (1) cismümi
 1854. (1) cismüñüz
 1855. (4) cuvān
 1856. (1) cuvān-baẖt
 1857. (1) cuvānuñ
 1858. (1) cā
 1859. (1) cā-be-cā
 1860. (1) cādūya
 1861. (1) cāhda
 1862. (1) cāhil
 1863. (1) Cāhile
 1864. (1) Cāhilüñ
 1865. (1) cāhilüñ
 1866. (1) cāh·ı
 1867. (3) cāhı
 1868. (24) cām
 1869. (1) cāma
 1870. (1) cāmdan
 1871. (4) cāme
 1872. (1) cāme-derīde
 1873. (1) cāmeler
 1874. (1) cāmelerle
 1875. (1) cāmelü
 1876. (1) Cāmesi
 1877. (2) cāmesin
 1878. (2) cāmesini
 1879. (1) cāmeye
 1880. (1) cāmeyi
 1881. (5) Cāme·i
 1882. (6) cāme·i
 1883. (1) cāmeñ
 1884. (1) Cāmeñe
 1885. (2) cāmiʿ
 1886. (2) cāmiʿinde
 1887. (4) Cāmiʿ·i
 1888. (1) cāmiʿ·i
 1889. (1) cāmum
 1890. (1) cāmumuzı
 1891. (23) Cām·ı
 1892. (56) cām·ı
 1893. (10) cāmı
 1894. (1) cāmıdur
 1895. (1) cāmın
 1896. (1) cāmına
 1897. (4) cāmını
 1898. (1) Cāmī
 1899. (24) Cān
 1900. (81) cān
 1901. (1) cān-efzāsı
 1902. (1) cān-efzāya
 1903. (2) cān-fezā
 1904. (1) cān-fezāya
 1905. (1) cān-feżāsından
 1906. (1) cān-perverüñ
 1907. (2) Cāna
 1908. (11) cāna
 1909. (4) cānda
 1910. (1) Cāndan
 1911. (3) cāndan
 1912. (1) cāndur
 1913. (1) Cānlar
 1914. (5) cānlar
 1915. (1) Cānların
 1916. (1) cānsūz
 1917. (5) Cānum
 1918. (4) cānum
 1919. (1) Cānuma
 1920. (4) cānuma
 1921. (1) cānumda
 1922. (1) cānumdadur
 1923. (1) cānumuza
 1924. (1) cānumı
 1925. (1) cānuñ
 1926. (2) Cān·ı
 1927. (4) cān·ı
 1928. (3) Cānā
 1929. (19) cānā
 1930. (14) cānān
 1931. (5) cānāna
 1932. (1) cānāndan
 1933. (6) cānāne
 1934. (6) cānāneler
 1935. (1) cānānelere
 1936. (1) Cānānelerüñ
 1937. (1) cānānenüñ
 1938. (1) Cānānesin
 1939. (1) cānānesüz
 1940. (2) cānāneye
 1941. (1) Cānāneyi
 1942. (2) cānāneyi
 1943. (1) cānānlar
 1944. (1) cānānum
 1945. (2) cānānuma
 1946. (2) cānānumdadur
 1947. (1) cānānumdan
 1948. (1) cānānumı
 1949. (3) cānānuñ
 1950. (2) cānānı
 1951. (1) cānānını
 1952. (1) cānānısın
 1953. (2) Cānı
 1954. (8) cānı
 1955. (1) cānıdur
 1956. (2) cānın
 1957. (1) Cānına
 1958. (5) cānına
 1959. (1) cānını
 1960. (1) cānısın
 1961. (1) cārūb
 1962. (1) cārūb-keş
 1963. (1) cāsūsumuzı
 1964. (1) cāvidān
 1965. (1) cāvidānīdür
 1966. (1) cılġı·ı
 1967. (1) CĪM
 1968. (1) cīm
 1969. (1) cīm·i
 1970. (1) cömerd
 1971. (1) cübbe‿örte
 1972. (1) cübbe·i
 1973. (1) cüllāb
 1974. (2) Cümle
 1975. (14) cümle
 1976. (1) cümleden
 1977. (2) cümlesi
 1978. (1) cümlesinüñ
 1979. (1) cümleten
 1980. (1) cümle·i
 1981. (1) Cünbiş·i
 1982. (1) cünūd·ı
 1983. (2) cünūn
 1984. (1) cürmi
 1985. (3) cürʿa
 1986. (1) Cürʿa-feşānlıġ
 1987. (1) Cürʿadān·ı
 1988. (1) cüst
 1989. (1) cū
 1990. (3) cūd
 1991. (2) Cūduñ
 1992. (2) cūduñ
 1993. (3) cūduñda
 1994. (1) cūduñdur
 1995. (1) Cūduñla
 1996. (1) cūdı
 1997. (1) Cūdına
 1998. (1) cūlar
 1999. (4) cūybār
 2000. (1) cūybārlarından
 2001. (1) cūyende·i
 2002. (1) Cūy·ı
 2003. (1) cūyı
 2004. (5) cūş
 2005. (1) d-r
 2006. (16) da
 2007. (1) Dad
 2008. (1) Dadı
 2009. (1) Dadın
 2010. (4) dadını
 2011. (1) dadıyle
 2012. (1) Darü's-selāmuñ
 2013. (1) daʿvet
 2014. (1) daʿvet·i
 2015. (1) daʿvālar
 2016. (2) daʿvāsın
 2017. (2) daʿvāyı
 2018. (2) Daʿvā·yı
 2019. (2) daʿvā·yı
 2020. (5) Daẖi
 2021. (81) daẖi
 2022. (1) daẖl
 2023. (1) daḳdı
 2024. (1) daḳmaz
 2025. (1) daḳāyıḳ
 2026. (1) daḳına
 2027. (2) daḳīḳ
 2028. (37) de
 2029. (1) debīristān·ı
 2030. (2) Def
 2031. (10) def
 2032. (2) defdür
 2033. (1) deff
 2034. (12) defter
 2035. (1) defterdār
 2036. (1) deftere
 2037. (1) defteri
 2038. (1) defterin
 2039. (1) defterine
 2040. (1) defterle
 2041. (2) defter·i
 2042. (2) defʿ
 2043. (1) defʿa
 2044. (1) defʿi
 2045. (1) defʿine
 2046. (3) Defʿ·i
 2047. (8) defʿ·i
 2048. (1) defātir·i
 2049. (1) defīn
 2050. (1) deger
 2051. (1) degerin
 2052. (2) degerken
 2053. (6) degin
 2054. (1) degirmen
 2055. (2) Degme
 2056. (4) degme
 2057. (1) Degmedük
 2058. (1) Degmesün
 2059. (1) Degmeye
 2060. (1) degmeze
 2061. (4) Degül
 2062. (66) degül
 2063. (2) Degüldür
 2064. (22) degüldür
 2065. (1) degülmiş
 2066. (1) degülmişse
 2067. (1) degülmişseydi
 2068. (2) degülse
 2069. (1) Degülven
 2070. (1) dehen
 2071. (1) dehendür
 2072. (1) deheni
 2073. (1) Dehen·i
 2074. (2) Dehenüñ
 2075. (2) dehenüñ
 2076. (1) Dehenüñden
 2077. (4) dehr
 2078. (1) dehrde
 2079. (1) dehre
 2080. (1) dehri
 2081. (10) dehān
 2082. (1) dehānda
 2083. (1) dehāndan
 2084. (1) dehāniyle
 2085. (7) dehānuñ
 2086. (1) dehānuñı
 2087. (1) Dehān·ı
 2088. (1) dehān·ı
 2089. (1) Dehānı
 2090. (3) dehānı
 2091. (3) dehānına
 2092. (1) dehānında
 2093. (1) dehānından
 2094. (1) dehānını
 2095. (1) Dek
 2096. (4) dek
 2097. (1) deldi
 2098. (1) deldüm
 2099. (1) deli
 2100. (1) deliḳanlu
 2101. (1) dellāl
 2102. (2) dellāli
 2103. (3) delīl
 2104. (1) delḳ·ı
 2105. (1) delüdür
 2106. (1) delük
 2107. (1) delülük
 2108. (1) delüḳanlular
 2109. (1) delüḳanluya
 2110. (1) Dem
 2111. (102) dem
 2112. (3) dem-be-dem
 2113. (2) dem-beste
 2114. (17) demde
 2115. (1) demdür
 2116. (2) demed
 2117. (1) demi
 2118. (1) deminde
 2119. (2) demler
 2120. (1) Dem·i
 2121. (1) dem·i
 2122. (1) demümüz
 2123. (1) demürden
 2124. (1) demüñde
 2125. (2) den
 2126. (1) dendānedür
 2127. (2) dendānı
 2128. (1) deng
 2129. (1) denīnüñ
 2130. (1) depelersin
 2131. (25) DER
 2132. (2) der
 2133. (1) der-Medīne
 2134. (3) der-miyān
 2135. (1) derbānı
 2136. (1) derc
 2137. (1) Dercinde
 2138. (2) Derd
 2139. (20) derd
 2140. (4) derde
 2141. (4) derdi
 2142. (2) derdinden
 2143. (4) derdine
 2144. (3) derdini
 2145. (1) derdlü
 2146. (1) Derdmend
 2147. (2) derdmend
 2148. (1) derdmendümdür
 2149. (2) derdmendüñ
 2150. (3) derdnāk
 2151. (2) Derd·i
 2152. (2) derd·i
 2153. (1) derdüm
 2154. (1) derdümden
 2155. (2) derdüme
 2156. (1) Derdümi
 2157. (1) derdüñ
 2158. (1) derdüñi
 2159. (1) dere
 2160. (1) dergeh·i
 2161. (2) dergehüñe
 2162. (1) dergāha
 2163. (1) dergāhuñ
 2164. (1) Dergāh·ı
 2165. (1) dergāhını
 2166. (1) derisi
 2167. (1) derisin
 2168. (1) derlemiş
 2169. (2) derlere
 2170. (1) derleyüben
 2171. (1) Derleyüp
 2172. (2) dermān
 2173. (1) dermānı
 2174. (1) dermānısın
 2175. (1) dersde
 2176. (1) dersini
 2177. (1) Ders·i
 2178. (1) ders·i
 2179. (1) dersẖāne·i
 2180. (1) Dervīş
 2181. (3) dervīş
 2182. (1) Dervīş-nüvāz
 2183. (1) dervīş-veş
 2184. (1) Dervīşdür
 2185. (1) dervīşe
 2186. (1) dervīşler
 2187. (1) dervīş·i
 2188. (1) dervīşānedür
 2189. (1) Deryā
 2190. (12) deryā
 2191. (1) Deryā-dil
 2192. (1) deryā-veş
 2193. (2) deryāda
 2194. (1) deryādan
 2195. (1) deryānuñ
 2196. (1) deryāsı
 2197. (1) deryāsına
 2198. (1) deryāsından
 2199. (2) Deryā·yı
 2200. (1) deryā·yı
 2201. (3) der·i
 2202. (1) derāġūş
 2203. (1) derüben
 2204. (1) derūnumdan
 2205. (1) derūn·ı
 2206. (1) derūnı
 2207. (3) dest
 2208. (1) dest-be-dest
 2209. (1) dest-ber-bālā·yı
 2210. (1) dest-gāhī
 2211. (8) deste
 2212. (3) deste·i
 2213. (1) destgīr
 2214. (2) desti
 2215. (2) destinde
 2216. (1) Destine
 2217. (1) destine
 2218. (1) destmāline
 2219. (1) destvāne
 2220. (1) destyār
 2221. (8) Dest·i
 2222. (7) dest·i
 2223. (2) destān
 2224. (1) destānumı
 2225. (1) destānı
 2226. (2) destār
 2227. (1) destāra
 2228. (1) destārı
 2229. (2) destārına
 2230. (1) destüme
 2231. (1) Destüñde
 2232. (12) Devlet
 2233. (25) devlet
 2234. (1) devlet-ẖāneler
 2235. (2) devletdür
 2236. (2) Devlete
 2237. (7) devlete
 2238. (5) devleti
 2239. (3) devletinde
 2240. (3) devletine
 2241. (1) devletini
 2242. (1) devletle
 2243. (1) devletlerinde
 2244. (1) devletmendine
 2245. (4) Devlet·i
 2246. (9) devlet·i
 2247. (1) devletẖāneden
 2248. (1) devletẖānesidür
 2249. (2) devletī
 2250. (1) Devletüm
 2251. (1) devletüm
 2252. (2) Devletüñ
 2253. (2) devletüñ
 2254. (10) Devletüñde
 2255. (8) devletüñde
 2256. (3) devletüñe
 2257. (1) Devr
 2258. (2) devr
 2259. (1) devridür
 2260. (1) Devrinde
 2261. (10) devrinde
 2262. (22) Devr·i
 2263. (14) devr·i
 2264. (2) Devrān
 2265. (11) devrān
 2266. (1) devrāna
 2267. (1) devrānda
 2268. (1) devrānuñ
 2269. (3) devrānı
 2270. (6) Devrüñde
 2271. (5) devrüñde
 2272. (1) devvār
 2273. (2) devvāra
 2274. (1) devvārı
 2275. (2) devā
 2276. (2) devām·ı
 2277. (1) devāmını
 2278. (1) Devāsın
 2279. (4) devāt
 2280. (1) devātı
 2281. (1) devātına
 2282. (1) Devḥa·i
 2283. (1) devürdi
 2284. (1) deycūr
 2285. (1) deyer
 2286. (1) deyrinde
 2287. (1) de‿uralum
 2288. (1) Deñiz
 2289. (1) deñizinde
 2290. (22) deñlü
 2291. (1) deñşürdi
 2292. (1) deşt
 2293. (1) di
 2294. (1) Dicle·i
 2295. (10) Didi
 2296. (36) didi
 2297. (6) Didiler
 2298. (8) didiler
 2299. (2) didügi
 2300. (2) didügüm
 2301. (1) didügüñ
 2302. (7) didükleri
 2303. (8) Didüm
 2304. (14) didüm
 2305. (1) didüñ
 2306. (1) dik
 2307. (1) dikdüm
 2308. (1) Dikdüñ
 2309. (1) dike
 2310. (1) dikeli
 2311. (1) dikeni
 2312. (1) dikildi
 2313. (1) dikmesidür
 2314. (1) dikmezdi
 2315. (1) dikmeñ
 2316. (2) dikse
 2317. (1) diküñ
 2318. (30) Dil
 2319. (122) dil
 2320. (1) dil-cū
 2321. (1) dil-cūya
 2322. (1) dil-cūyuñ
 2323. (1) dil-cūña
 2324. (1) dil-dūzuña
 2325. (1) dil-firīb
 2326. (6) dil-güşā
 2327. (1) dil-güşāya
 2328. (1) dil-keş
 2329. (1) dil-nüvāz
 2330. (1) dil-pesendümdür
 2331. (1) dil-peẕīr
 2332. (1) dil-peẕīri
 2333. (1) dil-rübālar
 2334. (1) dil-sitan
 2335. (1) dil-sūzı
 2336. (1) dil-āvīz
 2337. (1) dil-āvīzinden
 2338. (1) dil-āvīzine
 2339. (1) dil-ẖaste
 2340. (1) dil-ẖastenüñ
 2341. (1) Dil-şād
 2342. (1) Dilber
 2343. (53) dilber
 2344. (5) dilberde
 2345. (1) dilberden
 2346. (6) dilberdür
 2347. (8) dilbere
 2348. (12) dilberi
 2349. (1) dilberidür
 2350. (1) dilberinüñ
 2351. (3) Dilberler
 2352. (17) dilberler
 2353. (1) Dilberlere
 2354. (2) dilberlere
 2355. (5) dilberleri
 2356. (2) dilberlerin
 2357. (1) dilberlerini
 2358. (1) dilberlerinüñ
 2359. (4) dilberlerüñ
 2360. (1) dilbersüz
 2361. (2) Dilber·i
 2362. (8) dilber·i
 2363. (1) Dilberüm
 2364. (1) dilberüm
 2365. (3) Dilberüñ
 2366. (12) dilberüñ
 2367. (1) Dilde
 2368. (11) dilde
 2369. (1) dildeki
 2370. (7) dilden
 2371. (1) dildādelerüñ
 2372. (17) dildār
 2373. (1) Dildāra
 2374. (11) dildāra
 2375. (1) dildārda
 2376. (1) Dildārdan
 2377. (2) dildārdan
 2378. (1) dildārsuz
 2379. (1) dildārum
 2380. (5) dildāruñ
 2381. (6) dildārı
 2382. (3) dildārın
 2383. (6) dile
 2384. (1) diledüñ
 2385. (1) dilegüm
 2386. (4) dilek
 2387. (1) Dilemez
 2388. (1) dilemez
 2389. (11) Diler
 2390. (12) diler
 2391. (1) Dilerem
 2392. (1) dilermiş
 2393. (1) dilerse
 2394. (2) dilerseñ
 2395. (1) Dili
 2396. (8) dili
 2397. (1) Dilim
 2398. (1) dilim
 2399. (1) dilin
 2400. (1) dilinden
 2401. (2) diliyle
 2402. (5) dilkeş
 2403. (2) dilkeşi
 2404. (1) dilkülenüp
 2405. (2) Diller
 2406. (10) diller
 2407. (2) dillerde
 2408. (1) Dillere
 2409. (1) dillere
 2410. (2) dilleri
 2411. (1) dillerle
 2412. (2) dillü
 2413. (4) dilrübā
 2414. (3) Dilrübālar
 2415. (1) dilrübālar
 2416. (1) dilrübālardan
 2417. (1) dilrübālıḳdur
 2418. (2) dilrübāsı
 2419. (1) dilrübāsın
 2420. (4) dilsitān
 2421. (1) dilsūzum
 2422. (7) Dil·i
 2423. (14) dil·i
 2424. (2) Dilā
 2425. (3) dilā
 2426. (1) dilān
 2427. (1) dilārādan
 2428. (1) dilārālar
 2429. (2) dilārām
 2430. (1) dilārāmı
 2431. (1) dilārā·yı
 2432. (1) dilāvercük
 2433. (1) dilüm
 2434. (1) dilümdedür
 2435. (1) Dilümden
 2436. (1) dilümüz
 2437. (8) dime
 2438. (1) dimedi
 2439. (1) dimedüm
 2440. (1) Dimedüñ
 2441. (3) dimege
 2442. (1) Dimek
 2443. (1) Dimesünler
 2444. (1) dimesünler
 2445. (1) dimeye
 2446. (2) dimeyem
 2447. (1) Dimez
 2448. (5) dimez
 2449. (2) dimezdi
 2450. (1) dimezem
 2451. (1) dimezseñ
 2452. (1) Dimeñ
 2453. (2) dimiş
 2454. (1) dimişken
 2455. (1) dimāġı
 2456. (1) dimāġın
 2457. (1) dinür
 2458. (3) Dir
 2459. (19) dir
 2460. (1) dirdüm
 2461. (1) dirgürdi
 2462. (4) dirhem
 2463. (1) dirhem·i
 2464. (1) dirilür
 2465. (1) dirisi
 2466. (8) Dirler
 2467. (22) dirler
 2468. (2) Dirlerse
 2469. (9) dirlerse
 2470. (1) dirlik
 2471. (1) dirsem
 2472. (3) dirseñ
 2473. (7) dirsin
 2474. (1) dirīġ
 2475. (1) Dirīġā
 2476. (1) dirüben
 2477. (3) disem
 2478. (1) diseñ
 2479. (1) disün
 2480. (17) disünler
 2481. (2) ditrer
 2482. (1) ditrersem
 2483. (1) ditreyem
 2484. (1) divītdār
 2485. (1) Diye
 2486. (2) diye
 2487. (1) diyeler
 2488. (1) diyeli
 2489. (1) diyem
 2490. (1) Diyemez
 2491. (1) diyemez
 2492. (6) diyen
 2493. (1) diyevüz
 2494. (1) diyeydi
 2495. (1) diyeyin
 2496. (7) diyār
 2497. (1) diyārda
 2498. (1) diyāruñ
 2499. (1) diyār·ı
 2500. (1) diyārı
 2501. (2) diyārın
 2502. (1) diyārına
 2503. (1) diyārınuñ
 2504. (34) diyü
 2505. (1) diyüben
 2506. (1) diyücek
 2507. (1) diz
 2508. (2) dizdi
 2509. (2) dizer
 2510. (1) dizerdi
 2511. (1) Dizildi
 2512. (1) dizilmiş
 2513. (2) Dizilür
 2514. (1) dizin
 2515. (1) dizmezdi
 2516. (1) dizmiş
 2517. (1) dizse
 2518. (2) dizsün
 2519. (1) diḳḳati
 2520. (1) diñ
 2521. (1) Diñledük
 2522. (1) Diñlemezler
 2523. (1) diñleñ
 2524. (2) diñüz
 2525. (1) Diş
 2526. (1) dişlemiş
 2527. (1) Dişlemişler
 2528. (1) Dişler
 2529. (1) dişler
 2530. (1) dişleri
 2531. (1) dişlerüñe
 2532. (1) dişleseñ
 2533. (1) dis̲ār
 2534. (1) dolana
 2535. (1) dolanur
 2536. (1) dolaşmazdı
 2537. (1) dolu
 2538. (1) Donadurlar
 2539. (1) donanup
 2540. (1) dostum
 2541. (1) Doġdı
 2542. (1) durduġından
 2543. (1) dursun
 2544. (1) durupdur
 2545. (242) durur
 2546. (1) duta
 2547. (1) dutar
 2548. (1) Dutduġı
 2549. (1) Dutdılar
 2550. (1) Dutup
 2551. (6) duʿā
 2552. (1) duʿā-gūyuñı
 2553. (1) duʿā-nāme
 2554. (1) duʿācı
 2555. (1) duʿādan
 2556. (1) duʿālar
 2557. (1) duʿāsı
 2558. (4) duʿāsın
 2559. (1) duʿāsını
 2560. (3) duʿāyı
 2561. (3) Duʿā·yı
 2562. (3) duʿā·yı
 2563. (1) duẖter·i
 2564. (1) Duẖān
 2565. (6) duẖān
 2566. (1) Duẖāndan
 2567. (1) duẖāndan
 2568. (1) Duẖānuñ
 2569. (1) Dād
 2570. (3) dād
 2571. (1) DĀL
 2572. (9) dāl
 2573. (2) Dāl·i
 2574. (1) dāmdur
 2575. (1) dāmeni
 2576. (1) dāmenidür
 2577. (1) dāmenin
 2578. (1) dāmenine
 2579. (1) dāmenini
 2580. (1) Dāmen·i
 2581. (1) dāmen·i
 2582. (1) dāmenüme
 2583. (1) dāmetü'l-ʿarżu
 2584. (1) dāmānuma
 2585. (1) Dāmān·ı
 2586. (1) dāmānı
 2587. (1) dāmına
 2588. (1) Dāne
 2589. (4) dāne
 2590. (1) dānedür
 2591. (1) Dānelerdür
 2592. (1) dāneleri
 2593. (1) dānesin
 2594. (2) Dāne·i
 2595. (1) dāne·i
 2596. (2) dāniş
 2597. (1) dāniş-güzīn
 2598. (1) dānişe
 2599. (1) dānāyān
 2600. (1) dāra
 2601. (3) Dār·ı
 2602. (1) dār·ı
 2603. (1) Dārā
 2604. (1) dārāt
 2605. (1) Dārāyı
 2606. (2) Dārā·yı
 2607. (1) dārü'l-emān
 2608. (1) dārü'l-melek
 2609. (1) dārü'l-ḳarār
 2610. (1) Dārü's-
 2611. (1) Dārü's-Selām
 2612. (3) dārü'ş-şifā
 2613. (1) dārü'ş-şifādur
 2614. (1) dārü'ş-şifāsında‿ey
 2615. (1) dārūya
 2616. (3) dāstān
 2617. (1) Dāstān·ı
 2618. (3) dāstān·ı
 2619. (1) dās·ı
 2620. (1) dāver·i
 2621. (1) dāye
 2622. (1) Dāye-veş
 2623. (1) Dāyesi
 2624. (18) Dāyim
 2625. (42) dāyim
 2626. (1) dāyim-mekān
 2627. (15) Dāyimā
 2628. (22) dāyimā
 2629. (1) dāyire
 2630. (1) dāyireden
 2631. (1) dāyireme
 2632. (1) dāyiresine
 2633. (2) dāyire·i
 2634. (2) Dāġ
 2635. (7) dāġ
 2636. (1) dāġdan
 2637. (2) dāġdār
 2638. (1) Dāġlar
 2639. (3) dāġlar
 2640. (2) Dāġlarla
 2641. (1) dāġlarla
 2642. (1) dāġların
 2643. (5) Dāġ·ı
 2644. (8) dāġ·ı
 2645. (3) dāġı
 2646. (2) dāġıdur
 2647. (3) dāġın
 2648. (1) dāġını
 2649. (1) Dırac
 2650. (1) dıraẖtı
 2651. (2) dırāz
 2652. (2) dībā
 2653. (1) DĪBĀCE
 2654. (1) Dībāce·i
 2655. (1) dībālar
 2656. (1) dībāyı
 2657. (1) dīde
 2658. (1) dīdede
 2659. (1) Dīdelerdür
 2660. (1) dīdelerüm
 2661. (1) dīdem
 2662. (3) Dīde·i
 2663. (14) dīde·i
 2664. (1) Dīdār
 2665. (1) dīdār
 2666. (1) dīdāra
 2667. (1) dīdārı
 2668. (1) dīdārını
 2669. (2) Dīn
 2670. (8) dīn
 2671. (2) dīnden
 2672. (1) dīndār
 2673. (1) dīnār
 2674. (1) Dīnüm
 2675. (1) dīrīneñe
 2676. (5) dīvān
 2677. (1) dīvāna
 2678. (2) Dīvāne
 2679. (8) dīvāne
 2680. (1) Dīvāne-veş
 2681. (1) dīvāneden
 2682. (2) dīvānedür
 2683. (3) dīvāneler
 2684. (1) dīvānelikdür
 2685. (1) dīvāneme
 2686. (1) dīvānenüñ
 2687. (1) dīvānesin
 2688. (1) dīvāneyi
 2689. (1) Dīvāneñ
 2690. (1) dīvānlar
 2691. (1) dīvānum
 2692. (1) dīvānuma
 2693. (1) dīvānumdan
 2694. (1) Dīvānumı
 2695. (1) dīvānumı
 2696. (1) dīvānuñ
 2697. (5) dīvān·ı
 2698. (1) dīvānı
 2699. (1) dīvānına
 2700. (2) dīvānını
 2701. (6) dīvār
 2702. (1) dīvāra
 2703. (1) dīvārda
 2704. (1) dīvāruñ
 2705. (2) dīvārı
 2706. (2) dīvārın
 2707. (2) döger
 2708. (2) döginüp
 2709. (2) döginür
 2710. (1) dögmez
 2711. (1) Dögünüp
 2712. (1) dökdi
 2713. (3) döker
 2714. (1) dökeyin
 2715. (1) dökici
 2716. (1) Dökildi
 2717. (1) dökme
 2718. (1) dökmek
 2719. (1) dökmez
 2720. (1) dökse
 2721. (1) Dökseler
 2722. (1) Döksem
 2723. (1) döküldi
 2724. (1) dökülsün
 2725. (1) döküp
 2726. (1) dölāb
 2727. (5) Döndi
 2728. (4) döndi
 2729. (1) döndürdi
 2730. (1) döndürür
 2731. (6) döne
 2732. (1) döner
 2733. (2) dönerse
 2734. (1) dönmege
 2735. (2) Dönmiş
 2736. (5) dönmiş
 2737. (3) dönmişdür
 2738. (1) Dönüp
 2739. (2) dönüpdür
 2740. (1) dördine
 2741. (1) dört
 2742. (2) döyemeyüp
 2743. (1) döyemez
 2744. (1) döymez
 2745. (1) Döşe
 2746. (1) döşe
 2747. (2) Döşedi
 2748. (1) döşedi
 2749. (1) döşene
 2750. (1) Döşenmişdür
 2751. (1) dōlābsuz
 2752. (1) dōlābına
 2753. (1) Dōst
 2754. (35) dōst
 2755. (1) dōstdan
 2756. (7) Dōstlar
 2757. (2) dōstlar
 2758. (1) dōstlara
 2759. (1) Dōstluḳ
 2760. (1) dōstluḳ
 2761. (24) Dōstum
 2762. (23) dōstum
 2763. (1) dü
 2764. (1) dü-tādan
 2765. (1) dü-tāsı
 2766. (1) dü-zebān
 2767. (1) Düblegin
 2768. (1) dügmelü
 2769. (2) dügün
 2770. (1) dügüne
 2771. (2) dükkān
 2772. (1) dükkāna
 2773. (4) dükkānı
 2774. (3) dükkānına
 2775. (2) dükkānında
 2776. (1) Dükān
 2777. (2) dükān
 2778. (2) dükān·ı
 2779. (1) dükānına
 2780. (1) dükānını
 2781. (1) dülbendine
 2782. (1) dülbendini
 2783. (1) dülbendinüñ
 2784. (1) dümūʿī
 2785. (1) Dün
 2786. (1) dünki
 2787. (1) dünye
 2788. (1) dünyede
 2789. (1) dünyedür
 2790. (2) Dünyā
 2791. (18) dünyā
 2792. (3) Dünyāda
 2793. (11) dünyāda
 2794. (3) dünyādan
 2795. (2) dünyādur
 2796. (1) dünyālara
 2797. (1) dünyānuñ
 2798. (1) dünyāsı
 2799. (1) dünyāsına
 2800. (3) Dünyāya
 2801. (10) dünyāya
 2802. (1) dünyāyadur
 2803. (5) Dünyāyı
 2804. (15) dünyāyı
 2805. (1) düpdüz
 2806. (5) dür
 2807. (1) dür-baẖşı
 2808. (1) dür-efşānları
 2809. (1) dür-efşānuma
 2810. (1) dür-efşānı
 2811. (2) dürc·i
 2812. (1) dürd-āşām
 2813. (1) dürdi
 2814. (3) dürer
 2815. (1) Dürildi
 2816. (1) düriyle
 2817. (1) Dürler
 2818. (2) dürler
 2819. (1) Dürlü
 2820. (2) dürlü
 2821. (1) Dürr
 2822. (3) dürr
 2823. (1) Dürr·i
 2824. (7) dürr·i
 2825. (1) Dür·i
 2826. (3) dür·i
 2827. (1) dürük
 2828. (1) dürüp
 2829. (1) dürüst
 2830. (1) dürūd
 2831. (1) dütün
 2832. (1) Dütüni
 2833. (1) dütüninden
 2834. (1) düvāl
 2835. (1) Düz
 2836. (1) Düzdi
 2837. (2) düzdi
 2838. (1) düzdini
 2839. (1) düze
 2840. (1) düzen
 2841. (1) düzer
 2842. (1) düzerlerdi
 2843. (1) düzmese
 2844. (1) düzmezdi
 2845. (2) düzülmiş
 2846. (1) Düş
 2847. (1) düş
 2848. (1) Düşde
 2849. (1) düşden
 2850. (3) Düşdi
 2851. (14) düşdi
 2852. (1) düşdük
 2853. (3) düşdüm
 2854. (1) düşdümse
 2855. (1) düşdüñ
 2856. (1) düşeli
 2857. (2) düşen
 2858. (6) düşer
 2859. (1) düşerdi
 2860. (1) düşinde
 2861. (1) Düşman
 2862. (4) düşman
 2863. (3) düşmana
 2864. (1) düşmandur
 2865. (2) düşmanlara
 2866. (2) düşmanuñ
 2867. (3) düşmanuñuñ
 2868. (1) düşmenüme
 2869. (1) düşmese
 2870. (1) düşmesün
 2871. (1) düşmez
 2872. (2) Düşmezdi
 2873. (3) Düşmiş
 2874. (11) düşmiş
 2875. (4) düşmişdür
 2876. (1) düşüben
 2877. (1) Düşüp
 2878. (10) düşüp
 2879. (1) düşüpdür
 2880. (1) düşürdi
 2881. (2) Düşürdüñ
 2882. (2) düşürme
 2883. (1) düşürmese
 2884. (1) düşürmezdi
 2885. (1) düşürmezdüñ
 2886. (2) Düşürüp
 2887. (1) dūd
 2888. (1) dūda
 2889. (1) dūddan
 2890. (1) dūdmān·ı
 2891. (4) Dūd·ı
 2892. (9) dūd·ı
 2893. (1) dūn-perver
 2894. (1) Dūr
 2895. (5) dūr
 2896. (1) dūr-bīne
 2897. (1) E
 2898. (17) e
 2899. (1) ebbede
 2900. (1) ebced-ẖᾱn
 2901. (1) Ebed
 2902. (1) ebedi'd-dühūri
 2903. (2) ebkār·ı
 2904. (1) ebkārı
 2905. (1) eblehe
 2906. (1) Ebr
 2907. (3) ebr
 2908. (2) ebr-veş
 2909. (1) ebrdür
 2910. (1) ebri
 2911. (5) ebr·i
 2912. (3) ebrū
 2913. (1) ebrūlar
 2914. (1) ebrūlaruñdur
 2915. (1) Ebrūları
 2916. (2) ebrūları
 2917. (1) ebrūların
 2918. (1) ebrūlarına
 2919. (1) Ebrūsı
 2920. (2) ebrūsı
 2921. (1) ebrūsın
 2922. (1) ebrūsını
 2923. (1) ebrūya
 2924. (1) Ebrū·yı
 2925. (2) ebrū·yı
 2926. (1) ebrūña
 2927. (1) Ebrūñı
 2928. (1) ebrūñı
 2929. (1) ebter
 2930. (2) ebyāt
 2931. (1) ebyātum
 2932. (1) ebyāt·ı
 2933. (1) ebyātı
 2934. (1) ebyātın
 2935. (4) ecel
 2936. (1) Eceli
 2937. (1) ecelsüz
 2938. (1) ecelüm
 2939. (1) eczāya
 2940. (2) eczā·yı
 2941. (1) edir
 2942. (1) Edrinenüñ
 2943. (1) edvārı
 2944. (1) edā
 2945. (1) edāsı
 2946. (1) Efendi
 2947. (4) efendi
 2948. (2) efendim
 2949. (1) efendimdür
 2950. (1) efendisiyle
 2951. (2) efendüm
 2952. (1) efendüñ
 2953. (3) efkār
 2954. (1) efkāra
 2955. (1) efkāruñ
 2956. (1) efkāruñla
 2957. (1) efkārı
 2958. (7) eflāk
 2959. (1) eflākde
 2960. (2) eflākden
 2961. (1) eflākdür
 2962. (3) eflāke
 2963. (1) eflāki
 2964. (3) efser
 2965. (1) efsānedür
 2966. (1) efsāneyi
 2967. (5) efsūn
 2968. (1) efsūniyle
 2969. (1) efʿāl
 2970. (1) efʿīdür
 2971. (1) efġān
 2972. (1) efġānum
 2973. (1) efġānuma
 2974. (1) efşān
 2975. (1) Egdi
 2976. (4) egdi
 2977. (1) egdüren
 2978. (9) Eger
 2979. (71) eger
 2980. (6) Egerçi
 2981. (4) egerçi
 2982. (1) egildi
 2983. (1) egildügi
 2984. (1) Egilmiş
 2985. (1) egilmiş
 2986. (1) Egilüp
 2987. (1) Egle
 2988. (1) eglencedür
 2989. (1) Eglendügine
 2990. (1) eglenimez
 2991. (1) eglenmez
 2992. (1) eglenür
 2993. (1) egler
 2994. (1) Egleyimez
 2995. (1) egmedi
 2996. (2) egmeye
 2997. (4) egmez
 2998. (1) egmezüz
 2999. (2) egmiş
 3000. (2) egninde
 3001. (3) egnine
 3002. (1) Egri
 3003. (1) egri
 3004. (1) egriyse
 3005. (1) egsi
 3006. (1) egüp
 3007. (1) ehlen
 3008. (22) ehli
 3009. (2) ehlidür
 3010. (1) ehlinden
 3011. (18) ehline
 3012. (3) ehlini
 3013. (2) ehlinüñ
 3014. (1) ehlisin
 3015. (17) Ehl·i
 3016. (41) ehl·i
 3017. (1) Ehlüñ
 3018. (1) ehremene
 3019. (1) ehālī·i
 3020. (1) Ejdehā
 3021. (3) ejdehā
 3022. (1) Ejdehādur
 3023. (1) ejdehādur
 3024. (3) ejdehā·yı
 3025. (1) Ejder
 3026. (3) ejder
 3027. (4) ejderhā
 3028. (2) ejder·i
 3029. (1) ekber
 3030. (1) ekdi
 3031. (1) ekini
 3032. (1) ekmel
 3033. (1) ekmişsen
 3034. (1) eknāf·ı
 3035. (2) ekrem
 3036. (1) eksilmesün
 3037. (1) eksilmez
 3038. (1) eksügi
 3039. (1) Eksük
 3040. (3) eksük
 3041. (1) eksüklügine
 3042. (2) eksüklügini
 3043. (1) ekābirden
 3044. (12) eks̲er
 3045. (2) Eks̲eriyyā
 3046. (1) eks̲eriyyā
 3047. (7) El
 3048. (26) el
 3049. (1) el-ibrām
 3050. (1) El-ḥaḳ
 3051. (1) el-ḳāṣu
 3052. (11) elbette
 3053. (6) elde
 3054. (3) Elden
 3055. (18) elden
 3056. (2) Ele
 3057. (46) ele
 3058. (1) elem
 3059. (1) eleme
 3060. (1) elemi
 3061. (1) elemin
 3062. (1) elemüñde
 3063. (3) Elest
 3064. (10) eli
 3065. (10) elif
 3066. (1) Elif-lām
 3067. (1) elif-veş
 3068. (1) elif-ḳāmet
 3069. (1) elif-ḳāmetümi
 3070. (1) Elifden
 3071. (1) elifdür
 3072. (1) elifi
 3073. (1) Elifle
 3074. (1) elifle
 3075. (4) elifler
 3076. (1) eliflerden
 3077. (1) elif·i
 3078. (1) Elin
 3079. (5) elin
 3080. (2) Elinde
 3081. (9) elinde
 3082. (1) elindeki
 3083. (2) Elinden
 3084. (14) elinden
 3085. (1) elindendür
 3086. (4) Eline
 3087. (16) eline
 3088. (1) Elini
 3089. (7) elini
 3090. (2) eliyle
 3091. (1) Ellemişler
 3092. (1) Eller
 3093. (2) Ellerin
 3094. (1) Ellerinde
 3095. (1) elsüz
 3096. (1) Elḥaḳ
 3097. (3) elḥaḳ
 3098. (1) ELİF
 3099. (1) elḳāb
 3100. (1) Elüm
 3101. (1) elüm
 3102. (1) elümde
 3103. (2) elüme
 3104. (1) elüñ
 3105. (2) elüñde
 3106. (1) elüñden
 3107. (1) Elüñe
 3108. (2) elüñe
 3109. (1) elüñi
 3110. (2) em
 3111. (3) emdükce
 3112. (1) emdürmede
 3113. (1) emdürse
 3114. (3) emek
 3115. (1) emekdār
 3116. (1) emel
 3117. (1) emeldür
 3118. (1) emelüm
 3119. (1) emerdüm
 3120. (1) Emerler
 3121. (1) emerler
 3122. (1) emmege
 3123. (1) emmekde
 3124. (1) emmelü
 3125. (1) emn
 3126. (1) emr
 3127. (1) emre
 3128. (1) emri
 3129. (2) emrine
 3130. (1) emr·i
 3131. (1) emrüñe
 3132. (1) emsem
 3133. (1) emsün
 3134. (1) emān
 3135. (2) emīn
 3136. (1) Emīn·i
 3137. (1) emīr
 3138. (1) Emīr·i
 3139. (1) emīrāne
 3140. (2) enbiyā
 3141. (1) encāmı
 3142. (2) Encüm
 3143. (6) encüm
 3144. (1) encüm-ḥaşem
 3145. (1) Encümden
 3146. (1) encümden
 3147. (1) encümi
 3148. (1) encümle
 3149. (1) encümler
 3150. (1) encüm·i
 3151. (3) ENDER
 3152. (1) endāmumuzı
 3153. (1) endāmuñı
 3154. (2) endāmı
 3155. (1) endīşe
 3156. (1) engübīn
 3157. (1) engüşt-nümā
 3158. (1) engüşterīn
 3159. (2) engüşti
 3160. (1) engüştüñ
 3161. (1) engūr
 3162. (1) enhārı
 3163. (2) envār·ı
 3164. (1) envārı
 3165. (1) envārına
 3166. (1) envāʿ·ı
 3167. (1) enāre
 3168. (1) enīs·i
 3169. (1) epsem
 3170. (3) er
 3171. (1) erbaʿīn
 3172. (3) Erbāb·ı
 3173. (7) erbāb·ı
 3174. (1) erde
 3175. (1) erenler
 3176. (1) erenleri
 3177. (4) eri
 3178. (1) eridi
 3179. (1) Erisün
 3180. (1) eritmezdi
 3181. (2) Erjeng
 3182. (1) erkek
 3183. (1) erkān·ı
 3184. (1) erkānın
 3185. (1) Erlik
 3186. (1) erzān
 3187. (1) erzānī
 3188. (2) erġanūn
 3189. (7) erġavān
 3190. (1) erġavānadur
 3191. (1) erġavānumdur
 3192. (1) erġavānīdür
 3193. (1) Erḥam
 3194. (1) erḳam
 3195. (1) Es-sulṭān
 3196. (1) Esb·i
 3197. (1) esb·i
 3198. (1) esbāb
 3199. (1) esbābdan
 3200. (1) esbāb·ı
 3201. (2) esbābı
 3202. (1) esbüñden
 3203. (1) esbüñi
 3204. (3) eski
 3205. (2) esrār
 3206. (1) esrāra
 3207. (2) Esrār·ı
 3208. (5) esrār·ı
 3209. (1) esrārınuñ
 3210. (1) esse
 3211. (4) esās·ı
 3212. (1) esāsı
 3213. (1) esāsını
 3214. (4) esīr
 3215. (3) esīri
 3216. (1) Esīr·i
 3217. (1) esūsulṭān
 3218. (1) et
 3219. (1) etegin
 3220. (2) etek
 3221. (2) etmek
 3222. (1) etmeksüz
 3223. (1) etse
 3224. (1) Etsüz
 3225. (1) ev-ednā
 3226. (1) evbāşlar
 3227. (1) evbāşlara
 3228. (1) evbāşlıġı
 3229. (2) evc·i
 3230. (7) evin
 3231. (1) evine
 3232. (1) evini
 3233. (1) evlerde
 3234. (1) evlād
 3235. (1) evlād·ı
 3236. (1) evreng
 3237. (1) evrāḳa
 3238. (4) evrāḳ·ı
 3239. (2) evrāḳı
 3240. (1) evrāḳından
 3241. (1) evrāḳıyle
 3242. (2) evtārı
 3243. (1) evtārını
 3244. (1) Evvel
 3245. (4) evvel
 3246. (1) evṣāfuñı
 3247. (2) Evṣāf·ı
 3248. (1) evṣāfı
 3249. (1) evṣāfın
 3250. (3) evṣāfını
 3251. (76) Ey
 3252. (288) ey
 3253. (1) eyer
 3254. (1) Eyle
 3255. (47) eyle
 3256. (7) Eyledi
 3257. (58) eyledi
 3258. (14) eylediler
 3259. (1) eyledügi
 3260. (1) eyledügüm
 3261. (1) eyledükce
 3262. (10) eyledüm
 3263. (36) eyledüñ
 3264. (1) Eyleme
 3265. (18) eyleme
 3266. (2) eylemede
 3267. (2) eylemedi
 3268. (1) eylemedin
 3269. (1) eylemedüñ
 3270. (3) eylemege
 3271. (1) eylemegi
 3272. (2) eylemek
 3273. (1) eylememiş
 3274. (4) eylemese
 3275. (7) eylemesün
 3276. (1) Eylemez
 3277. (22) eylemez
 3278. (2) eylemezdi
 3279. (2) eylemezdüm
 3280. (1) eylemezin
 3281. (2) eylemezsin
 3282. (1) eylemeñüz
 3283. (18) eylemiş
 3284. (4) eylemişdür
 3285. (2) eylemişem
 3286. (1) eylemişsin
 3287. (7) Eyler
 3288. (80) eyler
 3289. (6) eylerdi
 3290. (3) eylerem
 3291. (1) eylerken
 3292. (1) eylermiş
 3293. (6) eylerse
 3294. (1) eylersem
 3295. (1) eylersin
 3296. (16) eylese
 3297. (2) eyleseler
 3298. (1) Eylesem
 3299. (4) eylesem
 3300. (1) Eyleseñ
 3301. (3) eyleseñ
 3302. (1) Eylesün
 3303. (7) eylesün
 3304. (1) eylesünler
 3305. (15) eyleye
 3306. (1) eyleyeler
 3307. (2) eyleyeli
 3308. (13) eyleyelüm
 3309. (5) eyleyem
 3310. (7) eyleyen
 3311. (1) eyleyesin
 3312. (1) eyleyesün
 3313. (1) eyleyeydüm
 3314. (1) eyleyeyin
 3315. (4) eyleyicek
 3316. (3) eyleyimez
 3317. (1) eyleyüben
 3318. (24) eyleyüp
 3319. (4) eyleñ
 3320. (3) eyleñüz
 3321. (1) eylügin
 3322. (1) eylük
 3323. (1) eytām·ı
 3324. (1) eyvāh
 3325. (1) eyvāndan
 3326. (2) eyyām
 3327. (1) eyyāmda
 3328. (1) eyyāmdur
 3329. (1) eyyāmum
 3330. (1) eyyāmumuzı
 3331. (2) Eyyām·ı
 3332. (4) eyyām·ı
 3333. (5) eyyāmı
 3334. (1) eyyāmıdur
 3335. (8) eyyāmında
 3336. (1) eyyāmını
 3337. (1) Eyyühe's-sāḳī
 3338. (1) Eyyūb
 3339. (2) Eyā
 3340. (5) eyā
 3341. (2) Eyü
 3342. (1) eyü
 3343. (1) ezber
 3344. (1) Ezberleyüp
 3345. (1) ezdi
 3346. (1) Ezel
 3347. (3) ezel
 3348. (2) ezelde
 3349. (2) ezelden
 3350. (1) ezelī
 3351. (1) ezelīdür
 3352. (2) ezer
 3353. (1) ezfer
 3354. (1) Ezhār
 3355. (2) ezhāra
 3356. (2) ezhār·ı
 3357. (1) ezhārı
 3358. (3) ezilür
 3359. (1) ezmez
 3360. (2) ezmiş
 3361. (1) eʿādīyi
 3362. (1) eḥad
 3363. (1) eñ
 3364. (1) Eñegin
 3365. (1) eñeklü
 3366. (1) Eṣāġir
 3367. (1) eşcārı
 3368. (2) eşk
 3369. (1) eşk-bār
 3370. (2) eşki
 3371. (5) Eşk·i
 3372. (2) eşk·i
 3373. (1) eşkāl
 3374. (1) eşküm
 3375. (1) eşkümde
 3376. (1) eşküme
 3377. (2) eşref·i
 3378. (12) eşʿār
 3379. (2) eşʿāra
 3380. (1) eşʿārda
 3381. (1) eşʿārdan
 3382. (1) eşʿārdur
 3383. (3) eşʿārum
 3384. (1) eşʿāruma
 3385. (1) eşʿārumdan
 3386. (5) eşʿārumı
 3387. (4) eşʿāruñ
 3388. (2) eşʿār·ı
 3389. (3) eşʿārı
 3390. (1) eşʿārın
 3391. (2) eşʿārını
 3392. (4) es̲er
 3393. (1) es̲eri
 3394. (1) es̲erlerin
 3395. (1) es̲er·i
 3396. (1) eṭfāl
 3397. (1) eṭfāli
 3398. (1) eṭfāl·i
 3399. (1) eṭrāfa
 3400. (1) eṭrāf·ı
 3401. (2) eṭrāfı
 3402. (2) eṭrāfına
 3403. (1) eṭrāfındaki
 3404. (3) eṭrāfını
 3405. (1) eṭvārı
 3406. (1) eẕkāruñ
 3407. (1) falānı
 3408. (1) farḳ
 3409. (2) farḳ·ı
 3410. (1) farḳına
 3411. (1) farż
 3412. (1) Faġfūr
 3413. (1) faġfūrīyi
 3414. (1) Faẖr
 3415. (1) faẖr
 3416. (1) faẖr·i
 3417. (3) faḳr
 3418. (1) faḳīr
 3419. (1) faḳīre
 3420. (1) faḳīri
 3421. (1) Faṣl·ı
 3422. (1) faṣl·ı
 3423. (1) faṣlındı
 3424. (1) faṣīḥ
 3425. (1) faṣṣād
 3426. (9) fażl
 3427. (4) fażla
 3428. (2) Fażluñ
 3429. (2) fażluñ
 3430. (3) fażluña
 3431. (1) fażluñuñ
 3432. (1) fażl·ı
 3433. (1) fażīlet-perver
 3434. (1) fażżalnāhüm
 3435. (1) fe
 3436. (1) Felege
 3437. (2) felege
 3438. (4) felegi
 3439. (2) Felegüñ
 3440. (7) felegüñ
 3441. (12) Felek
 3442. (94) felek
 3443. (1) felek-cenāb
 3444. (1) felek-mertebe
 3445. (1) felek-rifʿat
 3446. (1) felek-zede
 3447. (5) felekde
 3448. (1) Felekden
 3449. (2) felekden
 3450. (2) felekdür
 3451. (1) Felekler
 3452. (5) felekler
 3453. (1) feleklerden
 3454. (5) felek·i
 3455. (1) feleküñ
 3456. (1) felāẖuñ
 3457. (1) femi
 3458. (1) fenninde
 3459. (1) fenn·i
 3460. (4) fenā
 3461. (1) fenādan
 3462. (3) fer
 3463. (4) feraḥ
 3464. (1) feraḥ-efzā
 3465. (1) feraḥ-efzāya
 3466. (1) feraḥ-efzāña
 3467. (1) feraḥ-fezā
 3468. (3) feraḥdan
 3469. (2) Feraḥından
 3470. (1) ferd
 3471. (2) ferdā
 3472. (1) ferdā·yı
 3473. (2) Feres·i
 3474. (1) FERHĀD
 3475. (5) Ferhād
 3476. (1) Ferhād-nām
 3477. (1) Ferhāddan
 3478. (1) Ferhād·ı
 3479. (2) Ferhādı
 3480. (1) feri
 3481. (1) ferr
 3482. (1) ferruẖ
 3483. (2) ferruẖ-fāl
 3484. (1) Ferr·i
 3485. (1) Feryād
 3486. (7) feryād
 3487. (1) Ferz
 3488. (1) Ferzānalıḳlar
 3489. (1) Ferāġat
 3490. (2) ferāġat
 3491. (1) ferāġı
 3492. (1) ferẖunde-ẖıṣāl
 3493. (1) fesine
 3494. (1) Fesād
 3495. (2) fettān
 3496. (1) fettānlıġı
 3497. (1) fettānı
 3498. (1) fettānısın
 3499. (1) fetvāyı
 3500. (44) fetḥ
 3501. (2) fetḥe
 3502. (1) fetḥnāme
 3503. (1) Fetḥ·i
 3504. (2) fetḥ·i
 3505. (3) fetīl
 3506. (1) feyż
 3507. (364) feʿilātün
 3508. (136) feʿilün
 3509. (59) feʿūlün
 3510. (1) feʿūlün(
 3511. (4) feṣāḥat
 3512. (1) feṣāḥatdan
 3513. (1) feṣāḥatde
 3514. (2) feżāsında
 3515. (2) feżāyil
 3516. (1) Feżā·yı
 3517. (2) feżā·yı
 3518. (1) fi'l-vasaṭ
 3519. (1) fi'l-ḥaḳīḳa
 3520. (2) fi'l-ḥāl
 3521. (1) fi'n-nāri
 3522. (1) fi's-saḳar
 3523. (1) fihrist·i
 3524. (1) fikir
 3525. (3) Fikr
 3526. (2) fikr
 3527. (2) fikre
 3528. (1) Fikreti
 3529. (1) fikretinde
 3530. (6) fikri
 3531. (1) fikrin
 3532. (1) fikrine
 3533. (1) fikrini
 3534. (1) Fikr·i
 3535. (3) fikr·i
 3536. (1) fikrümde
 3537. (1) fikrüñ
 3538. (1) fikrüñe
 3539. (1) Fikrüñüñ
 3540. (1) Firdevs
 3541. (1) firdevs
 3542. (1) firdevsden
 3543. (1) firdevsdür
 3544. (1) firdevsi
 3545. (1) Firdevs·i
 3546. (4) firdevs·i
 3547. (3) fireng
 3548. (1) firengistānı
 3549. (1) Firengī
 3550. (1) firengī
 3551. (1) firengīler
 3552. (1) firʿavnı
 3553. (2) firār
 3554. (1) firāvān
 3555. (1) firāvānuñ
 3556. (1) Firāḳ
 3557. (1) firāḳ
 3558. (2) Firāḳ·ı
 3559. (1) firāḳı
 3560. (1) Fitne
 3561. (4) fitne
 3562. (1) Fitnede
 3563. (1) Fitnesi
 3564. (3) fitneye
 3565. (1) Fitneyi
 3566. (3) Fitne·i
 3567. (13) fiġān
 3568. (1) fiġāna
 3569. (1) fiġānı
 3570. (1) fişekler
 3571. (1) fuṭāsın
 3572. (2) fużalā
 3573. (1) FĀ
 3574. (2) fāl
 3575. (2) fāli
 3576. (1) fālümdür
 3577. (1) Fānūs
 3578. (1) fānūsumuzı
 3579. (2) fānūs·ı
 3580. (1) fānūsı
 3581. (1) fānūsına
 3582. (1) Fārūḳdur
 3583. (2) Fāyide
 3584. (3) fāyide
 3585. (1) fāyideñ
 3586. (1) fāyıḳ
 3587. (1) fāʿilatü
 3588. (6) fāʿilatün
 3589. (80) fāʿilātü
 3590. (595) fāʿilātün
 3591. (278) fāʿilün
 3592. (1) fāʿīlātü
 3593. (1) fāʿīlün
 3594. (2) fāẖıri
 3595. (4) fāş
 3596. (1) fāṭırda
 3597. (1) fāżıl·ı
 3598. (1) Fınduḳlar
 3599. (1) fısḳ
 3600. (2) fī
 3601. (1) fīller
 3602. (1) Fīl·i
 3603. (1) fīrūze-fām·ı
 3604. (2) fülfüller
 3605. (2) fülān
 3606. (1) fülānı
 3607. (1) Fürḳat
 3608. (1) fürḳat
 3609. (6) fürḳatde
 3610. (1) fürḳatdür
 3611. (1) Fürḳate
 3612. (1) fürḳat·i
 3613. (1) Fürḳatüñ
 3614. (2) Fürḳatüñde
 3615. (1) fürūş
 3616. (1) fütūḥ
 3617. (1) g-şında
 3618. (1) garḳ
 3619. (9) gedā
 3620. (1) gedā-ṭabʿ
 3621. (1) gedādan
 3622. (1) gedālar
 3623. (1) gedālaruz
 3624. (1) gedāları
 3625. (1) gedālıḳdur
 3626. (1) gedāsı
 3627. (1) gedāsıdur
 3628. (2) gedāya
 3629. (1) gedāyam
 3630. (1) Gedā·yı
 3631. (3) gedā·yı
 3632. (11) Geh
 3633. (21) geh
 3634. (2) gehvāre
 3635. (1) gehvāresine
 3636. (3) gehī
 3637. (18) Gel
 3638. (31) gel
 3639. (6) Geldi
 3640. (24) geldi
 3641. (8) geldiler
 3642. (1) geldise
 3643. (1) geldügi
 3644. (2) Geldügince
 3645. (1) geldügince
 3646. (1) Geldükce
 3647. (2) geldükce
 3648. (1) geldüm
 3649. (6) gele
 3650. (1) gelecek
 3651. (1) gelemez
 3652. (2) gelen
 3653. (1) gelencesini
 3654. (1) gelene
 3655. (1) geli
 3656. (1) gelicek
 3657. (1) gelince
 3658. (1) gelincük
 3659. (1) Gelmedi
 3660. (3) gelmedi
 3661. (1) gelmege
 3662. (1) gelmemiş
 3663. (1) gelmese
 3664. (2) gelmeseydi
 3665. (2) gelmesün
 3666. (2) gelmeye
 3667. (2) gelmeyecegin
 3668. (6) gelmez
 3669. (1) gelmezse
 3670. (1) Gelmiş
 3671. (8) gelmiş
 3672. (1) gelmişdür
 3673. (4) gelse
 3674. (5) gelsün
 3675. (1) gelsünler
 3676. (2) Gelüp
 3677. (6) gelüp
 3678. (2) gelüpdür
 3679. (2) Gelür
 3680. (21) gelür
 3681. (1) gelürdi
 3682. (1) gelürse
 3683. (3) gelüñ
 3684. (2) Gelüñüz
 3685. (1) Gelū·yı
 3686. (2) gemisi
 3687. (4) genc
 3688. (1) Genc-veş
 3689. (1) Gencler
 3690. (1) Genc·i
 3691. (11) genc·i
 3692. (1) Gencīne
 3693. (2) Gencīne·i
 3694. (1) gencīne·i
 3695. (1) gencūr
 3696. (18) Ger
 3697. (29) ger
 3698. (1) gerdeninüñ
 3699. (1) gerden·i
 3700. (2) gerdenüme
 3701. (1) gerdişi
 3702. (1) gerdişini
 3703. (3) Gerdiş·i
 3704. (3) gerdiş·i
 3705. (2) gerd·i
 3706. (1) gerdānı
 3707. (1) Gerdūn
 3708. (18) gerdūn
 3709. (2) gerdūn-
 3710. (1) gerdūn-iḳtidār
 3711. (1) gerdūn-iḳtidārdur
 3712. (1) Gerdūn-vaḳār
 3713. (2) gerdūn-vaḳār
 3714. (1) gerdūn-ʿaẓamet
 3715. (1) gerdūn-āsitān
 3716. (6) gerdūna
 3717. (1) gerdūnda
 3718. (5) gerdūndan
 3719. (2) gerdūnuñ
 3720. (1) Gerdūn·ı
 3721. (1) gerdūn·ı
 3722. (1) gerdūnı
 3723. (1) Gerek
 3724. (50) gerek
 3725. (1) Gerekdür
 3726. (4) gerekdür
 3727. (2) Gerekmez
 3728. (4) gerekmez
 3729. (1) Gerekse
 3730. (2) gerer
 3731. (1) gerersin
 3732. (10) Germ
 3733. (12) germ
 3734. (2) germe
 3735. (3) germiyyeti
 3736. (1) germiyyetin
 3737. (1) Germiyyet·i
 3738. (1) gerse
 3739. (1) Gerçek
 3740. (2) gerçek
 3741. (1) gerçekden
 3742. (1) gerçekleneler
 3743. (20) Gerçi
 3744. (20) gerçi
 3745. (1) gerüp
 3746. (1) Getür
 3747. (6) getür
 3748. (1) Getürdi
 3749. (8) getürdi
 3750. (1) Getürdüm
 3751. (1) getüre
 3752. (2) Getürme
 3753. (3) getürmez
 3754. (2) getürmiş
 3755. (2) getürmişdür
 3756. (2) getürüp
 3757. (6) getürür
 3758. (1) getürüñ
 3759. (4) gevher
 3760. (1) gevher-
 3761. (1) gevher-bārdur
 3762. (1) gevher-efşānları
 3763. (1) gevher-efşānı
 3764. (1) gevher-feşān
 3765. (1) gevher-fürūşdur
 3766. (1) gevher-fürūş·ı
 3767. (1) gevher-rīz
 3768. (1) gevher-zā
 3769. (1) gevheri
 3770. (1) gevherin
 3771. (1) gevherine
 3772. (3) gevherler
 3773. (1) gevher·i
 3774. (1) Gey
 3775. (4) gey
 3776. (2) Geydi
 3777. (2) geydi
 3778. (1) geydügin
 3779. (1) geye
 3780. (1) geyelüm
 3781. (1) geyen
 3782. (1) Geyer
 3783. (13) geyer
 3784. (1) Geyerse
 3785. (1) Geyindi
 3786. (2) Geymiş
 3787. (8) geymiş
 3788. (1) geymişdür
 3789. (2) Geyse
 3790. (2) geyse
 3791. (1) geyüben
 3792. (2) Geyüp
 3793. (7) geyüp
 3794. (1) geyürüp
 3795. (1) gez
 3796. (1) gezdi
 3797. (1) gezer
 3798. (1) gezmese
 3799. (2) geç
 3800. (4) Geçdi
 3801. (5) geçdi
 3802. (1) geçdügin
 3803. (2) geçe
 3804. (9) geçen
 3805. (1) geçenler
 3806. (24) geçer
 3807. (1) geçerdi
 3808. (1) geçerken
 3809. (1) geçerse
 3810. (1) geçerüz
 3811. (1) geçme
 3812. (1) geçmek
 3813. (1) Geçmemiş
 3814. (1) geçmese
 3815. (1) geçmesün
 3816. (1) Geçmez
 3817. (3) geçmez
 3818. (2) geçmiş
 3819. (1) geçmişsin
 3820. (1) geçmişüz
 3821. (2) Geçse
 3822. (3) geçse
 3823. (1) Geçsün
 3824. (1) geçsün
 3825. (1) geçüben
 3826. (1) Geçüp
 3827. (3) geçüp
 3828. (4) geçüpdür
 3829. (1) geçürdi
 3830. (1) Geçürdüñ
 3831. (1) geçüren
 3832. (1) geçürsin
 3833. (5) geçürür
 3834. (1) Geşt
 3835. (2) geşt
 3836. (1) gib'ola
 3837. (429) gibi
 3838. (11) gibidür
 3839. (1) gibi‿olur
 3840. (9) Gice
 3841. (46) gice
 3842. (2) gicede
 3843. (5) Giceler
 3844. (7) giceler
 3845. (1) Gicelerde
 3846. (1) gicelerde
 3847. (1) gicelidür
 3848. (2) gicemüz
 3849. (1) Gicenüñ
 3850. (1) gicesinde
 3851. (1) gicesini
 3852. (2) giceyle
 3853. (1) giceñ
 3854. (1) gide
 3855. (5) gider
 3856. (1) Giderdi
 3857. (1) giderme
 3858. (1) gidermesün
 3859. (1) gil·i
 3860. (5) girdi
 3861. (1) Gird·i
 3862. (1) girdābdan
 3863. (1) girdāb·ı
 3864. (1) girdügine
 3865. (1) girdügini
 3866. (2) gire
 3867. (1) giren
 3868. (1) girenler
 3869. (3) girer
 3870. (1) girerler
 3871. (1) giricek
 3872. (3) giriftār
 3873. (1) girih-güşā·yı
 3874. (1) girihdür
 3875. (1) girihgīrüñ
 3876. (1) Girihler
 3877. (1) girihler
 3878. (1) Girme
 3879. (1) girme
 3880. (1) girmege
 3881. (2) girmek
 3882. (1) Girmese
 3883. (5) girmez
 3884. (1) Girmezdi
 3885. (1) girmezdi
 3886. (2) Girmiş
 3887. (1) girmiş
 3888. (1) girmişdür
 3889. (1) Girse
 3890. (3) girse
 3891. (1) Girye
 3892. (5) giryān
 3893. (1) giryānumdan
 3894. (1) girān-māyeyi
 3895. (2) girībān
 3896. (2) girībānlar
 3897. (2) girībānum
 3898. (1) girībānumdan
 3899. (1) girībānuñ
 3900. (1) girībānı
 3901. (10) girü
 3902. (1) Girüp
 3903. (3) girüp
 3904. (1) girüpdür
 3905. (10) gitdi
 3906. (1) gitdüm
 3907. (1) giti‿anuñ
 3908. (1) gitme
 3909. (1) gitmeden
 3910. (1) Gitmedi
 3911. (3) gitmedi
 3912. (1) Gitmege
 3913. (2) gitmege
 3914. (1) Gitmemiş
 3915. (1) gitmesün
 3916. (4) gitmez
 3917. (1) Gitmezem
 3918. (1) gitmezse
 3919. (2) gitmişdür
 3920. (3) gitse
 3921. (1) gitsün
 3922. (1) giyāh
 3923. (1) gizledi
 3924. (1) gizleme
 3925. (1) Gizlenüp
 3926. (1) gizler
 3927. (1) gizlü
 3928. (1) giçürür
 3929. (10) Gāh
 3930. (21) gāh
 3931. (2) Gāhī
 3932. (1) gīsūlar
 3933. (1) gītī
 3934. (1) gītī-nümā
 3935. (1) Göge
 3936. (15) göge
 3937. (1) gögermiş
 3938. (2) gögi
 3939. (2) göginde
 3940. (1) gögsin
 3941. (2) gögsinde
 3942. (1) gögsinden
 3943. (2) Gögsine
 3944. (3) gögsine
 3945. (5) gögsini
 3946. (1) Gögsüme
 3947. (1) gögsüme
 3948. (1) Gögsümüñ
 3949. (1) gögsüñ
 3950. (1) Gögsüñi
 3951. (2) gögsüñi
 3952. (1) Gök
 3953. (1) gök
 3954. (1) Gökde
 3955. (3) gökde
 3956. (2) Gökden
 3957. (1) gökden
 3958. (1) göke
 3959. (2) göklerde
 3960. (2) Göklere
 3961. (12) göklere
 3962. (1) Gömgök
 3963. (1) göndermek
 3964. (1) göndermiş
 3965. (1) gönülleri
 3966. (6) Gör
 3967. (34) gör
 3968. (11) Gördi
 3969. (15) gördi
 3970. (1) Gördiler
 3971. (1) gördiler
 3972. (6) Gördügi
 3973. (5) gördügi
 3974. (1) gördügine
 3975. (1) gördügüm
 3976. (1) gördügümce
 3977. (2) Gördügüñ
 3978. (2) gördügüñ
 3979. (3) gördük
 3980. (3) gördükce
 3981. (2) Gördüm
 3982. (18) gördüm
 3983. (1) Gördüñ
 3984. (7) gördüñ
 3985. (20) göre
 3986. (3) görelden
 3987. (1) Göreler
 3988. (1) göreler
 3989. (1) Göreli
 3990. (2) göreli
 3991. (1) göreliden
 3992. (1) Görelüm
 3993. (3) görelüm
 3994. (4) göremez
 3995. (1) göremezler
 3996. (3) Gören
 3997. (35) gören
 3998. (7) görenler
 3999. (1) Göresin
 4000. (3) göresin
 4001. (1) göresiz
 4002. (1) görevüz
 4003. (1) Göreydi
 4004. (3) göreydi
 4005. (1) göreydüñ
 4006. (3) Göreyin
 4007. (2) Göricek
 4008. (7) göricek
 4009. (1) Görildi
 4010. (1) görince
 4011. (5) Görindi
 4012. (1) görindi
 4013. (2) Görine
 4014. (7) görine
 4015. (12) Görinen
 4016. (42) görinen
 4017. (1) görinenler
 4018. (1) görinmege
 4019. (1) görinmese
 4020. (1) görinmeseydi
 4021. (3) Görinmez
 4022. (10) görinmez
 4023. (1) Görinse
 4024. (2) görinse
 4025. (6) Görinür
 4026. (30) görinür
 4027. (2) görme
 4028. (1) Görmedi
 4029. (1) görmedi
 4030. (1) Görmedük
 4031. (2) görmedük
 4032. (6) Görmedüm
 4033. (2) Görmege
 4034. (4) görmege
 4035. (1) Görmek
 4036. (4) görmek
 4037. (1) görmese
 4038. (2) görmeye
 4039. (1) Görmeyelden
 4040. (2) görmeyeli
 4041. (1) Görmeyen
 4042. (1) görmeyen
 4043. (1) görmeyenler
 4044. (1) Görmeyince
 4045. (3) görmez
 4046. (1) görmezdi
 4047. (2) Görmiş
 4048. (3) görmiş
 4049. (1) görmişem
 4050. (3) Görse
 4051. (13) görse
 4052. (1) görsek
 4053. (1) görsem
 4054. (2) Görsün
 4055. (2) görsün
 4056. (1) görsünler
 4057. (2) görüben
 4058. (3) Görüp
 4059. (49) görüp
 4060. (4) görüpdür
 4061. (1) Görür
 4062. (3) görür
 4063. (2) görürdi
 4064. (2) görürem
 4065. (2) görürin
 4066. (1) Görürler
 4067. (1) görürler
 4068. (2) Görürse
 4069. (4) görürse
 4070. (1) görürseñ
 4071. (4) görüñ
 4072. (1) görüñüz
 4073. (2) Göster
 4074. (1) göster
 4075. (3) Gösterdi
 4076. (9) gösterdi
 4077. (2) gösterdiler
 4078. (1) gösterdügiçün
 4079. (3) göstere
 4080. (1) gösteren
 4081. (2) göstereyin
 4082. (1) Göstermese
 4083. (1) Göstermesün
 4084. (1) göstermeyeler
 4085. (1) göstermeyen
 4086. (3) göstermez
 4087. (1) göstermişdi
 4088. (2) gösterüp
 4089. (5) Gösterür
 4090. (8) gösterür
 4091. (2) gösterürler
 4092. (1) gösterürlerdi
 4093. (1) Gösterürse
 4094. (3) götür
 4095. (1) Götürdiler
 4096. (1) götürelüm
 4097. (2) Götüri
 4098. (3) götüri
 4099. (1) götürmeden
 4100. (1) götürmekle
 4101. (1) götürmez
 4102. (1) götürmezdüñ
 4103. (1) götürü
 4104. (1) götürüleydi
 4105. (1) Götürüp
 4106. (1) Götürür
 4107. (10) götürür
 4108. (1) gövdesi
 4109. (8) Göz
 4110. (32) göz
 4111. (1) gözcisi
 4112. (1) gözcüñ
 4113. (2) gözde
 4114. (2) Gözden
 4115. (3) gözden
 4116. (1) gözdür
 4117. (3) göze
 4118. (1) gözedilse
 4119. (1) gözedür
 4120. (6) gözet
 4121. (1) gözetdügi
 4122. (6) Gözi
 4123. (28) gözi
 4124. (1) gözin
 4125. (1) Gözinde
 4126. (5) Gözine
 4127. (13) gözine
 4128. (1) göziyle
 4129. (1) gözle
 4130. (1) gözler
 4131. (1) gözlere
 4132. (1) gözleredür
 4133. (1) Gözleri
 4134. (12) gözleri
 4135. (1) Gözlerin
 4136. (4) Gözlerine
 4137. (4) gözlerine
 4138. (2) gözlerinüñ
 4139. (1) Gözleriçün
 4140. (3) Gözlerüm
 4141. (4) gözlerüm
 4142. (1) Gözlerümüz
 4143. (1) gözlerümüñ
 4144. (4) Gözlerüñ
 4145. (1) gözlerüñ
 4146. (1) Gözlerüñdür
 4147. (1) Gözlerüñe
 4148. (2) gözlü
 4149. (1) Gözlük
 4150. (1) gözlük
 4151. (1) gözlüler
 4152. (1) gözsüz
 4153. (1) gözyaşı
 4154. (1) Gözyaşın
 4155. (2) gözyaşından
 4156. (2) gözyaşını
 4157. (4) Gözüm
 4158. (13) gözüm
 4159. (1) Gözümde
 4160. (2) gözümden
 4161. (2) gözüme
 4162. (1) gözümçün
 4163. (8) gözümüz
 4164. (2) Gözümüñ
 4165. (3) gözümüñ
 4166. (4) Gözüñ
 4167. (12) gözüñ
 4168. (1) Gözüñe
 4169. (1) gözüñe
 4170. (1) gözüñi
 4171. (1) göñlegin
 4172. (1) Göñli
 4173. (6) göñli
 4174. (1) Göñlidür
 4175. (6) göñlin
 4176. (3) göñlinde
 4177. (1) göñlinden
 4178. (2) göñline
 4179. (1) Göñlini
 4180. (5) göñlini
 4181. (1) göñlinüñ
 4182. (6) Göñlüm
 4183. (58) göñlüm
 4184. (1) Göñlümde
 4185. (2) göñlümde
 4186. (3) göñlümden
 4187. (2) Göñlüme
 4188. (8) göñlüme
 4189. (6) Göñlümi
 4190. (19) göñlümi
 4191. (1) Göñlümüz
 4192. (4) göñlümüz
 4193. (2) göñlümüzi
 4194. (2) Göñlümüñ
 4195. (13) göñlümüñ
 4196. (1) göñlüñ
 4197. (3) göñlüñde
 4198. (1) göñlüñden
 4199. (1) göñlüñe
 4200. (3) göñlüñi
 4201. (22) Göñül
 4202. (177) göñül
 4203. (2) Göñülde
 4204. (5) göñülde
 4205. (1) Göñülden
 4206. (3) göñülden
 4207. (1) göñüle
 4208. (1) göñüllenmese
 4209. (1) Göñüllenüben
 4210. (1) göñüllenüpdür
 4211. (1) Göñüllenür
 4212. (2) Göñüller
 4213. (3) göñüller
 4214. (2) göñüllü
 4215. (8) göñüllüdür
 4216. (3) Güc
 4217. (2) güc
 4218. (4) güci
 4219. (6) güftār
 4220. (1) güftāra
 4221. (1) güftārda
 4222. (1) güftārdan
 4223. (2) güftārum
 4224. (1) güftāruma
 4225. (1) güftārumdan
 4226. (1) güftār·ı
 4227. (1) güftārı
 4228. (1) güftārına
 4229. (1) güftārını
 4230. (8) güher
 4231. (1) güher-bār
 4232. (1) güher-bāra
 4233. (1) güher-bārumdan
 4234. (1) güher-bārı
 4235. (1) güher-bārın
 4236. (1) güher-feşānuñ
 4237. (1) Güher-nis̲ār
 4238. (1) güher-zādan
 4239. (1) güherlerin
 4240. (1) Güher·i
 4241. (1) güherün
 4242. (42) Gül
 4243. (230) gül
 4244. (2) gül-
 4245. (2) gül-berg·i
 4246. (1) gül-deste·i
 4247. (1) gül-efsūnuma
 4248. (3) gül-endām
 4249. (3) gül-endāma
 4250. (2) gül-endāmum
 4251. (1) gül-endāmı
 4252. (5) gül-fām
 4253. (1) gül-fāmdan
 4254. (1) gül-geşt
 4255. (1) Gül-geşt·i
 4256. (2) gül-geşt·i
 4257. (1) gül-nāra
 4258. (1) gül-nārī
 4259. (1) gül-pīrehen
 4260. (1) gül-rengi
 4261. (1) gül-reng·i
 4262. (1) gül-rengümüze
 4263. (3) gül-ruẖ
 4264. (1) gül-ruẖlara
 4265. (1) Gül-ruẖlarında
 4266. (1) gül-ruẖı
 4267. (1) gül-ruẖına
 4268. (8) gül-ʿiẕār
 4269. (1) gül-ʿiẕārdan
 4270. (1) gül-ʿiẕārum
 4271. (1) gül-ʿiẕārumuz
 4272. (1) gül-āb·ı
 4273. (1) gül-ābı
 4274. (4) gül-çihre
 4275. (1) gül-çihrenüñ
 4276. (1) gül-çihreye
 4277. (1) gül-şeker
 4278. (1) gül-şekeri
 4279. (1) gül-şendür
 4280. (1) gülaç
 4281. (2) gülbün
 4282. (1) gülbüne
 4283. (2) gülbüni
 4284. (2) Gülbün·i
 4285. (1) gülbün·i
 4286. (2) gülde
 4287. (9) gülden
 4288. (1) Güldeste·i
 4289. (3) Güldi
 4290. (1) güldügi
 4291. (11) güldür
 4292. (5) güle
 4293. (5) güler
 4294. (1) Gülerek
 4295. (2) Gülgūn
 4296. (8) gülgūn
 4297. (1) Gülgūna
 4298. (1) gülgūne
 4299. (2) gülgūnuñ
 4300. (1) gülgūnuña
 4301. (1) gülgūnuñdan
 4302. (2) Gülgūn·ı
 4303. (1) gülgūn·ı
 4304. (2) Gülgūnı
 4305. (1) gülgūnı
 4306. (2) Gülgūnī
 4307. (2) gülgūnī
 4308. (1) Güli
 4309. (6) güli
 4310. (2) gülinden
 4311. (1) gülinüñ
 4312. (9) gülistān
 4313. (3) gülistāna
 4314. (3) gülistānda
 4315. (1) gülistāndan
 4316. (1) gülistāndur
 4317. (1) gülistānlar
 4318. (1) gülistānumdadur
 4319. (1) gülistānuñda
 4320. (4) gülistān·ı
 4321. (1) gülistānı
 4322. (1) gülistānında
 4323. (1) gülistānınuñ
 4324. (8) Güller
 4325. (33) güller
 4326. (2) güllerdür
 4327. (1) güllere
 4328. (5) gülleri
 4329. (1) Güllerin
 4330. (2) güllerin
 4331. (2) güllerinüñ
 4332. (5) güllerle
 4333. (2) güllerüñ
 4334. (1) gülmekden
 4335. (1) gülmemişüz
 4336. (1) gülmese
 4337. (1) gülmez
 4338. (1) gülnāra
 4339. (9) gülsitān
 4340. (1) Gülsitāna
 4341. (1) gülsitāna
 4342. (6) Gülsitānda
 4343. (6) gülsitānda
 4344. (2) gülsitān·ı
 4345. (1) Gülsitānı
 4346. (5) Gülzār
 4347. (8) gülzār
 4348. (1) Gülzāra
 4349. (6) gülzāra
 4350. (1) Gülzārda
 4351. (1) Gülzārdan
 4352. (1) gülzāruñ
 4353. (8) Gülzār·ı
 4354. (6) gülzār·ı
 4355. (3) Gülzārı
 4356. (4) gülzārı
 4357. (1) gülzārınuñ
 4358. (1) Gül·i
 4359. (30) gül·i
 4360. (2) gülāb
 4361. (1) gülāba
 4362. (1) gülāledür
 4363. (1) gülālesin
 4364. (1) gülşeker
 4365. (4) Gülşen
 4366. (17) gülşen
 4367. (5) Gülşende
 4368. (21) gülşende
 4369. (1) gülşenden
 4370. (2) gülşendür
 4371. (6) gülşene
 4372. (1) gülşenin
 4373. (1) gülşeninde
 4374. (1) gülşeninden
 4375. (1) gülşenine
 4376. (3) gülşeninüñ
 4377. (1) gülşenler
 4378. (9) Gülşen·i
 4379. (11) gülşen·i
 4380. (1) gülşenüme
 4381. (3) gülşenüñ
 4382. (1) gülşenüñüñ
 4383. (1) gülüm
 4384. (2) gülünc
 4385. (1) Gülüp
 4386. (1) gülüp
 4387. (1) Gülüñ
 4388. (3) gülüñ
 4389. (1) Güm
 4390. (4) güm
 4391. (1) güm-rāha
 4392. (1) güm-rāhdan
 4393. (1) güm-rāhān·ı
 4394. (1) Gümiş
 4395. (15) gümiş
 4396. (1) Gümişden
 4397. (6) gümişden
 4398. (1) gümān
 4399. (33) Gün
 4400. (138) gün
 4401. (1) Günbed·i
 4402. (6) günbed·i
 4403. (2) Günde
 4404. (4) günde
 4405. (4) günden
 4406. (3) gündür
 4407. (1) Gündüz
 4408. (8) gündüz
 4409. (2) gündüzümüz
 4410. (1) Gündüzüñ
 4411. (1) güne
 4412. (3) günehkār
 4413. (1) günehkāruñam
 4414. (1) günehkārı
 4415. (1) günehüñ
 4416. (10) Güneş
 4417. (52) güneş
 4418. (1) Güneş-ruẖsārsın
 4419. (1) güneş-ṭalʿat
 4420. (2) güneşde
 4421. (1) güneşe
 4422. (1) Güneşi
 4423. (4) güneşi
 4424. (4) güneşle
 4425. (1) güneşsin
 4426. (1) Güneşüñ
 4427. (3) güneşüñ
 4428. (1) Güni
 4429. (2) güni
 4430. (1) Günidür
 4431. (3) güninde
 4432. (1) günini
 4433. (1) güninüñ
 4434. (1) günlere
 4435. (6) günleri
 4436. (1) günleridür
 4437. (2) günlerinde
 4438. (4) günāh
 4439. (1) günāhkār
 4440. (2) günāhum
 4441. (1) Günāhı
 4442. (2) günāhı
 4443. (1) Günāhın
 4444. (1) Günümüz
 4445. (1) günümüz
 4446. (1) Günüñ
 4447. (1) gürzüñi
 4448. (1) güstāẖ
 4449. (1) Güyā
 4450. (8) Güzel
 4451. (40) güzel
 4452. (1) güzelcük
 4453. (1) güzelde
 4454. (1) güzelden
 4455. (10) güzeldür
 4456. (3) güzele
 4457. (2) güzeli
 4458. (1) güzelin
 4459. (1) güzelinüñ
 4460. (1) güzelle
 4461. (1) güzellense
 4462. (1) güzellenürse
 4463. (12) Güzeller
 4464. (49) güzeller
 4465. (3) güzellerde
 4466. (1) Güzellere
 4467. (8) güzelleri
 4468. (1) güzellerine
 4469. (1) Güzellerle
 4470. (12) güzellerle
 4471. (3) güzellerüñ
 4472. (1) güzelligin
 4473. (6) güzellik
 4474. (1) güzellikde
 4475. (2) güzelsüz
 4476. (1) Güzelüm
 4477. (37) güzelüm
 4478. (5) güzelüñ
 4479. (1) güzīnleri
 4480. (1) Güzīn·i
 4481. (2) güzīn·i
 4482. (1) güşād
 4483. (1) güşāyişẕiẖāṭır·ı
 4484. (1) güẕer
 4485. (1) güẕār
 4486. (1) gūyende·i
 4487. (11) Gūyiyā
 4488. (10) gūyiyā
 4489. (16) Gūyā
 4490. (37) gūyā
 4491. (2) gūyālar
 4492. (1) gūyāları
 4493. (2) Gūş
 4494. (9) gūş
 4495. (1) gūşe-nişīnān·ı
 4496. (1) gūşede
 4497. (1) Gūşesi
 4498. (3) gūşesi
 4499. (1) gūşesin
 4500. (1) gūşesinde
 4501. (1) gūşesini
 4502. (1) gūşeyi
 4503. (6) Gūşe·i
 4504. (13) gūşe·i
 4505. (1) Gūşuñda
 4506. (4) gūşvār
 4507. (1) Gūş·ı
 4508. (1) gūş·ı
 4509. (1) Gūşına
 4510. (3) gūşına
 4511. (1) gūşında
 4512. (1) havā
 4513. (1) Havāsı
 4514. (1) havāsı
 4515. (1) havāya
 4516. (1) Havāyī
 4517. (1) havāyī
 4518. (1) hayrān
 4519. (1) Hecr
 4520. (1) hecr
 4521. (1) hecrinden
 4522. (1) Hecrine
 4523. (1) hecr·i
 4524. (1) hecrüñ
 4525. (1) Hecrüñde
 4526. (4) hecrüñde
 4527. (1) Hecrüñe
 4528. (1) hecrüñe
 4529. (3) heft
 4530. (1) heft-reng
 4531. (1) heft-ser
 4532. (1) heftümīn
 4533. (5) Hele
 4534. (17) hele
 4535. (7) helāk
 4536. (1) helāküm
 4537. (2) hem
 4538. (2) Hem-dem
 4539. (3) hem-dem
 4540. (2) Hem-dem·i
 4541. (2) hem-nişīn
 4542. (1) hem-reh
 4543. (1) hem-reng
 4544. (1) hem-rāh
 4545. (1) Hem-sāye
 4546. (2) hem-sāye
 4547. (1) hem-sāyeñ
 4548. (1) hem-vār
 4549. (2) hem-vāre
 4550. (1) hem-yānçe
 4551. (1) hem-ʿinān
 4552. (1) hem-ān
 4553. (3) Hem-ḳadeḥ
 4554. (1) Hem-ṣoḥbeti
 4555. (5) hemdem
 4556. (2) hemdemi
 4557. (1) hemdem·i
 4558. (1) hemkiriş
 4559. (2) hempehlū
 4560. (2) hemtā
 4561. (2) Hemān
 4562. (28) hemān
 4563. (1) hemçü
 4564. (1) hemçün
 4565. (1) hemīn
 4566. (1) Hemīşe
 4567. (1) hemīşe
 4568. (2) hemḳadeḥ
 4569. (1) hemşehrī
 4570. (1) hengāme
 4571. (1) hengāmedür
 4572. (1) Hengāme·i
 4573. (1) henūz
 4574. (5) Hep
 4575. (21) hep
 4576. (121) Her
 4577. (234) her
 4578. (2) Hercāyī
 4579. (9) hercāyī
 4580. (1) hercāyīsin
 4581. (2) Hergiz
 4582. (39) hergiz
 4583. (1) heves
 4584. (1) hevesin
 4585. (2) Heves·i
 4586. (1) hevā
 4587. (1) hevādandur
 4588. (4) hevādār
 4589. (2) hevādāruñ
 4590. (2) hevādārı
 4591. (1) hevāküm
 4592. (1) hevālar
 4593. (1) hevāsıdur
 4594. (1) hevāsıle
 4595. (1) hevāsın
 4596. (1) hevāsına
 4597. (1) hevāsında
 4598. (1) hevāsını
 4599. (2) hevāyī
 4600. (1) hevā·yi
 4601. (1) Hevā·yı
 4602. (1) hevā·yı
 4603. (15) Hey
 4604. (8) hey
 4605. (1) Heybetüñ
 4606. (1) Heybetüñden
 4607. (1) Heybetüñle
 4608. (2) Heykel
 4609. (1) heyˀet
 4610. (2) heyˀet·i
 4611. (5) hezār
 4612. (1) hezār-dāstān·ı
 4613. (1) hezāruñ
 4614. (5) hezārān
 4615. (1) hezārāndur
 4616. (1) hezārını
 4617. (1) heşt
 4618. (1) hicrān
 4619. (1) hicrānīdür
 4620. (1) Hidāye
 4621. (1) hidāyetdür
 4622. (3) Hilāl
 4623. (28) hilāl
 4624. (1) Hilāl-ebrū
 4625. (4) hilāl-ebrū
 4626. (1) hilāl-ebrūdur
 4627. (1) Hilāl-ebrūlaruñ
 4628. (1) hilāl-ebrūsı
 4629. (2) hilāl-ebrūya
 4630. (2) hilāl-ebrūyı
 4631. (3) hilāle
 4632. (1) Hilāli
 4633. (8) hilāli
 4634. (2) hilāl·i
 4635. (2) hilālüñ
 4636. (1) himem
 4637. (1) Himmet
 4638. (4) himmet
 4639. (5) himmeti
 4640. (1) himmetidür
 4641. (1) himmetine
 4642. (1) himmetüm
 4643. (1) Himmetüñ
 4644. (1) himmetüñ
 4645. (1) Himmetüñde
 4646. (1) himmetüñe
 4647. (1) himāyetlerinde
 4648. (2) Hind
 4649. (1) Hindden
 4650. (1) Hinde
 4651. (1) Hindustāna
 4652. (2) hindī
 4653. (1) hindīdür
 4654. (1) Hindīlerdür
 4655. (1) hindū
 4656. (1) hindūlar
 4657. (1) Hindūlardur
 4658. (1) Hindū·yı
 4659. (2) hindū·yı
 4660. (1) hiç
 4661. (1) huve
 4662. (1) HĀ
 4663. (2) hā
 4664. (1) hāle
 4665. (1) hāledür
 4666. (1) Hātif·i
 4667. (6) Hāy
 4668. (10) hāy
 4669. (1) hāyuñ
 4670. (17) Hīç
 4671. (63) hīç
 4672. (1) hücūm
 4673. (1) hüdhüd
 4674. (1) hüdhüd·i
 4675. (1) hükmi
 4676. (1) Hümā
 4677. (1) hümā
 4678. (1) hümā-pervāz
 4679. (1) hümāsıdur
 4680. (1) hümāsına
 4681. (2) Hümāyūn
 4682. (2) hümāyūn
 4683. (2) hümāyūnuñ
 4684. (1) hümāyūnuña
 4685. (2) hümāyūnı
 4686. (2) Hümā·yı
 4687. (1) Hüner
 4688. (7) hüner
 4689. (1) hüner-perver
 4690. (2) hüneri
 4691. (1) hüşyār
 4692. (1) hūr
 4693. (1) hūyuñ
 4694. (1) hūyuña
 4695. (1) hūş·ı
 4696. (4) I
 4697. (5) ibn·i
 4698. (4) ibnü's-sulṭān
 4699. (3) ibrām
 4700. (1) ibrāmdur
 4701. (1) ibrāmum
 4702. (1) ibrāmumuzı
 4703. (1) ibrām·ı
 4704. (3) ibrāmı
 4705. (1) ibrāmını
 4706. (1) ibrīşim
 4707. (1) ibtihāc·ı
 4708. (4) ictināb
 4709. (58) ide
 4710. (2) idelden
 4711. (1) ideler
 4712. (4) ideli
 4713. (25) idelüm
 4714. (6) idem
 4715. (1) idemedi
 4716. (1) idemedüm
 4717. (17) idemez
 4718. (1) idemezsin
 4719. (1) idemezüz
 4720. (28) iden
 4721. (1) idene
 4722. (1) idenler
 4723. (111) ider
 4724. (2) iderdi
 4725. (1) iderdük
 4726. (1) iderdüm
 4727. (3) iderdüñ
 4728. (2) iderek
 4729. (2) iderken
 4730. (8) iderler
 4731. (6) iderlerdi
 4732. (1) iderlermiş
 4733. (2) iderlerse
 4734. (2) idermiş
 4735. (8) iderse
 4736. (1) idersem
 4737. (7) idersin
 4738. (1) iderüm
 4739. (2) iderüz
 4740. (5) idesin
 4741. (1) idevüz
 4742. (6) ideyin
 4743. (130) idi
 4744. (1) idicek
 4745. (4) idici
 4746. (8) idindi
 4747. (1) idindiler
 4748. (1) idindüñ
 4749. (5) idine
 4750. (1) idineli
 4751. (1) idinmez
 4752. (2) idinmezdi
 4753. (1) idinmişdür
 4754. (4) idinse
 4755. (1) idinsünler
 4756. (2) idinüp
 4757. (2) idinüpdür
 4758. (1) idinür
 4759. (1) idrāk
 4760. (1) idrākde
 4761. (1) idrākden
 4762. (1) idrāke
 4763. (1) idrāk·i
 4764. (1) idüben
 4765. (1) idügüm
 4766. (2) idügüñ
 4767. (4) idük
 4768. (4) idüm
 4769. (69) idüp
 4770. (6) idüpdür
 4771. (8) idüñ
 4772. (1) idüñüz
 4773. (1) iflās
 4774. (8) iftiẖār
 4775. (16) igen
 4776. (6) igende
 4777. (2) ihmāl
 4778. (2) ihtimām
 4779. (1) ihtimāmını
 4780. (4) II
 4781. (4) III
 4782. (50) iken
 4783. (54) iki
 4784. (2) ikide
 4785. (1) ikrāma
 4786. (1) ikrāmumuzı
 4787. (1) ikrāmı
 4788. (3) il
 4789. (1) il'ider
 4790. (723) ile
 4791. (1) iledüp
 4792. (1) iledür
 4793. (1) iletmek
 4794. (2) ilhām
 4795. (3) ili
 4796. (1) ilin
 4797. (1) ilinde
 4798. (1) ilini
 4799. (1) ilinüñ
 4800. (2) illa'allāh
 4801. (18) illa'llāh
 4802. (1) iller
 4803. (1) illerde
 4804. (1) illere
 4805. (1) illerin
 4806. (1) illerine
 4807. (5) illā
 4808. (1) ilte
 4809. (1) ilter
 4810. (1) ilticā
 4811. (2) iltifāt
 4812. (1) iltifāt·ı
 4813. (1) iltifātı
 4814. (1) iltiyāmını
 4815. (1) iltseler
 4816. (1) iltür
 4817. (1) iltürler
 4818. (1) ilzām·ı
 4819. (1) ilā
 4820. (20) ilāhe
 4821. (1) imdi
 4822. (39) imiş
 4823. (1) imişse
 4824. (7) imişsin
 4825. (1) imrūz
 4826. (1) imtinān
 4827. (1) imtiyāz
 4828. (1) imtiḥān·ı
 4829. (1) imtis̲āl
 4830. (1) imāma
 4831. (1) imāmet
 4832. (1) in
 4833. (5) ince
 4834. (1) inceldüp
 4835. (1) incindi
 4836. (1) incine
 4837. (6) incinme
 4838. (2) incinmez
 4839. (3) incinüp
 4840. (1) incinüpdür
 4841. (1) incitmez
 4842. (1) indi
 4843. (1) indürür
 4844. (1) iner
 4845. (1) infiʿāli
 4846. (1) inildükde
 4847. (5) inkisār
 4848. (2) inkisārum
 4849. (1) inkisārumuz
 4850. (1) inkisārı
 4851. (7) inkār
 4852. (1) inkārı
 4853. (1) inmez
 4854. (1) ins
 4855. (4) insāna
 4856. (1) insāniyyet
 4857. (2) insānı
 4858. (1) intihāsına
 4859. (2) intisāb
 4860. (1) intiḥābına
 4861. (1) intiḳāmı
 4862. (1) intiẓām
 4863. (7) inʿām
 4864. (1) inʿāmuña
 4865. (1) inʿāmıdur
 4866. (1) inṣāf
 4867. (1) inṣāfı
 4868. (5) inşā
 4869. (1) inşā'llāhu'l-eʿazzü
 4870. (1) inşā·yı
 4871. (1) inüp
 4872. (2) ipe
 4873. (3) ipin
 4874. (1) ipini
 4875. (1) iplige
 4876. (1) ipligüñ
 4877. (1) iplik
 4878. (2) iplü
 4879. (1) iplüdür
 4880. (19) irdi
 4881. (1) irdügin
 4882. (2) irdük
 4883. (2) irdükde
 4884. (4) ire
 4885. (1) ireli
 4886. (2) irem
 4887. (3) iremez
 4888. (1) iren
 4889. (4) irer
 4890. (1) irerse
 4891. (1) irgürdi
 4892. (1) irgürmese
 4893. (10) irişdi
 4894. (1) irişdügin
 4895. (8) irişe
 4896. (1) irişeli
 4897. (1) irişemez
 4898. (2) irişen
 4899. (1) irişilmez
 4900. (1) irişmeden
 4901. (1) irişmedi
 4902. (1) irişmese
 4903. (1) irişmesün
 4904. (1) irişmez
 4905. (1) irişmiş
 4906. (4) irişse
 4907. (1) irişsem
 4908. (3) irişüp
 4909. (1) irişüpdür
 4910. (5) irişür
 4911. (1) irmedin
 4912. (1) irmege
 4913. (2) irmek
 4914. (1) irmemege
 4915. (4) irmese
 4916. (1) irmesün
 4917. (1) irmeyen
 4918. (5) irmez
 4919. (2) irmezse
 4920. (1) irmiş
 4921. (3) irse
 4922. (1) irsāl
 4923. (1) irsāl·i
 4924. (1) irte
 4925. (1) irtesi
 4926. (1) irteye
 4927. (2) irşād
 4928. (1) irşādlarıyle
 4929. (5) irüp
 4930. (1) irür
 4931. (67) ise
 4932. (4) isek
 4933. (6) isem
 4934. (19) iseñ
 4935. (3) islām
 4936. (5) islāma
 4937. (1) islāmuñ
 4938. (1) ism·i
 4939. (1) isnād
 4940. (1) istedi
 4941. (1) istedügümüz
 4942. (1) istemezdi
 4943. (1) istemiş
 4944. (18) ister
 4945. (1) isterem
 4946. (1) isterler
 4947. (1) istermiş
 4948. (4) isterse
 4949. (1) istersem
 4950. (6) isterseñ
 4951. (2) istese
 4952. (1) istesem
 4953. (1) isteseñ
 4954. (8) isteyen
 4955. (1) isteyenler
 4956. (1) isteyü
 4957. (1) isteyüp
 4958. (1) istidlāl
 4959. (1) istifsār
 4960. (1) istiʿcāl
 4961. (1) istiʿārātdan
 4962. (1) istiġfār
 4963. (1) istiġnāsına
 4964. (1) istiḥkām·ı
 4965. (1) istiẖrāc
 4966. (3) istiḳbāl
 4967. (1) istiḳlāl
 4968. (1) istiḳāmeti
 4969. (1) Isıcaḳ
 4970. (29) it
 4971. (1) itce
 4972. (87) itdi
 4973. (3) itdiler
 4974. (1) itdise
 4975. (3) itdügi
 4976. (1) itdügin
 4977. (2) itdügince
 4978. (3) itdügine
 4979. (3) itdügiçün
 4980. (3) itdügüm
 4981. (1) itdügüñ
 4982. (1) itdük
 4983. (2) itdükce
 4984. (1) itdükden
 4985. (2) itdüm
 4986. (2) itdürür
 4987. (15) itdüñ
 4988. (1) itine
 4989. (1) itleridür
 4990. (1) itlerüñ
 4991. (1) itlerüñle
 4992. (19) itme
 4993. (2) itmede
 4994. (1) itmeden
 4995. (1) itmedür
 4996. (3) itmedüñ
 4997. (26) itmege
 4998. (2) itmegin
 4999. (27) itmek
 5000. (2) itmekde
 5001. (2) itmelü
 5002. (1) itmemişdi
 5003. (2) itmese
 5004. (2) itmeseydi
 5005. (7) itmesün
 5006. (5) itmeye
 5007. (3) itmeyem
 5008. (1) itmeyeyin
 5009. (13) itmez
 5010. (3) itmezdi
 5011. (1) itmeñüz
 5012. (13) itmiş
 5013. (1) itmişdüm
 5014. (1) itmişdür
 5015. (25) itse
 5016. (4) itseler
 5017. (7) itsem
 5018. (3) itseñ
 5019. (7) itsün
 5020. (1) ittiḥādını
 5021. (1) itüñ
 5022. (4) IV
 5023. (1) iversin
 5024. (1) izdiḥāmını
 5025. (3) izi
 5026. (2) izidür
 5027. (2) izine
 5028. (1) izzet
 5029. (1) izümüz
 5030. (1) iʿrābı
 5031. (10) iʿtibār
 5032. (1) iʿtibārum
 5033. (1) iʿtibārumuz
 5034. (1) iʿtibārāt·ı
 5035. (1) iʿtimād
 5036. (1) iʿtiḳādını
 5037. (3) iʿtiẕār
 5038. (1) iʿzāzda
 5039. (7) iç
 5040. (3) içdi
 5041. (2) içdügi
 5042. (1) içdügüm
 5043. (1) içdügümi
 5044. (3) içe
 5045. (3) içelüm
 5046. (2) içen
 5047. (10) içer
 5048. (1) içerdüñ
 5049. (1) içerler
 5050. (1) içerlerdi
 5051. (1) içermiş
 5052. (1) içersem
 5053. (1) içerseñ
 5054. (1) içerüz
 5055. (11) içi
 5056. (1) içilen
 5057. (1) içilmez
 5058. (1) içilmezdi
 5059. (1) içilse
 5060. (1) içilür
 5061. (1) içim
 5062. (2) için
 5063. (125) içinde
 5064. (2) içindedür
 5065. (2) içindeki
 5066. (1) içinden
 5067. (7) içine
 5068. (3) içme
 5069. (1) içmedügüñ
 5070. (1) içmege
 5071. (6) içmek
 5072. (2) içmelüdür
 5073. (1) içmemek
 5074. (1) içmeyelüm
 5075. (1) içmeyen
 5076. (1) içmeyeyin
 5077. (1) içmeyince
 5078. (1) içmez
 5079. (1) içmişüz
 5080. (89) içre
 5081. (1) içse
 5082. (1) içseler
 5083. (2) içsem
 5084. (1) içseñ
 5085. (172) içün
 5086. (3) içündür
 5087. (4) içüp
 5088. (1) içüñ
 5089. (1) iḥdās̲
 5090. (3) iḥsān
 5091. (1) iḥsāne‿ile
 5092. (3) iḥsānuñ
 5093. (3) iḥsānı
 5094. (1) iḥsānını
 5095. (1) iḥtişām
 5096. (3) iḥyā
 5097. (1) iḥyādan
 5098. (2) iḥżār
 5099. (4) iẖtiyār
 5100. (1) iẖtiyārum
 5101. (2) iẖtiṣār
 5102. (5) iḳbāl
 5103. (5) iḳdām
 5104. (1) iḳdāmdur
 5105. (1) iḳdām·ı
 5106. (1) iḳdāmı
 5107. (2) iḳlīm
 5108. (3) iḳlīm·i
 5109. (1) iḳrāra
 5110. (1) iḳrārını
 5111. (2) iḳtidār
 5112. (1) iḳtirāb
 5113. (2) iḳtirān
 5114. (1) iḳtiżāsı
 5115. (1) iḳāmet
 5116. (1) iñiler
 5117. (1) iñleden
 5118. (1) iñlemez
 5119. (2) iñler
 5120. (1) iñlersin
 5121. (1) Iṣmarladuġum
 5122. (5) iş
 5123. (4) işde
 5124. (1) işden
 5125. (1) işe
 5126. (12) işi
 5127. (2) işide
 5128. (1) işidmez
 5129. (2) işidüp
 5130. (1) işidürdük
 5131. (1) işigi
 5132. (2) işigidür
 5133. (2) işigin
 5134. (3) işiginde
 5135. (2) işigine
 5136. (2) işigini
 5137. (2) işigüñ
 5138. (3) işigüñde
 5139. (3) işigüñe
 5140. (1) işigüñi
 5141. (4) işin
 5142. (2) işit
 5143. (2) işitdi
 5144. (1) işitdügüm
 5145. (1) işitmegin
 5146. (1) işitmek
 5147. (2) işitmez
 5148. (1) işitse
 5149. (1) işlenen
 5150. (1) işler
 5151. (1) işleri
 5152. (1) iştihā
 5153. (3) iştihār
 5154. (1) iştiyāḳı
 5155. (2) işʿār
 5156. (1) işāret
 5157. (1) Işıḳlar
 5158. (1) işüm
 5159. (2) işüñ
 5160. (7) iẓhār
 5161. (1) iẕʿān
 5162. (3) jeng
 5163. (1) Jeng·i
 5164. (1) jeng·i
 5165. (1) jengār
 5166. (1) jengāra
 5167. (1) jenġārī
 5168. (4) jāle
 5169. (1) Jāleden
 5170. (1) jāleden
 5171. (1) jāledür
 5172. (1) jāleler
 5173. (1) kapuña
 5174. (11) Kaʿbe
 5175. (2) Kaʿbede
 5176. (3) Kaʿbedür
 5177. (1) Kaʿbem
 5178. (1) Kaʿbesini
 5179. (5) Kaʿbeye
 5180. (1) Kaʿbeyi
 5181. (10) Kaʿbe·i
 5182. (1) ke-şemsi'ḍ-ḍuḥā
 5183. (1) Kebk
 5184. (1) kebkebi
 5185. (1) kebkebine
 5186. (3) kebkini
 5187. (1) Kebk·i
 5188. (5) kebk·i
 5189. (2) kebāb
 5190. (2) kebāba
 5191. (1) kebābdur
 5192. (2) kebūd
 5193. (1) kebūter
 5194. (1) kebūterbāz
 5195. (4) kebūterdür
 5196. (1) kebūterin
 5197. (1) kec-revüñ
 5198. (1) kefeni
 5199. (1) kefenin
 5200. (1) keffe·i
 5201. (3) keffine
 5202. (2) Keff·i
 5203. (3) keff·i
 5204. (1) keffüñde
 5205. (1) Kef·i
 5206. (4) kef·i
 5207. (1) kefīl
 5208. (1) keh-keşān
 5209. (2) Kehkeşān
 5210. (1) Kehrübā
 5211. (1) kehrübā
 5212. (1) Kehrübāya
 5213. (1) Keklik
 5214. (1) keklik
 5215. (1) kelimātum
 5216. (1) kelle
 5217. (1) Kellelenmegin
 5218. (1) kellesin
 5219. (1) Kelām
 5220. (3) kelām
 5221. (1) kelāmdur
 5222. (1) kelāmuña
 5223. (1) kelāmuñı
 5224. (3) kelām·ı
 5225. (1) Kelāmı
 5226. (1) kelāmı
 5227. (2) kelāmına
 5228. (1) kelāmını
 5229. (1) Kem
 5230. (2) kem
 5231. (1) Kemend
 5232. (3) kemend
 5233. (1) kemendüm
 5234. (1) kemendümdür
 5235. (5) kemer
 5236. (2) kemeri
 5237. (1) Kemerinden
 5238. (1) kemerini
 5239. (1) kemerlü
 5240. (1) kemerüñ
 5241. (3) kemter
 5242. (1) Kemāl
 5243. (9) kemāl
 5244. (3) kemāle
 5245. (1) kemāli
 5246. (1) kemālin
 5247. (1) kemāllerün
 5248. (2) Kemāl·i
 5249. (1) kemāl·i
 5250. (1) Kemān
 5251. (20) kemān
 5252. (7) kemān-ebrū
 5253. (1) kemān-ebrūdan
 5254. (1) kemān-ebrūnuñ
 5255. (1) kemān-ebrūya
 5256. (2) kemān-ebrūyı
 5257. (1) kemānadur
 5258. (1) kemāndur
 5259. (1) kemānkeş
 5260. (1) kemānkeşler
 5261. (1) kemānumdur
 5262. (1) kemānuñ
 5263. (1) kemānuñdur
 5264. (1) Kemānı
 5265. (1) kemānı
 5266. (1) kemānına
 5267. (2) kemẖālar
 5268. (1) kemīn
 5269. (1) kemīne
 5270. (1) kemīneyi
 5271. (1) kemümüz
 5272. (1) kendi
 5273. (1) kendine
 5274. (5) Kendü
 5275. (12) kendü
 5276. (1) Kendüden
 5277. (1) kendüden
 5278. (1) Kendüm
 5279. (1) Kendüye
 5280. (4) kendüye
 5281. (1) Kendüyi
 5282. (11) kendüyi
 5283. (1) kendüzi
 5284. (1) Kendüzin
 5285. (3) kendüzine
 5286. (5) kendüzini
 5287. (1) kendüzümüz
 5288. (1) Kendüzüñ
 5289. (2) kendüñi
 5290. (1) kenef·i
 5291. (2) Kenʿān
 5292. (3) kenār
 5293. (1) kenāra
 5294. (1) kenārda
 5295. (1) kenārdan
 5296. (1) kenār·ı
 5297. (2) kenārı
 5298. (1) kenārıdur
 5299. (1) kenārın
 5300. (1) kenārına
 5301. (6) kenārında
 5302. (2) kenārını
 5303. (3) kepenek
 5304. (14) kerem
 5305. (1) keremi
 5306. (1) Keremler
 5307. (4) keremler
 5308. (1) kerem·i
 5309. (1) keremüñde
 5310. (9) kerre
 5311. (1) Kerrār
 5312. (3) kerāmet
 5313. (1) kerāmete
 5314. (1) kerāmātına
 5315. (2) Kerīm
 5316. (1) kerīm
 5317. (1) kes
 5318. (1) Kesb·i
 5319. (1) kesb·i
 5320. (1) kesdi
 5321. (1) kesen
 5322. (1) kesici
 5323. (2) kesilmez
 5324. (1) kesilsün
 5325. (1) keskinligi
 5326. (1) keskinlük
 5327. (2) kesme
 5328. (1) kesmez
 5329. (1) kesr
 5330. (1) kesse
 5331. (1) kesseñ
 5332. (1) kesüpdür
 5333. (2) Kevkeb·i
 5334. (1) kevkeb·i
 5335. (1) kevn
 5336. (1) Kevākib
 5337. (5) kevākib
 5338. (1) kevākibdür
 5339. (2) kevākible
 5340. (7) Kevs̲er
 5341. (1) Kevs̲eri
 5342. (1) Key
 5343. (1) Keyfiyyet
 5344. (2) keyfiyyeti
 5345. (1) keyfiyyetümüz
 5346. (1) Keyvān-rifʿat
 5347. (1) Keyvānı
 5348. (1) Keyḳubād
 5349. (3) kez
 5350. (1) keˀsen
 5351. (1) keçküli
 5352. (1) Keçkülin
 5353. (1) Keşf
 5354. (2) keşf
 5355. (1) Keşmīr·i
 5356. (1) keştī
 5357. (1) Keştīdür
 5358. (1) keştīdür
 5359. (1) Keştīye
 5360. (2) keştī·i
 5361. (1) Kes̲ret·i
 5362. (1) kes̲īrin
 5363. (79) Ki
 5364. (393) ki
 5365. (1) kibr
 5366. (1) kifāyet
 5367. (1) kilindirdür
 5368. (1) kilindiri
 5369. (1) kilkinden
 5370. (2) kilk·i
 5371. (1) kilāb
 5372. (1) kilīd·i
 5373. (1) kilīsādan
 5374. (119) Kim
 5375. (430) kim
 5376. (1) Kimde
 5377. (1) Kimden
 5378. (1) Kimdür
 5379. (3) kimdür
 5380. (5) Kime
 5381. (6) kime
 5382. (2) Kimesne
 5383. (8) kimesne
 5384. (1) kimesneye
 5385. (3) Kimi
 5386. (11) kimi
 5387. (2) kimisi
 5388. (1) kimler
 5389. (14) Kimse
 5390. (38) kimse
 5391. (1) Kimseden
 5392. (5) Kimseler
 5393. (1) kimseler
 5394. (1) kimselerüñ
 5395. (1) kimsene
 5396. (1) kimseneye
 5397. (1) Kimsenüñ
 5398. (3) kimsenüñ
 5399. (4) Kimseye
 5400. (14) kimseye
 5401. (14) kimüñ
 5402. (5) kinār
 5403. (1) kinārı
 5404. (1) Kirdgār
 5405. (1) kiriş
 5406. (1) kirişi
 5407. (1) kirişmelerine
 5408. (1) Kirpügi
 5409. (1) Kirpügin
 5410. (1) kirpüginüñ
 5411. (1) Kirpügüm
 5412. (2) kirpügüm
 5413. (2) kirpügüñ
 5414. (1) kirpükler
 5415. (1) Kirpükleri
 5416. (1) Kirpüklerüme
 5417. (1) Kirpüklerümle
 5418. (1) Kirāmen
 5419. (1) kirāmī
 5420. (1) Kisrādan
 5421. (1) Kisrādur
 5422. (1) Kisrāyı
 5423. (1) Kisrīyi
 5424. (4) kitāb
 5425. (1) kitāba
 5426. (1) kitābda
 5427. (1) kitābdan
 5428. (2) kitābdur
 5429. (1) kitābetde
 5430. (3) Kitāb·ı
 5431. (4) kitāb·ı
 5432. (2) kitābı
 5433. (1) kitābın
 5434. (1) kitābına
 5435. (1) kitābından
 5436. (4) Ki‿anda
 5437. (1) ki‿anda
 5438. (1) Ki‿andan
 5439. (1) Ki‿anlaruñ
 5440. (1) Ki‿anuñ
 5441. (9) ki‿anuñ
 5442. (1) ki‿anı
 5443. (1) ki‿ayaġuñ
 5444. (1) Ki‿açmış
 5445. (1) ki‿açılmış
 5446. (2) ki‿aña
 5447. (1) ki‿añmayalar
 5448. (1) ki‿egilür
 5449. (1) ki‿egmiş
 5450. (1) Ki‿egnine
 5451. (1) ki‿ekmedügi
 5452. (1) Ki‿elinde
 5453. (1) Ki‿encümden
 5454. (2) ki‿eyledi
 5455. (1) ki‿eyler
 5456. (1) ki‿idem
 5457. (1) Ki‿idindi
 5458. (1) ki‿içinde
 5459. (2) Ki‿işiginde
 5460. (5) ki‿ol
 5461. (14) ki‿ola
 5462. (1) ki‿olasın
 5463. (4) Ki‿oldı
 5464. (2) ki‿oldı
 5465. (3) Ki‿olmış
 5466. (2) ki‿olmış
 5467. (2) ki‿olmışdur
 5468. (2) ki‿olup
 5469. (1) Ki‿olur
 5470. (1) ki‿olımaz
 5471. (1) ki‿oḳur
 5472. (2) Ki‿ucında
 5473. (1) ki‿ululuġa
 5474. (1) ki‿urur
 5475. (1) ki‿uyanmaz
 5476. (1) Ki‿uçmaġa
 5477. (1) ki‿ʿālemde
 5478. (1) ki‿āhumdan
 5479. (1) Ki‿āsitīni
 5480. (2) Ki‿öñinde
 5481. (1) Ki‿üstinde
 5482. (10) Kişi
 5483. (41) kişi
 5484. (1) kişiler
 5485. (2) Kişinüñ
 5486. (11) kişinüñ
 5487. (1) Kişiye
 5488. (12) kişiye
 5489. (1) Kişiyi
 5490. (8) kişiyi
 5491. (3) kişver
 5492. (1) kişveri
 5493. (1) kişverin
 5494. (1) kişverini
 5495. (2) Kişver·i
 5496. (1) kuru
 5497. (1) kurılsa
 5498. (1) KĀF
 5499. (1) kāfercük
 5500. (2) Kāfir
 5501. (10) kāfir
 5502. (2) kāfirbeçe
 5503. (1) kāfirbeçeyi
 5504. (1) kāfirdedür
 5505. (2) kāfirden
 5506. (1) Kāfirdür
 5507. (1) kāfirdür
 5508. (1) kāfire
 5509. (1) kāfiri
 5510. (1) kāfiristāna
 5511. (2) kāfirler
 5512. (1) kāfirliġ
 5513. (1) Kāfir·i
 5514. (1) kāfirüñ
 5515. (2) kāfūr
 5516. (3) kāfūrī
 5517. (1) kāfūrīyi
 5518. (1) kāhkeşān
 5519. (5) kākül
 5520. (1) Kāküli
 5521. (3) kāküli
 5522. (1) kākülinden
 5523. (1) kāküliyle
 5524. (2) kāküller
 5525. (1) kāküllerdür
 5526. (1) kāküllerini
 5527. (1) kāküllerüñ
 5528. (11) kākül·i
 5529. (2) kākülüñ
 5530. (1) Kākülüñdür
 5531. (1) kāmbīn
 5532. (4) kāmgār
 5533. (4) Kāmgārā
 5534. (5) kāmil
 5535. (10) kāmrān
 5536. (1) kāmrān·ı
 5537. (2) kāmrānī
 5538. (2) kāmyāb
 5539. (1) kāmīler
 5540. (6) kān
 5541. (1) kāna
 5542. (3) kān·ı
 5543. (1) kānı
 5544. (1) Kār
 5545. (4) kār
 5546. (2) kārbān
 5547. (1) kārbān·ı
 5548. (1) kārbānına
 5549. (1) kārı
 5550. (1) kārına
 5551. (1) kāse-mis̲āl
 5552. (1) Kāsebāz
 5553. (1) kāsebāz
 5554. (1) kāsesi
 5555. (2) kāsesin
 5556. (1) kāsesini
 5557. (2) kāse·i
 5558. (1) kāsid
 5559. (1) Kātibīn
 5560. (1) kāyināt
 5561. (4) kāġıd
 5562. (1) Kāġıda
 5563. (1) kāġıda
 5564. (1) kāġıddur
 5565. (1) Kāġıd·ı
 5566. (1) kāġıd·ı
 5567. (1) kāġıdı
 5568. (1) Kāşif
 5569. (1) kāşif·i
 5570. (1) Kāşkī
 5571. (1) kāşāne
 5572. (1) kāşānedür
 5573. (2) kāşānenüñ
 5574. (1) kāşāneyi
 5575. (1) Kīmyā
 5576. (3) kīmyā
 5577. (1) kīmyā-naẓar
 5578. (1) kīmyādur
 5579. (1) kīn
 5580. (1) kīne-güẕār
 5581. (1) kīneyi
 5582. (2) kīsesi
 5583. (1) kīsesinde
 5584. (1) Kīsesinden
 5585. (3) kīse·i
 5586. (1) Köhnemişdür
 5587. (1) kökiyle
 5588. (1) kömāc
 5589. (1) köpükler
 5590. (2) küffār
 5591. (3) küfr
 5592. (1) Küfrüñ
 5593. (1) küfrüñ
 5594. (1) kühen
 5595. (3) kühsār
 5596. (1) kühsāra
 5597. (1) küll
 5598. (2) külāh
 5599. (1) külāhumdur
 5600. (1) külāhı
 5601. (1) külāhın
 5602. (3) külāhını
 5603. (1) külẖānda
 5604. (1) kümeyt·i
 5605. (1) künci
 5606. (1) küncidür
 5607. (1) künc·i
 5608. (2) künem
 5609. (1) küntü
 5610. (1) küp
 5611. (2) küpelü
 5612. (1) Kürki
 5613. (2) kürkin
 5614. (1) kürsī
 5615. (1) kürsī·i
 5616. (1) küçek
 5617. (2) küççekdür
 5618. (1) küḥlin
 5619. (2) küḥl·i
 5620. (1) küştgīr
 5621. (1) Küştgīr·i
 5622. (1) Kūh
 5623. (1) kūh-mis̲āl
 5624. (1) Kūhlar
 5625. (4) kūhsār
 5626. (1) kūhsārını
 5627. (1) kūsumuzı
 5628. (1) kūsuñ
 5629. (1) kūsın
 5630. (3) Kūyuñ
 5631. (5) kūyuñ
 5632. (4) Kūyuña
 5633. (10) kūyuña
 5634. (1) Kūyuñda
 5635. (1) kūyuñda
 5636. (1) kūyuñdur
 5637. (3) Kūyuñuñ
 5638. (1) kūyuñuñ
 5639. (4) kūyuñı
 5640. (2) Kūy·ı
 5641. (11) kūy·ı
 5642. (1) Kūyı
 5643. (2) kūyı
 5644. (3) kūyın
 5645. (10) kūyında
 5646. (1) Kūyınuñ
 5647. (1) kūyını
 5648. (4) kūyıñda
 5649. (1) kūyıñdan
 5650. (1) l.
 5651. (1) l7.
 5652. (1) lafẓ·ı
 5653. (1) Laʿalden
 5654. (1) laʿalden
 5655. (2) Laʿl
 5656. (14) laʿl
 5657. (1) laʿl-fām
 5658. (1) Laʿl-leb
 5659. (1) Laʿlden
 5660. (5) laʿlden
 5661. (1) laʿldür
 5662. (2) laʿli
 5663. (2) laʿlin
 5664. (2) laʿline
 5665. (1) laʿline‿el
 5666. (1) laʿlini
 5667. (1) laʿliyle
 5668. (1) laʿller
 5669. (1) laʿllerin
 5670. (3) Laʿl·i
 5671. (30) laʿl·i
 5672. (1) Laʿlʿn
 5673. (9) laʿlüñ
 5674. (1) laʿlüñde
 5675. (1) Laʿlüñe
 5676. (4) laʿlüñe
 5677. (3) laʿlüñi
 5678. (2) laʿlüñle
 5679. (10) laḥẓa
 5680. (2) laḥẓada
 5681. (6) laṭīf
 5682. (3) laṭīfi
 5683. (1) laṭīfümdür
 5684. (1) laṭīfüñ
 5685. (1) Leb
 5686. (1) leb
 5687. (1) Leb-be-leb
 5688. (5) Lebi
 5689. (14) lebi
 5690. (1) Lebin
 5691. (6) lebin
 5692. (1) Lebinden
 5693. (1) lebinden
 5694. (1) lebine
 5695. (1) lebini
 5696. (1) lebinüñ
 5697. (2) lebiyle
 5698. (1) lebler
 5699. (1) Lebleri
 5700. (5) lebleri
 5701. (1) leblerin
 5702. (1) Leblerinde
 5703. (1) Leblerinüñ
 5704. (1) leblerinüñ
 5705. (8) Leblerüñ
 5706. (7) leblerüñ
 5707. (1) leblerüñdür
 5708. (1) Leblerüñe
 5709. (4) leblerüñe
 5710. (3) leblerüñi
 5711. (1) Leblerüñçün
 5712. (9) Leb·i
 5713. (26) leb·i
 5714. (1) lebümi
 5715. (4) Lebüñ
 5716. (15) lebüñ
 5717. (3) lebüñde
 5718. (5) lebüñden
 5719. (5) lebüñe
 5720. (4) lebüñi
 5721. (2) lebüñle
 5722. (1) lebüñsüz
 5723. (1) lebüñçün
 5724. (2) Lebüñüñ
 5725. (6) lebüñüñ
 5726. (1) Leclāc
 5727. (1) leng
 5728. (1) lenger
 5729. (1) lengeri
 5730. (3) ler
 5731. (1) Lerze
 5732. (1) lerzesi
 5733. (3) levend
 5734. (1) levendidür
 5735. (3) levendāne
 5736. (1) levendüm
 5737. (1) levḥ-ẖᾱn·ı
 5738. (4) levḥa·i
 5739. (2) Levḥ·i
 5740. (1) levḥ·i
 5741. (7) leyl
 5742. (2) Leyli
 5743. (1) Leyli-ṣıfat
 5744. (4) Leylā
 5745. (1) Leylāya
 5746. (1) Leylāyı
 5747. (1) Leylā·yı
 5748. (4) Leylī
 5749. (2) leytenī
 5750. (1) leˀlā
 5751. (1) leˀāl
 5752. (4) Leşker
 5753. (6) leşker
 5754. (1) leşkeri
 5755. (2) leşkerin
 5756. (4) leşkerine
 5757. (1) leşkerinüñ
 5758. (2) Leşker·i
 5759. (4) leşker·i
 5760. (2) leşkerüñ
 5761. (1) leşkerüñüñ
 5762. (1) leṭāfet
 5763. (1) leṭāfetde
 5764. (1) leṭāfetle
 5765. (1) leṭāyif·i
 5766. (1) leẕīẕ
 5767. (1) leẕẕet·i
 5768. (1) li'l-ʿālemīndür
 5769. (4) li'llāh
 5770. (1) li'llāhi
 5771. (1) libās
 5772. (1) Libās·ı
 5773. (1) libās·ı
 5774. (1) libāsını
 5775. (1) ligāmına
 5776. (2) lisān
 5777. (2) Lisān·ı
 5778. (1) lisān·ı
 5779. (1) livāsın
 5780. (1) Livā·yı
 5781. (3) livā·yı
 5782. (1) liḳāyı
 5783. (1) Loḳmān
 5784. (7) Luṭf
 5785. (29) luṭf
 5786. (1) Luṭfuñ
 5787. (7) luṭfuñ
 5788. (2) luṭfuña
 5789. (1) Luṭfuñdan
 5790. (1) Luṭfuñla
 5791. (2) luṭfuñla
 5792. (1) Luṭfuñladur
 5793. (2) luṭfuñuñ
 5794. (4) luṭf·ı
 5795. (1) Luṭfı
 5796. (2) luṭfı
 5797. (3) luṭfına
 5798. (2) luṭfından
 5799. (2) luṭfını
 5800. (1) Lā
 5801. (22) lā
 5802. (1) lā-uḥṣā
 5803. (1) lā-yaʿḳıl
 5804. (1) lā-yuḥibbu'l-ḳāṣ
 5805. (1) lā-ẖayre
 5806. (2) lābüd
 5807. (2) Lāciverd
 5808. (2) lāciverd
 5809. (1) lāciverd-naḳş
 5810. (1) lāciverde
 5811. (2) Lāciverdī
 5812. (2) lāciverdī
 5813. (2) lāfı
 5814. (9) Lāle
 5815. (24) lāle
 5816. (2) lāle-reng
 5817. (4) lāle-ruẖ
 5818. (1) lāle-ruẖa
 5819. (1) lāle-ruẖdur
 5820. (1) Lāle-ruẖlardan
 5821. (1) Lāle-ruẖlarla
 5822. (1) lāle-ruẖsār
 5823. (2) lāle-ruẖuñ
 5824. (1) lāle-ruẖı
 5825. (2) Lāle-veş
 5826. (2) lāle-veş
 5827. (1) lāle-ʿiẕār
 5828. (1) lāle-ʿiẕāra
 5829. (1) lāle-ʿiẕārı
 5830. (1) lāle-çihre
 5831. (2) lāle-ẖad
 5832. (1) lāle-ẖaddi
 5833. (1) lāle-ẖaddüñ
 5834. (1) Lāleden
 5835. (3) lāleden
 5836. (1) lāledür
 5837. (1) lālegūn
 5838. (4) Lāleler
 5839. (8) lāleler
 5840. (1) Lālelerden
 5841. (1) lālelerden
 5842. (1) lāleleri
 5843. (1) lālelerle
 5844. (1) Lālenüñ
 5845. (6) lālenüñ
 5846. (1) lālesitān
 5847. (1) lālesitānı
 5848. (1) lāleyi
 5849. (2) Lālezār
 5850. (9) lālezār
 5851. (1) lālezārda
 5852. (1) lālezār·ı
 5853. (2) lālezārı
 5854. (1) lālezārıdur
 5855. (3) lāle·i
 5856. (1) LĀM
 5857. (2) lām
 5858. (1) lāmiʿ
 5859. (4) Lāyıḳ
 5860. (7) lāyıḳ
 5861. (1) lāġ
 5862. (1) lāġı
 5863. (2) līk
 5864. (1) līkin
 5865. (1) līmōnī
 5866. (4) lüˀlüˀ·i
 5867. (1) Lüġaz-güşā·yı
 5868. (1) lūleleri
 5869. (1) lūlesinden
 5870. (1) Lūle·i
 5871. (2) lūle·i
 5872. (1) m'olurdı
 5873. (2) manṣıb
 5874. (1) manṣıbı
 5875. (1) manṣıbına
 5876. (1) manṣūr
 5877. (1) manṣūruña
 5878. (1) Manṭıḳu'ṭ-Ṭayrı
 5879. (1) manṭıḳuñ
 5880. (1) manẓar
 5881. (1) manẓara·i
 5882. (1) manẓūr
 5883. (1) manẓūr·ı
 5884. (1) marażdan
 5885. (1) maʿden
 5886. (1) maʿlūm
 5887. (4) maʿmūr
 5888. (1) maʿmūrdur
 5889. (7) maʿnā
 5890. (4) maʿnādan
 5891. (1) maʿnādur
 5892. (2) maʿnālar
 5893. (1) maʿnānuñ
 5894. (4) maʿnā·yı
 5895. (1) maʿnī
 5896. (2) Maʿrifet
 5897. (1) maʿzūlidür
 5898. (1) maʿādin·i
 5899. (6) maʿānī
 5900. (1) Maʿānīdür
 5901. (1) maʿānīsi
 5902. (1) maʿānī·i
 5903. (1) maʿḳūlidür
 5904. (5) maʿẕūr
 5905. (1) maġbūn
 5906. (1) maġfiret
 5907. (1) maġfūr
 5908. (1) maġrib
 5909. (5) maġrūr
 5910. (3) Maḥabbet
 5911. (15) maḥabbet
 5912. (1) maḥabbetde
 5913. (3) maḥabbetden
 5914. (1) maḥabbeti
 5915. (1) Maḥabbetini
 5916. (1) maḥabbetle
 5917. (1) maḥabbetüm
 5918. (1) Maḥabbetüñ
 5919. (2) maḥal
 5920. (1) maḥaldür
 5921. (2) Maḥalleñde
 5922. (2) maḥalleñde
 5923. (1) maḥalleñe
 5924. (1) maḥalleñi
 5925. (1) maḥallinde
 5926. (1) Maḥall·i
 5927. (1) maḥall·i
 5928. (1) maḥalsüz
 5929. (2) Maḥbūb
 5930. (5) maḥbūb
 5931. (4) maḥbūba
 5932. (1) maḥbūbda
 5933. (1) Maḥbūbdan
 5934. (1) maḥbūbdan
 5935. (4) maḥbūbdur
 5936. (1) Maḥbūblar
 5937. (7) maḥbūblar
 5938. (1) maḥbūbluḳ
 5939. (2) maḥbūbsuz
 5940. (1) Maḥbūb·ı
 5941. (1) maḥbūb·ı
 5942. (4) maḥbūbı
 5943. (1) maḥbūbını
 5944. (1) maḥcūbdur
 5945. (1) maḥfilümüz
 5946. (1) maḥkūm
 5947. (1) maḥmil
 5948. (1) maḥmil·i
 5949. (2) MAḤMŪD
 5950. (3) Maḥmūd
 5951. (4) maḥrem
 5952. (1) maḥremi
 5953. (1) maḥremümüz
 5954. (1) maḥzūndur
 5955. (1) maḥzūnı
 5956. (1) maḥāfilinüñ
 5957. (1) Maḥşer
 5958. (1) maḥşer
 5959. (2) maḥşerde
 5960. (1) Maẖlaṣ·ı
 5961. (1) maẖlūḳāt
 5962. (1) maẖmūr
 5963. (1) maẖmūrlar
 5964. (1) maẖzen·i
 5965. (1) maḳar
 5966. (1) maḳbūl
 5967. (1) maḳbūlidür
 5968. (1) Maḳbūl·i
 5969. (1) maḳbūl·i
 5970. (1) maḳādir·i
 5971. (3) maḳāl
 5972. (1) maḳālden
 5973. (1) maḳālāt
 5974. (3) maḳām
 5975. (1) maḳṣad·ı
 5976. (3) maḳṣūd
 5977. (2) maḳṣūda
 5978. (1) maḳṭūlidür
 5979. (1) maṣlaḥat
 5980. (1) maşrıḳ
 5981. (1) maşrıḳdur
 5982. (1) maṭbaẖuñ
 5983. (1) Maṭbaẖ·ı
 5984. (1) Maṭbaẖı
 5985. (1) maṭbaẖında
 5986. (1) maṭlaʿ
 5987. (1) Maṭlaʿ·ı
 5988. (5) maṭlaʿ·ı
 5989. (6) maṭlaʿı
 5990. (2) maẓhar
 5991. (1) Maẓhar·ı
 5992. (1) mażmūn
 5993. (3) Meclis
 5994. (11) meclis
 5995. (11) Meclisde
 5996. (19) meclisde
 5997. (2) Meclise
 5998. (6) meclise
 5999. (2) Meclisi
 6000. (3) meclisi
 6001. (6) meclisinde
 6002. (1) meclisine
 6003. (2) meclisinüñ
 6004. (1) meclisler
 6005. (2) Meclis·i
 6006. (6) meclis·i
 6007. (1) meclisüm
 6008. (2) meclisüñ
 6009. (4) Meclisüñde
 6010. (2) meclisüñde
 6011. (2) meclisüñe
 6012. (1) mecmaʿ·i
 6013. (1) mecmūʿadur
 6014. (1) Mecmūʿalar
 6015. (2) mecmūʿalarda
 6016. (2) mecmūʿası
 6017. (2) mecmūʿasın
 6018. (2) mecmūʿasında
 6019. (1) mecmūʿasından
 6020. (1) Mecmūʿasını
 6021. (3) Mecmūʿa·i
 6022. (2) mecmūʿa·i
 6023. (8) Mecnūn
 6024. (1) Mecnūn-veş
 6025. (1) Mecnūn-ṣıfat
 6026. (1) Mecnūndan
 6027. (2) Mecnūndur
 6028. (1) Mecnūnuñ
 6029. (1) Mecnūn·ı
 6030. (3) Mecnūnı
 6031. (1) mecrūḥuma
 6032. (1) Mecāl
 6033. (5) mecāl
 6034. (1) mecālen
 6035. (1) mecālüñ
 6036. (1) mecāmiʿinüñ
 6037. (1) med
 6038. (1) medd·i
 6039. (1) Meddāḥuñ
 6040. (1) Meded
 6041. (10) meded
 6042. (2) medfūn
 6043. (1) medreselerde
 6044. (1) medār
 6045. (1) Medār·ı
 6046. (1) Medāyiḥüñde
 6047. (7) medḥ
 6048. (2) medḥin
 6049. (1) medḥine
 6050. (1) Medḥini
 6051. (1) medḥini
 6052. (2) Medḥ·i
 6053. (27) MEDḤ·İ
 6054. (12) medḥüñ
 6055. (1) Medḥüñde
 6056. (6) medḥüñde
 6057. (1) medḥüñdeki
 6058. (3) medḥüñi
 6059. (2) medḥüñle
 6060. (2) medḥüñüñ
 6061. (1) Medīne
 6062. (1) mefaʿīlü
 6063. (2) meftūl
 6064. (1) meftūli
 6065. (1) meftūlidür
 6066. (1) meftūn
 6067. (1) mefʿāīlü
 6068. (130) mefʿūlü
 6069. (1) mefā·īlün
 6070. (34) mefāʿilün
 6071. (146) mefāʿīlü
 6072. (174) mefāʿīlün
 6073. (13) Meger
 6074. (46) meger
 6075. (1) megesdür
 6076. (4) Meh
 6077. (14) meh
 6078. (1) meh-cebīn
 6079. (4) meh-liḳā
 6080. (1) meh-liḳāsı
 6081. (1) meh-liḳāya
 6082. (2) meh-liḳāyı
 6083. (1) meh-pāre
 6084. (1) Meh-pāreler
 6085. (1) meh-pāreler
 6086. (6) meh-rū
 6087. (2) Meh-rūlar
 6088. (5) meh-rūlar
 6089. (1) Meh-rūlara
 6090. (1) meh-rūy
 6091. (1) meh-rūya
 6092. (1) meh-rūyı
 6093. (1) meh-veşi
 6094. (1) mehbıṭ·ı
 6095. (2) mehden
 6096. (1) mehd·i
 6097. (1) mehpāre
 6098. (1) mehteri
 6099. (1) mehtābdan
 6100. (1) mehtābsuz
 6101. (4) Meh·i
 6102. (20) meh·i
 6103. (3) mehüñ
 6104. (2) meker
 6105. (1) Mekke
 6106. (1) Mekkede
 6107. (1) mekkārına
 6108. (1) mekteb-ẖānedür
 6109. (1) mektebi
 6110. (2) mektebẖāneler
 6111. (1) Mektebüñ
 6112. (1) mektūb
 6113. (1) Mektūb·ı
 6114. (1) mektūb·ı
 6115. (9) mekān
 6116. (1) mekānumdur
 6117. (2) mekānı
 6118. (1) mekīn
 6119. (1) Mekīn·i
 6120. (6) melek
 6121. (2) melek-rū
 6122. (1) melek-çihre
 6123. (1) melekdür
 6124. (1) melekle
 6125. (1) Melekler
 6126. (2) melekler
 6127. (1) melekūt
 6128. (1) Melikü'l-Mennān
 6129. (6) melāl
 6130. (1) melāli
 6131. (3) melāmet
 6132. (2) melāḥat
 6133. (1) melāḥatsin
 6134. (2) melūl
 6135. (1) memdūḥa
 6136. (1) Memleket
 6137. (1) memleket
 6138. (1) memlekete
 6139. (1) memleketin
 6140. (1) memleket·i
 6141. (1) memleketüñ
 6142. (1) memlū
 6143. (1) memālikine
 6144. (1) men
 6145. (1) mengūşlu
 6146. (1) Menzil
 6147. (5) menzil
 6148. (1) menzile
 6149. (1) menzilet
 6150. (1) menzilgāhıdur
 6151. (1) menzili
 6152. (1) menzilidür
 6153. (2) menziline
 6154. (2) Menzil·i
 6155. (3) menzil·i
 6156. (1) menzilüñ
 6157. (1) Menʿ
 6158. (8) menʿ
 6159. (1) menāli
 6160. (2) menār
 6161. (1) Menār·ı
 6162. (1) menār·ı
 6163. (1) menārına
 6164. (1) menḳabetüñ
 6165. (1) menşūr
 6166. (1) menşūr·ı
 6167. (2) mens̲ūr
 6168. (2) merciʿ
 6169. (1) merciʿ·i
 6170. (1) Mercān
 6171. (5) mercān
 6172. (1) mercāna
 6173. (1) mercān·ı
 6174. (2) mercānı
 6175. (1) mercūdur
 6176. (1) merdāneler
 6177. (1) Merdüm
 6178. (1) merdümek
 6179. (1) merdüm·i
 6180. (1) meremmet
 6181. (1) merkeb·i
 6182. (1) mermer
 6183. (1) mermerle
 6184. (1) Meryem
 6185. (1) Meryem-āsā
 6186. (1) merġ-
 6187. (2) Merġūb
 6188. (4) merġūb
 6189. (1) Merḥabā
 6190. (3) merḥabā
 6191. (1) merḥabādan
 6192. (1) Merḥabāsuz
 6193. (1) merḥalemüz
 6194. (2) Merḥamet
 6195. (2) merḥamet
 6196. (1) merḥūm
 6197. (1) merḳadehu
 6198. (1) Merḳadi
 6199. (2) MERS̲İYE·İ
 6200. (2) Mescid
 6201. (2) mescid
 6202. (3) Mescidde
 6203. (1) mescidde
 6204. (1) mescide
 6205. (1) Mescidi
 6206. (2) mescidi
 6207. (1) Mesken
 6208. (2) mesken
 6209. (1) meskeni
 6210. (1) meskūn
 6211. (1) mesned
 6212. (2) Mesrūr
 6213. (3) mesrūr
 6214. (5) Mest
 6215. (21) mest
 6216. (1) mestem
 6217. (1) Mestler
 6218. (1) mestligüm
 6219. (2) Mestlik
 6220. (1) Mest·i
 6221. (3) mest·i
 6222. (1) mestān
 6223. (2) mestāne
 6224. (1) mestāneden
 6225. (2) mestāneler
 6226. (1) mestāneleri
 6227. (1) mestāneye
 6228. (1) mestümüze
 6229. (1) mestüñ
 6230. (2) mestüñden
 6231. (1) mestüñe
 6232. (1) mestūr
 6233. (1) mestūrelerinüñ
 6234. (1) mesˀelemüz
 6235. (1) mesˀele·i
 6236. (1) mesˀūldür
 6237. (1) mesʿūd
 6238. (1) mesāmiʿ·i
 6239. (1) mesāyil
 6240. (1) mesīr
 6241. (1) Mesīḥādan
 6242. (6) metāʿ·ı
 6243. (3) metāʿı
 6244. (8) metāʿın
 6245. (1) metāʿına
 6246. (3) metāʿını
 6247. (1) metīni
 6248. (2) mevc
 6249. (1) mevc·i
 6250. (1) meveddet
 6251. (1) mevh-m
 6252. (1) mevkib·i
 6253. (1) Mevlānā
 6254. (1) mevlāsına
 6255. (1) mevrid·i
 6256. (1) mevsimi
 6257. (1) mevsimidür
 6258. (3) mevsiminde
 6259. (3) Mevsim·i
 6260. (1) mevsim·i
 6261. (3) mevzūn
 6262. (1) mevzūn-ḳadd
 6263. (1) mevzūnı
 6264. (16) Mey
 6265. (61) mey
 6266. (1) mey-
 6267. (2) mey-fürūş
 6268. (1) mey-fürūşları
 6269. (1) mey-rū
 6270. (2) meyde
 6271. (1) Meyden
 6272. (11) meyden
 6273. (10) meydān
 6274. (2) meydāna
 6275. (1) meydānda
 6276. (1) meydānuñ
 6277. (3) Meydān·ı
 6278. (3) meydān·ı
 6279. (2) meydānı
 6280. (3) meydānında
 6281. (1) meydānınuñ
 6282. (1) Meydānını
 6283. (5) meydür
 6284. (4) meye
 6285. (2) Meygūn
 6286. (3) meygūn
 6287. (1) meygūnı
 6288. (1) meygūnına
 6289. (1) meyhānenüñ
 6290. (6) meyi
 6291. (1) meykedede
 6292. (3) Meyl
 6293. (10) meyl
 6294. (2) meyle
 6295. (1) Meyli
 6296. (3) meyli
 6297. (1) meylüm
 6298. (1) meymūnlarında
 6299. (1) meymūnuña
 6300. (1) meymūnı
 6301. (1) meysüz
 6302. (4) Mey·i
 6303. (32) mey·i
 6304. (1) Meyẖᾱreler
 6305. (3) Meyẖāne
 6306. (32) meyẖāne
 6307. (1) meyẖānenüñ
 6308. (1) meyẖānesinüñ
 6309. (1) meyẖāneyi
 6310. (1) Meyüñ
 6311. (1) meyüñ
 6312. (1) Mezraʿ·ı
 6313. (1) mezārını
 6314. (1) mezīd
 6315. (1) meˀmen
 6316. (3) meˀmūr
 6317. (1) Meˀvā
 6318. (2) meˀvā
 6319. (2) meˀāb
 6320. (1) meˀāl
 6321. (1) meʿālī
 6322. (1) meḍcaʿahu
 6323. (6) Meḥemmed
 6324. (1) meṣāliḥ·i
 6325. (1) meşhūr
 6326. (4) meşhūrdur
 6327. (1) Meşk
 6328. (1) meşk·i
 6329. (1) meşrebeyle
 6330. (2) meşrebi
 6331. (1) meşrıḳı'z-zücāci
 6332. (1) meşʿal
 6333. (1) meşʿaledār
 6334. (1) meşʿaledārı
 6335. (1) meşʿalemüz
 6336. (1) meşāmını
 6337. (1) meşġalemüz
 6338. (1) meşġūl
 6339. (1) Meşşāṭa-vār
 6340. (1) meşşāṭa-vār
 6341. (1) meşşāṭası
 6342. (1) Mes̲el
 6343. (5) mes̲el
 6344. (7) Mes̲nevī
 6345. (1) meẕkūr
 6346. (105) mi
 6347. (1) Micmer
 6348. (3) micmer
 6349. (1) Micmer·i
 6350. (1) micmer·i
 6351. (1) Micmerüm
 6352. (2) midi
 6353. (1) midḥatinüñ
 6354. (3) Midḥatüñ
 6355. (2) Midḥatüñde
 6356. (1) midḥatüñde
 6357. (16) midür
 6358. (1) miftāḥ
 6359. (1) Miftāḥ·ı
 6360. (1) miftāḥın
 6361. (2) mihmān
 6362. (2) Mihr
 6363. (10) mihr
 6364. (1) mihr-ṭalʿat
 6365. (1) mihrbān
 6366. (1) Mihri
 6367. (2) mihri
 6368. (1) mihrin
 6369. (2) mihrini
 6370. (2) Mihr·i
 6371. (20) mihr·i
 6372. (1) Mihrāb
 6373. (1) mihrābı
 6374. (2) mihrüñ
 6375. (1) mihrüñde
 6376. (2) mihrüñden
 6377. (1) Mihrüñle
 6378. (1) milketini
 6379. (1) milket·i
 6380. (1) millet
 6381. (1) mimmen
 6382. (1) min
 6383. (1) minber
 6384. (1) minküm
 6385. (1) minnet
 6386. (1) minnete
 6387. (1) Minneti
 6388. (2) minneti
 6389. (1) minnet·i
 6390. (1) minḳār
 6391. (2) minḳārı
 6392. (1) mirvaḥa
 6393. (1) mirzācuġum
 6394. (1) mirˀāt
 6395. (1) Mirˀāt·ı
 6396. (1) mirˀātı
 6397. (1) mirˀātına
 6398. (9) misin
 6399. (3) Misk
 6400. (8) misk
 6401. (1) misk-āsāsı
 6402. (1) Miske
 6403. (2) misk·i
 6404. (3) Miskīn
 6405. (7) miskīn
 6406. (2) miskīn-ʿabā
 6407. (1) miskīn-ẖaṭ
 6408. (2) miskīnligi
 6409. (1) Miskīnligin
 6410. (1) Miskīnlik
 6411. (2) miskīnüñ
 6412. (1) mismār
 6413. (1) mismārı
 6414. (1) miyān
 6415. (1) miyānuñ
 6416. (1) miyānuña
 6417. (1) miyān·ı
 6418. (2) miyānına
 6419. (1) miyānını
 6420. (2) miʿmār
 6421. (1) Miʿmār·ı
 6422. (2) miʿmār·ı
 6423. (3) miʿmārı
 6424. (1) miʿmārıdur
 6425. (1) Miʿrāc
 6426. (1) miʿrāc
 6427. (1) Miʿrāc·ı
 6428. (1) miʿyār·ı
 6429. (1) miġfer
 6430. (1) miḥak
 6431. (4) Miḥnet
 6432. (9) miḥnet
 6433. (1) miḥnetde
 6434. (2) miḥnetden
 6435. (1) miḥnetdeyüz
 6436. (1) miḥnete
 6437. (1) Miḥnet·i
 6438. (1) miḥnetẖānedür
 6439. (5) miḥrāb
 6440. (1) miḥrāb-mis̲āl
 6441. (1) Miḥrāba
 6442. (2) miḥrāba
 6443. (1) miḥrābda
 6444. (1) miḥrābdan
 6445. (1) miḥrāb·ı
 6446. (1) miḥrābı
 6447. (1) miḥrābıdur
 6448. (1) miḥrābın
 6449. (1) miḥrābī
 6450. (1) Miḥver
 6451. (1) miḥver
 6452. (1) Miṣḳal·i
 6453. (2) Mis̲li
 6454. (1) mis̲lini
 6455. (3) mis̲āli
 6456. (1) mis̲ālini
 6457. (1) mis̲ḳāl
 6458. (1) miżmāra
 6459. (1) monlālaruñ
 6460. (2) muntaẓam
 6461. (3) Muntaẓır
 6462. (1) muntaẓır
 6463. (1) munẓam
 6464. (1) Murabbaʿlar
 6465. (2) muraṣṣaʿ
 6466. (1) Murād
 6467. (3) murād
 6468. (1) Murādum
 6469. (1) Murāduñ
 6470. (1) murādātuñı
 6471. (2) murādını
 6472. (2) Murġ·ı
 6473. (9) murġ·ı
 6474. (1) murġı
 6475. (1) murġın
 6476. (3) murġını
 6477. (1) MUSAMMAṬLAR
 6478. (1) muvāfıḳ
 6479. (1) muvāfıḳ·ı
 6480. (1) muʿallaḳ
 6481. (1) muʿallimden
 6482. (1) muʿallimẖāne
 6483. (1) muʿallā
 6484. (1) Muʿammā
 6485. (2) muʿammā
 6486. (1) muʿammā·yı
 6487. (1) Muʿanber
 6488. (4) muʿanber
 6489. (2) Muʿaṭṭar
 6490. (4) muʿaṭṭar
 6491. (1) muʿciz-
 6492. (1) muʿcizdür
 6493. (1) muʿcize
 6494. (1) muʿcizeye
 6495. (3) muʿciz·i
 6496. (1) muʿcizātuña
 6497. (1) muʿcizātı
 6498. (1) muʿcizātına
 6499. (1) muʿcizüñ
 6500. (3) muʿteber
 6501. (1) muʿtekifān
 6502. (1) muʿtādını
 6503. (1) muʿānid
 6504. (1) muʿāşirān·ı
 6505. (1) muʿīn
 6506. (1) Muʿīn·i
 6507. (2) muʿīn·i
 6508. (1) muġannī
 6509. (1) muġannī-veş
 6510. (1) muġbeçede
 6511. (1) muġtenem
 6512. (2) muġān
 6513. (2) muġāndan
 6514. (2) muġānuñ
 6515. (2) muḥallā
 6516. (2) Muḥammed
 6517. (1) muḥarrir
 6518. (1) muḥaḳḳıḳdur
 6519. (1) muḥaṣṣılu'l-merām
 6520. (1) muḥaşşā
 6521. (1) muḥib-nevāzlıḳ
 6522. (1) Muḥkem
 6523. (1) muḥkem
 6524. (1) muḥtāc
 6525. (1) muẖabbaṭa
 6526. (1) muẖadderāt·ı
 6527. (1) muẖaṭṭaṭa
 6528. (1) muẖliṣlerin
 6529. (1) Muẖtaṣar
 6530. (4) muẖtaṣar
 6531. (1) muẖteriʿ·i
 6532. (2) Muẖtār
 6533. (1) muẖālefete
 6534. (1) muḳadder
 6535. (1) muḳallaḳlar
 6536. (1) muḳarnes
 6537. (1) muḳarrer
 6538. (1) muḳbil
 6539. (1) muḳtedā·yı
 6540. (1) muḳteżāsı
 6541. (1) muḳteżāsınca
 6542. (3) muḳābil
 6543. (2) muḳārin
 6544. (3) muḳīm
 6545. (1) Muḳīme
 6546. (1) Muḳīm·i
 6547. (1) muḳīmān
 6548. (1) muṣaffā
 6549. (2) muṣaffādan
 6550. (1) muṣaffāya
 6551. (1) muṣallādur
 6552. (1) muṣāḥabeti
 6553. (6) muṣāḥib
 6554. (1) Muṣḥaf
 6555. (1) muṣḥaf
 6556. (1) Muṣḥafa
 6557. (2) muṣḥaf·ı
 6558. (1) muṣḥafı
 6559. (2) Muṣṭafā
 6560. (1) Muştıladı
 6561. (1) muṭabbaḳ
 6562. (1) muṭallā
 6563. (2) muṭarrā
 6564. (1) Muṭavvel
 6565. (1) muṭavvel
 6566. (3) Muṭrib
 6567. (2) muṭrib
 6568. (1) muṭribe
 6569. (1) muṭribi
 6570. (1) muṭriblerüñle
 6571. (2) muṭribā
 6572. (3) Muṭribüñ
 6573. (1) muṭābıḳ·ı
 6574. (6) muṭīʿ
 6575. (2) muẓaffer
 6576. (2) mā
 6577. (1) mācerāmı
 6578. (1) mācerāsı
 6579. (1) mācerāsından
 6580. (1) mācerāsını
 6581. (5) Māh
 6582. (29) māh
 6583. (3) māh-liḳā
 6584. (1) māh-liḳālar
 6585. (1) māh-liḳānuñ
 6586. (1) māh-liḳāyı
 6587. (1) māh-pāre
 6588. (2) māh-rū
 6589. (1) Māh-rūlar
 6590. (2) māh-rūlar
 6591. (1) Māh-rūlarda
 6592. (3) māh-rūyı
 6593. (2) māh-veşi
 6594. (1) Māh-ṭalʿat
 6595. (1) māh-ṭalʿat
 6596. (5) māha
 6597. (1) māhdan
 6598. (1) māhdur
 6599. (1) māhirdür
 6600. (2) Māhiye
 6601. (1) māhiyyeti
 6602. (1) māhiyyāt
 6603. (1) māhum
 6604. (1) Māhumuz
 6605. (2) māhuñ
 6606. (12) Māh·ı
 6607. (37) māh·ı
 6608. (1) Māhı
 6609. (4) māhı
 6610. (1) māhī-sān
 6611. (1) Māl
 6612. (4) māl
 6613. (2) mālik
 6614. (1) mālikü'r-riḳāb
 6615. (1) mālini
 6616. (3) mālāmāl
 6617. (1) mālüñ
 6618. (1) māmūniyyenüñ
 6619. (4) māniʿ
 6620. (1) māniʿdür
 6621. (2) Mānī
 6622. (3) mār
 6623. (1) māra
 6624. (1) mārdur
 6625. (1) mār·ı
 6626. (1) mārı
 6627. (1) māt
 6628. (1) Mātem
 6629. (3) mātem
 6630. (1) māye·i
 6631. (8) māyil
 6632. (1) māyildür
 6633. (1) Māçīn
 6634. (1) Māçīnden
 6635. (1) Māçīne
 6636. (60) mı
 6637. (9) mıdur
 6638. (3) mıdı
 6639. (4) mısın
 6640. (2) mısṭar
 6641. (1) mısṭarı
 6642. (2) mıydı
 6643. (1) mıḳdārı
 6644. (3) Mıṣr
 6645. (4) Mıṣra
 6646. (1) mıṣraʿ
 6647. (1) mıṣraʿdur
 6648. (9) Mıṣr·ı
 6649. (1) Mıṣrı
 6650. (1) Mıṣrī
 6651. (6) Mıṣır
 6652. (1) mīhmān
 6653. (1) mīl
 6654. (1) MĪM
 6655. (1) Mīm
 6656. (3) mīm
 6657. (1) mīmdür
 6658. (2) mīm·i
 6659. (1) mīnā
 6660. (1) mīnāda
 6661. (1) mīre
 6662. (1) mīr·i
 6663. (1) mīrüñ
 6664. (2) mīve
 6665. (1) mīvedār
 6666. (1) Mīvesi
 6667. (1) mīzān
 6668. (1) möhresin
 6669. (1) möhrini
 6670. (3) möhr·i
 6671. (1) mübdiʿ·i
 6672. (1) mübeşşir·i
 6673. (6) mübtelā
 6674. (1) Mübtelādur
 6675. (1) mübtelālanur
 6676. (1) mübtelālaruz
 6677. (1) Mübtelāsı
 6678. (1) mübtelāsı
 6679. (1) mübtelāsıdur
 6680. (4) mübārek
 6681. (1) mücaʿʿade
 6682. (1) mücellā
 6683. (1) mücerred
 6684. (1) mücerrede
 6685. (3) mücevher
 6686. (1) mücrim
 6687. (1) mücāvir·i
 6688. (1) mücāvirān·ı
 6689. (1) Müddet·i
 6690. (1) müddet·i
 6691. (1) Müddeʿīler
 6692. (1) Müddeʿīnüñ
 6693. (1) müdebbir
 6694. (1) müderris
 6695. (1) müderrisdür
 6696. (1) müdevver
 6697. (7) Müdām
 6698. (29) müdām
 6699. (1) müdāvā
 6700. (1) müferriḥdür
 6701. (1) müferriḥ·i
 6702. (2) müflis
 6703. (1) müflise
 6704. (1) müfsid
 6705. (1) müftī
 6706. (1) Müftīler
 6707. (1) Müftī·i
 6708. (2) müftī·i
 6709. (2) mühendis
 6710. (1) müheyyā
 6711. (1) mühimmāt·ı
 6712. (1) mühr
 6713. (1) Mühreler
 6714. (1) mührelerin
 6715. (1) mühresin
 6716. (1) Mühre·i
 6717. (1) mühre·i
 6718. (1) Mühr·i
 6719. (2) mühr·i
 6720. (1) müjeñ
 6721. (1) müjgānlarum
 6722. (1) müjgānuñ
 6723. (1) mükedder
 6724. (6) mül
 6725. (3) mülden
 6726. (2) mülk
 6727. (1) mülkehu
 6728. (1) mülki
 6729. (5) mülkin
 6730. (3) mülkine
 6731. (2) mülkini
 6732. (1) mülkinüñ
 6733. (11) Mülk·i
 6734. (18) mülk·i
 6735. (1) müller
 6736. (1) Mülāzım
 6737. (1) mülāzımdur
 6738. (1) mülāḳat
 6739. (1) mülūk·i
 6740. (1) mümsek
 6741. (3) mümtāz
 6742. (2) münaḳḳaş
 6743. (1) münaḳḳaşca
 6744. (1) münaḳḳaşlar
 6745. (1) Müneccim
 6746. (2) müneccim
 6747. (1) Müneccimdir
 6748. (1) Müneccimdür
 6749. (1) müneccimdür
 6750. (1) müneccim·i
 6751. (1) Münevver
 6752. (3) münevver
 6753. (1) münhezim
 6754. (1) münhī·i
 6755. (1) Münkir·i
 6756. (1) müntehā
 6757. (1) müntehā·yı
 6758. (1) Münye
 6759. (1) münʿim
 6760. (1) münāfıḳ
 6761. (1) Münāfıḳdan
 6762. (1) münīfinde
 6763. (4) münīr
 6764. (1) münīrleri
 6765. (1) münīrüñe
 6766. (1) mürdelerin
 6767. (1) Mürde·i
 6768. (1) mürebbā·yı
 6769. (1) müreffehü'l-aḥvāl
 6770. (2) mürekkeb
 6771. (1) müretteb
 6772. (1) Mürīd
 6773. (2) mürīd
 6774. (1) mürşid·i
 6775. (3) mürüvvet
 6776. (1) mürüvvetden
 6777. (1) Müsaẖẖar
 6778. (4) müsaẖẖar
 6779. (1) Müsaẖẖardur
 6780. (3) müselmān
 6781. (1) müselmāna
 6782. (1) müselmāndur
 6783. (4) müselmānlar
 6784. (1) müselmānlaruñ
 6785. (1) müselmānlıġı
 6786. (2) müselmānı
 6787. (1) müsevvede
 6788. (1) müstaġraḳ
 6789. (1) Müstaḳil
 6790. (3) müstaḳīm
 6791. (2) müstecāb
 6792. (4) müstedām
 6793. (4) müstefʿilün
 6794. (1) müstes̲nā
 6795. (1) müstes̲nāsı
 6796. (1) müsāferet
 6797. (1) müsāferet·i
 6798. (1) Müsāfir
 6799. (2) müsāfir
 6800. (1) müsāfirden
 6801. (1) müsāfirdür
 6802. (2) müsāfir·i
 6803. (2) müsāʿid
 6804. (1) Mütekellim
 6805. (1) mütevaḳḳaʿdur
 6806. (3) Müteʿāl
 6807. (1) müteḥaḳḳa
 6808. (1) Mütūn·ı
 6809. (8) müyesser
 6810. (2) müzellef
 6811. (4) Müzeyyen
 6812. (7) müzeyyen
 6813. (2) müzeyyendür
 6814. (1) müˀeyyed
 6815. (1) MÜˀEYYEDZĀDE
 6816. (1) müˀeẕẕin
 6817. (1) müˀeẕẕinān·ı
 6818. (2) Müˀmin
 6819. (1) müˀmin
 6820. (1) müˀminüñ
 6821. (2) müşebbek
 6822. (2) müşerref
 6823. (1) müşerrefdür
 6824. (1) müşfiḳ·ı
 6825. (1) müşgīn
 6826. (2) Müşk
 6827. (1) müşk
 6828. (4) müşk-bār
 6829. (1) müşk-efşān
 6830. (1) müşk-efşānasın
 6831. (1) müşk-efşānıdur
 6832. (1) müşk-efşānına
 6833. (1) müşk-efşānını
 6834. (1) müşk-perverd
 6835. (1) müşk-rīz
 6836. (1) müşk-ālūdıdur
 6837. (1) müşk-āsāsıdur
 6838. (2) müşki
 6839. (1) Müşkil
 6840. (1) müşkil
 6841. (3) müşkildür
 6842. (1) müşkilümüz
 6843. (6) müşk·i
 6844. (1) müşkī
 6845. (9) müşkīn
 6846. (1) müşkīnin
 6847. (8) müşkīn·i
 6848. (1) müşkīnüñ
 6849. (1) müşkīnüñden
 6850. (1) müşküñ
 6851. (1) müşterek
 6852. (1) Müşterī
 6853. (2) müşterī
 6854. (1) Müşterī-tedbīr
 6855. (1) Müşterīdür
 6856. (2) müşterīdür
 6857. (1) müştāḳ
 6858. (1) müşāhedesin
 6859. (1) müs̲elles̲
 6860. (1) müs̲ennā
 6861. (1) müẕehheb
 6862. (1) Müẕehheb-girde
 6863. (1) mū
 6864. (1) Mūcib
 6865. (2) mūcib·i
 6866. (1) mūm
 6867. (1) mūmdan
 6868. (1) Mūmdur
 6869. (2) mūnis
 6870. (5) Mūsā
 6871. (1) Mūsā-vār
 6872. (1) Mūsāyı
 6873. (1) mūy
 6874. (1) mūyuñ
 6875. (1) nabżını
 6876. (1) nakş-bendi
 6877. (1) Namāz
 6878. (2) namāz
 6879. (1) Namāza
 6880. (1) Namāzum
 6881. (1) namāzumuz
 6882. (1) nasūḥ
 6883. (1) Naʿalçeñdür
 6884. (4) naʿl
 6885. (1) naʿleyni
 6886. (1) naʿleynüñe
 6887. (1) naʿlin
 6888. (1) naʿlinden
 6889. (1) naʿline
 6890. (1) naʿlini
 6891. (2) Naʿl·i
 6892. (2) naʿl·i
 6893. (1) naʿlümdür
 6894. (4) naʿra·i
 6895. (1) naʿtinde
 6896. (1) NAʿT·İ
 6897. (1) naʿīm
 6898. (1) Naʿīm·i
 6899. (1) naḍret·i
 6900. (1) naġam
 6901. (1) naġamāt·ı
 6902. (1) naġme-perdāz
 6903. (1) naġmeleri
 6904. (1) naġmeyi
 6905. (1) naġme·i
 6906. (2) naẖl
 6907. (1) Naẖl-bend
 6908. (2) naẖl-bend
 6909. (1) naẖl-bendidür
 6910. (1) Naẖl-bendüñ
 6911. (1) naẖlidür
 6912. (4) naẖl·i
 6913. (1) naḳdini
 6914. (5) Naḳd·i
 6915. (2) naḳd·i
 6916. (1) Naḳdüñi
 6917. (2) Naḳḳāş
 6918. (2) naḳḳāş
 6919. (1) naḳḳāşdur
 6920. (1) Naḳḳāşlar
 6921. (2) naḳḳāşlar
 6922. (1) naḳḳāşlara
 6923. (1) naḳḳāşlaruz
 6924. (1) naḳḳāşlıġı
 6925. (1) Naḳḳāş·ı
 6926. (7) naḳḳāş·ı
 6927. (2) naḳḳāşı
 6928. (1) naḳḳāşıdur
 6929. (1) naḳḳāşına
 6930. (3) Naḳş
 6931. (18) naḳş
 6932. (2) Naḳş-bend·i
 6933. (1) naḳş-bend·i
 6934. (1) Naḳş·ı
 6935. (11) naḳş·ı
 6936. (1) naḳşı
 6937. (2) naḳşına
 6938. (2) naḳşında
 6939. (1) naḳşını
 6940. (2) naḳşıyle
 6941. (7) naṣīb
 6942. (1) naṣīḥat
 6943. (1) naṣṣ·ı
 6944. (2) Naṭʿ·ı
 6945. (3) naṭʿ·ı
 6946. (2) naṭʿını
 6947. (3) Naẓar
 6948. (33) naẓar
 6949. (1) naẓargāhı
 6950. (1) naẓarlarında
 6951. (2) naẓaruñ
 6952. (1) naẓarı
 6953. (1) naẓarında
 6954. (3) Naẓm
 6955. (12) naẓm
 6956. (8) naẓma
 6957. (1) naẓmdur
 6958. (3) Naẓmum
 6959. (12) naẓmum
 6960. (4) naẓmuma
 6961. (1) naẓmumda
 6962. (1) naẓmumdur
 6963. (2) Naẓmumuñ
 6964. (1) naẓmumı
 6965. (6) naẓmuñ
 6966. (1) Naẓmuña
 6967. (1) naẓmuña
 6968. (1) naẓmuñdan
 6969. (2) Naẓm·ı
 6970. (30) naẓm·ı
 6971. (2) naẓmı
 6972. (1) Naẓmında
 6973. (1) naẓmında
 6974. (1) naẓmından
 6975. (1) naẓmını
 6976. (1) naẓmıyle
 6977. (1) nażmın
 6978. (1) nażāret-efzā·yı
 6979. (81) Ne
 6980. (186) ne
 6981. (1) Nebiyyu'llāh
 6982. (2) nebāt
 6983. (1) nebāta
 6984. (2) Nebī
 6985. (1) nebīlerden
 6986. (1) Neden
 6987. (13) neden
 6988. (2) nedāmet
 6989. (2) nedīm
 6990. (8) Nedür
 6991. (19) nedür
 6992. (1) nefaḥāt·i
 6993. (3) nefes
 6994. (1) nefesde
 6995. (1) nefesi
 6996. (1) nefes·i
 6997. (1) nefs
 6998. (1) nefʿ
 6999. (2) nefḥa·i
 7000. (2) neheng
 7001. (1) nehrī
 7002. (7) nehār
 7003. (1) nehīb·i
 7004. (1) Neler
 7005. (3) neler
 7006. (1) Nem
 7007. (2) nem
 7008. (3) nemed
 7009. (1) nemede
 7010. (1) nemek
 7011. (1) nemnākde
 7012. (1) nemā·yı
 7013. (3) neng
 7014. (1) nengi
 7015. (2) nerd
 7016. (1) nerdini
 7017. (1) nerd·i
 7018. (3) nerdübān
 7019. (1) nerdübān·ı
 7020. (1) nerdübānı
 7021. (1) Nereye
 7022. (5) Nergis
 7023. (12) nergis
 7024. (1) nergis-vār
 7025. (2) nergisden
 7026. (1) Nergisi
 7027. (1) nergisi
 7028. (1) Nergisle
 7029. (1) nergisle
 7030. (12) nergis·i
 7031. (4) nergisüñ
 7032. (1) nerrād
 7033. (1) nerrād·ı
 7034. (1) nerrādı
 7035. (2) nesi
 7036. (1) Nesne
 7037. (7) nesne
 7038. (1) nesneden
 7039. (1) nesnenüñ
 7040. (1) Nesneñüz
 7041. (1) Nesrīn
 7042. (3) nesrīn
 7043. (2) nesrīnler
 7044. (1) nesrīnleri
 7045. (1) nesteren
 7046. (1) nestereni
 7047. (2) Nesīm
 7048. (6) nesīm
 7049. (1) nesīmden
 7050. (1) nesīme
 7051. (1) nesīminüñ
 7052. (7) nesīm·i
 7053. (1) netīce·i
 7054. (36) nev
 7055. (1) Nev-cuvān
 7056. (2) nev-cuvān
 7057. (1) nev-hevesdür
 7058. (1) Nev-resīde‿olduġıçün
 7059. (3) Nev-ʿarūs·ı
 7060. (3) nev-ʿarūs·ı
 7061. (1) nev-āmūz
 7062. (9) Nevbahār
 7063. (8) nevbahār
 7064. (2) Nevbahāruñ
 7065. (4) Nevbahār·ı
 7066. (1) nevbahār·ı
 7067. (1) Nevbet
 7068. (2) Nevbet·i
 7069. (4) nevden
 7070. (2) nevdür
 7071. (3) nevi
 7072. (1) nevle
 7073. (1) nevrūz
 7074. (1) nevvara'llāhe
 7075. (1) nevvera'llahe
 7076. (1) nevālehu
 7077. (1) nevālıḳdur
 7078. (1) nevāsı
 7079. (1) nevā·yı
 7080. (2) ney
 7081. (2) ney-şeker
 7082. (1) ney-şekerdür
 7083. (3) neye
 7084. (1) neyistāna
 7085. (1) Neyledüm
 7086. (1) ney·i
 7087. (1) nezāket
 7088. (1) nezāketdür
 7089. (1) Nezāketle
 7090. (1) nezāketle
 7091. (1) ne‿eyledüm
 7092. (1) Ne‿eyledüñ
 7093. (1) ne‿eyledüñ
 7094. (1) Ne‿eylemişdür
 7095. (1) Ne‿eyler
 7096. (8) ne‿eyler
 7097. (4) Ne‿eylesün
 7098. (6) ne‿eylesün
 7099. (5) ne‿eyleyelüm
 7100. (1) Ne‿eyleyem
 7101. (3) ne‿eyleyem
 7102. (2) Ne‿idelüm
 7103. (5) ne‿idelüm
 7104. (6) ne‿idem
 7105. (1) Ne‿ider
 7106. (4) ne‿ider
 7107. (1) Ne‿iderler
 7108. (1) ne‿iderler
 7109. (1) Ne‿idersin
 7110. (1) ne‿idersin
 7111. (1) ne‿iderüz
 7112. (1) ne‿idügüñ
 7113. (4) Ne‿içün
 7114. (15) ne‿içün
 7115. (26) Ne‿ola
 7116. (133) ne‿ola
 7117. (1) ne‿olduñ
 7118. (1) Ne‿oldı
 7119. (1) Ne‿olmış
 7120. (1) ne‿olsa
 7121. (6) ne‿olur
 7122. (1) ne‿olurdı
 7123. (2) Neñ
 7124. (1) neñdür
 7125. (1) neşter
 7126. (1) Neşv
 7127. (1) neşāṭ-engīzden
 7128. (1) neşāṭ-engīze
 7129. (25) Nes̲r
 7130. (1) nes̲ri
 7131. (1) neẓāre
 7132. (1) neẓẓāre
 7133. (50) Nice
 7134. (93) nice
 7135. (2) Nicedür
 7136. (1) nice‿eyler
 7137. (1) nice‿ider
 7138. (1) nice‿ola
 7139. (1) Nice‿olurdı
 7140. (1) nifāḳ-āmīzden
 7141. (1) nifāḳ-āmīze
 7142. (1) nigehbānı
 7143. (1) nigehüñ
 7144. (3) nigāh
 7145. (1) nigāhı
 7146. (2) Nigār
 7147. (33) nigār
 7148. (3) nigāra
 7149. (1) nigārdan
 7150. (1) nigārdur
 7151. (2) nigāristān·ı
 7152. (6) nigārum
 7153. (2) nigārumuz
 7154. (1) nigārumuñ
 7155. (3) Nigāruñ
 7156. (7) nigāruñ
 7157. (1) Nigār·ı
 7158. (4) nigār·ı
 7159. (4) nigārā
 7160. (1) nigārẖāne·i
 7161. (8) nigārı
 7162. (1) nigārını
 7163. (3) nigīn
 7164. (1) Nigīn·i
 7165. (1) nigīn·i
 7166. (2) nihāl
 7167. (3) nihāli
 7168. (6) Nihāl·i
 7169. (9) nihāl·i
 7170. (8) nihān
 7171. (1) nihān·ı
 7172. (2) nihānı
 7173. (1) nihāyet
 7174. (1) nisbet
 7175. (1) Nisbeti
 7176. (2) nisbeti
 7177. (1) nisbetümüz
 7178. (3) Niteki
 7179. (4) niteki
 7180. (8) Nitekim
 7181. (12) nitekim
 7182. (2) niye
 7183. (3) niyyet
 7184. (1) niyyeti
 7185. (1) niyām·ı
 7186. (4) niyāz
 7187. (1) niyāzumuz
 7188. (3) nizār
 7189. (1) niʿam
 7190. (1) niʿmete
 7191. (1) niʿmeti
 7192. (1) niʿmet·i
 7193. (1) niʿāl
 7194. (38) Niçe
 7195. (68) niçe
 7196. (1) niçeler
 7197. (1) niçenüñ
 7198. (1) niçesin
 7199. (1) niçeyi
 7200. (6) niḳāb
 7201. (1) niṣābın
 7202. (17) nişān
 7203. (1) nişāncı
 7204. (1) nişānedür
 7205. (6) nişān·ı
 7206. (5) nişānı
 7207. (1) nişānınuñ
 7208. (1) nişānḳalʿa
 7209. (1) nişīn
 7210. (8) nis̲ār
 7211. (1) Nis̲ār·ı
 7212. (1) niẓām
 7213. (1) Niẓāmī
 7214. (2) noḳaṭ
 7215. (1) Noḳṭa
 7216. (4) noḳṭa
 7217. (1) noḳṭadur
 7218. (2) Noḳṭalar
 7219. (2) noḳṭalar
 7220. (1) noḳṭalarla
 7221. (1) noḳṭası
 7222. (3) Noḳṭa·i
 7223. (1) noḳṭa·i
 7224. (1) Nuḳl
 7225. (2) nuḳl
 7226. (1) nuḳliyle
 7227. (1) Nuḳl·ı
 7228. (1) nuḳl·ı
 7229. (1) nuḳra·i
 7230. (1) nuḳṭa
 7231. (2) nuḳūş·ı
 7232. (1) nuñ
 7233. (5) nuṣrat
 7234. (1) nuṣrata
 7235. (1) nuṣratla
 7236. (1) nuṣratı
 7237. (1) nuṭḳa
 7238. (2) nuṭḳ·ı
 7239. (1) Nuṭḳıyle
 7240. (1) nā-gehān
 7241. (1) nā-hemvār
 7242. (1) nā-maʿdūd
 7243. (1) nā-maḥdūd
 7244. (1) nā-merbūṭ
 7245. (2) nā-mihrbān
 7246. (2) nā-mütenāhīdür
 7247. (1) nā-tüvān
 7248. (1) Nā-şüküfte
 7249. (1) nā-şüküfte
 7250. (27) nāb
 7251. (2) nāba
 7252. (1) nābda
 7253. (5) nābdan
 7254. (1) nābsuz
 7255. (2) nābuñ
 7256. (3) nābı
 7257. (1) nādim
 7258. (1) nādān
 7259. (1) nādānlar
 7260. (1) Nāfe
 7261. (1) nāfe
 7262. (1) nāfenüñ
 7263. (1) nāfesini
 7264. (1) nāfeyi
 7265. (3) Nāfe·i
 7266. (11) nāfe·i
 7267. (1) nāfi
 7268. (1) Nāgeh
 7269. (3) nāgeh
 7270. (7) nāgehān
 7271. (2) Nāle
 7272. (6) nāle
 7273. (1) nāleler
 7274. (1) nālem
 7275. (1) Nālemden
 7276. (1) nālemdür
 7277. (1) nāleme
 7278. (1) nālesini
 7279. (1) Nāle·i
 7280. (1) nālişimden
 7281. (1) nālişin
 7282. (1) nāliş·i
 7283. (1) nālān
 7284. (1) Nām
 7285. (7) nām
 7286. (1) nāmaḥrem
 7287. (7) nāmdār
 7288. (2) Nāme
 7289. (7) nāme
 7290. (1) nāmedür
 7291. (2) Nāmeler
 7292. (1) nāmeler
 7293. (1) nāmelere
 7294. (1) Nāmenüñ
 7295. (1) Nāmesi
 7296. (1) nāmesidür
 7297. (1) Nāmesinde
 7298. (2) nāmeye
 7299. (8) Nāme·i
 7300. (9) nāme·i
 7301. (1) nāmeñi
 7302. (2) nāmihrbān
 7303. (1) Nāmuñ
 7304. (1) nāmuñla
 7305. (1) Nām·ı
 7306. (3) nām·ı
 7307. (1) nāmına
 7308. (1) nāmını
 7309. (1) nāmūs
 7310. (1) nāmūsumuza
 7311. (1) nāmūsumuzı
 7312. (1) nāmūsı
 7313. (2) nār
 7314. (2) nāra
 7315. (1) nārdan
 7316. (6) nārenc
 7317. (1) Nārencī
 7318. (1) nārencī
 7319. (1) Nārin
 7320. (1) nārven
 7321. (1) nārveni
 7322. (2) Nār·ı
 7323. (6) nār·ı
 7324. (1) Nārı
 7325. (1) nās
 7326. (1) nāsı
 7327. (1) nātüvān
 7328. (1) nātüvānumdur
 7329. (1) nāvdān
 7330. (1) Nāy
 7331. (2) nāy
 7332. (2) nāylar
 7333. (1) Nāy·ı
 7334. (2) nāyı
 7335. (7) Nāz
 7336. (37) nāz
 7337. (1) Nāzdan
 7338. (2) nāzdan
 7339. (6) nāzenīn
 7340. (1) nāzenīne
 7341. (2) Nāzenīnler
 7342. (1) nāzenīnsüz
 7343. (1) Nāzenīnüñ
 7344. (1) nāzenīnüñ
 7345. (1) nāzlaruñ
 7346. (2) nāzum
 7347. (2) nāzumuz
 7348. (1) Nāzı
 7349. (5) nāzı
 7350. (1) nāzına
 7351. (1) nāzında
 7352. (1) nāzından
 7353. (2) nāzını
 7354. (1) Nāzük
 7355. (7) nāzük
 7356. (1) nāzük-beden
 7357. (1) nāzük-bedene
 7358. (1) nāzük-mizāc
 7359. (1) nāzük-ṭabʿa
 7360. (1) Nāzükdür
 7361. (2) nāzükdür
 7362. (1) nāzüklenüp
 7363. (1) nāzüklügi
 7364. (4) Nāzüklük
 7365. (5) nāzüklük
 7366. (1) nāzüküñ
 7367. (1) nāçār
 7368. (3) nāẖun
 7369. (1) nāẖuna
 7370. (1) nāẖunları
 7371. (1) nāẖunum
 7372. (1) nāẖunında
 7373. (2) nāḳa·i
 7374. (1) nāṣır·ı
 7375. (1) Nāṣıḥ
 7376. (7) nāṣıḥ
 7377. (2) nāṣıḥla
 7378. (2) Nāṣıḥuñ
 7379. (1) Nāṣıḥā
 7380. (4) nāṣıḥā
 7381. (1) nāṭıḳ
 7382. (1) Nāẓır
 7383. (1) nāẓır
 7384. (1) Nāẓır·ı
 7385. (1) nīk-ẖıṣāl
 7386. (1) Nīl
 7387. (1) nīl-reng
 7388. (2) Nīle
 7389. (2) nīlī
 7390. (4) nīlūfer
 7391. (1) nīmeler
 7392. (1) nīze
 7393. (1) nīzeler
 7394. (1) Nīzesi
 7395. (1) nīze·i
 7396. (1) Nīzeñ
 7397. (4) nīzeñ
 7398. (1) nīzeñe
 7399. (1) nīş
 7400. (1) nöker
 7401. (1) nökeri
 7402. (4) nübüvvet
 7403. (1) nübüvvete
 7404. (1) Nübüvvetüñ
 7405. (5) nücūm
 7406. (1) nücūmuñ
 7407. (1) nücūm·ı
 7408. (1) nüfūs·ı
 7409. (1) nüh
 7410. (1) nüh-berg
 7411. (1) nüh-ṭınāb
 7412. (1) nükhet·i
 7413. (1) nükte
 7414. (1) nükte-
 7415. (1) nükte-perdāzān·ı
 7416. (2) nüktedān·ı
 7417. (1) nükteleri
 7418. (1) nükte·i
 7419. (1) nükteñ
 7420. (1) nümā
 7421. (1) Nüsẖa
 7422. (1) nüsẖa
 7423. (2) Nüsẖa·i
 7424. (1) nüsẖa·i
 7425. (1) nüḳūş·ı
 7426. (3) nüñ
 7427. (1) NŪN
 7428. (3) nūn
 7429. (1) Nūn-veş
 7430. (1) nūna
 7431. (1) nūn·ı
 7432. (1) Nūr
 7433. (7) nūr
 7434. (1) nūr-efşān
 7435. (1) nūr-feşān
 7436. (1) nūra
 7437. (2) nūrdan
 7438. (1) nūrdur
 7439. (1) nūreyn
 7440. (7) nūr·ı
 7441. (1) nūrāniyyeti
 7442. (1) nūrānī
 7443. (4) nūrı
 7444. (3) nūrına
 7445. (1) nūrından
 7446. (1) nūrün
 7447. (1) Nūḥ
 7448. (3) Nūş
 7449. (12) nūş
 7450. (1) nūşa
 7451. (1) Nūşirevān
 7452. (1) nūş·ı
 7453. (1) Nūşīnrevāndur
 7454. (1) Nūşīnrevān·ı
 7455. (2) Nūşīrevān
 7456. (3) O
 7457. (37) o
 7458. (1) ocaġa
 7459. (1) ocaġı
 7460. (1) ocaġıdur
 7461. (1) ocaġına
 7462. (1) ocaġını
 7463. (1) ocaḳ
 7464. (1) ocaḳdan
 7465. (1) ocaḳlar
 7466. (9) Od
 7467. (11) od
 7468. (2) Oda
 7469. (5) oda
 7470. (1) odabaşı
 7471. (1) odamda
 7472. (2) Odamuz
 7473. (1) Oddan
 7474. (1) odlar
 7475. (2) Odlara
 7476. (12) odlara
 7477. (6) odlu
 7478. (1) Odur
 7479. (1) odur
 7480. (1) odı
 7481. (4) odına
 7482. (75) Ol
 7483. (300) ol
 7484. (5) Ola
 7485. (166) ola
 7486. (1) olacaġı
 7487. (1) olacaḳ
 7488. (2) olalar
 7489. (2) olaldan
 7490. (5) olalum
 7491. (1) Olalı
 7492. (23) olalı
 7493. (4) olalıdan
 7494. (5) olam
 7495. (57) olan
 7496. (12) olana
 7497. (2) olanda
 7498. (5) olanlar
 7499. (1) olanlara
 7500. (1) olanlaruñ
 7501. (3) olanuñ
 7502. (1) Olar
 7503. (1) olası
 7504. (5) olasın
 7505. (1) olaydı
 7506. (3) olayın
 7507. (14) oldum
 7508. (4) Oldur
 7509. (15) oldur
 7510. (8) olduġum
 7511. (1) olduġumca
 7512. (1) olduġuñ
 7513. (6) olduġı
 7514. (4) olduġın
 7515. (2) olduġına
 7516. (1) olduġıyçün
 7517. (4) olduġıçün
 7518. (4) olduḳca
 7519. (9) olduñ
 7520. (19) Oldı
 7521. (161) oldı
 7522. (2) oldılar
 7523. (1) oldıysa
 7524. (2) Olma
 7525. (22) olma
 7526. (2) olmadum
 7527. (1) olmadur
 7528. (1) olmaduġın
 7529. (11) olmadı
 7530. (1) olmadılar
 7531. (2) olmalu
 7532. (5) Olmasa
 7533. (90) olmasa
 7534. (1) olmasalar
 7535. (1) Olmasaydı
 7536. (9) olmasaydı
 7537. (1) Olmasañ
 7538. (1) olmasañ
 7539. (14) olmasun
 7540. (4) Olmaya
 7541. (28) olmaya
 7542. (1) Olmayam
 7543. (1) olmayan
 7544. (1) olmayayın
 7545. (1) olmayup
 7546. (7) olmayıcaḳ
 7547. (5) Olmaz
 7548. (61) olmaz
 7549. (1) Olmazdı
 7550. (10) olmazdı
 7551. (2) olmazlar
 7552. (1) olmazsa
 7553. (2) olmazsın
 7554. (1) olmazuz
 7555. (6) olmaġ
 7556. (1) Olmaġa
 7557. (12) olmaġa
 7558. (2) olmaġıl
 7559. (1) olmaġın
 7560. (6) olmaḳ
 7561. (1) olmaḳdan
 7562. (1) olmaḳdur
 7563. (1) olmaḳla
 7564. (2) olmañ
 7565. (1) olmañuz
 7566. (4) Olmış
 7567. (112) olmış
 7568. (1) olmışam
 7569. (43) olmışdur
 7570. (3) olmışdı
 7571. (1) olmışken
 7572. (1) olmışlardur
 7573. (5) olmışlardı
 7574. (9) olmışsın
 7575. (1) Olsa
 7576. (77) olsa
 7577. (1) olsalar
 7578. (6) olsam
 7579. (1) olsaḳ
 7580. (1) Olsun
 7581. (36) olsun
 7582. (12) oluban
 7583. (1) olunmaġ
 7584. (2) Olup
 7585. (84) olup
 7586. (1) Olupdur
 7587. (36) olupdur
 7588. (8) Olur
 7589. (265) olur
 7590. (2) olurdum
 7591. (2) Olurdı
 7592. (6) olurdı
 7593. (1) olurlar
 7594. (1) olurlarsa
 7595. (2) Olurmış
 7596. (10) olurmış
 7597. (23) olursa
 7598. (1) olursañ
 7599. (1) olġıl
 7600. (1) olıbilür
 7601. (2) olıcak
 7602. (4) olıcaḳ
 7603. (1) olımaduñ
 7604. (2) Olımaz
 7605. (4) olımaz
 7606. (1) olımazlarmış
 7607. (1) Olımazsın
 7608. (3) olına
 7609. (5) olınca
 7610. (1) olındı
 7611. (2) olınmış
 7612. (1) olınupdur
 7613. (3) olınurdı
 7614. (1) On
 7615. (3) on
 7616. (1) oranı
 7617. (1) orasına
 7618. (1) orayı
 7619. (2) ordusı
 7620. (1) ordusında
 7621. (3) Ordu·yı
 7622. (1) orta
 7623. (3) ortada
 7624. (2) Ortaya
 7625. (4) ortaya
 7626. (2) Oruç
 7627. (2) oruç
 7628. (1) oruçda
 7629. (1) oruçdan
 7630. (1) otaġ
 7631. (1) otaġa
 7632. (2) otaġı
 7633. (2) otaġıdur
 7634. (1) otaġına
 7635. (2) otur
 7636. (1) oturmaya
 7637. (2) oturmış
 7638. (1) oturmışdur
 7639. (1) otursa
 7640. (1) otuz
 7641. (1) oyalanur
 7642. (1) Oynadur
 7643. (1) oynaduruz
 7644. (1) oynamasıdur
 7645. (1) Oynar
 7646. (5) oynar
 7647. (1) oynatmaz
 7648. (1) oynaġıdur
 7649. (1) oyun
 7650. (3) oyuncaġı
 7651. (1) oyunları
 7652. (1) oyunı
 7653. (1) oyuḳsuz
 7654. (1) Oġlan
 7655. (9) oġlan
 7656. (1) oġlana
 7657. (1) oġlanların
 7658. (1) oġlanlıġı
 7659. (1) oġlanı
 7660. (1) oġlını
 7661. (1) oẖşar
 7662. (2) oẖşayalum
 7663. (3) Oḳ
 7664. (5) oḳ
 7665. (1) oḳdan
 7666. (1) oḳlar
 7667. (2) Oḳlaruñla
 7668. (1) oḳlaruñı
 7669. (2) oḳları
 7670. (2) oḳlarına
 7671. (1) Oḳuduġını
 7672. (1) oḳumaġ
 7673. (1) Oḳumış
 7674. (8) oḳur
 7675. (1) oḳuram
 7676. (3) oḳurdı
 7677. (2) oḳurlar
 7678. (1) oḳursun
 7679. (1) oḳusañ
 7680. (1) oḳuya
 7681. (1) Oḳuyup
 7682. (1) oḳuyup
 7683. (1) Oḳı
 7684. (2) oḳı
 7685. (1) Oḳıdum
 7686. (1) oḳıdum
 7687. (1) Oḳıdur
 7688. (1) oḳıduġınca
 7689. (1) Oḳıdı
 7690. (1) oḳımaġa
 7691. (1) oḳımışdum
 7692. (1) Oḳın
 7693. (1) oḳın
 7694. (6) oḳına
 7695. (1) Oḳınan
 7696. (7) oḳındı
 7697. (1) Oḳınmaz
 7698. (1) oḳınmaz
 7699. (1) oḳınmaġa
 7700. (2) oḳınsa
 7701. (1) oḳınursa
 7702. (1) oḳınuñ
 7703. (1) oḳısam
 7704. (1) oḳıya
 7705. (1) Oḳıyup
 7706. (1) oḳışduḳ
 7707. (1) oñarmaya
 7708. (1) oñarmaz
 7709. (1) oñmaduḳ
 7710. (1) papasıdur
 7711. (4) par
 7712. (1) paralanur
 7713. (4) PAŞA
 7714. (2) Paşa
 7715. (1) paşa
 7716. (1) paşa·yı
 7717. (2) pehlevān
 7718. (1) pehlevāndur
 7719. (1) Pehlevānken
 7720. (1) pehlūdan
 7721. (1) pehlūsına
 7722. (2) pehlūya
 7723. (1) pehlūyı
 7724. (2) peleng
 7725. (1) pelengdür
 7726. (1) Peleng·i
 7727. (1) pelengī
 7728. (1) pelās
 7729. (1) pelāsın
 7730. (1) Penbe
 7731. (1) penbe
 7732. (1) penbede
 7733. (1) penbeler
 7734. (1) penbesidür
 7735. (1) Penbe·i
 7736. (1) pencere
 7737. (1) pencereden
 7738. (1) Pend
 7739. (1) pend
 7740. (1) pendi
 7741. (1) pendine
 7742. (3) Pend·i
 7743. (1) pend·i
 7744. (1) pendüñ
 7745. (1) penāh
 7746. (1) penāhı
 7747. (2) pençe
 7748. (1) pençesi
 7749. (1) Pençesine
 7750. (1) pençesine
 7751. (1) pençesini
 7752. (1) Pençe·i
 7753. (5) pençe·i
 7754. (5) per
 7755. (1) perde
 7756. (1) perde-güşālıġın
 7757. (2) perdedār
 7758. (3) perde·i
 7759. (1) perestār
 7760. (1) pergār
 7761. (1) pergāra
 7762. (1) pergārdan
 7763. (1) pergārı
 7764. (1) perhīzden
 7765. (1) perhīze
 7766. (2) peri
 7767. (1) perler
 7768. (2) perr
 7769. (1) pertevin
 7770. (2) Pertev·i
 7771. (1) pertev·i
 7772. (1) perverdesidür
 7773. (6) pervāne
 7774. (3) pervānedür
 7775. (3) pervāneler
 7776. (2) pervāneye
 7777. (1) pervāzdan
 7778. (1) pervāzgāhı
 7779. (1) pervāzında
 7780. (1) pervāzını
 7781. (1) pervā·yı
 7782. (5) Pervīn
 7783. (2) Pervīne
 7784. (1) perākende
 7785. (1) perākendedür
 7786. (3) perçem
 7787. (1) perçemi
 7788. (1) perçemini
 7789. (1) perçemlüdür
 7790. (1) Perçem·i
 7791. (2) perçem·i
 7792. (6) perçemüñ
 7793. (15) perī
 7794. (2) perī-peyker
 7795. (2) perī-peykerler
 7796. (1) perī-peykerleri
 7797. (1) perī-rūdan
 7798. (1) perī-rūlar
 7799. (1) perī-rūyı
 7800. (1) perī-çihreye
 7801. (1) perī-ṣūreti
 7802. (1) perīdür
 7803. (1) perīlere
 7804. (2) perīnüñ
 7805. (1) perīvār
 7806. (1) perīye
 7807. (10) perīşān
 7808. (2) perīşān-aḥvāl
 7809. (1) perīşān-ẖāṭır
 7810. (1) perīşāndur
 7811. (1) perīşānlıġı
 7812. (1) perīşānum
 7813. (1) perīşānuñda
 7814. (1) perīşānı
 7815. (1) pes
 7816. (2) pest
 7817. (1) pey-revān·ı
 7818. (3) peydā
 7819. (1) peyk
 7820. (2) Peyk·i
 7821. (5) peyk·i
 7822. (2) peykān
 7823. (1) Peykānlaruñla
 7824. (1) peykānuñ
 7825. (1) peykānı
 7826. (1) peykānıdur
 7827. (1) peykāra
 7828. (1) peykārı
 7829. (5) peymāne
 7830. (1) peymāneden
 7831. (4) peymāneler
 7832. (2) peymānenüñ
 7833. (2) peymānesin
 7834. (1) peymāneye
 7835. (1) peymāneyi
 7836. (1) peymānuñ
 7837. (1) peymānına
 7838. (1) peyām
 7839. (1) Peyġamber
 7840. (1) peyġāma
 7841. (1) peşīmāndur
 7842. (1) pister
 7843. (4) piyāde
 7844. (1) Piyāle
 7845. (4) piyāle
 7846. (1) piyāledür
 7847. (1) piyāleler
 7848. (2) piyālesini
 7849. (2) piyāleyi
 7850. (1) piyāleyle
 7851. (2) pula
 7852. (3) pullar
 7853. (1) pulsuz
 7854. (1) pusenli
 7855. (2) Puẖteler
 7856. (1) pā
 7857. (1) pā-būsuñ
 7858. (2) pādişeh
 7859. (1) Pādişehden
 7860. (1) Pādişehdür
 7861. (1) pādişehi
 7862. (2) Pādişehler
 7863. (2) Pādişehsin
 7864. (2) pādişeh·i
 7865. (1) pādişehüñ
 7866. (3) pādişā
 7867. (5) Pādişāh
 7868. (9) pādişāh
 7869. (1) pādişāhdur
 7870. (23) Pādişāhum
 7871. (3) pādişāhum
 7872. (1) pādişāhumdur
 7873. (8) Pādişāh·ı
 7874. (5) pādişāh·ı
 7875. (1) Pādişāhā
 7876. (2) pādişāhāne
 7877. (2) pādişāhı
 7878. (1) pādişāhıdur
 7879. (1) pādişāhına
 7880. (1) pādişāhınuñ
 7881. (1) pādişāhīdür
 7882. (1) pādişālara
 7883. (1) pādişālaruz
 7884. (1) pādişālıġın
 7885. (2) Pādişālıḳ
 7886. (1) pādişālıḳdur
 7887. (2) pādişāsın
 7888. (8) pāk
 7889. (1) pāk-dāmen
 7890. (1) pāk-tırāş
 7891. (1) pākden
 7892. (1) pākine
 7893. (1) pāküm
 7894. (1) pāküñe
 7895. (1) pālūde
 7896. (2) pāmāl
 7897. (1) Pāre
 7898. (10) pāre
 7899. (2) pāreledi
 7900. (1) Pārelerse
 7901. (1) pāresin
 7902. (1) pārsālaruz
 7903. (3) pāsbān
 7904. (1) pāsbān·ı
 7905. (1) pāy-bend
 7906. (1) Pāydār
 7907. (3) pāydār
 7908. (2) pāye
 7909. (1) pāyedür
 7910. (1) pāye·i
 7911. (1) Pāymāl
 7912. (2) pāyuña
 7913. (5) pāy·ı
 7914. (1) pāyı
 7915. (1) pāyıdur
 7916. (2) pāyın
 7917. (2) pāyına
 7918. (1) pāña
 7919. (1) Pıñarbaşı
 7920. (1) pīl-ten
 7921. (5) Pīr
 7922. (8) pīr
 7923. (1) pīrden
 7924. (1) pīrehen
 7925. (1) pīreheni
 7926. (1) pīrehenüñ
 7927. (1) Pīrlikde
 7928. (1) Pīr·i
 7929. (10) pīr·i
 7930. (1) pīrāhenin
 7931. (1) pīrāheninden
 7932. (1) pīrāye·i
 7933. (1) pīrüñ
 7934. (1) pīrūzedür
 7935. (1) pīrūzegūn
 7936. (1) pīç
 7937. (2) pīç-ā-pīç·i
 7938. (1) pīçīdedür
 7939. (1) pīş-ẖᾱn
 7940. (1) Pīşe
 7941. (2) pīşekār
 7942. (1) Pīşkeş
 7943. (2) pīşkeş
 7944. (12) pür
 7945. (1) pür-dimāġ
 7946. (1) pür-dāġa
 7947. (1) pür-dāġda
 7948. (1) pür-encüm
 7949. (1) pür-engūr
 7950. (1) pür-eşküme
 7951. (1) pür-fitnedür
 7952. (1) pür-gevher
 7953. (1) Pür-gül
 7954. (1) pür-iḳtidār
 7955. (2) pür-mey
 7956. (1) pür-neşāṭ
 7957. (1) pür-nūr
 7958. (1) Pür-sebūlarla
 7959. (1) pür-sinān
 7960. (1) pür-sitāre
 7961. (1) pür-sitāredür
 7962. (2) pür-sürūr
 7963. (1) pür-sürūrdan
 7964. (1) pür-sūzumdan
 7965. (1) pür-çākde
 7966. (1) pür-çīn
 7967. (1) pür-ḥużūr
 7968. (1) pür-ẖūn
 7969. (3) pür-ṣafā
 7970. (1) Pür-ṣafādur
 7971. (1) pür-ṭanīn
 7972. (3) pürdür
 7973. (1) pürtāb
 7974. (1) pürtābda
 7975. (3) püser
 7976. (1) püseri
 7977. (1) püserüñ
 7978. (1) püşt
 7979. (1) püştin
 7980. (1) püşt·i
 7981. (2) pūstīn
 7982. (3) Pūte·i
 7983. (5) Rab
 7984. (1) Rabbi
 7985. (1) ravżada
 7986. (1) Ravżadan
 7987. (1) ravża·i
 7988. (2) raʿd
 7989. (1) Raʿd-veş
 7990. (1) raʿd·i
 7991. (2) Raʿnā
 7992. (10) raʿnā
 7993. (1) raʿnācuġum
 7994. (2) raʿnādan
 7995. (4) raʿnādur
 7996. (1) raʿnālanmaz
 7997. (1) raʿnālanur
 7998. (2) raʿnālar
 7999. (1) raʿnālıġı
 8000. (1) raʿnāsıdur
 8001. (1) raʿnāya
 8002. (1) raʿnāyı
 8003. (1) Raġbet
 8004. (8) raġbet
 8005. (2) raġbeti
 8006. (5) Raḥm
 8007. (6) raḥm
 8008. (1) raḥmet
 8009. (1) raḥmeten
 8010. (2) Raḥmetüñ
 8011. (1) raḥmi
 8012. (1) Raḥmān
 8013. (1) Raḥmānī
 8014. (2) Raḥīm
 8015. (1) raẖtın
 8016. (1) raẖş
 8017. (1) raẖşān
 8018. (1) raḳam
 8019. (1) Raḳīb
 8020. (12) raḳīb
 8021. (2) raḳībe
 8022. (1) raḳībi
 8023. (1) Raḳībā
 8024. (4) raḳībüñ
 8025. (1) raḳīḳ
 8026. (2) raḳḳāṣ
 8027. (2) Raḳṣ
 8028. (4) raḳṣ
 8029. (1) Raḳṣa
 8030. (1) raḳṣa
 8031. (1) raṭb
 8032. (3) rebāb
 8033. (1) rebābdan
 8034. (2) rebābı
 8035. (1) recā·yı
 8036. (2) red
 8037. (2) redīf
 8038. (1) redīfine
 8039. (1) Redīf·i
 8040. (1) redīf·i
 8041. (1) reftār
 8042. (1) reftārda
 8043. (1) reftāruñ
 8044. (1) reftārın
 8045. (2) refʿ
 8046. (1) Refīʿ
 8047. (1) refīʿ
 8048. (1) refīʿ-miḳdārdur
 8049. (1) refīʿ-pīrāyeden
 8050. (1) refīʿe
 8051. (1) refīʿinde
 8052. (1) refīʿüñ
 8053. (1) refīʿüñle
 8054. (1) reh-nümāyı
 8055. (1) rehber
 8056. (1) rehgüẕeri
 8057. (3) Rehn·i
 8058. (1) rehn·i
 8059. (3) Reh·i
 8060. (1) rehüñ
 8061. (1) Remmāle
 8062. (2) Reng
 8063. (8) reng
 8064. (1) rengi
 8065. (2) reng·i
 8066. (13) Rengīn
 8067. (14) rengīn
 8068. (1) rengīndür
 8069. (1) rengīni
 8070. (1) rengīnin
 8071. (1) rengīnüm
 8072. (2) rengīnüñ
 8073. (2) rengīnüñe
 8074. (2) rengīnüñi
 8075. (1) rengümüze
 8076. (1) resm
 8077. (1) resminde
 8078. (2) ressām·ı
 8079. (2) Resūl
 8080. (1) Resūli
 8081. (2) Revnaḳ
 8082. (3) revnaḳ
 8083. (1) revnaḳı
 8084. (1) Revnaḳına
 8085. (1) revzen
 8086. (3) revzeni
 8087. (1) Revzen·i
 8088. (2) Revā
 8089. (1) revā
 8090. (1) revāc
 8091. (2) revādur
 8092. (25) revān
 8093. (1) revāna
 8094. (1) revāndan
 8095. (2) revāndur
 8096. (39) Revāni
 8097. (4) Revāninüñ
 8098. (2) Revāniye
 8099. (3) Revāniyi
 8100. (1) revānum
 8101. (1) revānuñ
 8102. (1) revānı
 8103. (1) REVĀNĪ
 8104. (413) Revānī
 8105. (3) Revānīden
 8106. (20) Revānīnüñ
 8107. (18) Revānīye
 8108. (11) Revānīyi
 8109. (1) Revānī·i
 8110. (1) revāḳ
 8111. (1) revāḳı
 8112. (1) reyāḥīn
 8113. (2) reyḥāncı
 8114. (2) Reyḥāncıdur
 8115. (3) reyḥāncıdur
 8116. (1) reyḥānıdur
 8117. (1) rez
 8118. (2) Rezm
 8119. (3) rezm
 8120. (1) Rezmde
 8121. (1) rezme
 8122. (1) rezmi
 8123. (2) rezm·i
 8124. (2) rezmüñ
 8125. (1) Rezmüñde
 8126. (3) rezmüñde
 8127. (1) reşeḥāt·i
 8128. (1) Reşk
 8129. (4) reşk
 8130. (1) reşk-nigār-ẖāne·i
 8131. (1) reşkiyle
 8132. (1) ridādan
 8133. (1) ridādur
 8134. (1) ridāsı
 8135. (1) ridāsını
 8136. (1) Ridāyı
 8137. (1) ridāyı
 8138. (1) rifʿat
 8139. (2) rifʿatde
 8140. (1) rifʿati
 8141. (1) Rifʿat·i
 8142. (1) rifʿatüñe
 8143. (1) rifʿatüñüñ
 8144. (1) rikāb
 8145. (1) Rikābı
 8146. (4) Rind
 8147. (1) rind
 8148. (1) rindi
 8149. (4) Rindler
 8150. (4) Rind·i
 8151. (5) rind·i
 8152. (1) rindāna
 8153. (2) Rindāne
 8154. (5) rindāne
 8155. (2) Rindānedür
 8156. (1) Rindüñ
 8157. (2) risālet
 8158. (2) riyāżet
 8159. (1) Riyāżetde
 8160. (1) riyāżetler
 8161. (2) riyāż·ı
 8162. (1) riyāżāt
 8163. (1) rişteyi
 8164. (1) Rişte·i
 8165. (7) rişte·i
 8166. (1) rubʿ·ı
 8167. (1) rumūz·ı
 8168. (1) rumūzını
 8169. (1) ruḥ·ı
 8170. (2) ruẖ
 8171. (3) Ruẖlaruñ
 8172. (4) ruẖlaruñ
 8173. (1) Ruẖlaruñda
 8174. (2) ruẖlaruñdan
 8175. (1) Ruẖlaruñla
 8176. (1) ruẖlaruñı
 8177. (2) Ruẖları
 8178. (5) ruẖları
 8179. (2) ruẖların
 8180. (2) ruẖlarına
 8181. (1) Ruẖlarında
 8182. (1) ruẖsār
 8183. (1) ruẖsāra
 8184. (1) ruẖsārum
 8185. (1) ruẖsāruña
 8186. (2) ruẖsāruñda
 8187. (1) ruẖsāruñla
 8188. (3) ruẖsārı
 8189. (2) ruẖsārın
 8190. (1) ruẖsārına
 8191. (1) ruẖsārıyle
 8192. (1) Ruẖuñ
 8193. (11) ruẖuñ
 8194. (2) Ruẖuña
 8195. (1) ruẖuña
 8196. (6) ruẖuñda
 8197. (2) ruẖuñdur
 8198. (4) ruẖuñla
 8199. (1) ruẖuñı
 8200. (1) Ruẖ·ı
 8201. (5) ruẖ·ı
 8202. (3) Ruẖı
 8203. (5) ruẖı
 8204. (1) Ruẖın
 8205. (1) ruẖın
 8206. (5) ruẖında
 8207. (2) ruẖından
 8208. (1) ruṭabdur
 8209. (1) RĀ
 8210. (1) Rā
 8211. (1) rā
 8212. (2) rāh
 8213. (1) Rāh·ı
 8214. (4) rāh·ı
 8215. (1) rāhına
 8216. (8) rām
 8217. (1) Rāst
 8218. (3) rāst
 8219. (1) rāyegān
 8220. (1) rāyet·i
 8221. (1) Rāygān
 8222. (4) rāygān
 8223. (1) rāyiḥasından
 8224. (2) rāyuñ
 8225. (6) rāy·ı
 8226. (1) rāyāt·ı
 8227. (2) rāz
 8228. (1) rāzdan
 8229. (1) rāzdārum
 8230. (1) rāzum
 8231. (1) rāzumuz
 8232. (1) rāzumı
 8233. (2) rāz·ı
 8234. (1) rāzın
 8235. (2) rāzını
 8236. (1) rāzī
 8237. (1) rā·yı
 8238. (1) rāġda
 8239. (1) rāġıb
 8240. (1) Rāḥat
 8241. (2) rāḥat
 8242. (1) rāḥat·ı
 8243. (1) Rāżī
 8244. (1) rāżī
 8245. (1) Rāżīyüz
 8246. (2) Rıḍvān
 8247. (1) rıżāsı
 8248. (1) Rıvāna
 8249. (1) rīsmān
 8250. (1) rīzüme
 8251. (1) rīş-ẖand
 8252. (1) rümḥuñ
 8253. (1) Rüstem
 8254. (1) Rüstemler
 8255. (1) Rüstem·i
 8256. (1) rüstāyī
 8257. (3) rüsvā
 8258. (2) rüsvāyī
 8259. (2) rüsvā·yı
 8260. (1) rüsūle
 8261. (1) rū-der-Yes̲rib
 8262. (11) Rūm
 8263. (3) Rūma
 8264. (1) Rūmdan
 8265. (1) Rūmdur
 8266. (3) Rūmili
 8267. (2) Rūmilinüñ
 8268. (1) Rūmı
 8269. (1) Rūmī
 8270. (1) rūmī
 8271. (3) rūyuñ
 8272. (1) rūyuñdan
 8273. (1) rūyuñla
 8274. (5) Rūy·ı
 8275. (10) rūy·ı
 8276. (1) rūyālarını
 8277. (1) rūyından
 8278. (1) rūyını
 8279. (2) rūze
 8280. (12) rūzgār
 8281. (1) rūzgārda
 8282. (2) rūzgārdan
 8283. (1) rūzgārum
 8284. (1) rūzgārumuz
 8285. (1) Rūzgāruñ
 8286. (1) rūzgār·ı
 8287. (1) rūzgārı
 8288. (1) rūzgārıdur
 8289. (3) Rūz·ı
 8290. (5) rūz·ı
 8291. (1) Rūzī·i
 8292. (1) rūḥ
 8293. (1) rūḥ-efzā
 8294. (1) rūḥ-efzāsın
 8295. (1) rūḥ-efzāyı
 8296. (1) rūḥ-perver
 8297. (1) rūḥum
 8298. (3) rūḥ·ı
 8299. (1) rūḥāniyyeti
 8300. (1) rūḥānī
 8301. (1) rūḥını
 8302. (1) Rūḥü'l-Emīn
 8303. (1) Rūḥü'l-emīn
 8304. (1) Rūḥü'l-Emīndür
 8305. (3) Rūşen
 8306. (16) rūşen
 8307. (1) Rūşen-dil
 8308. (1) rūşen-dil
 8309. (1) Rūşen-żamīr
 8310. (3) rūşendür
 8311. (1) rūşenle
 8312. (1) Rūşenālıḳ
 8313. (1) rūşenālıḳ
 8314. (3) Salṭanat
 8315. (13) salṭanat
 8316. (1) salṭanat-penāhī
 8317. (1) salṭanatahu
 8318. (3) salṭanatuñ
 8319. (1) Sancaġ·ı
 8320. (1) sancaġ·ı
 8321. (2) sancaġını
 8322. (1) Sancaḳ
 8323. (4) sancaḳ
 8324. (1) sancaḳdār
 8325. (1) Sanki
 8326. (2) sarāy
 8327. (1) sarāyuñ
 8328. (1) sarāyuña
 8329. (2) sarāyuñda
 8330. (3) Sarāy·ı
 8331. (1) sarāy·ı
 8332. (1) Sarāyı
 8333. (5) sarāyı
 8334. (1) sarāyın
 8335. (2) sarāyına
 8336. (3) sarāyında
 8337. (1) sarāyınuñ
 8338. (1) Saʿdī
 8339. (2) saʿy
 8340. (1) Saʿy·i
 8341. (1) Saʿādet
 8342. (14) saʿādet
 8343. (1) saʿādet-encām
 8344. (1) saʿādetde
 8345. (1) saʿādetden
 8346. (1) saʿādete
 8347. (1) Saʿādetlü
 8348. (1) saʿādet·i
 8349. (1) Saʿādetüm
 8350. (1) saẖt
 8351. (6) saẖā
 8352. (1) saẖān
 8353. (1) saẖāsında
 8354. (1) saẖāsından
 8355. (1) saẖā·yı
 8356. (1) saḳaldur
 8357. (1) saḳalı
 8358. (1) saḳalını
 8359. (3) saḳf·ı
 8360. (1) saḳḳā
 8361. (1) saḳḳā·yı
 8362. (12) Saña
 8363. (121) saña
 8364. (1) saṭvetine
 8365. (1) saṭḥ·ı
 8366. (1) Sebaḳı
 8367. (1) Sebeb
 8368. (3) sebebden
 8369. (2) sebebdendür
 8370. (3) Sebz
 8371. (4) sebz
 8372. (1) Sebz-pūş
 8373. (1) Sebze
 8374. (3) sebze
 8375. (1) Sebzezār
 8376. (2) sebzezār
 8377. (1) Sebzezār·ı
 8378. (2) sebzezār·ı
 8379. (1) sebzezārın
 8380. (1) Sebze·i
 8381. (2) sebze·i
 8382. (1) sebzini
 8383. (1) sebz·i
 8384. (2) sebzüñ
 8385. (2) sebīl
 8386. (1) sebük-bār
 8387. (1) sebük-pāydur
 8388. (1) sebū
 8389. (1) sebū-keşi
 8390. (1) sebū-veş
 8391. (1) sebū·yı
 8392. (1) seccādelerüñ
 8393. (1) seccādesi
 8394. (1) seccādesin
 8395. (1) Seccādesini
 8396. (2) seccādeyi
 8397. (1) Secde
 8398. (1) secde
 8399. (1) secdegāhum
 8400. (1) secdegāhı
 8401. (1) secde‿itmez
 8402. (1) sedd·i
 8403. (1) seddür
 8404. (1) Sefer
 8405. (10) sefer
 8406. (1) seferi
 8407. (1) sefer·i
 8408. (2) sefīd
 8409. (1) sefīdāc
 8410. (1) sefīne
 8411. (1) sefīneyi
 8412. (1) Seg·i
 8413. (1) sehlen
 8414. (1) sehmnāk
 8415. (4) sehv
 8416. (3) sehī
 8417. (2) Selmāna
 8418. (3) Selsebīl
 8419. (1) Selsebīle
 8420. (1) Selām
 8421. (8) selām
 8422. (1) Selāmetī
 8423. (2) selāmı
 8424. (4) selāmın
 8425. (2) selāmını
 8426. (1) selāṭīn·i
 8427. (6) SELĪM
 8428. (10) Selīm
 8429. (4) selīm
 8430. (1) semen
 8431. (2) semen-ber
 8432. (1) semen-bāra
 8433. (1) semen-būyuñ
 8434. (1) semen-sādan
 8435. (2) semen-sālar
 8436. (2) semen-sālarını
 8437. (1) semen-sāya
 8438. (1) semen-sāyı
 8439. (1) semen-sīmā
 8440. (1) semen-ten
 8441. (2) semenber
 8442. (1) semend
 8443. (2) semendi
 8444. (2) Semend·i
 8445. (1) semend·i
 8446. (1) semendüm
 8447. (1) semendüñ
 8448. (4) semenzār
 8449. (1) semenzāra
 8450. (1) semenzārı
 8451. (1) semenüñ
 8452. (1) semmūrdan
 8453. (1) Semt·i
 8454. (1) semāvātı
 8455. (1) semā·yı
 8456. (1) semūr
 8457. (34) Sen
 8458. (100) sen
 8459. (1) Senbūse
 8460. (1) senbūsesinden
 8461. (3) sencileyin
 8462. (3) sende
 8463. (1) sendedür
 8464. (3) Senden
 8465. (4) senden
 8466. (1) senedüñe
 8467. (2) seng
 8468. (1) seng-dilseñ
 8469. (1) senge
 8470. (1) sengi
 8471. (1) sengi‿ile
 8472. (1) Sengsār
 8473. (3) sengsār
 8474. (5) Seng·i
 8475. (5) seng·i
 8476. (1) Sengīn
 8477. (2) sengīn-dil
 8478. (1) sengīn-diller
 8479. (7) Seni
 8480. (36) seni
 8481. (11) Sensin
 8482. (4) sensin
 8483. (1) Sensüz
 8484. (2) sensüz
 8485. (12) Senüñ
 8486. (75) senüñ
 8487. (1) senüñdür
 8488. (3) senüñle
 8489. (1) Senüñçün
 8490. (1) senüñçün
 8491. (1) sepmez
 8492. (1) sepīd
 8493. (2) Sepīde-dem
 8494. (2) ser
 8495. (1) ser-be-ser
 8496. (1) Ser-defter·i
 8497. (1) ser-efrāz
 8498. (2) ser-firāz
 8499. (5) ser-gerdān
 8500. (1) ser-gerdāndur
 8501. (1) ser-keş
 8502. (2) ser-keşlik
 8503. (1) ser-leşker
 8504. (1) Ser-pençe·i
 8505. (1) ser-tā-ser
 8506. (1) ser-ā-ser
 8507. (1) ser-āmed
 8508. (1) ser-āmed·i
 8509. (1) ser-āġāz
 8510. (1) ser-Çeşme·i
 8511. (3) ser-çeşme·i
 8512. (1) serbendine
 8513. (1) serden
 8514. (1) serdār
 8515. (1) serdārı
 8516. (1) serefrāzlaruñ
 8517. (1) serefrāzında
 8518. (1) serefrāzından
 8519. (1) serencām
 8520. (1) serencāmum
 8521. (1) serencāmumuzı
 8522. (6) sergerdān
 8523. (1) sergerdānısın
 8524. (3) sergeşte
 8525. (1) sergeştedür
 8526. (1) sergeştesi
 8527. (1) Sergeştesidür
 8528. (3) serkeş
 8529. (1) serkeşi
 8530. (1) Serkeşlenürse
 8531. (1) Serkeşlik
 8532. (2) serkeşlik
 8533. (1) sermed
 8534. (1) sermenziline
 8535. (1) sermenzilümüz
 8536. (2) sermest
 8537. (1) sermā
 8538. (1) Sermādan
 8539. (1) sermānuñ
 8540. (1) Sermāye
 8541. (3) sermāye
 8542. (1) sermāyedür
 8543. (2) sermāyesi
 8544. (1) sermāye·i
 8545. (1) sernāme
 8546. (1) sertā-ser
 8547. (1) SERV
 8548. (6) Serv
 8549. (66) serv
 8550. (1) Serv-veş
 8551. (7) serv-ḳad
 8552. (1) Serv-ḳaddi
 8553. (2) serv-ḳaddi
 8554. (1) Serv-ḳaddüñ
 8555. (2) Serv-ḳadler
 8556. (3) serv-ḳāmet
 8557. (1) serv-ḳāmetdür
 8558. (1) servdür
 8559. (1) Serve
 8560. (4) serve
 8561. (1) servercük
 8562. (2) server·i
 8563. (1) Servi
 8564. (4) servi
 8565. (1) servini
 8566. (1) Servler
 8567. (1) servler
 8568. (5) Serv·i
 8569. (45) serv·i
 8570. (1) servüñle
 8571. (5) ser·i
 8572. (1) serā-perde
 8573. (2) serā-perde·i
 8574. (3) serā-ser
 8575. (1) serāperde·i
 8576. (1) serāyān
 8577. (1) serāġāzından
 8578. (1) serçeşme·i
 8579. (4) serẖoş
 8580. (1) serẖoşlanursın
 8581. (1) Serẖoşlar
 8582. (1) serẖoşlar
 8583. (1) serẖoşluḳ
 8584. (1) serẖoşı
 8585. (1) serīr
 8586. (3) Serīr·i
 8587. (1) Sev
 8588. (2) sev
 8589. (1) Sevdi
 8590. (5) sevdi
 8591. (1) sevdā
 8592. (1) sevdādan
 8593. (1) sevdālar
 8594. (1) sevdāsın
 8595. (2) sevdāsını
 8596. (1) Sevdāya
 8597. (1) Sevdā·yı
 8598. (4) sevdā·yı
 8599. (2) sevdügi
 8600. (2) Sevdügüm
 8601. (12) sevdügüm
 8602. (1) Sevdügümden
 8603. (1) sevdügümi
 8604. (1) sevdügümçün
 8605. (1) Sevdüm
 8606. (1) sevdümse
 8607. (1) sevdürdi
 8608. (1) Sevdürür
 8609. (1) seveli
 8610. (1) sevelüm
 8611. (1) seven
 8612. (1) Sever
 8613. (6) sever
 8614. (1) Severin
 8615. (1) sevgülü
 8616. (1) Sevilmek
 8617. (1) Sevilmez
 8618. (2) sevme
 8619. (1) sevmeden
 8620. (2) sevmegi
 8621. (1) sevmegin
 8622. (1) sevmegüñ
 8623. (4) sevmek
 8624. (1) sevmekden
 8625. (1) sevmekdür
 8626. (2) sevmesin
 8627. (1) sevmeyevüz
 8628. (1) sevmeyeyin
 8629. (1) sevmezse
 8630. (1) sevmeñ
 8631. (1) Sevmiş
 8632. (1) sevmiş
 8633. (1) sevmişdür
 8634. (1) Sevmişüz
 8635. (2) sevād
 8636. (1) sevāddan
 8637. (3) Sevād·ı
 8638. (1) Sevüben
 8639. (1) seyfi
 8640. (1) Seyl
 8641. (1) seyl
 8642. (1) Seyl·i
 8643. (4) Seyr
 8644. (28) seyr
 8645. (1) Seyre
 8646. (2) seyre
 8647. (2) seyrin
 8648. (1) seyrinden
 8649. (1) Seyrine
 8650. (2) seyrine
 8651. (1) seyrini
 8652. (4) Seyr·i
 8653. (5) seyr·i
 8654. (8) seyrān
 8655. (2) seyrān-gāh·ı
 8656. (3) Seyrāna
 8657. (3) seyrāna
 8658. (1) seyrāndan
 8659. (1) seyrān·ı
 8660. (2) seyrānı
 8661. (1) seyrānın
 8662. (1) seyrānını
 8663. (1) seyyār
 8664. (1) seyyāre
 8665. (1) seyyārelerdür
 8666. (1) seyyāreyi
 8667. (1) SEYYİDÜ'L-MÜRSELĪN
 8668. (6) sezer
 8669. (1) sezā·yı
 8670. (13) seḥer
 8671. (1) seḥer-ẖīzümden
 8672. (1) Seḥerde
 8673. (1) seḥerde
 8674. (2) seḥerden
 8675. (1) seḥergāh
 8676. (1) seḥergāha
 8677. (1) seḥeri
 8678. (2) seḥāb
 8679. (1) seḥḥār
 8680. (1) seḥḥārın
 8681. (3) Sidre
 8682. (1) Sidreden
 8683. (1) siflenüñ
 8684. (1) sifāl
 8685. (1) sifāle
 8686. (2) silk·i
 8687. (1) silleler
 8688. (1) silmeden
 8689. (1) silsilemüz
 8690. (1) silüpdür
 8691. (1) simāṭ
 8692. (1) simāṭına
 8693. (1) simāṭında
 8694. (2) sin
 8695. (1) sincābdan
 8696. (1) Sincāb·ı
 8697. (1) sinidür
 8698. (1) sipehsālār
 8699. (1) sipendine
 8700. (1) sipendümdür
 8701. (1) Siper
 8702. (5) siper
 8703. (2) siperi
 8704. (1) siper·i
 8705. (1) Siperüñ
 8706. (1) Sipihr
 8707. (1) Sipihr-mertebe
 8708. (1) sipihr-mertebe
 8709. (2) Sipihr·i
 8710. (2) sipihr·i
 8711. (1) Sipāhī
 8712. (3) sipāhī
 8713. (2) sipāhīdür
 8714. (1) Sipāhīnüñ
 8715. (1) sipāhīnüñ
 8716. (1) Sitanbulda
 8717. (2) sitem
 8718. (1) sitemger
 8719. (3) sitemkār
 8720. (1) sitemleri
 8721. (1) Sitāre
 8722. (6) sitāre
 8723. (1) sitāre-mevkib
 8724. (1) sitāreler
 8725. (2) sivār
 8726. (1) sivārlar
 8727. (8) siyeh
 8728. (2) siyeh-pūş
 8729. (1) siyeh-pūşa
 8730. (1) siyeh-çeşm
 8731. (1) siyehde
 8732. (1) siyehden
 8733. (1) siyehkār
 8734. (1) siyehkāra
 8735. (1) siyehkāruñ
 8736. (2) siyehkārın
 8737. (2) siyehüñ
 8738. (1) Siyyemā
 8739. (2) Siyāh
 8740. (8) siyāh
 8741. (1) siyāhum
 8742. (1) siyāhumdur
 8743. (1) siyāhuñ
 8744. (1) siyāhı
 8745. (1) siyāhıdur
 8746. (1) siyāhın
 8747. (1) siyāhından
 8748. (1) siyāhını
 8749. (2) siyāset
 8750. (4) siz
 8751. (1) sizlere
 8752. (3) Siḥr
 8753. (8) siḥr
 8754. (1) siḥr-āferīn
 8755. (1) siḥr-ās̲ār
 8756. (2) siḥri
 8757. (1) siḥr·i
 8758. (1) sofra
 8759. (1) sofrasına
 8760. (1) Sofra·i
 8761. (2) sofra·i
 8762. (1) Subḥ-dem
 8763. (23) SULṬĀN
 8764. (15) Sulṭān
 8765. (4) sulṭān
 8766. (1) sulṭāna
 8767. (1) sulṭāndur
 8768. (1) sulṭānlar
 8769. (2) sulṭānları
 8770. (1) sulṭānlarına
 8771. (1) sulṭānsın
 8772. (1) sulṭānuma
 8773. (4) Sulṭān·ı
 8774. (3) sulṭān·ı
 8775. (1) sulṭānı
 8776. (2) sulṭānısın
 8777. (1) sulṭānıyam
 8778. (1) sulṭānī
 8779. (1) sunḳur
 8780. (1) surẖ
 8781. (1) Surẖ-pūş
 8782. (1) suvarur
 8783. (2) suẖen
 8784. (1) suẖen-sāz
 8785. (1) suẖen-verān·ı
 8786. (1) suẖendān
 8787. (1) suṭurlāb
 8788. (1) suṭūr
 8789. (1) suṭūr·ı
 8790. (1) sābıḳ
 8791. (1) Sācid
 8792. (1) Sāde
 8793. (1) sāde
 8794. (1) sāde-ruẖuñ
 8795. (1) sāde-rūdur
 8796. (1) Sāde-rūlar
 8797. (1) sāde-ʿiẕār
 8798. (1) sāde-ʿiẕārı
 8799. (1) Sādelik
 8800. (1) sādeyi
 8801. (2) sāl
 8802. (3) Sālik
 8803. (1) sālūsumuzı
 8804. (2) sārā
 8805. (2) sārāya
 8806. (1) sātir
 8807. (1) sāye
 8808. (1) Sāye-veş
 8809. (3) sāyebān
 8810. (2) sāyebānıdur
 8811. (2) sāyeden
 8812. (4) sāyem
 8813. (1) sāyesi
 8814. (1) sāyesidür
 8815. (3) sāyesinde
 8816. (3) Sāye·i
 8817. (7) sāye·i
 8818. (1) sāyir
 8819. (1) sāyirler
 8820. (1) Sāz
 8821. (1) sāzdan
 8822. (1) sāzı
 8823. (1) sāzında
 8824. (1) sāzından
 8825. (1) sāzını
 8826. (1) sāʿat
 8827. (2) sāʿati
 8828. (2) sāʿid
 8829. (1) sāʿidi
 8830. (1) sāʿidinde
 8831. (1) Sāʿidine
 8832. (1) sāʿidleri
 8833. (1) sāʿidlerine
 8834. (1) Sāʿid·i
 8835. (1) sāʿid·i
 8836. (5) Sāġar
 8837. (13) sāġar
 8838. (2) sāġara
 8839. (1) sāġarcük
 8840. (2) sāġarda
 8841. (1) sāġardur
 8842. (3) Sāġaruñ
 8843. (1) sāġaruñ
 8844. (2) Sāġar·ı
 8845. (8) sāġar·ı
 8846. (6) sāġarı
 8847. (1) sāḥat·i
 8848. (1) sāḥir
 8849. (1) sāḥirdedür
 8850. (1) sāḥirden
 8851. (1) sāḥirdür
 8852. (1) sāḥirlıḳlar
 8853. (2) Sāḳi
 8854. (10) sāḳi
 8855. (1) sāḳiye
 8856. (1) sāḳiyle
 8857. (7) Sāḳi·i
 8858. (3) sāḳi·i
 8859. (2) sāḳ·ı
 8860. (31) Sāḳıyā
 8861. (25) sāḳıyā
 8862. (1) sāḳıyān·ı
 8863. (20) Sāḳī
 8864. (45) sāḳī
 8865. (2) sāḳīde
 8866. (1) sāḳīdür
 8867. (1) sāḳīler
 8868. (1) sāḳīlik
 8869. (1) sāḳīlıġ
 8870. (1) sāḳīlıḳ
 8871. (4) sāḳīnüñ
 8872. (1) sāḳīye
 8873. (1) Sāḳīyi
 8874. (1) sāḳīyi
 8875. (4) Sāḳī·i
 8876. (1) sāḳī·i
 8877. (2) sır
 8878. (1) sırdadur
 8879. (1) sırra
 8880. (2) Sırr·ı
 8881. (1) sırr·ı
 8882. (2) sırrı
 8883. (1) sırrın
 8884. (1) sırrına
 8885. (3) sırrını
 8886. (1) sīb·i
 8887. (3) Sīm
 8888. (15) sīm
 8889. (3) sīm-beden
 8890. (1) sīm-beri
 8891. (2) sīm-ten
 8892. (2) sīm-teni
 8893. (1) sīm-veş
 8894. (1) Sīmden
 8895. (2) sīmden
 8896. (1) sīmdür
 8897. (1) sīme
 8898. (2) sīmi
 8899. (1) sīmin
 8900. (3) sīmini
 8901. (1) sīmurġını
 8902. (2) Sīmīn
 8903. (10) sīmīn
 8904. (10) sīmīn-beden
 8905. (1) sīmīn-bedendür
 8906. (1) Sīmīn-bedenler
 8907. (1) sīmīn-bere
 8908. (1) sīmīn-beri
 8909. (2) sīmīn-ʿiẕār
 8910. (2) sīmīndür
 8911. (1) sīmīnleri
 8912. (1) sīmīn·i
 8913. (1) sīmīnüñ
 8914. (1) SĪN
 8915. (3) Sīne
 8916. (4) sīne
 8917. (1) Sīne-be-sīne
 8918. (1) sīne-çāk
 8919. (4) Sīnede
 8920. (4) sīnede
 8921. (1) sīneden
 8922. (1) Sīneler
 8923. (1) Sīnem
 8924. (10) sīnem
 8925. (1) Sīnemde
 8926. (4) sīnemde
 8927. (6) sīneme
 8928. (1) Sīnemi
 8929. (3) sīnemi
 8930. (4) Sīnemüñ
 8931. (5) sīnemüñ
 8932. (1) sīnenüñ
 8933. (1) Sīnesi
 8934. (2) sīnesi
 8935. (2) sīnesin
 8936. (1) Sīnesinde
 8937. (1) sīnesine
 8938. (1) sīnesini
 8939. (1) Sīne·i
 8940. (5) sīne·i
 8941. (2) sīneñden
 8942. (1) sīneñe
 8943. (1) sīrāb
 8944. (1) Sög
 8945. (1) sög
 8946. (3) sögdi
 8947. (1) Sögdügiçün
 8948. (1) söger
 8949. (1) sögerek
 8950. (1) sögermiş
 8951. (1) sögesin
 8952. (1) sögmez
 8953. (1) Söyle
 8954. (2) söyledi
 8955. (2) Söyledür
 8956. (1) söyledür
 8957. (1) söyledürler
 8958. (1) Söyledürsin
 8959. (1) söyledüñ
 8960. (1) söyleme
 8961. (1) Söylemege
 8962. (1) Söylemek
 8963. (1) söylemesün
 8964. (2) Söylemez
 8965. (1) söylemez
 8966. (1) söylemişdür
 8967. (1) söylene
 8968. (1) Söylenen
 8969. (1) söylenmez
 8970. (3) söylenür
 8971. (2) Söyler
 8972. (10) söyler
 8973. (1) söylerler
 8974. (1) söylerse
 8975. (2) Söylesün
 8976. (1) söylet
 8977. (1) Söyletme
 8978. (1) söyletmeyelüm
 8979. (1) söyletmeñüz
 8980. (1) söyleyümez
 8981. (1) Söyleşdürürse
 8982. (1) Söyleşür
 8983. (1) söyleşür
 8984. (1) söyleşürdüm
 8985. (1) Söyündi
 8986. (1) Söyündürür
 8987. (1) söyünmesün
 8988. (3) Söz
 8989. (12) söz
 8990. (2) Sözde
 8991. (1) sözde
 8992. (2) sözdür
 8993. (1) söze
 8994. (1) Sözi
 8995. (5) sözi
 8996. (1) sözidür
 8997. (1) sözin
 8998. (2) sözine
 8999. (2) sözini
 9000. (1) söziyle
 9001. (3) sözler
 9002. (2) sözleri
 9003. (1) Sözlerüm
 9004. (4) sözlerüm
 9005. (1) sözlerümden
 9006. (2) sözlerümüñ
 9007. (2) Sözlerüñ
 9008. (2) sözlerüñ
 9009. (3) Sözüm
 9010. (4) sözüm
 9011. (1) sözümden
 9012. (1) Sözüme
 9013. (1) sözüme
 9014. (1) sözümi
 9015. (2) sözümle
 9016. (2) sözümüz
 9017. (2) sözümüñ
 9018. (2) sözüñ
 9019. (1) sözüñden
 9020. (1) sözüñdür
 9021. (1) Sözüñe
 9022. (1) Sübḥān
 9023. (1) sücūd
 9024. (1) Süglüne
 9025. (1) Sühā
 9026. (1) sükkerī
 9027. (1) sükūn
 9028. (2) SÜLEYMĀN
 9029. (7) Süleymān
 9030. (4) Süleymāna
 9031. (1) Süleymānlıġ
 9032. (1) Süleymānlıġı
 9033. (1) Süleymānum
 9034. (4) Süleymān·ı
 9035. (1) Süleymānī
 9036. (1) sümm·i
 9037. (1) süm·i
 9038. (3) Sünbül
 9039. (13) sünbül
 9040. (1) sünbüli
 9041. (1) Sünbülle
 9042. (4) sünbüller
 9043. (1) sünbülsitān
 9044. (1) sünbülzār
 9045. (1) Sünbül·i
 9046. (4) sünbül·i
 9047. (1) Sünbülüñ
 9048. (1) sünbülüñ
 9049. (1) sünnet
 9050. (3) sür
 9051. (3) sürdi
 9052. (1) sürdügi
 9053. (1) sürdügümce
 9054. (1) sürdügüñ
 9055. (1) Sürdürür
 9056. (1) sürdüñ
 9057. (1) sürem
 9058. (1) süremez
 9059. (1) süren
 9060. (1) Sürer
 9061. (7) sürer
 9062. (1) sürerin
 9063. (2) sürerler
 9064. (1) süresin
 9065. (1) Sürevüz
 9066. (1) Süreyin
 9067. (1) sürindi
 9068. (1) sürinmek
 9069. (1) sürinür
 9070. (1) sürinürler
 9071. (3) süriyü
 9072. (2) süriyüp
 9073. (2) sürmeden
 9074. (2) sürmedān
 9075. (1) sürmeler
 9076. (1) sürmese
 9077. (1) sürmez
 9078. (1) sürme·i
 9079. (1) sürmiş
 9080. (1) sürmişem
 9081. (1) sürsün
 9082. (1) sürʿati
 9083. (1) sürẖ
 9084. (1) sürüyelüm
 9085. (2) sürūr
 9086. (1) sürūr-
 9087. (1) Sürūr-baẖş·ı
 9088. (1) sürūr-encām
 9089. (1) sürūr-encāmdan
 9090. (2) sürūr-encāmı
 9091. (1) sürūr-encāmını
 9092. (3) sütūn
 9093. (1) Sütūnı
 9094. (5) süvār
 9095. (1) sūd
 9096. (1) sūdı
 9097. (7) sūr
 9098. (1) sūret
 9099. (1) SŪR·İ
 9100. (1) sūr·ı
 9101. (1) Sūsen
 9102. (2) sūsen
 9103. (1) Sūsenden
 9104. (1) sūsenin
 9105. (1) sūzum
 9106. (1) Sūz·ı
 9107. (2) sūz·ı
 9108. (1) sūzānumdan
 9109. (1) sūzı
 9110. (1) tafżīlā
 9111. (1) Tamām
 9112. (11) tamām
 9113. (1) tamāmı
 9114. (2) tamġa
 9115. (1) tamġaladılar
 9116. (1) tamġalu
 9117. (1) tamġaya
 9118. (1) tamġā
 9119. (2) tasṭīr
 9120. (1) tasṭīre
 9121. (1) Tatar
 9122. (2) Tatār
 9123. (2) taʿalluḳdan
 9124. (1) taʿallüldür
 9125. (1) taʿbiye
 9126. (2) taʿlīm
 9127. (1) Taʿlīmẖāne
 9128. (1) taʿlīmẖānedür
 9129. (1) taʿmīr
 9130. (1) TAʿĀLĀ
 9131. (3) Taʿālā
 9132. (2) taʿẓīm
 9133. (2) taḥammül
 9134. (3) taḥrīr
 9135. (1) taḥrīre
 9136. (2) taḥrīr·i
 9137. (7) taḥsīn
 9138. (2) taḥṣīl
 9139. (3) taẖt
 9140. (2) taẖta
 9141. (1) taẖtasın
 9142. (3) taẖta·i
 9143. (1) taẖtgāhına
 9144. (1) taẖtuñ
 9145. (4) Taẖt·ı
 9146. (8) taẖt·ı
 9147. (2) taẖtı
 9148. (1) taẖtına
 9149. (1) taḳdīm
 9150. (1) taḳdīr·i
 9151. (1) taḳrīr
 9152. (2) taḳvā
 9153. (1) taḳvāya
 9154. (1) taḳvāyı
 9155. (1) taḳvīmine
 9156. (1) taḳye
 9157. (1) taḳṣīrümüz
 9158. (1) taḳṣīrüñ
 9159. (5) Tañrı
 9160. (1) taṣasıdur
 9161. (1) Taṣdīʿ
 9162. (1) Taṣvīr
 9163. (1) taṣvīr
 9164. (2) taṣvīrin
 9165. (1) taṣvīrine
 9166. (1) taṣvīrini
 9167. (1) taṣvīr·i
 9168. (1) taṣvīrümi
 9169. (2) taṣvīrüñ
 9170. (1) Taşladı
 9171. (1) tebden
 9172. (1) Tebessüm
 9173. (1) Tebrīze
 9174. (2) tebsi
 9175. (1) tebāreka'llāhu
 9176. (2) tebẖāle
 9177. (1) tecrīd
 9178. (1) tecvīz
 9179. (1) tedbīr
 9180. (1) tedbīrüñ
 9181. (1) Teferrüc
 9182. (1) Teferrücgāh
 9183. (1) tefeˀˀül
 9184. (1) Tehī
 9185. (2) tehī
 9186. (1) tehī-dest
 9187. (1) tehīdür
 9188. (1) Tek
 9189. (4) tek
 9190. (1) tekbīr·i
 9191. (4) tekellüf
 9192. (3) tekellüfsüz
 9193. (1) tekellümde
 9194. (3) tekrār
 9195. (1) tekye
 9196. (2) tekyedür
 9197. (1) tekyegāhıdur
 9198. (1) tekyenüñ
 9199. (1) tekyesin
 9200. (1) tekyeye
 9201. (2) Tekye·i
 9202. (1) Tekāsül
 9203. (2) tel
 9204. (1) telef
 9205. (2) temennā
 9206. (1) temkīnini
 9207. (1) temāmet
 9208. (2) Temāşā
 9209. (7) temāşā
 9210. (1) temāşā-gāhda
 9211. (1) temāşā-gāh·ı
 9212. (1) temāşāda
 9213. (3) temāşādan
 9214. (2) temāşādur
 9215. (1) temāşāgāhdan
 9216. (1) temāşāgāhı
 9217. (1) temāşālarını
 9218. (1) temāşānuñ
 9219. (1) temāşāsı
 9220. (4) temāşāsın
 9221. (1) temāşāsında
 9222. (1) temāşāsından
 9223. (2) temāşāya
 9224. (1) temāşā·yı
 9225. (1) ten
 9226. (1) tende
 9227. (2) teng
 9228. (1) Teng-dil
 9229. (1) teng-dil
 9230. (2) tenhā
 9231. (1) Tenhāda
 9232. (1) tenhāda
 9233. (1) ten·i
 9234. (1) tenüme
 9235. (1) tenüñde
 9236. (11) ter
 9237. (1) Ter-ṭabīʿatdür
 9238. (3) teraḥḥum
 9239. (2) Terbiyetler
 9240. (1) terbiyetüñ
 9241. (2) tercemān
 9242. (1) terden
 9243. (2) terdür
 9244. (1) tereddüd
 9245. (1) terennümāt·ı
 9246. (2) teressül
 9247. (3) Terk
 9248. (30) terk
 9249. (1) terkeşi
 9250. (2) Terk·i
 9251. (4) terk·i
 9252. (1) terkīb
 9253. (2) tersā
 9254. (1) tertīb·i
 9255. (1) Terāne
 9256. (1) terānumdur
 9257. (1) Terāzū
 9258. (2) terāzū
 9259. (1) terāzūda
 9260. (1) terḳabū
 9261. (2) Tesbīḥ
 9262. (5) tesbīḥ
 9263. (1) Tesbīḥini
 9264. (2) tesbīḥ·i
 9265. (1) tesbīḥüm
 9266. (1) tesbīḥümüz
 9267. (1) tesbīḥüñ
 9268. (1) teslīm
 9269. (2) tesẖīr
 9270. (5) tevbe
 9271. (1) tevbe-şiken
 9272. (1) tevbeler
 9273. (1) tevbelüyem
 9274. (1) Tevbenüñ
 9275. (1) tevbe·i
 9276. (1) TEVḤĪD·İ
 9277. (1) tezvīr
 9278. (9) tezyīn
 9279. (1) teˀkīd·i
 9280. (1) teˀyīd
 9281. (2) teˀyīd·i
 9282. (1) Teşbīh
 9283. (5) teşbīh
 9284. (2) teşne
 9285. (1) teşne-dillere
 9286. (1) teşnelere
 9287. (1) teşnelikden
 9288. (1) teş·i
 9289. (1) ticāretden
 9290. (1) tiryāk
 9291. (1) tiryākden
 9292. (1) tiryākdür
 9293. (1) tiryāke
 9294. (1) tiryāḳ
 9295. (3) toz
 9296. (1) tozlar
 9297. (4) tozlu
 9298. (1) tozumuz
 9299. (1) tozı
 9300. (1) tozın
 9301. (6) tozına
 9302. (1) tozını
 9303. (1) toẖmı
 9304. (1) toḳınma
 9305. (1) Toḳınur
 9306. (1) turunca
 9307. (1) Turuncasın
 9308. (1) tutar
 9309. (1) tutuḳdur
 9310. (1) tuġı
 9311. (1) Tuġın
 9312. (1) tuḥfe
 9313. (2) tuḥfesi
 9314. (1) tuḥfesin
 9315. (1) TĀ
 9316. (23) Tā
 9317. (20) tā
 9318. (1) tāb
 9319. (1) tāba
 9320. (1) tābe
 9321. (1) Tābiş·i
 9322. (4) Tāb·ı
 9323. (2) tāb·ı
 9324. (8) tābān
 9325. (1) tābānum
 9326. (1) tābānumı
 9327. (1) tābẖānedür
 9328. (1) tābında
 9329. (1) tābından
 9330. (1) tābūtı
 9331. (2) Tāc
 9332. (8) tāc
 9333. (4) tācdār
 9334. (1) tācirdür
 9335. (1) tāciri
 9336. (2) tācver
 9337. (7) tāc·ı
 9338. (2) tācı
 9339. (1) tācın
 9340. (2) tācına
 9341. (2) tācını
 9342. (1) tār
 9343. (1) tāra
 9344. (4) tārmār
 9345. (3) tārāc
 9346. (1) tārı
 9347. (1) tārīẖ·i
 9348. (1) tātār
 9349. (1) Tātāra
 9350. (1) Tātārdan
 9351. (3) Tātārı
 9352. (1) tātārı
 9353. (1) tāz'olmaya
 9354. (14) Tāze
 9355. (60) tāze
 9356. (1) tāze-tırāşa
 9357. (2) Tāzece
 9358. (7) tāzece
 9359. (1) Tāzedür
 9360. (1) Tāzeledi
 9361. (3) tāzeler
 9362. (1) tāġ·ı
 9363. (6) tırāş
 9364. (1) tırāşından
 9365. (1) tīmārın
 9366. (1) Tīmārına
 9367. (1) Tīr
 9368. (8) tīr
 9369. (1) tīr-endāzdur
 9370. (1) tīr-endāz·ı
 9371. (1) tīre
 9372. (1) tīrendāz
 9373. (1) Tīri
 9374. (2) tīri
 9375. (1) Tīrine
 9376. (1) tīrini
 9377. (3) Tīr·i
 9378. (4) tīr·i
 9379. (3) Tīrüñ
 9380. (8) tīrüñ
 9381. (1) Tīrüñi
 9382. (1) Tīrüñle
 9383. (1) Tīrüñüñ
 9384. (1) Tīz
 9385. (1) Tīġ
 9386. (6) tīġ
 9387. (1) tīġa
 9388. (1) Tīġi
 9389. (6) tīġi
 9390. (2) tīġidür
 9391. (1) tīġin
 9392. (2) tīġinden
 9393. (2) tīġini
 9394. (1) Tīġiyle
 9395. (3) Tīġ·i
 9396. (9) tīġ·i
 9397. (1) tīġī
 9398. (5) Tīġüñ
 9399. (11) tīġüñ
 9400. (1) tīġüñden
 9401. (2) Tīġüñi
 9402. (1) Tīġüñle
 9403. (1) tīġüñle
 9404. (1) tīşe
 9405. (1) tīşesin
 9406. (1) tīşesini
 9407. (1) Tīşe·i
 9408. (1) tüfeng
 9409. (1) Tüfenglerin
 9410. (1) tügme
 9411. (1) tügmedür
 9412. (1) Tügmeler
 9413. (2) tügmeler
 9414. (1) tügmelü
 9415. (1) tügmesi
 9416. (1) tügmesin
 9417. (2) tügme·i
 9418. (1) tükenmez
 9419. (2) Tükürdi
 9420. (1) Türbesinde
 9421. (1) Türk
 9422. (1) Türkmān
 9423. (1) türkmān
 9424. (2) Türk·i
 9425. (2) türāb
 9426. (1) türābdan
 9427. (1) türābı
 9428. (1) tütük·i
 9429. (1) tüvānger
 9430. (1) tüyince
 9431. (1) Tüyini
 9432. (1) Tūtiyā
 9433. (1) tūġ
 9434. (1) tūġuñla
 9435. (1) tūġ·ı
 9436. (1) Tūġın
 9437. (235) u
 9438. (3) ucına
 9439. (3) ucında
 9440. (7) ucından
 9441. (1) ucıyle
 9442. (1) ulaşdı
 9443. (3) ulu
 9444. (1) ululuḳ
 9445. (1) uma
 9446. (5) umar
 9447. (2) Umaram
 9448. (3) umaram
 9449. (1) umardum
 9450. (1) umarsañ
 9451. (1) umarsın
 9452. (1) Umaruz
 9453. (2) umaruz
 9454. (1) Umma
 9455. (1) umma
 9456. (1) ummasun
 9457. (1) ummañ
 9458. (1) umsañ
 9459. (2) umūr·ı
 9460. (1) unudur
 9461. (1) unudıldı
 9462. (1) unutdum
 9463. (1) unutdurdı
 9464. (1) unutdurur
 9465. (1) Unutma
 9466. (2) unutma
 9467. (1) unutma‿anda
 9468. (1) unutmış
 9469. (1) unutmışam
 9470. (1) unıdur
 9471. (1) Ur
 9472. (2) ur
 9473. (5) ura
 9474. (1) uralı
 9475. (1) uran
 9476. (1) urduġumca
 9477. (1) urduġınca
 9478. (1) Urduñ
 9479. (3) urduñ
 9480. (1) Urdı
 9481. (15) urdı
 9482. (1) Urmasa
 9483. (2) urmasa
 9484. (1) urmasaydı
 9485. (1) urmasun
 9486. (1) urmaya
 9487. (2) urmaz
 9488. (1) urmazdı
 9489. (3) urmaġ
 9490. (4) urmış
 9491. (1) urmışken
 9492. (1) urmışlar
 9493. (2) ursa
 9494. (2) ursam
 9495. (5) urup
 9496. (1) urupdur
 9497. (1) Urur
 9498. (17) urur
 9499. (1) urursa
 9500. (1) urılmadın
 9501. (1) urılmazdı
 9502. (1) urına
 9503. (1) Urındı
 9504. (1) urındı
 9505. (1) urınmışdur
 9506. (1) urınup
 9507. (3) urınur
 9508. (1) usṭurlābdan
 9509. (1) Utanup
 9510. (1) utanup
 9511. (3) Utanur
 9512. (1) utanur
 9513. (1) uya
 9514. (1) uyanmayan
 9515. (1) uyansun
 9516. (1) Uyanup
 9517. (1) uyanıḳlıḳ
 9518. (2) uyar
 9519. (1) uyarduġı
 9520. (1) Uyarma
 9521. (1) Uydı
 9522. (2) uyma
 9523. (2) Uymadı
 9524. (1) uysa
 9525. (1) Uyumamış
 9526. (1) Uyup
 9527. (4) uyup
 9528. (3) uyur
 9529. (1) uyuzlanma
 9530. (1) uyẖuda
 9531. (1) Uyẖudan
 9532. (1) uyẖudan
 9533. (1) uyẖusından
 9534. (1) uyẖuya
 9535. (1) uyḳuda
 9536. (1) uyḳuya
 9537. (1) uzadan
 9538. (1) Uzadup
 9539. (3) uzadup
 9540. (2) uzadur
 9541. (1) uzasun
 9542. (2) uzatdı
 9543. (1) uzatdılar
 9544. (1) Uzatma
 9545. (1) uzatma
 9546. (3) uzatmasun
 9547. (3) uzatmış
 9548. (1) uzatmışdur
 9549. (1) Uzun
 9550. (3) uzun
 9551. (1) uzunı
 9552. (1) uçarmasıdur
 9553. (1) uçarsa
 9554. (1) uçdı
 9555. (3) uçmasun
 9556. (1) Uçmaġa
 9557. (1) uçmaġı
 9558. (1) Uçsa
 9559. (1) uçurduñ
 9560. (1) uçurdı
 9561. (2) uçurdılar
 9562. (1) uġradur
 9563. (1) uġramayalar
 9564. (1) uġramış
 9565. (1) uġrar
 9566. (1) uġrayımaz
 9567. (1) uġrudur
 9568. (1) uġruladuġıçün
 9569. (1) uġrusına
 9570. (1) uġrı
 9571. (1) Uġrıdur
 9572. (1) uġurladı
 9573. (1) Uġurlamasa
 9574. (2) Uġurlayın
 9575. (1) uñ
 9576. (1) Uñmaduḳ
 9577. (2) uñmaduḳ
 9578. (1) uñmayalum
 9579. (2) uñmayası
 9580. (1) uñmaz
 9581. (2) uñulmaz
 9582. (1) uṣanma
 9583. (1) Uṣanmaz
 9584. (1) uṣanmaḳ
 9585. (1) Uṣlan
 9586. (1) uṣlan
 9587. (1) uṣlanmaz
 9588. (1) uṣlansun
 9589. (1) uṣūl·i
 9590. (2) uş
 9591. (1) uşatdılar
 9592. (1) Uşbu
 9593. (4) V
 9594. (1) v
 9595. (1) va'llāh
 9596. (4) va'llāhi
 9597. (1) vallāh
 9598. (1) vallāhi
 9599. (14) Var
 9600. (178) var
 9601. (1) Vara
 9602. (5) vara
 9603. (2) Varalum
 9604. (1) varalum
 9605. (1) Varalı
 9606. (1) varam
 9607. (1) varamadum
 9608. (2) varamaz
 9609. (1) Varamazdum
 9610. (1) varanlar
 9611. (1) varanuñ
 9612. (1) Varasın
 9613. (1) varayın
 9614. (3) varaḳ
 9615. (1) varaḳ-gerdān
 9616. (1) varaḳdan
 9617. (1) varaḳdur
 9618. (1) varaḳlarını
 9619. (1) Vardur
 9620. (14) vardur
 9621. (1) varduġuñca
 9622. (1) varduġı
 9623. (3) varduḳca
 9624. (1) Vardı
 9625. (3) vardı
 9626. (1) vardıysa
 9627. (1) Varma
 9628. (1) varma
 9629. (1) varmasun
 9630. (1) varmaz
 9631. (2) varmaġ
 9632. (1) varmaġa
 9633. (1) varmañ
 9634. (1) varmış
 9635. (1) Varsa
 9636. (2) varsa
 9637. (2) varsam
 9638. (2) varsañ
 9639. (1) Varup
 9640. (7) varup
 9641. (1) Varur
 9642. (1) varurlar
 9643. (1) varursa
 9644. (1) Varı
 9645. (1) varı
 9646. (1) Varımaz
 9647. (2) varın
 9648. (1) varınca
 9649. (1) Varını
 9650. (2) varını
 9651. (1) vaʿdelerüñ
 9652. (1) vaʿdesi
 9653. (3) Vaʿde·i
 9654. (1) vaḥdet
 9655. (1) vaḥdetden
 9656. (1) vaḥy
 9657. (1) vaḥyun
 9658. (2) Vaḳt
 9659. (2) vaḳt
 9660. (2) vaḳti
 9661. (2) Vaḳtidür
 9662. (4) vaḳtidür
 9663. (1) vaḳtin
 9664. (2) Vaḳt·i
 9665. (4) vaḳt·i
 9666. (1) Vaḳtümüz
 9667. (4) vaḳār
 9668. (2) vaḳārı
 9669. (1) Vaḳārına
 9670. (1) vaḳārından
 9671. (1) vaḳḳāṣ
 9672. (6) vaṣf
 9673. (1) Vaṣfuñda
 9674. (2) vaṣfuñda
 9675. (2) vaṣfuñı
 9676. (4) Vaṣf·ı
 9677. (9) vaṣf·ı
 9678. (2) vaṣfı
 9679. (9) vaṣfın
 9680. (1) vaṣfına
 9681. (6) vaṣfında
 9682. (5) vaṣfını
 9683. (2) vaṣfıyle
 9684. (1) Vaṣl
 9685. (1) vaṣl
 9686. (1) vaṣla
 9687. (1) vaṣlum
 9688. (2) vaṣluñ
 9689. (2) vaṣluña
 9690. (1) vaṣluñdan
 9691. (1) vaṣluñla
 9692. (2) vaṣluñı
 9693. (1) Vaṣl·ı
 9694. (1) vaṣl·ı
 9695. (1) vaṣlı
 9696. (1) vaṣlın
 9697. (1) vaṣlına
 9698. (1) vaṣlından
 9699. (3) vaṭan
 9700. (1) vażʿ
 9701. (1) vażʿlar
 9702. (5) Ve
 9703. (127) ve
 9704. (1) ve'l-cevāb
 9705. (1) ve'l-ezmān
 9706. (1) ve'l-minne
 9707. (1) ve's-semā
 9708. (1) ve'ṣ-ṣavābi
 9709. (1) vecd
 9710. (3) vech
 9711. (1) Vechi
 9712. (4) vechi
 9713. (1) vechine
 9714. (1) vechüñ
 9715. (7) vefā
 9716. (1) vefādan
 9717. (1) vefādār
 9718. (1) vefādāruñ
 9719. (1) vefālar
 9720. (1) vefālıḳdur
 9721. (2) vefāsuz
 9722. (1) vefāsı
 9723. (2) vefāyı
 9724. (1) vefāˀen
 9725. (1) velvele·i
 9726. (1) velāyet
 9727. (2) Velī
 9728. (6) velī
 9729. (2) verd·i
 9730. (1) verhem
 9731. (1) vesīlesi
 9732. (3) Vey
 9733. (1) Veyse'l-Ḳarenī
 9734. (1) vezndür
 9735. (1) vezn·i
 9736. (1) vezāretüñ
 9737. (2) vezīr·i
 9738. (1) veḳḳād·ı
 9739. (2) VI
 9740. (2) VII
 9741. (2) vilāyetini
 9742. (3) vir
 9743. (1) Vird
 9744. (2) vird
 9745. (6) Virdi
 9746. (15) virdi
 9747. (1) virdiler
 9748. (5) vird·i
 9749. (2) virdügi
 9750. (1) virdügine
 9751. (1) virdügüm
 9752. (1) virdügümi
 9753. (1) virdük
 9754. (1) Virdüm
 9755. (1) virdüñ
 9756. (7) vire
 9757. (1) virecek
 9758. (1) vireli
 9759. (1) Virelüm
 9760. (1) virelüm
 9761. (1) viremez
 9762. (1) Viren
 9763. (4) viren
 9764. (1) virenlerdür
 9765. (1) Vireyin
 9766. (1) vireyin
 9767. (1) virilse
 9768. (1) Virme
 9769. (13) virme
 9770. (1) Virmeden
 9771. (2) virmedi
 9772. (1) virmege
 9773. (1) virmek
 9774. (1) virmekden
 9775. (1) virmese
 9776. (3) virmesün
 9777. (1) virmeye
 9778. (1) virmeyelüm
 9779. (1) Virmez
 9780. (10) virmez
 9781. (2) virmezdi
 9782. (1) Virmezin
 9783. (1) virmezler
 9784. (1) virmezse
 9785. (1) Virmezüz
 9786. (1) Virmiş
 9787. (4) virmiş
 9788. (2) virmişdür
 9789. (2) Virse
 9790. (4) virse
 9791. (1) Virsün
 9792. (1) virüben
 9793. (5) virüp
 9794. (2) virüpdür
 9795. (3) Virür
 9796. (32) virür
 9797. (2) virürken
 9798. (1) virürmiş
 9799. (1) virürse
 9800. (1) virürüz
 9801. (1) viṣāl
 9802. (1) viṣālden
 9803. (1) viṣāl·i
 9804. (1) viṣālüñe
 9805. (1) Vuṣlat
 9806. (1) vuṣlat
 9807. (1) vuṣlatdur
 9808. (1) vuṣlatuña
 9809. (1) Vuṣlatuñda
 9810. (1) vuṣlatı
 9811. (1) vācib
 9812. (1) vādīler
 9813. (1) vādī·i
 9814. (4) vāh
 9815. (1) vāhı
 9816. (1) Vālih
 9817. (3) vālih
 9818. (2) vālā
 9819. (1) vālādan
 9820. (1) vālāsıdur
 9821. (1) vālāya
 9822. (1) Vāmıḳ
 9823. (1) vāsiʿ
 9824. (1) vāsıṭadur
 9825. (1) vāsıṭası
 9826. (1) VĀV
 9827. (8) vāy
 9828. (2) Vāʿiẓ
 9829. (5) vāʿiẓ
 9830. (1) Vāʿiẓā
 9831. (2) vāʿiẓüñ
 9832. (3) vāḳiʿ
 9833. (1) Vāḳıf
 9834. (1) vāḳıf
 9835. (1) vāḳıf·ı
 9836. (2) vāṣıl
 9837. (1) vāżıʿ
 9838. (2) vīrān
 9839. (1) vīrāneden
 9840. (5) vīrāneler
 9841. (1) vīrānenüñ
 9842. (1) vīrānesin
 9843. (56) vü
 9844. (2) vücūd
 9845. (1) vücūda
 9846. (1) vücūdum
 9847. (1) Vücūd·ı
 9848. (1) vücūd·ı
 9849. (3) Vücūdı
 9850. (1) vücūdınuñ
 9851. (19) Ya
 9852. (15) ya
 9853. (1) yabana
 9854. (1) yabanlara
 9855. (1) yabanlarda
 9856. (1) yacanur
 9857. (1) yad
 9858. (1) yaddan
 9859. (2) yalan
 9860. (1) yalar
 9861. (1) yalaşduk
 9862. (1) yalvara
 9863. (1) yalvaram
 9864. (1) yalvaramaz
 9865. (2) Yalvarup
 9866. (3) yalvarup
 9867. (1) yalvarur
 9868. (1) yalvarı
 9869. (1) Yalıñ
 9870. (8) yalıñ
 9871. (1) Yalıñuz
 9872. (3) yalıñuz
 9873. (1) Yalıñuzluk
 9874. (1) yan
 9875. (3) yana
 9876. (1) yanalar
 9877. (1) yanalum
 9878. (1) yanam
 9879. (1) yanan
 9880. (6) yanar
 9881. (2) yanaşdı
 9882. (1) Yandum
 9883. (1) Yandurdı
 9884. (1) yandurdı
 9885. (2) Yandı
 9886. (2) yandı
 9887. (1) yanmasun
 9888. (1) yanmaḳdur
 9889. (2) yanmış
 9890. (1) yansa
 9891. (1) Yansun
 9892. (3) yansun
 9893. (1) yanuban
 9894. (1) yanubanı
 9895. (1) yanum
 9896. (1) Yanuma
 9897. (4) yanuma
 9898. (1) yanumdan
 9899. (1) yanumuza
 9900. (2) Yanup
 9901. (4) yanup
 9902. (1) yanupdur
 9903. (1) Yanuña
 9904. (1) yanuña
 9905. (1) yanuñca
 9906. (1) Yanuñda
 9907. (7) yanuñda
 9908. (1) Yanuñdan
 9909. (4) yanına
 9910. (1) Yanınca
 9911. (2) yanınca
 9912. (4) Yanında
 9913. (15) yanında
 9914. (7) yanındadur
 9915. (3) yanından
 9916. (1) yanını
 9917. (1) yanıḳlıḳ
 9918. (1) yanıḳlıḳda
 9919. (1) yanṭıḳu
 9920. (1) yap
 9921. (1) yapa
 9922. (4) yapdı
 9923. (1) yapdılar
 9924. (1) yapmadı
 9925. (1) yapmazdı
 9926. (2) yapmaḳ
 9927. (1) yapmış
 9928. (2) yapraġı
 9929. (1) yapraġıdur
 9930. (1) yapraġın
 9931. (3) yapraḳ
 9932. (1) yapraḳlarla
 9933. (1) yapıldı
 9934. (2) yapışup
 9935. (1) yara
 9936. (1) yaradan
 9937. (1) yaralansun
 9938. (1) yaralarumdan
 9939. (1) yaram
 9940. (1) yaramaz
 9941. (1) yaranmaġa
 9942. (2) yarar
 9943. (1) yarardı
 9944. (1) yararın
 9945. (1) yarası
 9946. (1) yarasına
 9947. (1) Yaraya
 9948. (1) Yaraya‿ibrīşim
 9949. (1) yarayımaduḳ
 9950. (1) yaraġa
 9951. (2) yaraġıdur
 9952. (1) yaraġın
 9953. (1) yaraḳ
 9954. (1) Yaraşmaz
 9955. (2) yaraşmaz
 9956. (1) yaraşsa
 9957. (10) Yaraşur
 9958. (18) yaraşur
 9959. (1) yaraşıḳdur
 9960. (1) Yardan
 9961. (1) yarıcuñ
 9962. (2) yarın
 9963. (1) yarına
 9964. (1) yarışmaḳ
 9965. (1) yasaġ
 9966. (1) yasaḳ
 9967. (1) yasını
 9968. (1) yatasın
 9969. (1) yataġ
 9970. (4) yataġı
 9971. (2) yataġıdur
 9972. (1) yatlu
 9973. (1) yatmadan
 9974. (1) yatmaya
 9975. (1) yatmazdı
 9976. (1) yatmışdur
 9977. (1) yatup
 9978. (12) yatur
 9979. (1) yaturdum
 9980. (2) yatuḳ
 9981. (1) yatıḳların
 9982. (1) yatıḳlıḳ
 9983. (2) yavuz
 9984. (2) yay
 9985. (1) yaymazdı
 9986. (2) yayı
 9987. (2) yayın
 9988. (1) yayına
 9989. (1) yayını
 9990. (1) yayḳara
 9991. (2) Yaz
 9992. (2) yaz
 9993. (1) Yaza
 9994. (3) yaza
 9995. (1) Yazalum
 9996. (1) Yazalı
 9997. (1) yazalı
 9998. (2) yazam
 9999. (1) Yazamaz
 10000. (2) yazamaz
 10001. (12) yazar
 10002. (1) Yazardı
 10003. (1) yazarlar
 10004. (1) Yazayın
 10005. (1) Yazdum
 10006. (1) yazduḳça
 10007. (10) yazdı
 10008. (2) Yazmadan
 10009. (1) Yazmaduġum
 10010. (1) yazmaduñ
 10011. (1) Yazmadı
 10012. (1) yazmasa
 10013. (1) yazmaz
 10014. (1) Yazmaġa
 10015. (6) yazmaġa
 10016. (1) yazmaḳ
 10017. (1) yazmaḳda
 10018. (1) Yazmış
 10019. (4) yazmış
 10020. (1) yazmışam
 10021. (1) yazsa
 10022. (1) yazsam
 10023. (1) Yazsun
 10024. (1) yazsun
 10025. (1) yazu
 10026. (1) yazudur
 10027. (1) yazulupdur
 10028. (1) yazumuz
 10029. (1) Yazup
 10030. (1) yazup
 10031. (1) Yazuḳ
 10032. (1) yazuḳ
 10033. (1) Yazıla
 10034. (1) yazıla
 10035. (1) Yazılan
 10036. (2) Yazıldı
 10037. (2) yazıldı
 10038. (2) yazılmaz
 10039. (1) Yazılmış
 10040. (4) yazılmış
 10041. (1) yazılmışdur
 10042. (1) Yazılsa
 10043. (1) yazılu
 10044. (1) Yazılur
 10045. (1) yazılur
 10046. (1) yazın
 10047. (1) Yazınsa
 10048. (1) yazınsa
 10049. (3) yaʿni
 10050. (3) Yaʿnī
 10051. (4) yaʿnī
 10052. (2) Yaʿḳūb
 10053. (1) yaġa
 10054. (2) yaġar
 10055. (1) Yaġdurdı
 10056. (2) yaġdurur
 10057. (5) yaġma
 10058. (1) yaġmacısı
 10059. (1) yaġmanuñ
 10060. (1) yaġmasın
 10061. (1) yaġmaya
 10062. (1) yaġma·yı
 10063. (1) Yaġmur
 10064. (1) yaġmura
 10065. (1) Yaġmuruñ
 10066. (1) yaġmā
 10067. (1) Yaġmācı
 10068. (1) yaġmācı
 10069. (2) yaġı
 10070. (2) yaġıdur
 10071. (1) YAḤYĀ
 10072. (1) Yaḥyā
 10073. (1) Yaẖdan
 10074. (8) Yaẖod
 10075. (5) yaẖod
 10076. (1) yaḳ
 10077. (5) yaḳa
 10078. (1) Yaḳalar
 10079. (1) yaḳalar
 10080. (1) Yaḳalum
 10081. (1) yaḳam
 10082. (1) yaḳamı
 10083. (1) yaḳan
 10084. (7) yaḳar
 10085. (1) Yaḳaram
 10086. (1) yaḳardum
 10087. (1) Yaḳardı
 10088. (1) yaḳardı
 10089. (1) yaḳarsın
 10090. (1) Yaḳası
 10091. (1) Yaḳasın
 10092. (4) yaḳasın
 10093. (2) yaḳasını
 10094. (1) Yaḳduñ
 10095. (1) yaḳduñ
 10096. (2) Yaḳdı
 10097. (4) yaḳdı
 10098. (1) yaḳmasun
 10099. (2) yaḳmaz
 10100. (1) Yaḳmazdı
 10101. (1) yaḳmazdı
 10102. (1) yaḳmaḳ
 10103. (1) yaḳsa
 10104. (2) yaḳuban
 10105. (1) Yaḳup
 10106. (3) yaḳup
 10107. (1) yaḳupdur
 10108. (1) yaḳıcı
 10109. (1) yaḳıl
 10110. (1) yaḳılalum
 10111. (1) yaḳılam
 10112. (1) yaḳıldum
 10113. (1) yaḳılduġı
 10114. (1) yaḳılmaz
 10115. (1) yaḳılmaġa
 10116. (1) yaḳılmaḳdan
 10117. (1) yaḳılup
 10118. (7) yaḳın
 10119. (1) yaḳındur
 10120. (2) yaḳīn
 10121. (24) yaña
 10122. (3) yañada
 10123. (6) yañadan
 10124. (1) yañaġıdur
 10125. (1) yañaḳlu
 10126. (1) yaṣdana
 10127. (1) yaṣduġı
 10128. (1) yaṣduḳdadur
 10129. (1) yaṣdı
 10130. (2) yaṣlu
 10131. (1) yaş
 10132. (2) yaşa
 10133. (1) yaşar
 10134. (1) yaşarupdur
 10135. (2) yaşda
 10136. (1) yaşlar
 10137. (1) yaşlara
 10138. (2) yaşlu
 10139. (1) yaşmaġın
 10140. (2) Yaşum
 10141. (9) yaşum
 10142. (2) yaşumdan
 10143. (1) yaşumdur
 10144. (2) yaşumla
 10145. (2) Yaşumuñ
 10146. (1) yaşumuñ
 10147. (1) Yaşumı
 10148. (1) Yaşı
 10149. (8) yaşı
 10150. (1) Yaşıl
 10151. (4) yaşın
 10152. (1) Yaşına
 10153. (1) yaşına
 10154. (2) yaşından
 10155. (2) yaşını
 10156. (2) yaşıyle
 10157. (7) ye
 10158. (2) yedek
 10159. (1) yeder
 10160. (3) Yedi
 10161. (2) yedi
 10162. (1) yedilür
 10163. (7) Yed·i
 10164. (2) yed·i
 10165. (2) Yeg
 10166. (2) yeg
 10167. (1) yegce
 10168. (1) yegdür
 10169. (1) yegāne
 10170. (2) yek
 10171. (1) yekrānı
 10172. (1) yekser
 10173. (3) yeksān
 10174. (2) yel
 10175. (1) yeldā
 10176. (4) yele
 10177. (1) yeleksüz
 10178. (1) yelinden
 10179. (1) yeltemesün
 10180. (1) yelūḥ
 10181. (1) Yemene
 10182. (1) Yemeni
 10183. (1) Yemenüñ
 10184. (1) Yemiş
 10185. (1) Yem·i
 10186. (3) yemīn
 10187. (8) Yer
 10188. (20) yer
 10189. (2) yeraḳān
 10190. (1) yeraḳānı
 10191. (21) yerde
 10192. (1) yerdedür
 10193. (3) yerden
 10194. (1) yerdür
 10195. (1) Yere
 10196. (14) yere
 10197. (1) yererdi
 10198. (4) yeri
 10199. (2) Yeridür
 10200. (1) yeridür
 10201. (1) yerin
 10202. (6) yerinde
 10203. (1) yerinden
 10204. (14) yerine
 10205. (1) yerine‿ednā
 10206. (1) yerini
 10207. (1) yerlerde
 10208. (1) Yerlere
 10209. (3) yerlere
 10210. (1) yerlerüñ
 10211. (1) yeryüzine
 10212. (1) yerüñ
 10213. (1) yessir
 10214. (2) yesār
 10215. (16) yeter
 10216. (1) yeterken
 10217. (1) Yetişdi
 10218. (2) yetişdi
 10219. (2) yetişdür
 10220. (1) Yetişmez
 10221. (1) yetişmiş
 10222. (2) yetişür
 10223. (5) yetmez
 10224. (1) yetīm
 10225. (1) yetīmi
 10226. (1) yetīmāne
 10227. (1) yevm·i
 10228. (1) yeynicekligin
 10229. (1) Yezdānī
 10230. (1) Yeˀcūc·i
 10231. (1) Yeˀcūcına
 10232. (1) yeñer
 10233. (1) Yeñi
 10234. (4) yeñi
 10235. (1) Yeñile
 10236. (1) yeñile
 10237. (1) yeñiçeri
 10238. (2) Yeşil
 10239. (16) yeşil
 10240. (3) yi
 10241. (1) yidi
 10242. (1) yidiler
 10243. (1) yidügi
 10244. (1) yidürme
 10245. (1) yigitlik
 10246. (1) yile
 10247. (3) yime
 10248. (1) yimek
 10249. (3) yimezdüm
 10250. (31) Yine
 10251. (252) yine
 10252. (1) yir
 10253. (1) Yire
 10254. (8) yire
 10255. (1) Yiri
 10256. (2) yiri
 10257. (1) Yiridür
 10258. (1) yirin
 10259. (3) yirine
 10260. (1) yirini
 10261. (1) yirüñ
 10262. (1) yise
 10263. (1) Yiter
 10264. (1) yiter
 10265. (1) yiterdi
 10266. (1) yiyer
 10267. (1) yiñiçeri
 10268. (1) Yol
 10269. (7) yol
 10270. (1) yola
 10271. (1) yolar
 10272. (7) yolda
 10273. (2) Yoldan
 10274. (1) Yoldaş
 10275. (1) yoldaş
 10276. (1) yoldaşlar
 10277. (1) yoldaşlaruz
 10278. (1) yoldaşlıġı
 10279. (3) Yollar
 10280. (2) yollar
 10281. (1) yollara
 10282. (1) Yollarda
 10283. (1) yollarda
 10284. (1) Yollaruñ
 10285. (1) yollaruñ
 10286. (1) Yollu
 10287. (1) yolmasını
 10288. (1) Yolmazdı
 10289. (1) Yolumuz
 10290. (2) yoluña
 10291. (5) Yoluñda
 10292. (5) yoluñda
 10293. (1) yolın
 10294. (4) yolına
 10295. (1) yolınca
 10296. (2) Yolında
 10297. (10) yolında
 10298. (1) yolındaġı
 10299. (1) yolını
 10300. (4) yoġ
 10301. (1) Yoẖsa
 10302. (5) yoẖsa
 10303. (2) yoẖsul
 10304. (10) Yoḳ
 10305. (67) yoḳ
 10306. (2) Yoḳdur
 10307. (15) yoḳdur
 10308. (1) yoḳluḳ
 10309. (1) yoḳsa
 10310. (1) yudalum
 10311. (1) yudayın
 10312. (1) yumaya
 10313. (1) yumaz
 10314. (1) yumma
 10315. (1) yummaz
 10316. (1) yumruġına
 10317. (2) yunmaġ
 10318. (1) yur
 10319. (1) yutdurduġın
 10320. (1) yutdurur
 10321. (1) yutmayınca
 10322. (1) yuvalanur
 10323. (1) yuvasıdur
 10324. (1) yuyamaz
 10325. (1) yuḳarı
 10326. (1) YĀ
 10327. (21) Yā
 10328. (25) yā
 10329. (1) yābis
 10330. (1) yābis-mizācuñ
 10331. (4) Yād
 10332. (12) yād
 10333. (1) yāddan
 10334. (1) yādgār
 10335. (9) yādigār
 10336. (1) yādigārdan
 10337. (1) Yādigār·ı
 10338. (1) Yādigārı
 10339. (2) yādigārıdur
 10340. (1) yāduña
 10341. (1) yādına
 10342. (1) yāhū
 10343. (1) yāhūya
 10344. (1) yāl
 10345. (22) Yār
 10346. (68) yār
 10347. (2) Yāra
 10348. (20) yāra
 10349. (3) Yārdan
 10350. (7) yārdan
 10351. (1) yārdur
 10352. (1) Yārsuz
 10353. (4) yārum
 10354. (1) yāruma
 10355. (9) Yāruñ
 10356. (25) yāruñ
 10357. (4) Yār·ı
 10358. (20) yār·ı
 10359. (2) Yārān
 10360. (8) yārān
 10361. (2) yārāna
 10362. (1) yārānuñ
 10363. (1) yārānı
 10364. (4) Yārı
 10365. (21) yārı
 10366. (1) yārī
 10367. (1) yāsemen
 10368. (4) yāsemīn
 10369. (2) Yāẖod
 10370. (3) yāẖod
 10371. (4) yāḳūt
 10372. (1) yāḳūt-leb
 10373. (1) yāḳūt-renge
 10374. (2) yāḳūta
 10375. (1) yāḳūtdan
 10376. (1) yāḳūtuñ
 10377. (2) yāḳūt·ı
 10378. (1) yāḳūtī
 10379. (6) yıl
 10380. (2) yılan
 10381. (1) yılanlar
 10382. (1) Yılda
 10383. (2) yılda
 10384. (2) yıldur
 10385. (1) Yılduz
 10386. (2) yılduz
 10387. (1) yılduzlar
 10388. (2) yılduzumuz
 10389. (3) yılduzı
 10390. (1) Yıldırım
 10391. (1) yıldırım
 10392. (2) Yıllar
 10393. (1) yıllar
 10394. (3) yıllıḳ
 10395. (1) yıġmazdı
 10396. (2) yıḳan
 10397. (1) yıḳardı
 10398. (1) yıḳasın
 10399. (1) Yıḳduñ
 10400. (1) yıḳduñ
 10401. (2) Yıḳdı
 10402. (3) yıḳdı
 10403. (2) Yıḳma
 10404. (1) yıḳma
 10405. (1) Yıḳmaġa
 10406. (2) yıḳuḳ
 10407. (2) Yıḳıldı
 10408. (1) yıḳıldı
 10409. (1) yıḳıldıse
 10410. (2) yıḳılmış
 10411. (1) yıḳılsa
 10412. (1) yöñeldüñ
 10413. (1) Yüce
 10414. (5) yüce
 10415. (1) yügrügüñdür
 10416. (2) yügrük
 10417. (2) yük
 10418. (1) yükin
 10419. (1) Yükini
 10420. (2) Yüksek
 10421. (6) yüksek
 10422. (2) yüksekde
 10423. (1) yükseldügince‿artar
 10424. (1) yükümüz
 10425. (1) yüregi
 10426. (1) Yüregin
 10427. (1) Yüregüm
 10428. (1) yüregüm
 10429. (1) yürek
 10430. (5) Yüri
 10431. (11) yüri
 10432. (2) yürise
 10433. (1) yüriyimez
 10434. (12) yürür
 10435. (14) Yüz
 10436. (26) yüz
 10437. (4) yüzden
 10438. (1) yüzdiler
 10439. (3) yüze
 10440. (8) Yüzi
 10441. (24) yüzi
 10442. (1) Yüzidür
 10443. (18) yüzin
 10444. (11) yüzinde
 10445. (4) yüzinden
 10446. (14) yüzine
 10447. (2) Yüzini
 10448. (8) yüzini
 10449. (1) yüzinüñ
 10450. (1) yüzle
 10451. (1) Yüzler
 10452. (1) yüzleri
 10453. (1) yüzlerinüñ
 10454. (1) yüzli
 10455. (1) yüzliyle
 10456. (24) yüzlü
 10457. (2) yüzlüler
 10458. (1) yüzlülere
 10459. (2) yüzlüleri
 10460. (4) yüzlülerle
 10461. (1) yüzlülerüñ
 10462. (1) yüzlünüñ
 10463. (1) yüzlüye
 10464. (1) yüzlüyle
 10465. (1) Yüzü
 10466. (1) yüzü
 10467. (1) yüzük
 10468. (1) yüzükden
 10469. (1) Yüzüm
 10470. (3) yüzüm
 10471. (3) Yüzüme
 10472. (2) yüzüme
 10473. (3) yüzümi
 10474. (4) yüzümüz
 10475. (1) yüzümüñ
 10476. (1) Yüzüñ
 10477. (18) yüzüñ
 10478. (3) yüzüñde
 10479. (1) Yüzüñden
 10480. (1) Yüzüñdür
 10481. (1) yüzüñdür
 10482. (2) Yüzüñe
 10483. (6) yüzüñe
 10484. (2) Yüzüñi
 10485. (2) yüzüñi
 10486. (1) Yüñler
 10487. (1) yüñler
 10488. (1) Yūnus
 10489. (2) Yūsuf
 10490. (3) Yūsuf-cemāl
 10491. (1) Yūsuf-cemāli
 10492. (1) Yūsufa
 10493. (5) Yūsuf·ı
 10494. (1) yūḥā
 10495. (22) zamān
 10496. (1) zamāna
 10497. (4) Zamāne
 10498. (20) zamāne
 10499. (13) zamānede
 10500. (2) zamāneden
 10501. (1) zamānedür
 10502. (3) zamāneye
 10503. (1) zamāneyi
 10504. (1) zamānuñ
 10505. (2) zamānı
 10506. (1) zamānıdur
 10507. (3) zamānında
 10508. (5) zanbaḳ
 10509. (1) zanbaḳdan
 10510. (1) zanbaḳlar
 10511. (2) zaʿferān
 10512. (1) Zaʿferānı
 10513. (1) Zaẖm·ı
 10514. (1) zaẖm·ı
 10515. (5) zeberced
 10516. (1) zebercedde
 10517. (2) zebercede
 10518. (1) Zebān
 10519. (12) zebān
 10520. (1) zebāne·i
 10521. (2) Zebān·ı
 10522. (5) zebān·ı
 10523. (1) zebānı
 10524. (1) zebānını
 10525. (3) zebūn
 10526. (1) zehr
 10527. (1) zehr-ālūd
 10528. (1) zehr-ālūd·ı
 10529. (1) Zehri
 10530. (1) zehri
 10531. (1) zehrini
 10532. (1) Zehr·i
 10533. (2) zehrā
 10534. (2) zelle-bend
 10535. (1) Zemzem
 10536. (1) Zemīn
 10537. (10) zemīn
 10538. (1) zemīne
 10539. (2) zemīni
 10540. (1) zenaẖdāndan
 10541. (1) zenaẖdānuñ
 10542. (1) zenaẖdānuñda
 10543. (1) zenaẖdānuñla
 10544. (1) zenaẖdānı
 10545. (1) zenbūr
 10546. (2) zencīr
 10547. (1) zencīrden
 10548. (2) Zencīre
 10549. (3) zencīre
 10550. (1) zencīridür
 10551. (1) zencīrin
 10552. (1) zencīrinüñ
 10553. (2) Zencīr·i
 10554. (3) zencīr·i
 10555. (2) zeng
 10556. (1) Zeng·i
 10557. (1) zeng·i
 10558. (1) zengī
 10559. (1) Zer
 10560. (26) zer
 10561. (1) zer-
 10562. (1) zer-baẖşuña
 10563. (1) zer-beft
 10564. (1) zer-befti
 10565. (1) zer-beftüñe
 10566. (1) zer-efşān
 10567. (1) zer-efşānlıḳdur
 10568. (1) zer-efşānuña
 10569. (1) zer-efşānı
 10570. (1) zer-endūd
 10571. (1) zer-endūdı
 10572. (2) zer-feşān
 10573. (1) zer-feşānuña
 10574. (1) zer-feşānına
 10575. (1) zer-ger·i
 10576. (5) zer-nigār
 10577. (1) zer-nigāra
 10578. (1) Zer-nişān
 10579. (9) zer-nişān
 10580. (1) zer-nişānın
 10581. (1) zerd
 10582. (1) zerdüm
 10583. (1) zerdümden
 10584. (1) zerdümle
 10585. (2) zerdür
 10586. (1) zere
 10587. (1) zerger
 10588. (1) zergeri
 10589. (1) zerger·i
 10590. (3) zeri
 10591. (1) zerin
 10592. (1) zerkār
 10593. (2) Zerrīn
 10594. (16) zerrīn
 10595. (1) zerrīn-bāl
 10596. (1) zerrīn-külāh
 10597. (1) zerrīn-per
 10598. (1) zerrīn-ẖalẖāl
 10599. (1) zerrīn-ḳabāsın
 10600. (1) zerrīni
 10601. (1) zerrīnidür
 10602. (1) zerrīnleridür
 10603. (1) zerrīn·i
 10604. (1) zerrīnüñi
 10605. (1) zer·i
 10606. (1) zevraḳ
 10607. (1) zevāl
 10608. (1) zevālüñ
 10609. (6) Zeyn
 10610. (34) zeyn
 10611. (8) Zihī
 10612. (5) zihī
 10613. (1) zindegānīdür
 10614. (1) zinhār
 10615. (8) ziyāde
 10616. (1) ziyāde‿ola
 10617. (9) ziyān
 10618. (1) ziyānkār
 10619. (1) ziyānı
 10620. (1) Ziyāret
 10621. (2) ziyāret
 10622. (1) ziyāret-gāh·ı
 10623. (1) Zuḥal
 10624. (1) Zuẖal
 10625. (1) ZĀ
 10626. (9) Zāhid
 10627. (13) zāhid
 10628. (1) zāhiddür
 10629. (1) Zāhide
 10630. (1) zāhidi
 10631. (1) zāhidlenüp
 10632. (1) Zāhid·i
 10633. (3) zāhid·i
 10634. (13) Zāhidā
 10635. (5) zāhidā
 10636. (2) zāhidüñ
 10637. (1) zāhir
 10638. (1) Zāl
 10639. (23) zār
 10640. (3) zāra
 10641. (1) Zārlardur
 10642. (1) zārumdan
 10643. (1) zārumı
 10644. (1) zārın
 10645. (4) zārī
 10646. (1) zāyir·i
 10647. (1) zāġ
 10648. (1) zāġlar
 10649. (1) zındān
 10650. (1) zındāndan
 10651. (1) Zındān·ı
 10652. (1) Zırıh
 10653. (1) Zī
 10654. (1) Zīb
 10655. (8) zīb
 10656. (7) zībā
 10657. (1) zībādur
 10658. (4) zībāya
 10659. (1) zībāyı
 10660. (2) zīn
 10661. (6) Zīnet
 10662. (22) zīnet
 10663. (6) zīneti
 10664. (1) zīnetin
 10665. (1) zīnetini
 10666. (1) Zīnet·i
 10667. (4) zīnet·i
 10668. (4) zīr·i
 10669. (11) Zīrā
 10670. (11) zīrā
 10671. (7) zīver
 10672. (1) zübāb
 10673. (1) Zühd
 10674. (7) zühd
 10675. (1) zühdden
 10676. (4) Zühdi
 10677. (2) zühdi
 10678. (2) zühd·i
 10679. (1) zühdüñ
 10680. (2) Zühre
 10681. (2) Zühre·i
 10682. (2) Zülf
 10683. (18) zülf
 10684. (1) zülfe
 10685. (1) zülfeynüñüñ
 10686. (8) Zülfi
 10687. (22) zülfi
 10688. (1) zülfidür
 10689. (1) Zülfin
 10690. (6) zülfin
 10691. (4) zülfine
 10692. (4) zülfini
 10693. (1) Zülfinüñ
 10694. (1) zülfinüñ
 10695. (1) zülfiyle
 10696. (1) zülfler
 10697. (4) Zülf·i
 10698. (48) zülf·i
 10699. (9) Zülfüñ
 10700. (29) zülfüñ
 10701. (2) zülfüñde
 10702. (2) zülfüñden
 10703. (1) zülfüñdür
 10704. (2) Zülfüñe
 10705. (8) zülfüñe
 10706. (1) Zülfüñi
 10707. (5) zülfüñi
 10708. (5) zülfüñle
 10709. (1) Zülfüñüñ
 10710. (2) zülfüñüñ
 10711. (1) zülāl
 10712. (1) Zülāl·i
 10713. (1) zülāl·i
 10714. (1) zümre·i
 10715. (1) zümürrüd
 10716. (1) zümürrüd-nigār
 10717. (1) zümürrüde
 10718. (1) zümürrüdīne
 10719. (1) zümürrüdīn·i
 10720. (2) zünnār
 10721. (1) zünnārını
 10722. (1) ˀübālī
 10723. (1) ʿAbd
 10724. (1) ʿabd·i
 10725. (1) ʿabāya
 10726. (1) ʿabā·yı
 10727. (1) ʿabīr
 10728. (1) ʿabīr-efşān
 10729. (1) ʿabīr-efşānı
 10730. (1) ʿabīrine
 10731. (21) ʿAceb
 10732. (99) ʿaceb
 10733. (1) ʿAcebdür
 10734. (4) ʿacebdür
 10735. (1) ʿaceblemegil
 10736. (6) ʿacebā
 10737. (1) ʿAcāyib
 10738. (1) ʿacīn
 10739. (1) ʿaded
 10740. (1) ʿAdene
 10741. (1) ʿAdeni
 10742. (1) ʿadil
 10743. (1) ʿAdl
 10744. (5) ʿadl
 10745. (1) ʿadli
 10746. (1) ʿadlinde
 10747. (1) ʿadl·i
 10748. (2) ʿAdlüñ
 10749. (3) ʿadlüñ
 10750. (3) ʿadlüñde
 10751. (1) ʿadlüñden
 10752. (1) ʿAdlüñledür
 10753. (1) ʿadnüñde
 10754. (1) ʿadāletdür
 10755. (10) ʿadū
 10756. (1) ʿadū-küş
 10757. (1) ʿadūda
 10758. (1) ʿadūdan
 10759. (1) ʿAdūnuñ
 10760. (6) ʿadūnuñ
 10761. (1) ʿadūsı
 10762. (1) ʿadūsın
 10763. (1) ʿAdūya
 10764. (2) ʿadūya
 10765. (1) ʿadūyı
 10766. (1) ʿAdū·yı
 10767. (1) ʿadū·yı
 10768. (1) ʿadūña
 10769. (1) ʿadūñı
 10770. (1) ʿAfv
 10771. (5) ʿahd
 10772. (1) ʿahde
 10773. (1) ʿAhdinde
 10774. (1) ʿahdinde
 10775. (1) ʿahdine
 10776. (2) ʿahd·i
 10777. (4) ʿAhdüñde
 10778. (10) ʿahdüñde
 10779. (1) ʿakl·ı
 10780. (1) ʿaksini
 10781. (2) ʿaksiyle
 10782. (4) ʿAks·i
 10783. (4) ʿaks·i
 10784. (6) ʿalem
 10785. (1) ʿalemdür
 10786. (1) ʿalemi
 10787. (1) ʿalemlerüñe
 10788. (1) ʿalemsüz
 10789. (1) ʿalem·i
 10790. (1) ʿALEMŞĀH
 10791. (1) ʿAlemşāha
 10792. (1) ʿaleyhi
 10793. (1) ʿaleyhi's-selām
 10794. (1) ʿalimte
 10795. (4) ʿalā
 10796. (2) ʿalāmet
 10797. (2) ʿalāyıḳ
 10798. (1) ʿalāḳam
 10799. (1) ʿALĪ
 10800. (1) ʿAlī
 10801. (1) ʿalīl
 10802. (1) ʿAlīm
 10803. (1) ʿamel
 10804. (2) ʿameli
 10805. (1) ʿamme
 10806. (1) ʿamīḳ
 10807. (1) ʿAn
 10808. (1) ʿan
 10809. (1) ʿAnber
 10810. (8) ʿanber
 10811. (1) ʿanber-
 10812. (1) ʿanber-bār
 10813. (1) ʿanber-bāruñı
 10814. (1) ʿanber-bārına
 10815. (1) ʿanber-bārını
 10816. (1) ʿanber-feşān
 10817. (1) ʿanber-reng
 10818. (1) ʿanber-sā
 10819. (1) ʿanber-sā·yı
 10820. (2) ʿanberden
 10821. (2) ʿanberi
 10822. (1) ʿanberle
 10823. (1) ʿanbersā
 10824. (6) ʿanber·i
 10825. (1) ʿAnberīn
 10826. (7) ʿanberīn
 10827. (1) ʿanberīndür
 10828. (1) ʿAnberīne
 10829. (4) ʿanberīne
 10830. (1) ʿanberīneyi
 10831. (1) ʿanberīni
 10832. (1) ʿandelīb
 10833. (1) ʿandelīb·i
 10834. (1) ʿani'l-hevā
 10835. (1) ʿani's-suˀāli
 10836. (1) ʿankebūta
 10837. (1) ʿanādil·i
 10838. (1) ʿanḳā
 10839. (1) ʿAnḳā·yı
 10840. (1) ʿArab
 10841. (4) ʿaraḳ
 10842. (1) ʿaraḳ-rīz
 10843. (1) ʿaraḳdan
 10844. (1) ʿarbede
 10845. (2) ʿarʿar
 10846. (1) ʿarʿara
 10847. (1) ʿarʿarı
 10848. (1) ʿarʿarıdur
 10849. (1) ʿarāyis·i
 10850. (3) ʿArş
 10851. (2) ʿarş
 10852. (3) ʿarşa
 10853. (1) ʿarşda
 10854. (2) ʿarş·ı
 10855. (6) ʿArūs·ı
 10856. (5) ʿarūs·ı
 10857. (2) ʿarūsı
 10858. (7) ʿarūsına
 10859. (1) ʿarūsınuñ
 10860. (5) ʿArż
 10861. (19) ʿarż
 10862. (3) ʿArż·ı
 10863. (5) ʿarż·ı
 10864. (1) ʿasker
 10865. (1) ʿaskeri
 10866. (1) ʿAvn·i
 10867. (1) ʿAyb
 10868. (5) ʿayb
 10869. (1) ʿAYN
 10870. (1) ʿAynumdan
 10871. (1) ʿayn·ı
 10872. (1) ʿayyār
 10873. (1) ʿayyāşlar
 10874. (1) ʿayyāşlara
 10875. (1) ʿayyāşlıġı
 10876. (1) ʿayyāş·ı
 10877. (10) ʿayān
 10878. (9) ʿAyş
 10879. (30) ʿayş
 10880. (1) ʿAyşa
 10881. (5) ʿayşa
 10882. (1) ʿAyşdur
 10883. (2) ʿayşuñ
 10884. (1) ʿAyş·ı
 10885. (5) ʿayş·ı
 10886. (1) ʿayşı
 10887. (1) ʿazablardur
 10888. (1) ʿAzm
 10889. (4) ʿazm
 10890. (1) ʿazmi
 10891. (8) ʿazm·i
 10892. (1) ʿazza'llāhu
 10893. (3) ʿazīmet
 10894. (1) ʿazīmüñle
 10895. (4) ʿazīz
 10896. (1) ʿazīzüñ
 10897. (1) ʿAḳl
 10898. (3) ʿaḳl
 10899. (1) ʿAḳla
 10900. (1) ʿAḳllar
 10901. (2) ʿaḳlum
 10902. (1) ʿAḳlumuz
 10903. (1) ʿaḳlumı
 10904. (1) ʿAḳluñı
 10905. (3) ʿAḳl·ı
 10906. (3) ʿaḳl·ı
 10907. (1) ʿAḳlı
 10908. (4) ʿaḳlı
 10909. (1) ʿAḳlın
 10910. (1) ʿaḳīḳ
 10911. (2) ʿaḳīḳ·i
 10912. (1) ʿaḳīḳ·ı
 10913. (2) ʿaṣr
 10914. (1) ʿaṣr·ı
 10915. (5) ʿaṣā
 10916. (1) ʿaṣādur
 10917. (1) ʿaṣāya
 10918. (1) ʿaṭā
 10919. (1) ʿaṭāsına
 10920. (1) ʿaṭāsında
 10921. (1) ʿaṭā·yı
 10922. (1) ʿaṭṭār
 10923. (1) ʿAṭṭārı
 10924. (1) ʿaẓamet
 10925. (1) ʿaẓametine
 10926. (3) ʿaẓīm
 10927. (1) ʿaẓīmi
 10928. (1) ʿAẓīmü'ş-şān
 10929. (1) ʿaẓīmü'ş-şāndur
 10930. (1) ʿAẕrāyı
 10931. (4) ʿaẕāb
 10932. (3) ʿibret
 10933. (1) ʿibādet
 10934. (1) ʿibārāt
 10935. (29) ʿilm
 10936. (1) ʿilme
 10937. (1) ʿilmi
 10938. (2) ʿilāc
 10939. (1) ʿimāret
 10940. (2) ʿinān
 10941. (1) ʿinān·ı
 10942. (1) ʿināyet
 10943. (1) ʿināyetler
 10944. (1) ʿināyet·i
 10945. (1) ʿirfān
 10946. (1) ʿirfāna
 10947. (1) ʿirfānda
 10948. (4) ʿitāb
 10949. (1) ʿitābdan
 10950. (1) ʿitābdur
 10951. (1) ʿitābuñı
 10952. (1) ʿitābı
 10953. (9) ʿizz
 10954. (7) ʿizzet
 10955. (1) ʿizzet-efzānı
 10956. (1) ʿizzet-fercām
 10957. (2) ʿizzetde
 10958. (1) ʿizzetden
 10959. (1) ʿizzetdeyüz
 10960. (1) ʿizzetdür
 10961. (2) ʿizzete
 10962. (4) ʿizzeti
 10963. (1) ʿizzetler
 10964. (1) ʿizzet·i
 10965. (1) ʿizzetüñ
 10966. (1) ʿizzetüñde
 10967. (2) ʿizz·i
 10968. (9) ʿişret
 10969. (1) ʿişretde
 10970. (1) ʿişretden
 10971. (2) ʿişretle
 10972. (2) ʿişretẖāne·i
 10973. (2) ʿişretüñ
 10974. (1) ʿişve
 10975. (1) ʿişvedār
 10976. (1) ʿişveger
 10977. (26) ʿIşḳ
 10978. (2) ʿIşḳdan
 10979. (2) ʿIşḳuñda
 10980. (1) ʿIşḳuñuñ
 10981. (1) ʿIşḳı
 10982. (1) ʿIşḳını
 10983. (3) ʿiẕār
 10984. (1) ʿiẕāruña
 10985. (1) ʿiẕāruñı
 10986. (1) ʿiẕārı
 10987. (1) ʿiẕārında
 10988. (1) ʿOs̲mān
 10989. (1) ʿOs̲mānī
 10990. (2) ʿummān
 10991. (1) ʿunfuvānıdur
 10992. (2) ʿunnāb
 10993. (4) ʿunvān
 10994. (1) ʿunvānı
 10995. (3) ʿuryān
 10996. (1) ʿuyūbın
 10997. (1) ʿuḳalā
 10998. (1) ʿuḳbā
 10999. (2) ʿuḳbāya
 11000. (1) ʿuḳbāyı
 11001. (1) ʿuḳde
 11002. (1) ʿuḳāb
 11003. (1) ʿuḳūd·ı
 11004. (1) ʿUḳūl
 11005. (1) ʿuḳūl
 11006. (4) ʿUşşāḳ
 11007. (6) ʿuşşāḳ
 11008. (1) ʿUşşāḳa
 11009. (7) ʿuşşāḳa
 11010. (1) ʿuşşāḳdan
 11011. (1) ʿuşşāḳdur
 11012. (1) ʿuşşāḳuñ
 11013. (1) ʿUşşāḳı
 11014. (5) ʿuşşāḳı
 11015. (1) ʿUṭārid
 11016. (1) ʿĀc
 11017. (1) ʿāc
 11018. (3) ʿāciz
 11019. (1) ʿādedür
 11020. (2) ʿĀdet
 11021. (3) ʿādet
 11022. (1) ʿĀdetdür
 11023. (2) ʿādetdür
 11024. (1) ʿādetidür
 11025. (1) ʿādeyi
 11026. (5) ʿādil
 11027. (1) ʿādilden
 11028. (11) ʿĀlem
 11029. (44) ʿālem
 11030. (1) ʿālem-
 11031. (2) ʿālem-tāb
 11032. (1) ʿālem-ārānuñ
 11033. (1) ʿālem-ārāya
 11034. (7) ʿĀlemde
 11035. (41) ʿālemde
 11036. (1) ʿālemdeki
 11037. (1) ʿĀlemden
 11038. (2) ʿālemdür
 11039. (4) ʿĀleme
 11040. (17) ʿāleme
 11041. (1) ʿĀlemi
 11042. (13) ʿālemi
 11043. (1) ʿāleminde
 11044. (1) ʿālemlere
 11045. (1) ʿālemtāb
 11046. (1) ʿālemtāba
 11047. (3) ʿālemtābdan
 11048. (1) ʿālemtābsuz
 11049. (1) ʿālemtābı
 11050. (2) ʿĀlem·i
 11051. (6) ʿālem·i
 11052. (1) ʿālemümüz
 11053. (5) ʿĀlemüñ
 11054. (9) ʿālemüñ
 11055. (7) ʿālī
 11056. (3) ʿālī-cenāb
 11057. (1) ʿālī-himmetem
 11058. (1) ʿālī-mekān
 11059. (1) ʿālī-menzilet
 11060. (2) ʿālī-ḳadr
 11061. (2) ʿālīye
 11062. (1) ʿālīyi
 11063. (1) ʿām
 11064. (2) ʿĀr
 11065. (4) ʿār
 11066. (7) ʿĀrif
 11067. (4) ʿārif
 11068. (1) ʿārife
 11069. (2) ʿārifler
 11070. (1) ʿārı
 11071. (1) ʿārıż
 11072. (2) ʿārıżuñ
 11073. (1) ʿārıżuña
 11074. (2) ʿĀrıżuñda
 11075. (1) ʿārıżuñda
 11076. (1) ʿārıżuñdan
 11077. (1) ʿārıżuñı
 11078. (1) ʿĀrıż·ı
 11079. (2) ʿārıż·ı
 11080. (2) ʿĀrıżında
 11081. (1) ʿārıżında
 11082. (1) ʿārıżını
 11083. (1) ʿārūs·ı
 11084. (4) ʿĀḳil
 11085. (5) ʿāḳil
 11086. (1) ʿāḳıbet
 11087. (1) ʿāṣī
 11088. (1) ʿāşıklaruñ
 11089. (17) ʿĀşıḳ
 11090. (47) ʿāşıḳ
 11091. (5) ʿĀşıḳa
 11092. (9) ʿāşıḳa
 11093. (1) ʿāşıḳda
 11094. (3) ʿāşıḳdan
 11095. (1) ʿĀşıḳdur
 11096. (3) ʿāşıḳdur
 11097. (3) ʿĀşıḳlar
 11098. (12) ʿāşıḳlar
 11099. (1) ʿĀşıḳlara
 11100. (6) ʿāşıḳlara
 11101. (2) ʿĀşıḳlaruñ
 11102. (8) ʿāşıḳlaruñ
 11103. (1) ʿāşıḳlaruñla
 11104. (1) ʿāşıḳlaruñuñ
 11105. (3) ʿāşıḳları
 11106. (1) ʿāşıḳlarına
 11107. (1) ʿāşıḳlarından
 11108. (2) ʿĀşıḳlarını
 11109. (1) ʿāşıḳlarını
 11110. (1) ʿĀşıḳlıḳ
 11111. (2) ʿāşıḳuz
 11112. (9) ʿĀşıḳuñ
 11113. (10) ʿāşıḳuñ
 11114. (1) ʿĀşıḳuñdur
 11115. (1) ʿāşıḳuñun
 11116. (3) ʿĀşıḳ·ı
 11117. (14) ʿāşıḳ·ı
 11118. (1) ʿĀşıḳı
 11119. (5) ʿāşıḳı
 11120. (2) ʿāşıḳın
 11121. (1) ʿāşıḳına
 11122. (2) ʿāşıḳınuñ
 11123. (1) ʿāşıḳını
 11124. (1) ʿāşıḳıyuz
 11125. (1) ʿāşıḳıyın
 11126. (1) ʿāṭıfetlerinde
 11127. (1) ʿāṭırdadur
 11128. (1) ʿāṭırları
 11129. (1) ʿİbādet
 11130. (1) ʿİddet·i
 11131. (4) ʿİzzet
 11132. (1) ʿİzzete
 11133. (1) ʿİzzeti
 11134. (2) ʿıḳd·i
 11135. (1) ʿıḳāb
 11136. (2) ʿİşret
 11137. (56) ʿışḳ
 11138. (1) ʿışḳ-engīz
 11139. (16) ʿışḳa
 11140. (3) ʿışḳam
 11141. (1) ʿışḳda
 11142. (1) ʿışḳdan
 11143. (5) ʿışḳdur
 11144. (1) ʿışḳumı
 11145. (15) ʿışḳuñ
 11146. (2) ʿışḳuña
 11147. (3) ʿışḳuñda
 11148. (2) ʿışḳuñdan
 11149. (2) ʿışḳuñla
 11150. (1) ʿışḳuñuñ
 11151. (2) ʿışḳuñı
 11152. (2) ʿışḳ·ı
 11153. (11) ʿışḳı
 11154. (1) ʿışḳıle
 11155. (2) ʿışḳına
 11156. (3) ʿışḳını
 11157. (1) ʿİẕārında
 11158. (2) ʿĪd
 11159. (51) ʿīd
 11160. (4) ʿĪdde
 11161. (2) ʿīdde
 11162. (2) ʿīdden
 11163. (2) ʿīde
 11164. (1) ʿĪdgāh
 11165. (1) ʿĪdgāh·ı
 11166. (1) ʿīdgāhında
 11167. (2) ʿīdi
 11168. (1) ʿīdine
 11169. (3) ʿĪd·i
 11170. (5) ʿīd·i
 11171. (1) ʿĪdümüz
 11172. (1) ʿīdüñ
 11173. (1) ʿīn
 11174. (5) ʿĪsā
 11175. (1) ʿĪsā-
 11176. (1) ʿĪsā-dem
 11177. (1) ʿĪsā-lebüñ
 11178. (1) ʿĪsāyadur
 11179. (1) ʿĪsāyı
 11180. (1) ʿĪsī-lebüñ
 11181. (1) ʿḳil
 11182. (2) ʿömr
 11183. (1) ʿömre
 11184. (1) ʿÖmri
 11185. (3) ʿömri
 11186. (1) ʿömrin
 11187. (1) ʿÖmrinde
 11188. (1) ʿömrinde
 11189. (1) ʿömrini
 11190. (2) ʿÖmr·i
 11191. (8) ʿömr·i
 11192. (1) ʿömrī
 11193. (4) ʿömrüm
 11194. (3) ʿömrüñ
 11195. (1) ʿömrüñe
 11196. (1) ʿÖmrüñüñ
 11197. (1) ʿöẕr
 11198. (1) ʿöẕr-ẖᾱhumdur
 11199. (1) ʿöẕre
 11200. (1) ʿs̲ār
 11201. (2) ʿūd
 11202. (1) ʿūduñ
 11203. (3) Ā
 11204. (4) ā
 11205. (6) āb
 11206. (1) āba
 11207. (1) ābda
 11208. (1) Ābdan
 11209. (10) ābdār
 11210. (1) ābdāruñdan
 11211. (1) ābdār·ı
 11212. (1) ābdārı
 11213. (1) ābenūsī
 11214. (1) ābgīne
 11215. (1) ābgīne-reng
 11216. (1) ābgīne-vār
 11217. (1) ābgīneyi
 11218. (2) ābgūn
 11219. (1) ābnūs·ı
 11220. (13) Āb·ı
 11221. (13) āb·ı
 11222. (2) Ādem
 11223. (9) ādem
 11224. (1) ādemden
 11225. (2) ādemi
 11226. (1) Ādemlik
 11227. (1) ādemīdür
 11228. (1) ādemümüz
 11229. (1) ādemüñ
 11230. (1) ādāb
 11231. (2) ādābı
 11232. (2) Āferīn
 11233. (9) āferīn
 11234. (1) āferīnişdür
 11235. (1) Āferīnler
 11236. (3) āfet
 11237. (2) Āfet·i
 11238. (1) āfet·i
 11239. (1) Āfitāb
 11240. (21) āfitāb
 11241. (1) āfitāb-veş
 11242. (1) Āfitāba
 11243. (1) āfitāba
 11244. (1) āfitābda
 11245. (2) āfitābdan
 11246. (2) āfitābdur
 11247. (1) āfitābum
 11248. (1) Āfitābuñ
 11249. (1) āfitābuñ
 11250. (1) Āfitāb·ı
 11251. (5) āfitāb·ı
 11252. (1) Āfitābı
 11253. (1) āfitābı
 11254. (1) āfitābıdur
 11255. (1) āfitābına
 11256. (2) āfāḳı
 11257. (14) Āh
 11258. (42) āh
 11259. (2) āha
 11260. (1) Āhdan
 11261. (2) āhdan
 11262. (1) āhen-dil
 11263. (1) āheng
 11264. (1) āhengümüze
 11265. (4) āhenīn
 11266. (1) āhenīn-minḳār
 11267. (1) āhenīnidür
 11268. (2) Āhum
 11269. (11) āhum
 11270. (2) āhuma
 11271. (7) āhumdan
 11272. (3) āhumdur
 11273. (3) āhumla
 11274. (1) Āhumuz
 11275. (1) āhumuñ
 11276. (1) āhumı
 11277. (5) āh·ı
 11278. (1) Āhı
 11279. (3) āhı
 11280. (3) āhıdur
 11281. (1) āhından
 11282. (4) āhū
 11283. (1) Āhūları
 11284. (1) āhūları
 11285. (1) āhūyı
 11286. (1) āhū·yı
 11287. (3) Āl
 11288. (6) āl
 11289. (1) āle
 11290. (1) āleti
 11291. (1) ālihi
 11292. (1) ālini
 11293. (1) Āl·i
 11294. (1) ālüñ
 11295. (2) āmāl
 11296. (1) ān
 11297. (2) ārzū
 11298. (1) ārzūsına
 11299. (1) Ārzū·yı
 11300. (3) ārām
 11301. (1) ārāmgehüñ
 11302. (2) ārāmum
 11303. (1) ārāmumuzı
 11304. (1) ārāmı
 11305. (1) ārāsısın
 11306. (2) ārāyiş
 11307. (3) ārāyişi
 11308. (2) ārāyişini
 11309. (1) ārāyiş·i
 11310. (1) āsitān
 11311. (1) āsitānesinde
 11312. (1) Āsitānuñ
 11313. (4) āsitānuña
 11314. (2) Āsitānuñda
 11315. (2) Āsitān·ı
 11316. (3) āsitān·ı
 11317. (1) āsitānına
 11318. (2) Āsitānında
 11319. (1) āsitānından
 11320. (1) āsiyāb
 11321. (1) āstīn
 11322. (1) āstīnidür
 11323. (1) Āsumān
 11324. (16) āsumān
 11325. (2) āsumān·ı
 11326. (4) āsumānī
 11327. (1) āsumānīdür
 11328. (1) Āsān
 11329. (2) āsān
 11330. (1) āsāyişi
 11331. (1) āsāyişini
 11332. (1) āsāyiş·i
 11333. (1) āsūde-ḥāl
 11334. (1) Āteş
 11335. (55) āteş
 11336. (3) āteş-feşān
 11337. (2) āteş-perest
 11338. (1) āteş-reng
 11339. (2) āteşden
 11340. (3) āteşe
 11341. (1) āteşi
 11342. (2) āteşine
 11343. (1) āteşiyle
 11344. (1) āteşler
 11345. (2) āteşperest
 11346. (1) āteştāb
 11347. (1) āteştābda
 11348. (1) āteştābdan
 11349. (1) āteştābsuz
 11350. (3) Āteş·i
 11351. (7) āteş·i
 11352. (1) āteşī
 11353. (3) āteşīn
 11354. (1) āteşīndür
 11355. (1) āteşīnüñden
 11356. (1) āteşüñ
 11357. (1) āvāralıġı
 11358. (9) āvāre
 11359. (1) Āvāredür
 11360. (1) āvāreler
 11361. (1) āvāresi
 11362. (1) āvāz
 11363. (1) Āvāze
 11364. (1) āvāzeden
 11365. (1) āvāzeler
 11366. (1) āvāzesi
 11367. (1) āvāzesini
 11368. (1) āvāzeyi
 11369. (3) āvāze·i
 11370. (1) āvāz·ı
 11371. (1) āvāzından
 11372. (3) āvāzını
 11373. (1) Āyine
 11374. (14) āyine
 11375. (1) āyineden
 11376. (1) āyinedür
 11377. (1) āyinelerle
 11378. (1) āyinesi
 11379. (1) āyinesinde
 11380. (1) āyinesine
 11381. (1) āyineye
 11382. (1) āyineyi
 11383. (1) āyine·i
 11384. (1) āyineñe
 11385. (4) Āyīne
 11386. (5) āyīne
 11387. (1) āyīneci
 11388. (3) āyīnedār
 11389. (1) āyīnedür
 11390. (2) āyīneler
 11391. (1) āyīnesi
 11392. (1) Āyīnesinde
 11393. (1) āyīnesinde
 11394. (1) āyīnesine
 11395. (3) āyīnesüz
 11396. (1) Āyīneye
 11397. (1) āyīneye
 11398. (1) Āyīneyi
 11399. (2) āyīneyi
 11400. (1) Āyīne·i
 11401. (3) āyīne·i
 11402. (3) āzād
 11403. (2) Āzādeler
 11404. (1) āzādelerün
 11405. (1) āzādeyi
 11406. (1) āẖ
 11407. (2) Āẖir
 11408. (1) Āẖır
 11409. (11) āẖır
 11410. (1) Āẖıret
 11411. (1) āẖıret
 11412. (1) Āẖıretde
 11413. (1) āḳil
 11414. (1) Āṣafuñ
 11415. (1) āṣafuñ
 11416. (1) Āṣaf·ı
 11417. (2) āṣaf·ı
 11418. (3) Āṣafā
 11419. (1) āṣafā
 11420. (1) Āşikār
 11421. (12) āşikār
 11422. (3) āşinā
 11423. (1) āşinālanur
 11424. (1) āşinālaruz
 11425. (1) āşinālıġı
 11426. (2) Āşinālıḳ
 11427. (1) āşinālıḳ
 11428. (1) Āşinālıḳdan
 11429. (1) āşināsı
 11430. (12) āşiyān
 11431. (1) āşiyān·ı
 11432. (1) āşiyānı
 11433. (1) āşiyānıdur
 11434. (1) Āşiyānın
 11435. (2) Āşüfte
 11436. (4) āşüfte
 11437. (1) āşüfte-dil
 11438. (1) āşüfte-ḥāl
 11439. (1) āşüfteme
 11440. (1) āşüftemüz
 11441. (3) āşüftesi
 11442. (1) āşüftesidür
 11443. (1) āşūb·ı
 11444. (1) ās̲ār
 11445. (2) ās̲ārı
 11446. (1) ās̲ārıdur
 11447. (1) ās̲ārını
 11448. (2) āẕer
 11449. (1) çalalum
 11450. (4) çalar
 11451. (1) çalardı
 11452. (1) Çaldurdı
 11453. (3) çaldı
 11454. (1) çalma
 11455. (1) çalmayalum
 11456. (1) çalmazdı
 11457. (1) Çalup
 11458. (1) çalġı
 11459. (1) çalınur
 11460. (2) çanaḳ
 11461. (5) Çarẖ
 11462. (41) çarẖ
 11463. (11) çarẖa
 11464. (1) çarẖacı
 11465. (2) çarẖda
 11466. (5) çarẖdan
 11467. (1) Çarẖdur
 11468. (1) çarẖdur
 11469. (2) Çarẖuñ
 11470. (14) çarẖuñ
 11471. (3) Çarẖ·ı
 11472. (20) çarẖ·ı
 11473. (3) çarẖı
 11474. (1) çarẖī
 11475. (1) çatar
 11476. (1) Çatma
 11477. (1) çatma
 11478. (1) çatmalar
 11479. (1) çatuḳ
 11480. (1) çavlanmış
 11481. (1) Çaġrışup
 11482. (4) çaġıdur
 11483. (1) çaġıram
 11484. (1) çaġırmaġa
 11485. (1) çaġırur
 11486. (1) Çaġırı
 11487. (1) çaġırı
 11488. (9) çaḳ
 11489. (1) çaḳarlar
 11490. (2) çek
 11491. (4) Çekdi
 11492. (6) çekdi
 11493. (1) çekdügini
 11494. (1) çekdügümi
 11495. (1) çekdügümçün
 11496. (1) çekdügüñ
 11497. (1) Çekdüm
 11498. (2) çekdüm
 11499. (1) Çekdürdi
 11500. (1) çekdürdi
 11501. (1) Çekdüñ
 11502. (1) Çeke
 11503. (1) çeke
 11504. (1) çekem
 11505. (10) çeker
 11506. (1) çekerdi
 11507. (1) çekerdüm
 11508. (1) çekerek
 11509. (1) çekerken
 11510. (2) çekerler
 11511. (1) çekerse
 11512. (1) çekeyin
 11513. (1) çekildi
 11514. (1) çekilmiş
 11515. (1) Çekilür
 11516. (1) çekilür
 11517. (1) çekilürdi
 11518. (1) çekme
 11519. (1) çekmede
 11520. (2) çekmege
 11521. (1) çekmek
 11522. (1) Çekmese
 11523. (1) çekmesün
 11524. (2) çekmez
 11525. (1) çekmezdi
 11526. (2) çekmiş
 11527. (1) çekmişem
 11528. (1) çekse
 11529. (1) çekseydüm
 11530. (1) Çeksün
 11531. (2) çeksün
 11532. (11) çeküp
 11533. (1) Çelebi
 11534. (1) çelīpā
 11535. (5) Çemen
 11536. (51) çemen
 11537. (1) çemen-
 11538. (1) çemend'ola
 11539. (5) Çemende
 11540. (30) çemende
 11541. (1) çemenden
 11542. (3) çemendür
 11543. (2) çemeni
 11544. (1) çemenin
 11545. (1) çemeninde
 11546. (1) çemeninüñ
 11547. (3) çemenlerde
 11548. (2) çemenlerinde
 11549. (2) çemen·i
 11550. (3) çemenüñ
 11551. (1) çenber
 11552. (1) Çenber·i
 11553. (3) Çeng
 11554. (8) çeng
 11555. (1) çengdür
 11556. (1) Çenge
 11557. (3) çenge
 11558. (2) çengi
 11559. (1) çengin
 11560. (1) çengine
 11561. (1) çengini
 11562. (2) çengāl
 11563. (1) Çengī
 11564. (2) çengīdür
 11565. (1) çengümüze
 11566. (1) Çengüñ
 11567. (1) çengüñ
 11568. (1) çerez
 11569. (1) çeri
 11570. (1) Çerisi
 11571. (1) Çerāġ
 11572. (3) çerāġ
 11573. (1) çerāġlar
 11574. (1) çerāġuñ
 11575. (1) Çerāġ·ı
 11576. (2) çerāġ·ı
 11577. (2) çerāġı
 11578. (1) çerāġıdur
 11579. (2) çerāġın
 11580. (2) çerāġına
 11581. (1) çetrin
 11582. (1) Çetr·i
 11583. (7) çetr·i
 11584. (1) Çevgān
 11585. (3) çevgān
 11586. (1) Çevgān·ı
 11587. (1) çevgānı
 11588. (1) çevresi
 11589. (1) çevresin
 11590. (1) çevresinde
 11591. (2) çevresini
 11592. (1) çevürdi
 11593. (1) çevürmesün
 11594. (4) çevürmez
 11595. (1) çevürmezdi
 11596. (1) çevürse
 11597. (2) çevürür
 11598. (1) çeġāne
 11599. (1) çeġāneyle
 11600. (3) Çeşm
 11601. (2) çeşm
 11602. (2) çeşme
 11603. (1) Çeşmedür
 11604. (1) çeşmedür
 11605. (1) çeşmesinden
 11606. (2) Çeşme·i
 11607. (1) Çeşmi
 11608. (5) çeşmi
 11609. (1) çeşmidür
 11610. (1) çeşminde
 11611. (3) çeşmine
 11612. (7) Çeşm·i
 11613. (19) çeşm·i
 11614. (5) çeşmüm
 11615. (1) çeşmümdür
 11616. (3) Çeşmüñ
 11617. (2) çeşmüñ
 11618. (1) çeşmüñde
 11619. (1) çeşmüñüñ
 11620. (1) Çignesün
 11621. (1) çihremüñ
 11622. (1) çihresi
 11623. (1) çihresidür
 11624. (1) çihresine
 11625. (3) çihre·i
 11626. (1) Çihār
 11627. (1) çirkīn
 11628. (1) çiçegi
 11629. (1) Çiçekler
 11630. (1) çiçekler
 11631. (2) Çoġ
 11632. (8) çoġ
 11633. (13) Çoḳ
 11634. (44) çoḳ
 11635. (1) Çoḳdan
 11636. (1) çoḳdan
 11637. (1) Çoḳdur
 11638. (11) çoḳdur
 11639. (1) çul
 11640. (2) çullarda
 11641. (1) çābük-süvār
 11642. (1) çābük-süvārlarına
 11643. (3) çāder
 11644. (2) çāh·ı
 11645. (1) Çāk
 11646. (14) çāk
 11647. (4) çāker
 11648. (1) çākerüñ
 11649. (6) çāk·i
 11650. (1) çāküm
 11651. (2) Çār
 11652. (1) çār
 11653. (1) Çār-ebrū
 11654. (1) Çārdeh-sāle
 11655. (1) çārdeh-sāle
 11656. (1) Çāre
 11657. (10) çāre
 11658. (1) çāreñ
 11659. (3) Çārsū·yı
 11660. (1) çārsū·yı
 11661. (1) çıbuḳ
 11662. (1) çın
 11663. (1) Çınār
 11664. (7) çınār
 11665. (1) çınāra
 11666. (1) çınāruñ
 11667. (1) çınārı
 11668. (2) çıḳa
 11669. (2) çıḳaldan
 11670. (1) çıḳam
 11671. (9) çıḳar
 11672. (1) çıḳarduḳları
 11673. (2) çıḳarduñ
 11674. (1) çıḳardı
 11675. (1) çıḳarmaḳ
 11676. (1) çıḳarsa
 11677. (1) Çıḳarup
 11678. (1) çıḳarupdur
 11679. (2) Çıḳarur
 11680. (2) çıḳarur
 11681. (1) çıḳarurdı
 11682. (1) çıḳarursa
 11683. (1) çıḳduġını
 11684. (1) çıḳduḳda
 11685. (2) Çıḳdı
 11686. (12) çıḳdı
 11687. (1) Çıḳma
 11688. (1) çıḳma
 11689. (1) çıḳmasa
 11690. (1) çıḳmasun
 11691. (1) çıḳmazdı
 11692. (2) çıḳmaġa
 11693. (3) çıḳsa
 11694. (1) çıḳup
 11695. (1) Çıḳışurdum
 11696. (1) Çıñ
 11697. (1) çıñ
 11698. (1) Çıñraġılar
 11699. (1) çıñıraġınuñ
 11700. (4) Çīn
 11701. (8) çīn
 11702. (1) Çīnden
 11703. (1) çīn·i
 11704. (3) çīnī
 11705. (1) çīnīdür
 11706. (1) çīnīler
 11707. (1) çīnīsine
 11708. (1) çīnīsini
 11709. (1) çīnī·i
 11710. (1) Çīnüñ
 11711. (1) çörek
 11712. (1) çözemez
 11713. (7) Çü
 11714. (47) çü
 11715. (61) Çün
 11716. (128) çün
 11717. (17) Çünki
 11718. (41) çünki
 11719. (1) Çünkim
 11720. (16) çünkim
 11721. (1) ḍalāl
 11722. (1) ḍalālet
 11723. (2) ḍarb·ı
 11724. (1) Ḍaḥḥāk
 11725. (1) ġabġab
 11726. (1) Ġabġaba
 11727. (2) Ġabġabuñ
 11728. (1) ġabġabı
 11729. (1) ġabġabın
 11730. (2) ġalaṭ
 11731. (1) Ġalaṭadan
 11732. (16) Ġam
 11733. (50) ġam
 11734. (1) ġam-endūz
 11735. (1) ġam-güsār
 11736. (2) ġama
 11737. (12) ġamda
 11738. (1) Ġamdan
 11739. (9) ġamdan
 11740. (2) ġamdur
 11741. (2) Ġamgīn
 11742. (4) ġamgīn
 11743. (2) ġamgīnleri
 11744. (1) ġamgīnligi
 11745. (1) ġammāz
 11746. (1) ġammāzdan
 11747. (1) ġammāzlaruñ
 11748. (1) ġammāzında
 11749. (1) ġamnāk
 11750. (1) ġamnākden
 11751. (1) ġamnāke
 11752. (1) ġamsuz
 11753. (1) ġamumuz
 11754. (2) ġamuñda
 11755. (1) Ġamuñdan
 11756. (1) ġamuñla
 11757. (1) ġamze
 11758. (1) Ġamzeler
 11759. (1) ġamzeler
 11760. (2) ġamzeleri
 11761. (3) ġamzelerüñ
 11762. (1) ġamzelerüñden
 11763. (1) ġamzelerüñe
 11764. (2) ġamzesi
 11765. (1) ġamzesidür
 11766. (1) Ġamzesinüñ
 11767. (1) ġamzeyle
 11768. (11) ġamze·i
 11769. (2) Ġamzeñ
 11770. (11) ġamzeñ
 11771. (1) ġamzeñi
 11772. (1) Ġam·ı
 11773. (5) ġam·ı
 11774. (1) ġamẖᾱra
 11775. (4) ġamı
 11776. (1) ġamından
 11777. (1) ġannāc
 11778. (3) ġanī
 11779. (1) Ġaraż
 11780. (1) ġaraż
 11781. (14) ġarrā
 11782. (1) ġarrādan
 11783. (1) ġarrālarını
 11784. (1) ġarrāmı
 11785. (1) ġarrāsı
 11786. (1) ġarrā·yı
 11787. (1) ġarrāña
 11788. (2) ġarīb
 11789. (1) ġarībdür
 11790. (1) Ġarībüñ
 11791. (2) ġarībüñdür
 11792. (2) ġarīn
 11793. (2) Ġarḳ
 11794. (10) ġarḳ
 11795. (3) ġarḳ·ı
 11796. (1) ġavgādur
 11797. (2) ġavvāṣ
 11798. (1) ġavvāṣlıḳlar
 11799. (1) ġavġayı
 11800. (1) ġavġādan
 11801. (1) ġavġālarını
 11802. (2) ġavġāsı
 11803. (3) ġayb
 11804. (2) Ġaybdan
 11805. (1) ġaybdan
 11806. (1) ġaybī
 11807. (1) ĠAYN
 11808. (2) ġayret
 11809. (1) ġayretden
 11810. (1) ġayretinden
 11811. (1) Ġayretle
 11812. (4) ġayret·i
 11813. (1) ġayretümüz
 11814. (1) Ġayrlarla
 11815. (2) Ġayrı
 11816. (5) ġayrı
 11817. (1) Ġayrılar
 11818. (1) ġayrılar
 11819. (1) ġayrılara
 11820. (1) ġayrılarla
 11821. (1) Ġayrıya
 11822. (1) Ġayrıyı
 11823. (5) ġazel
 11824. (1) ġazel-
 11825. (3) ġazel-ẖᾱn
 11826. (1) ġazeldür
 11827. (2) ġazeli
 11828. (2) ĠAZELLER
 11829. (3) ġazeller
 11830. (2) ġazellerüm
 11831. (1) ġazelsüz
 11832. (1) ġazelüm
 11833. (1) ġazāda
 11834. (1) ġazāl
 11835. (1) ġazāleyi
 11836. (1) ġazāya
 11837. (1) ġażabda
 11838. (1) ġażanferini
 11839. (13) Ġonca
 11840. (54) ġonca
 11841. (6) ġonca-dehen
 11842. (1) ġonca-dehenler
 11843. (1) ġonca-dehenlerle
 11844. (3) ġonca-dehān
 11845. (1) ġonca-dehānuñ
 11846. (1) ġonca-dehānı
 11847. (6) ġonca-leb
 11848. (1) ġonca-lebler
 11849. (1) Ġonca-leblerle
 11850. (1) ġonca-lebüñ
 11851. (1) Ġonca-veş
 11852. (1) ġoncada
 11853. (2) ġoncadan
 11854. (2) ġoncadur
 11855. (7) ġoncalar
 11856. (3) Ġoncalardan
 11857. (1) ġoncalardan
 11858. (1) ġoncalaruñ
 11859. (1) ġoncaları
 11860. (4) Ġoncanuñ
 11861. (4) ġoncanuñ
 11862. (4) ġoncası
 11863. (1) ġoncasını
 11864. (1) Ġoncaya
 11865. (1) ġoncaya
 11866. (1) ġoncaydı
 11867. (2) ġoncayı
 11868. (1) ġonca‿arar
 11869. (5) Ġonca·i
 11870. (12) ġonca·i
 11871. (11) ġubār
 11872. (1) ġubārdan
 11873. (2) ġubārı
 11874. (1) ġulām
 11875. (1) ġulām·ı
 11876. (1) ġulġule·i
 11877. (1) ġulġulı
 11878. (1) Ġurre·i
 11879. (5) ġurre·i
 11880. (2) ġurāb
 11881. (2) ġurūr
 11882. (1) Ġurūr·ı
 11883. (1) ġuṣṣa
 11884. (1) Ġuṣṣadan
 11885. (6) Ġāfil
 11886. (4) ġāfil
 11887. (1) Ġālib
 11888. (2) ġālib
 11889. (5) Ġālibā
 11890. (7) ġālibā
 11891. (1) ġār·ı
 11892. (2) Ġāyet
 11893. (9) ġāyet
 11894. (2) ġāyetde
 11895. (2) ġāzī
 11896. (1) Ġāzīler
 11897. (1) ġāzīlere
 11898. (1) ġāzīnüñ
 11899. (1) ġāzī·i
 11900. (2) Ġıbṭa
 11901. (1) ġıdā
 11902. (1) ġıdādur
 11903. (1) ġıdā·yı
 11904. (2) ġılmān
 11905. (1) ġılmāna
 11906. (1) ġılmānı
 11907. (1) Ġılāfdan
 11908. (1) ġılāfdan
 11909. (1) ġılāfı
 11910. (1) ġınā
 11911. (1) Ġırra
 11912. (1) Ġırīv·i
 11913. (1) ġūyiyā
 11914. (1) ġūşına
 11915. (1) ḥabbece
 11916. (1) ḥabbeye
 11917. (2) ḥabb·ı
 11918. (1) ḥabeş
 11919. (1) Ḥabeşī
 11920. (1) ḥabs
 11921. (1) Ḥabāb
 11922. (4) ḥabāb
 11923. (1) ḥabābdan
 11924. (3) Ḥabāb·ı
 11925. (2) ḥabābı
 11926. (3) ḥabīb
 11927. (1) Ḥabīb·i
 11928. (1) ḥabībümde
 11929. (1) ḥabībüñ
 11930. (2) ḥac
 11931. (1) ḥacc·ı
 11932. (1) ḥacer
 11933. (3) ḥad
 11934. (1) ḥadden
 11935. (1) ḥadīs̲üñ
 11936. (1) ḥakkāki
 11937. (3) ḥakīm
 11938. (4) ḥall
 11939. (1) ḥalsüz
 11940. (5) ḥalvā
 11941. (1) ḥalvāsı
 11942. (1) ḥalvāsına
 11943. (1) ḥalvāsıyle
 11944. (1) ḥalvāya
 11945. (2) ḥalvā·yı
 11946. (4) ḥalāl
 11947. (4) Ḥalḳa
 11948. (8) ḥalḳa
 11949. (1) ḥalḳa-be-gūş
 11950. (1) ḥalḳadur
 11951. (2) ḥalḳası
 11952. (2) Ḥalḳa·i
 11953. (9) ḥalḳa·i
 11954. (1) ḥamd
 11955. (1) Ḥamd·i
 11956. (4) Ḥamdü
 11957. (1) ḥaml
 11958. (1) Ḥammāma
 11959. (1) ḥammāma
 11960. (5) ḥamrā
 11961. (1) ḥamrālarını
 11962. (3) ḥamāyil
 11963. (1) ḥamāyıl
 11964. (1) ḥandānumı
 11965. (1) Ḥarem-ẖāne·i
 11966. (1) ḥareme
 11967. (1) ḥarf
 11968. (1) Ḥarf·i
 11969. (1) ḥarābāt
 11970. (1) Ḥarām
 11971. (4) ḥarām
 11972. (1) ḥarāmidür
 11973. (1) ḥarāmzādelik
 11974. (5) ḥarāmī
 11975. (1) Ḥarāmīler
 11976. (3) ḥarāmīler
 11977. (1) ḥarāmīlıġı
 11978. (1) Ḥarāret
 11979. (2) ḥarāret
 11980. (1) ḥarāretdür
 11981. (3) ḥarīf
 11982. (2) ḥarīf·i
 11983. (1) ḥarīfān
 11984. (1) ḥarīfān·ı
 11985. (1) ḥarīminde
 11986. (1) Ḥarīr
 11987. (1) ḥasb·ı
 11988. (2) ḥased
 11989. (2) ḥasedden
 11990. (1) Ḥasret
 11991. (3) ḥasret
 11992. (1) ḥasrete
 11993. (1) ḥasreti
 11994. (1) Ḥasretinden
 11995. (1) ḥasretine
 11996. (1) Ḥasretle
 11997. (1) ḥasretle
 11998. (1) ḥasretlerle
 11999. (2) Ḥasret·i
 12000. (1) ḥasret·i
 12001. (1) Ḥasretüñden
 12002. (1) ḥasretüñle
 12003. (1) ḥastasın
 12004. (1) ḥasūd
 12005. (1) Ḥasūduñ
 12006. (2) ḥavrā
 12007. (1) ḥavrādan
 12008. (1) ḥavrāyı
 12009. (1) ḥavādis̲
 12010. (1) Ḥavāle
 12011. (1) ḥavāle
 12012. (1) ḥavāledür
 12013. (1) ḥavż
 12014. (1) Ḥavż·ı
 12015. (1) Ḥaydar
 12016. (1) Ḥaydar·ı
 12017. (1) ḥayderī
 12018. (3) ḥayf
 12019. (1) Ḥayfdur
 12020. (1) Ḥayfā
 12021. (3) ḥayfā
 12022. (2) ḥayret
 12023. (1) Ḥayretde
 12024. (3) ḥayretde
 12025. (1) Ḥayretdedür
 12026. (1) Ḥayretinden
 12027. (1) Ḥayrān
 12028. (24) ḥayrān
 12029. (1) ḥayrāndur
 12030. (2) ḥayrānsın
 12031. (1) ḥayrānuma
 12032. (1) ḥayrānuñ
 12033. (1) ḥayrānı
 12034. (1) ḥayrānıdur
 12035. (5) Ḥayvān
 12036. (2) ḥayā
 12037. (1) ḥayālini
 12038. (5) Ḥayāt
 12039. (4) ḥayāt
 12040. (1) ḥayātdur
 12041. (1) ḥayāyı
 12042. (11) Ḥaḳ
 12043. (1) ḥaḳ
 12044. (1) ḥaḳ-güẕār
 12045. (1) Ḥaḳdan
 12046. (1) ḥaḳāyıḳ
 12047. (1) Ḥaḳīr
 12048. (3) ḥaḳīr
 12049. (2) ḥaḳīri
 12050. (2) ḥaḳīrüñ
 12051. (1) Ḥaḳīḳat
 12052. (2) ḥaḳīḳatde
 12053. (1) Ḥaḳḳa
 12054. (1) ḥaḳḳ·ı
 12055. (1) ḥaḳḳı
 12056. (1) ḥaḳḳın
 12057. (1) ḥaḳḳıyçün
 12058. (1) ḥaḳḳıçün
 12059. (1) ḥaşem
 12060. (1) Ḥaşmeti
 12061. (1) ḥaşmetlerinde
 12062. (1) ḥaşr
 12063. (3) ḥaşra
 12064. (1) ḥaşre
 12065. (1) ḥaṭuñ
 12066. (9) ḥaẓẓ
 12067. (1) ḥaẓẓ·ı
 12068. (3) ḥaẕer
 12069. (1) ḥażarda
 12070. (1) ḥażret
 12071. (1) ḥażrete
 12072. (22) Ḥażret·i
 12073. (2) ḥażret·i
 12074. (1) Ḥicāb
 12075. (2) ḥicāb
 12076. (1) ḥicābdan
 12077. (1) ḥicābı
 12078. (1) Ḥicāz
 12079. (2) Ḥicāza
 12080. (5) Ḥikmet
 12081. (5) ḥikmet
 12082. (1) ḥikmetine
 12083. (1) Ḥikāyāt·ı
 12084. (1) ḥilm
 12085. (1) ḥilmi
 12086. (1) ḥimmet
 12087. (1) ḥimāyet·i
 12088. (2) ḥisāb
 12089. (1) ḥisābda
 12090. (1) ḥisābdur
 12091. (3) ḥisābın
 12092. (1) ḥisābına
 12093. (7) ḥiṣār
 12094. (2) Ḥiṣār·ı
 12095. (1) ḥiṣārı
 12096. (1) ḥiṣārıdur
 12097. (1) ḥiṣārın
 12098. (1) ḥiṣārına
 12099. (1) ḥiṣārını
 12100. (3) ḥoḳḳabāz
 12101. (3) ḥoḳḳa·i
 12102. (1) Ḥubūr·ı
 12103. (1) ḥuccāc
 12104. (1) ḥulel·i
 12105. (1) Ḥulle·i
 12106. (1) ḥurḳat
 12107. (6) ḥużūr
 12108. (1) ḥużūruñda
 12109. (1) Ḥużūr·ı
 12110. (2) ḥużūrında
 12111. (1) ḤĀ
 12112. (8) ḥācet
 12113. (1) Ḥācīler
 12114. (1) ḥādis̲e
 12115. (1) ḥāfıẓ
 12116. (1) Ḥāfıẓ·ı
 12117. (1) Ḥākim
 12118. (1) ḥākimi
 12119. (1) ḥākim·i
 12120. (17) ḥāl
 12121. (1) ḥālden
 12122. (1) ḥālet
 12123. (1) ḥāletdür
 12124. (3) ḥāleti
 12125. (1) ḥāletler
 12126. (2) ḥālet·i
 12127. (1) Ḥāli
 12128. (7) ḥāli
 12129. (1) ḥālidür
 12130. (1) Ḥālin
 12131. (4) ḥālin
 12132. (1) ḥālinde
 12133. (9) ḥālini
 12134. (2) ḥāl·i
 12135. (1) ḥālī
 12136. (2) ḥālüm
 12137. (1) Ḥālüme
 12138. (1) ḥālüme
 12139. (1) Ḥālümi
 12140. (5) ḥālümi
 12141. (2) ḥālüñ
 12142. (1) ḥāmile
 12143. (2) Ḥātem
 12144. (2) Ḥātem·i
 12145. (2) ḥāṣ
 12146. (3) ḥāṣıl
 12147. (1) ḥāṣılumuz
 12148. (1) Ḥāṣıl·ı
 12149. (3) ḥāṣılı
 12150. (1) ḥāṣılın
 12151. (1) ḥāşiye
 12152. (1) Ḥāşā
 12153. (3) ḥāżır
 12154. (1) ḥāżırdan
 12155. (1) ḥāżırdur
 12156. (1) Ḥınnā
 12157. (5) ḥınnā
 12158. (2) ḥınnādan
 12159. (1) ḥınnāladı
 12160. (1) ḥınnālamış
 12161. (1) ḥınnālar
 12162. (1) ḥınnāsına
 12163. (1) ḥınnā·yı
 12164. (1) Ḥıṣṣe
 12165. (1) ḥīle
 12166. (2) ḥöcre·i
 12167. (1) Ḥöcreñ
 12168. (1) ḥöcreñde
 12169. (1) ḥörmet
 12170. (1) ḥörmeti
 12171. (1) ḥörmetümüz
 12172. (6) ḥükm
 12173. (1) Ḥükmi
 12174. (2) ḥükmi
 12175. (2) Ḥükminde
 12176. (2) ḥükminde
 12177. (2) Ḥükmine
 12178. (1) ḥükmini
 12179. (4) ḥükm·i
 12180. (1) Ḥükmüñ
 12181. (1) ḥükmüñde
 12182. (1) Ḥükmüñdedür
 12183. (1) ḥürmeti
 12184. (8) Ḥüsn
 12185. (43) ḥüsn
 12186. (1) ḥüsnde
 12187. (1) ḥüsndür
 12188. (10) ḥüsne
 12189. (2) Ḥüsni
 12190. (6) ḥüsni
 12191. (4) ḥüsnin
 12192. (9) ḥüsninde
 12193. (1) ḥüsninden
 12194. (6) ḥüsnine
 12195. (7) ḥüsnini
 12196. (1) Ḥüsninüñ
 12197. (1) ḥüsninüñ
 12198. (1) ḥüsnsin
 12199. (10) ḥüsn·i
 12200. (5) Ḥüsnüñ
 12201. (22) ḥüsnüñ
 12202. (22) ḥüsnüñde
 12203. (2) ḥüsnüñden
 12204. (1) ḥüsnüñdür
 12205. (1) Ḥüsnüñe
 12206. (5) ḥüsnüñe
 12207. (1) ḥüsnüñi
 12208. (2) Ḥüsnüñüñ
 12209. (3) ḥüsnüñüñ
 12210. (1) ḥūb-āvāz
 12211. (1) Ḥūr
 12212. (4) ḥūr
 12213. (1) ḥūr-liḳā
 12214. (3) ḥūr·ı
 12215. (4) ḥūrī
 12216. (1) Ḥūrī-liḳā
 12217. (3) ḥūrī-liḳālarla
 12218. (1) Ḥūrīler
 12219. (4) ḥūrīler
 12220. (1) ḥūyuñ
 12221. (10) ẖaber
 12222. (1) ẖaberdār
 12223. (1) ẖaberlerin
 12224. (6) ẖaberüñ
 12225. (1) ẖabīri
 12226. (1) ẖacil
 12227. (1) Ḫacletinden
 12228. (2) ẖacālet
 12229. (1) Ḫacāletden
 12230. (1) ẖad
 12231. (1) ẖadd
 12232. (1) ẖaddin
 12233. (1) ẖaddine
 12234. (1) ẖaddini
 12235. (4) ẖadd·i
 12236. (3) ẖaddüñ
 12237. (2) ẖaddüñde
 12238. (2) ẖaddüñe
 12239. (1) ẖaddüñi
 12240. (3) ẖaddüñle
 12241. (1) ẖadeng
 12242. (1) Ḫadeng·i
 12243. (1) ẖalaḳnā
 12244. (1) ẖallada'llāhu
 12245. (1) ẖallaṣahu
 12246. (1) ẖalvet-
 12247. (1) Ḫalvet-sarāy·ı
 12248. (2) ẖalvetde
 12249. (1) ẖalvetinde
 12250. (1) ẖalvet·i
 12251. (1) ẖalvetẖānesinde
 12252. (3) ẖalāṣ
 12253. (2) ẖalẖāl
 12254. (1) ẖalẖāli
 12255. (1) Ḫalẖāl·i
 12256. (1) Ḫalīl
 12257. (1) Ḫalīliyem
 12258. (5) Ḫalḳ
 12259. (12) ẖalḳ
 12260. (5) Ḫalḳa
 12261. (18) ẖalḳa
 12262. (2) ẖalḳuñ
 12263. (1) Ḫalḳ·ı
 12264. (11) ẖalḳ·ı
 12265. (1) Ḫalḳı
 12266. (20) ẖalḳı
 12267. (1) ẖalḳın
 12268. (2) ẖalḳına
 12269. (1) ẖalḳınadur
 12270. (1) ẖalḳınuñ
 12271. (5) ẖalḳını
 12272. (1) ẖam
 12273. (1) ẖammār
 12274. (1) ẖammāra
 12275. (1) Ḫamseye
 12276. (1) ẖamīd
 12277. (1) ẖamīdeyle
 12278. (1) ẖande·i
 12279. (1) Ḫandān
 12280. (3) ẖandān
 12281. (1) ẖandāna
 12282. (1) ẖandānlar
 12283. (1) ẖandānsın
 12284. (1) ẖandānumdadur
 12285. (1) ẖandānuñda
 12286. (2) ẖandānı
 12287. (1) ẖandānına
 12288. (1) ẖandānını
 12289. (1) Ḫançer
 12290. (35) ẖançer
 12291. (1) ẖançere
 12292. (2) ẖançeri
 12293. (1) ẖançeridür
 12294. (1) ẖançerine
 12295. (1) ẖançerini
 12296. (1) ẖançerler
 12297. (1) ẖar-gehüñ
 12298. (1) Ḫarc
 12299. (3) ẖarc
 12300. (1) ẖarcımuza
 12301. (1) ẖargāh
 12302. (1) ẖargāhdan
 12303. (1) ẖargāhı
 12304. (1) ẖaridār
 12305. (1) Ḫarāb
 12306. (10) ẖarāb
 12307. (1) ẖarāba
 12308. (1) ẖarābeyi
 12309. (1) ẖarābābādını
 12310. (1) ẖarāc
 12311. (1) ẖarāc·ı
 12312. (3) ẖarām
 12313. (1) ẖarīdār
 12314. (1) ẖas
 12315. (1) Ḫasta
 12316. (1) ẖasta
 12317. (1) ẖastasın
 12318. (4) Ḫaste
 12319. (7) ẖaste
 12320. (1) Ḫastedur
 12321. (1) Ḫastelar
 12322. (1) ẖastelarla
 12323. (1) Ḫastelıklar
 12324. (1) Ḫastelıḳdan
 12325. (1) ẖastenuñ
 12326. (2) ẖastesı
 12327. (2) ẖastesına
 12328. (1) Ḫasteya
 12329. (1) ẖasteya
 12330. (1) ẖasteyı
 12331. (1) Ḫaste·i
 12332. (1) ẖasteñ
 12333. (1) ẖasteñı
 12334. (1) Ḫavf
 12335. (1) ẖavf
 12336. (1) Ḫavfden
 12337. (1) ẖavfden
 12338. (1) ẖavfi
 12339. (1) ẖavfinden
 12340. (1) Ḫavf·i
 12341. (1) ẖavfüm
 12342. (1) ẖavāṭırda
 12343. (4) ẖavāṭır·ı
 12344. (1) ẖayf
 12345. (1) ẖayl
 12346. (1) ẖaylına
 12347. (2) Ḫaylī
 12348. (3) ẖaylī
 12349. (3) ẖaylīce
 12350. (3) ẖayme
 12351. (2) ẖaymedür
 12352. (1) ẖaymeler
 12353. (1) Ḫaymelerle
 12354. (2) ẖayme·i
 12355. (1) ẖaymeñi
 12356. (2) Ḫayr
 12357. (2) ẖayr
 12358. (1) ẖayrü'l-kelām
 12359. (1) Ḫayvān
 12360. (1) Ḫayāl
 12361. (9) ẖayāl
 12362. (2) Ḫayāli
 12363. (5) ẖayāli
 12364. (1) ẖayālidür
 12365. (1) ẖayālile
 12366. (1) ẖayālin
 12367. (1) ẖayālini
 12368. (1) ẖayāliyle
 12369. (2) Ḫayāl·i
 12370. (4) ẖayāl·i
 12371. (2) ẖayālāt
 12372. (1) ẖayālātı
 12373. (2) Ḫayālüñ
 12374. (2) ẖayālüñ
 12375. (7) ẖazān
 12376. (1) ẖazānda
 12377. (1) ẖazānı
 12378. (1) ẖazāyinin
 12379. (1) ẖazīne
 12380. (1) ẖazīneyi
 12381. (1) ẖaçan
 12382. (1) ẖaḍret·i
 12383. (2) ẖaḍrā
 12384. (1) ẖaḍrāya
 12385. (1) ẖaḳīr
 12386. (1) Ḫaṣm
 12387. (7) ẖaṣm
 12388. (1) Ḫaṣma
 12389. (6) ẖaṣma
 12390. (2) Ḫaṣmuñ
 12391. (3) ẖaṣmuñ
 12392. (1) Ḫaṣmuñla
 12393. (2) Ḫaṣmuñuñ
 12394. (2) ẖaṣmuñuñ
 12395. (1) ẖaṣmuñı
 12396. (1) Ḫaṣm·ı
 12397. (1) ẖaṣm·ı
 12398. (2) ẖaṣmı
 12399. (5) Ḫaṭ
 12400. (29) ẖaṭ
 12401. (2) ẖaṭar
 12402. (1) Ḫaṭdur
 12403. (3) ẖaṭdur
 12404. (2) Ḫaṭuñ
 12405. (5) ẖaṭuñ
 12406. (1) ẖaṭuñda
 12407. (2) ẖaṭuñı
 12408. (5) Ḫaṭ·ı
 12409. (16) ẖaṭ·ı
 12410. (1) Ḫaṭāsuz
 12411. (1) ẖaṭāsın
 12412. (1) ẖaṭāyī
 12413. (3) Ḫaṭı
 12414. (6) ẖaṭı
 12415. (1) ẖaṭın
 12416. (1) ẖaṭınuñ
 12417. (1) ẖaṭīb
 12418. (9) ẖaṭṭ
 12419. (1) ẖaṭṭa
 12420. (3) Ḫaṭṭuñ
 12421. (5) ẖaṭṭuñ
 12422. (1) Ḫaṭṭuña
 12423. (2) ẖaṭṭuña
 12424. (2) ẖaṭṭuñla
 12425. (1) Ḫaṭṭuñuñ
 12426. (1) ẖaṭṭuñuñ
 12427. (4) Ḫaṭṭuñı
 12428. (1) ẖaṭṭuñı
 12429. (7) Ḫaṭṭ·ı
 12430. (22) ẖaṭṭ·ı
 12431. (1) Ḫaṭṭı
 12432. (6) ẖaṭṭı
 12433. (1) ẖaṭṭıdur
 12434. (1) ẖaṭṭın
 12435. (1) Ḫaṭṭına
 12436. (1) Ḫaṭṭını
 12437. (2) ẖaṭṭını
 12438. (1) Ḫaṭṭıyle
 12439. (1) Ḫilāf·ı
 12440. (1) ẖilāf·ı
 12441. (1) ẖilāl
 12442. (1) ẖo
 12443. (1) Ḫocend
 12444. (3) ẖod
 12445. (1) ẖodbīnligi
 12446. (1) Ḫorşīd-es̲er
 12447. (2) Ḫoten
 12448. (1) Ḫoteni
 12449. (1) Ḫotenüñ
 12450. (9) Ḫoş
 12451. (36) ẖoş
 12452. (1) Ḫoş-bū
 12453. (1) ẖoş-būya
 12454. (1) Ḫoş-dem
 12455. (1) ẖoş-dem
 12456. (1) ẖoş-elhānı
 12457. (1) ẖoş-elẖānlar
 12458. (3) ẖoş-güvār
 12459. (1) ẖoş-güvārda
 12460. (1) ẖoş-güvārum
 12461. (1) ẖoş-güvārı
 12462. (1) ẖoş-nefesdür
 12463. (1) ẖoş-nevāları
 12464. (1) ẖoş-reftārumuz
 12465. (1) ẖoş-rūzgārum
 12466. (2) ẖoş-āb
 12467. (1) ẖoş-ābı
 12468. (1) ẖoş-āvāz
 12469. (2) ẖoş-ḥāl
 12470. (3) ẖoş-ẖırām
 12471. (1) ẖoş-ẖırāmı
 12472. (1) ẖoş-ṣafāsı
 12473. (2) Ḫoşdur
 12474. (3) ẖoşdur
 12475. (1) ẖoşça
 12476. (1) ẖoṭās
 12477. (1) ẖrşīd-rāy
 12478. (1) ẖrşīd-veş
 12479. (1) ẖuceste-yeng
 12480. (2) Ḫudā
 12481. (4) Ḫudā·yı
 12482. (2) ẖuld
 12483. (1) ẖulddur
 12484. (1) ẖuld·i
 12485. (1) ẖuld·ı
 12486. (1) Ḫulāṣa·i
 12487. (1) ẖulāṣa·i
 12488. (2) ẖulḳ
 12489. (1) Ḫulḳuñ
 12490. (4) ẖulḳuñ
 12491. (3) ẖulḳuñdan
 12492. (1) ẖulḳuñla
 12493. (2) ẖulḳuñuñ
 12494. (2) ẖulḳuñı
 12495. (1) Ḫulḳ·ı
 12496. (2) ẖulḳı
 12497. (2) ẖulḳıyle
 12498. (3) ẖum·ı
 12499. (2) ẖumār
 12500. (2) ẖumārı
 12501. (1) ẖumārın
 12502. (1) Ḫumẖāne
 12503. (4) ẖumẖāne
 12504. (1) ẖumẖānede
 12505. (1) ẖumẖānesinüñ
 12506. (2) ẖurde-bīn
 12507. (1) Ḫurdeler
 12508. (1) ẖurdesi
 12509. (1) ẖurde·i
 12510. (1) ẖurmā·yı
 12511. (6) ẖurrem
 12512. (1) Ḫurremem
 12513. (2) Ḫurşīd
 12514. (11) ẖurşīd
 12515. (1) ẖurşīd-es̲er
 12516. (1) ẖurşīd-nişān
 12517. (1) ẖurşīd-rütbet
 12518. (1) ẖurşīd-rū
 12519. (1) ẖurşīddür
 12520. (3) ẖurşīde
 12521. (3) ẖurşīdi
 12522. (1) Ḫurşīd·i
 12523. (14) ẖurşīd·i
 12524. (1) ẖurūşı
 12525. (4) Ḫusrev
 12526. (1) ẖusrev
 12527. (5) Ḫusrev·i
 12528. (17) ẖusrev·i
 12529. (14) Ḫusrevā
 12530. (12) ẖusrevā
 12531. (1) ẖusrevāne
 12532. (1) Ḫusrevānī
 12533. (1) ẖutene
 12534. (1) Ḫuṣūṣā
 12535. (2) ẖuşk
 12536. (1) ẖuṭbeyi
 12537. (1) ẖuṭūr
 12538. (1) ẖuṭūṭ
 12539. (1) ẖuṭūṭ·ı
 12540. (1) Ḫᾱba
 12541. (2) ẖᾱbda
 12542. (1) ẖᾱbdan
 12543. (1) ẖᾱbnāk
 12544. (1) ẖᾱbsuz
 12545. (2) ẖᾱb·ı
 12546. (1) ẖᾱbı
 12547. (4) Ḫᾱce
 12548. (7) ẖᾱce
 12549. (1) ẖᾱce-vār
 12550. (2) Ḫᾱcedür
 12551. (4) ẖᾱcedür
 12552. (1) ẖᾱceler
 12553. (1) ẖᾱceleri
 12554. (2) ẖᾱcelerüñ
 12555. (1) ẖᾱcem
 12556. (1) ẖᾱcenüñ
 12557. (1) ẖᾱcesi
 12558. (1) ẖᾱcesiyüz
 12559. (2) ẖᾱceye
 12560. (1) ẖᾱceyi
 12561. (4) Ḫᾱce·i
 12562. (3) ẖᾱce·i
 12563. (1) ẖᾱn
 12564. (5) Ḫᾱn·ı
 12565. (4) ẖᾱn·ı
 12566. (2) ẖᾱnı
 12567. (1) Ḫᾱr
 12568. (1) ẖᾱr
 12569. (1) ẖᾱrı
 12570. (1) ẖācet
 12571. (1) ẖācetde
 12572. (1) Ḫādim
 12573. (1) ẖādimüñ
 12574. (4) Ḫāk
 12575. (18) ẖāk
 12576. (1) ẖākde
 12577. (1) Ḫākden
 12578. (1) ẖākden
 12579. (6) ẖāke
 12580. (4) ẖāki
 12581. (1) ẖākinde
 12582. (2) ẖākister
 12583. (1) ẖākisterüñ
 12584. (8) Ḫāk·i
 12585. (11) ẖāk·i
 12586. (1) ẖāküm
 12587. (1) ẖākümden
 12588. (19) ẖāl
 12589. (1) ẖālden
 12590. (2) ẖāli
 12591. (1) ẖāline
 12592. (2) ẖāliṣ
 12593. (1) Ḫāllerdür
 12594. (2) Ḫāl·i
 12595. (7) ẖāl·i
 12596. (1) Ḫālıḳ
 12597. (1) ẖālıḳ
 12598. (9) ẖālī
 12599. (1) ẖālīdür
 12600. (1) ẖālümdür
 12601. (3) ẖālüñ
 12602. (1) ẖālüñe
 12603. (1) ẖālüñi
 12604. (2) ẖām
 12605. (1) Ḫāme
 12606. (7) ẖāme
 12607. (1) ẖāmeler
 12608. (2) Ḫāmem
 12609. (12) ẖāmem
 12610. (1) ẖāmesi
 12611. (1) Ḫāmesidür
 12612. (1) Ḫāmesinüñ
 12613. (1) ẖāmeye
 12614. (2) ẖāmeyi
 12615. (1) Ḫāme·i
 12616. (4) ẖāme·i
 12617. (4) ḪĀN
 12618. (2) Ḫān
 12619. (2) ẖān
 12620. (1) ẖānedān·ı
 12621. (1) ẖānedür
 12622. (1) ẖānesi
 12623. (2) ẖānesin
 12624. (2) ẖānesine
 12625. (1) ẖāneye
 12626. (2) Ḫāne·i
 12627. (5) ẖāne·i
 12628. (1) ẖāneḳāhum
 12629. (1) ẖāneḳāhumdur
 12630. (1) ẖāneḳāhı
 12631. (1) ẖāneḳāhıdur
 12632. (1) Ḫānumān
 12633. (1) ẖānumān
 12634. (1) ẖānumānı
 12635. (1) ẖānumānına
 12636. (1) Ḫānumānını
 12637. (11) ẖār
 12638. (1) Ḫārdan
 12639. (1) ẖārdan
 12640. (1) ẖāre
 12641. (1) ẖārlardur
 12642. (1) ẖāruñ
 12643. (2) ẖār·ı
 12644. (1) ẖārı
 12645. (1) ẖāstañı
 12646. (36) ẖātem
 12647. (2) ẖātemdür
 12648. (1) Ḫāteme
 12649. (3) ẖātemi
 12650. (5) Ḫātem·i
 12651. (2) ẖātem·i
 12652. (6) ẖātemüñ
 12653. (1) ẖātır·ı
 12654. (1) ẖāver
 12655. (1) ẖāṣ
 12656. (1) ẖāṣa
 12657. (1) Ḫāṣılum
 12658. (1) ẖāṣılı
 12659. (1) ẖāṣṣa
 12660. (1) ẖāṣṣası
 12661. (1) ẖāṣü'l-ẖāṣ
 12662. (1) ẖāşāk
 12663. (1) ẖāşāke
 12664. (3) ẖāṭır
 12665. (2) ẖāṭırdadur
 12666. (1) ẖāṭırdaki
 12667. (3) Ḫāṭırum
 12668. (2) ẖāṭırum
 12669. (1) ẖāṭırumı
 12670. (2) Ḫāṭıruñ
 12671. (1) ẖāṭıruña
 12672. (2) Ḫāṭır·ı
 12673. (5) ẖāṭır·ı
 12674. (1) ẖāṭırıdur
 12675. (1) Ḫāṭırın
 12676. (1) ẖāṭırın
 12677. (1) Ḫāṭırına
 12678. (1) ẖāṭırına
 12679. (1) Ḫāṭırında
 12680. (1) ẖāṭırında
 12681. (3) Ḫıdmet
 12682. (8) ẖıdmet
 12683. (1) Ḫıdmetde
 12684. (2) ẖıdmetde
 12685. (1) ẖıdmetdedür
 12686. (1) ẖıdmetden
 12687. (4) ẖıdmete
 12688. (1) ẖıdmeti
 12689. (2) Ḫıdmetinde
 12690. (2) ẖıdmetinde
 12691. (1) ẖıdmetine
 12692. (2) ẖıdmetkār
 12693. (1) ẖıdmetkārı
 12694. (1) ẖıdmetler
 12695. (1) ẖıdmetüm
 12696. (1) Ḫıdmetüñ
 12697. (1) Ḫıdmetüñde
 12698. (2) ẖıdmetüñe
 12699. (2) ẖılʿat
 12700. (2) Ḫılʿat·i
 12701. (5) ẖılʿat·i
 12702. (1) ẖılāfet·i
 12703. (1) ẖılāl
 12704. (1) ẖılḳat
 12705. (1) ẖılḳati
 12706. (1) ẖılḳatinde
 12707. (2) ẖıng·i
 12708. (3) ẖıred
 12709. (1) ẖırmenin
 12710. (1) Ḫırmeninde
 12711. (1) ẖırmenine
 12712. (1) ẖırmenini
 12713. (1) Ḫırmen·i
 12714. (2) ẖırmen·i
 12715. (1) ẖırmenüme
 12716. (4) ẖırāmān
 12717. (1) ẖırāmānlar
 12718. (2) ẖırāmānum
 12719. (1) ẖırāmānumdadur
 12720. (1) ẖırāmānumdan
 12721. (1) ẖırāmānı
 12722. (1) Ḫırḳa
 12723. (3) ẖırḳa
 12724. (1) Ḫırḳasıyle
 12725. (1) ẖırḳaya
 12726. (1) ẖırḳa·i
 12727. (1) Ḫıyāmdur
 12728. (1) Ḫışm
 12729. (4) ẖışm
 12730. (1) ẖışmuñla
 12731. (1) Ḫışmuñı
 12732. (1) ẖışmuñı
 12733. (1) Ḫışm·ı
 12734. (1) ẖışmından
 12735. (1) Ḫıṭā
 12736. (2) Ḫıṭādan
 12737. (1) ẖıṭāyī
 12738. (1) ẖıṭṭa·i
 12739. (2) Ḫıżr
 12740. (3) Ḫıżr-veş
 12741. (2) Ḫıżr-vār
 12742. (1) Ḫıżr-ẖaṭuñ
 12743. (2) Ḫıżra
 12744. (1) Ḫıżrdur
 12745. (1) Ḫıżr·ı
 12746. (1) ẖıżāb
 12747. (1) Ḫıżır
 12748. (1) Ḫıżırdur
 12749. (1) Ḫıżırlıġ
 12750. (1) Ḫıżırlıḳ
 12751. (1) Ḫōr
 12752. (2) ẖū
 12753. (6) Ḫūb
 12754. (16) ẖūb
 12755. (1) ẖūb-endām
 12756. (1) ẖūb-nefes
 12757. (1) Ḫūb-rūlar
 12758. (1) Ḫūb-ṣūretler
 12759. (3) ẖūba
 12760. (2) Ḫūbdur
 12761. (1) ẖūbdur
 12762. (12) Ḫūblar
 12763. (10) ẖūblar
 12764. (2) ẖūblara
 12765. (1) ẖūblarla
 12766. (3) ẖūblaruñ
 12767. (1) ẖūbları
 12768. (1) Ḫūbluḳ
 12769. (4) ẖūbuñ
 12770. (8) ẖūbān
 12771. (2) ẖūbāna
 12772. (2) ẖūbān·ı
 12773. (1) ẖūbānı
 12774. (1) ẖūdur
 12775. (1) ẖūn
 12776. (1) ẖūn-bārum
 12777. (4) ẖūn-feşān
 12778. (1) ẖūn-feşānumdur
 12779. (1) ẖūn-ābı
 12780. (1) ẖūn-ālūdedür
 12781. (1) ẖūn-ẖᾱrumdan
 12782. (1) ẖūnrīzden
 12783. (2) ẖūnrīze
 12784. (1) ẖūnrīzüñ
 12785. (1) ẖūnrīzüñe
 12786. (3) Ḫūn·ı
 12787. (2) ẖūn·ı
 12788. (1) ẖūnẖᾱr
 12789. (1) ẖūnī
 12790. (1) ẖūnīnin
 12791. (1) ẖūnīnüm
 12792. (1) ẖūr
 12793. (1) Ḫūrşīd·i
 12794. (1) ẖūyuñ
 12795. (1) ẖūyı
 12796. (1) ẖūşe-çīn
 12797. (1) ẖūşe-çīn·i
 12798. (1) İblīs
 12799. (3) İder
 12800. (1) İderse
 12801. (1) İdeyin
 12802. (2) İdindi
 12803. (1) İdinmez
 12804. (1) İdinür
 12805. (1) İdrāk
 12806. (4) İgen
 12807. (17) İki
 12808. (1) İkilikden
 12809. (1) ılan
 12810. (1) İlet
 12811. (1) İller
 12812. (1) İltsem
 12813. (1) İlāh
 12814. (13) İlāhī
 12815. (1) ımtiḥān
 12816. (1) İnan
 12817. (1) İnce
 12818. (1) İncelür
 12819. (3) İncinme
 12820. (3) İncinüp
 12821. (1) İncinür
 12822. (1) İndi
 12823. (1) İnkār·ı
 12824. (1) İnneme'l-iḥsānu
 12825. (1) İnʿām·ı
 12826. (1) İnṣāf
 12827. (1) İnşā
 12828. (1) ıraġ
 12829. (1) ıraġa
 12830. (1) ıraḳ
 12831. (3) ıraḳdan
 12832. (3) İrdi
 12833. (1) İremez
 12834. (3) İrişdi
 12835. (1) İrişimez
 12836. (1) İrişmez
 12837. (1) İrişse
 12838. (1) ırmaġına
 12839. (1) İrmesün
 12840. (1) İrmezse
 12841. (1) İrte
 12842. (1) İrürdi
 12843. (1) İskender
 12844. (1) İskenderi
 12845. (2) İskender·i
 12846. (2) ıskender·i
 12847. (1) İsm·i
 12848. (1) ıssıdur
 12849. (6) İster
 12850. (1) İstimāʿ
 12851. (1) İtdi
 12852. (1) İtlerüñle
 12853. (1) İtlerüñüñ
 12854. (3) İttifāḳ
 12855. (2) İtüñ
 12856. (1) İtüñe
 12857. (1) İzüñ
 12858. (1) İʿtiẕār
 12859. (2) İç
 12860. (1) İçdügüm
 12861. (4) İçelüm
 12862. (1) ıçelüm
 12863. (3) İçer
 12864. (1) İçersin
 12865. (1) İçi
 12866. (1) İçişür
 12867. (1) İçsün
 12868. (2) İçürdi
 12869. (1) İçürse
 12870. (1) İḥāṭa
 12871. (1) İḳbāl
 12872. (1) ıḳlıḳ
 12873. (1) İḳlīm·i
 12874. (1) İñiler
 12875. (1) İñle
 12876. (1) İñlerdi
 12877. (1) İñlesem
 12878. (1) ıṣlāh
 12879. (1) ıṣıcaḳdur
 12880. (4) ıṣırdı
 12881. (1) İş
 12882. (1) İşde
 12883. (3) İşi
 12884. (1) İşidelden
 12885. (1) İşiden
 12886. (1) İşidüp
 12887. (1) İşigi
 12888. (1) İşigin
 12889. (2) İşigüñde
 12890. (2) İşigüñden
 12891. (1) İşinde
 12892. (1) İşini
 12893. (1) İşitmiş
 12894. (1) İşler
 12895. (1) İşleri
 12896. (1) ışıḳdur
 12897. (1) ışıḳlıḳ
 12898. (1) İşüm
 12899. (1) İşümüz
 12900. (1) İs̲bāt
 12901. (1) ıs̲reyyādan
 12902. (1) İẓhār·ı
 12903. (1) ıżtırār
 12904. (4) ıżṭırāb
 12905. (1) ıżṭırābda
 12906. (3) īmān
 12907. (1) īmāndan
 12908. (1) īmānum
 12909. (1) īmānına
 12910. (1) Īzid·i
 12911. (1) ḳabaġa
 12912. (1) ḳabaġıdur
 12913. (1) ḳabaġın
 12914. (1) ḳabaġına
 12915. (1) Ḳablucası
 12916. (1) ḳabrehu
 12917. (1) ḳabr·i
 12918. (1) Ḳabrüm
 12919. (1) ḳabrüm
 12920. (1) Ḳabrümi
 12921. (5) ḳabā
 12922. (1) ḳabā-pūşumuza
 12923. (1) ḳabā-pūşı
 12924. (4) ḳabālar
 12925. (1) ḳabālu
 12926. (3) ḳabāsını
 12927. (1) Ḳabā·yı
 12928. (5) ḳabūl
 12929. (1) ḳabżası
 12930. (1) ḳabżasıdur
 12931. (1) Ḳabża·i
 12932. (2) Ḳad
 12933. (1) ḳad
 12934. (18) ḳadar
 12935. (1) Ḳadd
 12936. (4) ḳadd
 12937. (2) ḳaddi
 12938. (1) ḳaddin
 12939. (2) ḳaddini
 12940. (7) ḳadd·i
 12941. (1) ḳaddüm
 12942. (1) Ḳaddümi
 12943. (3) ḳaddümi
 12944. (3) Ḳaddüñ
 12945. (4) ḳaddüñ
 12946. (1) Ḳaddüñe
 12947. (2) ḳaddüñe
 12948. (1) ḳaddüñi
 12949. (2) ḳaddüñle
 12950. (1) ḳadeh
 12951. (6) ḳadem
 12952. (1) ḳademe
 12953. (1) ḳademi
 12954. (1) ḳademin
 12955. (2) ḳademüñde
 12956. (1) ḳader
 12957. (2) Ḳadeḥ
 12958. (42) ḳadeḥ
 12959. (1) ḳadeḥde
 12960. (1) ḳadeḥdür
 12961. (1) Ḳadeḥi
 12962. (2) ḳadeḥi
 12963. (1) ḳadeḥin
 12964. (1) Ḳadeḥler
 12965. (2) ḳadeḥler
 12966. (1) ḳadeḥ·i
 12967. (2) ḳadeḥüñ
 12968. (8) Ḳadr
 12969. (5) ḳadr
 12970. (1) ḳadr-şinās
 12971. (4) Ḳadri
 12972. (7) ḳadri
 12973. (1) Ḳadrin
 12974. (1) ḳadrin
 12975. (4) ḳadrinde
 12976. (4) ḳadrine
 12977. (1) ḳadrini
 12978. (1) Ḳadrinüñ
 12979. (1) ḳadrinüñ
 12980. (3) ḳadr·i
 12981. (1) Ḳadrüm
 12982. (4) Ḳadrüñ
 12983. (12) ḳadrüñ
 12984. (2) ḳadrüñde
 12985. (2) Ḳadrüñe
 12986. (1) ḳadrüñe
 12987. (2) Ḳadrüñüñ
 12988. (2) ḳadrüñüñ
 12989. (2) Ḳad·i
 12990. (1) ḳad·i
 12991. (1) ḳadīm
 12992. (1) ḳadīmī
 12993. (3) ḳafes
 12994. (2) ḳafesdür
 12995. (1) ḳafesinde
 12996. (1) ḳafes·i
 12997. (1) ḳaftan
 12998. (1) ḳafādāruñ
 12999. (1) ḳafāsında
 13000. (1) ḳahr
 13001. (2) ḳahruñ
 13002. (1) ḳahruñdan
 13003. (3) ḳahruñı
 13004. (1) ḳahrı
 13005. (4) ḳala
 13006. (1) ḳalanlar
 13007. (1) Ḳalatayı
 13008. (1) Ḳalayısar
 13009. (2) ḳalb
 13010. (1) ḳalbi
 13011. (1) ḳalbin
 13012. (1) ḳalb·i
 13013. (2) ḳaldum
 13014. (2) Ḳaldurdı
 13015. (1) ḳaldurmasaydı
 13016. (1) Ḳaldurmayuban
 13017. (2) ḳaldursa
 13018. (1) ḳaldurup
 13019. (1) ḳaldurupdur
 13020. (1) Ḳaldurur
 13021. (1) ḳaldurur
 13022. (1) ḳalduḳ
 13023. (1) ḳalduñ
 13024. (6) Ḳaldı
 13025. (10) ḳaldı
 13026. (1) ḳaldırup
 13027. (8) ḳalem
 13028. (1) ḳalemdānı
 13029. (1) ḳaleme
 13030. (1) ḳalemi
 13031. (1) ḳalemin
 13032. (1) ḳalemkārī
 13033. (3) ḳalemle
 13034. (2) ḳalemlerle
 13035. (1) Ḳalem·i
 13036. (1) Ḳalemüm
 13037. (3) ḳalemüm
 13038. (3) ḳalemüñ
 13039. (1) Ḳalender
 13040. (4) ḳalender
 13041. (1) ḳalenderdür
 13042. (1) ḳalenderī
 13043. (1) ḳallāşlara
 13044. (1) ḳallāşlıġı
 13045. (2) ḳalma
 13046. (5) ḳalmadı
 13047. (2) Ḳalmamış
 13048. (1) ḳalmamış
 13049. (1) ḳalmasa
 13050. (1) ḳalmasun
 13051. (6) ḳalmaz
 13052. (5) ḳalmış
 13053. (1) Ḳalsun
 13054. (2) ḳalsun
 13055. (6) ḳalup
 13056. (3) ḳalur
 13057. (1) Ḳalurdı
 13058. (31) ḳalʿa
 13059. (1) ḳalʿaların
 13060. (1) ḳalʿası
 13061. (2) ḳalʿasın
 13062. (1) ḳalʿasına
 13063. (1) ḳalʿasınuñ
 13064. (2) ḳalʿasını
 13065. (1) ḳalʿaya
 13066. (3) ḳalʿa·i
 13067. (1) ḳalīl
 13068. (2) Ḳalḳan
 13069. (3) ḳalḳan
 13070. (2) ḳalḳup
 13071. (1) ḳamaşur
 13072. (5) Ḳamer
 13073. (27) ḳamer
 13074. (3) ḳamer-ruẖsār
 13075. (1) ḳamer-ruẖsāra
 13076. (2) ḳamer-ruẖsārı
 13077. (1) ḳamer-taẖt
 13078. (1) ḳamer-vār
 13079. (1) ḳamer-çihre
 13080. (1) ḳamer-çihremdür
 13081. (1) ḳamer-çihreye
 13082. (1) ḳamer-çihreyi
 13083. (1) ḳamer-çihreyle
 13084. (1) ḳamer-ṭalʿat
 13085. (3) ḳamerüñ
 13086. (8) ḳamu
 13087. (1) Ḳamusı
 13088. (1) ḳamusı
 13089. (8) Ḳan
 13090. (30) ḳan
 13091. (2) Ḳana
 13092. (5) ḳana
 13093. (1) ḳanad
 13094. (1) Ḳanadı
 13095. (2) ḳanadı
 13096. (1) Ḳanadını
 13097. (2) ḳanat
 13098. (2) ḳanaṭ
 13099. (1) Ḳanber
 13100. (2) ḳand
 13101. (12) Ḳanda
 13102. (12) ḳanda
 13103. (2) Ḳandadur
 13104. (1) ḳandan
 13105. (1) Ḳandasın
 13106. (1) ḳandi
 13107. (1) ḳandine
 13108. (1) Ḳand·i
 13109. (1) ḳand·i
 13110. (1) Ḳandīl
 13111. (2) ḳandīl
 13112. (1) ḳandīl-ṣıfat
 13113. (2) ḳandīle
 13114. (1) ḳandīli
 13115. (1) ḳandīlin
 13116. (1) ḳandīlinden
 13117. (2) ḳandīller
 13118. (1) ḳandüm
 13119. (5) Ḳanlar
 13120. (4) ḳanlar
 13121. (2) ḳanlara
 13122. (9) Ḳanlu
 13123. (11) ḳanlu
 13124. (1) ḳanlıġı
 13125. (4) ḳanum
 13126. (1) Ḳanuma
 13127. (1) ḳanuma
 13128. (2) ḳanumı
 13129. (1) ḳanzil
 13130. (1) ḳanādīli
 13131. (17) Ḳanı
 13132. (10) ḳanı
 13133. (1) ḳanın
 13134. (1) Ḳanına
 13135. (1) ḳanına
 13136. (1) Ḳanını
 13137. (2) ḳanını
 13138. (7) Ḳanḳı
 13139. (3) ḳanḳı
 13140. (2) ḳapar
 13141. (1) ḳapdı
 13142. (1) ḳaplan
 13143. (1) ḳapu
 13144. (1) ḳapusı
 13145. (2) ḳapusın
 13146. (2) Ḳapusında
 13147. (3) ḳapusında
 13148. (1) ḳapuya
 13149. (2) ḳapuyı
 13150. (2) Ḳapuñ
 13151. (2) ḳapuñ
 13152. (1) Ḳapuña
 13153. (4) ḳapuña
 13154. (8) Ḳapuñda
 13155. (16) ḳapuñda
 13156. (2) ḳapuñdadur
 13157. (4) ḳapuñdan
 13158. (1) ḳapḳara
 13159. (5) Ḳara
 13160. (21) ḳara
 13161. (3) ḳaradur
 13162. (2) Ḳaralar
 13163. (4) ḳaralar
 13164. (1) ḳaralıġın
 13165. (1) ḳaralıġıyle
 13166. (1) ḳaralıḳları
 13167. (3) ḳaranfül
 13168. (5) ḳaranfüller
 13169. (1) ḳararup
 13170. (1) Ḳararur
 13171. (1) ḳarası
 13172. (1) ḳarasıdur
 13173. (1) ḳarasın
 13174. (1) ḳaravulı
 13175. (1) ḳaraya
 13176. (1) ḳarayı
 13177. (1) ḳarañudur
 13178. (1) Ḳarañuluḳda
 13179. (2) ḳardaş
 13180. (1) ḳardaşlar
 13181. (1) ḳardaşlaruz
 13182. (1) ḳarma
 13183. (2) Ḳarār
 13184. (17) ḳarār
 13185. (3) ḳarārum
 13186. (1) ḳarāyiḥ·i
 13187. (1) ḳarınca
 13188. (1) ḳarındaşlara
 13189. (1) ḳarındaşlıġı
 13190. (1) Ḳarışdurur
 13191. (3) ḳarīn
 13192. (8) ḳarşu
 13193. (1) ḳarşumda
 13194. (2) Ḳarşumuzda
 13195. (2) ḳarşuña
 13196. (1) Ḳarşuñda
 13197. (1) ḳasīm·i
 13198. (1) ḳat
 13199. (1) ḳatalum
 13200. (1) ḳatar
 13201. (1) ḳatduñ
 13202. (1) ḳatdı
 13203. (1) ḳatdılar
 13204. (1) ḳatlan
 13205. (1) ḳatlanur
 13206. (1) ḳatlanımadı
 13207. (1) ḳatmaġ
 13208. (2) ḳattāl
 13209. (1) ḳattāllıġı
 13210. (2) Ḳatı
 13211. (3) ḳatı
 13212. (2) ḳatında
 13213. (1) ḳatır
 13214. (1) ḳavlini
 13215. (1) ḳavseyn
 13216. (2) Ḳavs·i
 13217. (4) ḳavs·i
 13218. (1) ḳavsüñ
 13219. (1) ḳavvāl
 13220. (1) ḳavvālden
 13221. (1) ḳavşurup
 13222. (1) Ḳayd·ı
 13223. (1) ḳayd·ı
 13224. (1) ḳayırma
 13225. (1) Ḳayırmaz
 13226. (1) ḳayısıdur
 13227. (1) Ḳayṣeriyye
 13228. (1) ḳaz
 13229. (1) ḳazalar
 13230. (1) ḳazandı
 13231. (1) ḳazdurdı
 13232. (1) Ḳazzāz
 13233. (1) ḳazzāzlaruñ
 13234. (1) ḳazıdup
 13235. (1) ḳazıtsa
 13236. (1) Ḳaç
 13237. (1) ḳaç
 13238. (16) Ḳaçan
 13239. (28) ḳaçan
 13240. (6) ḳaçar
 13241. (1) Ḳaçduġına
 13242. (1) Ḳaçma
 13243. (5) ḳaçma
 13244. (1) ḳaçmaduñ
 13245. (1) ḳaçması
 13246. (1) Ḳaçmaz
 13247. (1) ḳaçmazuz
 13248. (1) Ḳaçmañuz
 13249. (1) Ḳaçsa
 13250. (2) ḳaçsa
 13251. (1) ḳaçup
 13252. (1) ḳaçurduḳ
 13253. (1) ḳaçurupdur
 13254. (1) ḳaḳıyup
 13255. (1) Ḳaṣd
 13256. (8) ḳaṣd
 13257. (1) Ḳaṣruñ
 13258. (2) Ḳaṣruña
 13259. (1) Ḳaṣruñdan
 13260. (1) ḳaṣruñı
 13261. (5) Ḳaṣr·ı
 13262. (6) ḳaṣr·ı
 13263. (2) ḳaṣrı
 13264. (1) ḳaṣrıdur
 13265. (1) ḳaṣrın
 13266. (1) ḳaṣrına
 13267. (2) ḳaṣrında
 13268. (1) ḳaṣrını
 13269. (1) ḳaṣāyid
 13270. (33) ḲAṢĪDE
 13271. (2) ḳaṣīde
 13272. (1) ḲAṢĪDELER
 13273. (1) ḳaṣīdem
 13274. (1) ḳaṣīdeyi
 13275. (2) ḲAṢĪDE·İ
 13276. (1) ḳaṣṣāb
 13277. (3) Ḳaş
 13278. (5) ḳaş
 13279. (2) Ḳaşlaruñ
 13280. (3) ḳaşlaruñ
 13281. (3) ḳaşları
 13282. (3) ḳaşlarınuñ
 13283. (1) ḳaşlu
 13284. (3) Ḳaşuñ
 13285. (6) ḳaşuñ
 13286. (1) ḳaşuñdan
 13287. (1) Ḳaşuñla
 13288. (2) ḳaşuñla
 13289. (1) ḳaşuñuñ
 13290. (1) Ḳaşuñı
 13291. (1) ḳaşuñı
 13292. (3) Ḳaşı
 13293. (17) ḳaşı
 13294. (2) ḳaşıdur
 13295. (2) ḳaşın
 13296. (2) ḳaşına
 13297. (1) ḳaşından
 13298. (1) ḳaşını
 13299. (7) ḳaṭra
 13300. (1) ḳaṭraları
 13301. (1) ḳaṭrası
 13302. (1) ḳaṭraya
 13303. (1) ḳaṭrayı
 13304. (2) ḳaṭra·i
 13305. (1) ḳaṭʿā
 13306. (2) ḳaṭār
 13307. (2) ḳażā
 13308. (1) ḳażāya
 13309. (1) Ḳemer
 13310. (1) ḳi
 13311. (1) ḳim
 13312. (7) Ḳo
 13313. (25) ḳo
 13314. (2) Ḳodum
 13315. (4) Ḳodı
 13316. (5) ḳodı
 13317. (1) ḳol
 13318. (1) ḳoltuġına
 13319. (1) ḳoltuḳdan
 13320. (1) Ḳolumı
 13321. (1) ḳoluñ
 13322. (3) ḳolını
 13323. (3) Ḳoma
 13324. (15) ḳoma
 13325. (1) ḳomadum
 13326. (1) ḳomaduḳ
 13327. (1) ḳomaduñ
 13328. (1) Ḳomadı
 13329. (7) ḳomadı
 13330. (2) ḳomasa
 13331. (1) ḳomasun
 13332. (4) Ḳomaz
 13333. (13) ḳomaz
 13334. (1) ḳomazdı
 13335. (1) ḳomazlar
 13336. (1) ḳomazuz
 13337. (1) ḳomazın
 13338. (1) ḳomaġ
 13339. (1) ḳomañ
 13340. (1) Ḳomış
 13341. (5) ḳomış
 13342. (1) ḳomışdur
 13343. (1) ḳomışlar
 13344. (2) ḳona
 13345. (1) ḳonduġını
 13346. (3) ḳondı
 13347. (3) ḳonmış
 13348. (2) ḳonmışdur
 13349. (1) Ḳonur
 13350. (1) ḳonuḳladı
 13351. (3) ḳonuḳluḳ
 13352. (1) ḳopa
 13353. (2) ḳopar
 13354. (1) ḳopara
 13355. (1) ḳopardı
 13356. (1) ḳoparursa
 13357. (6) ḳopuz
 13358. (1) ḳoruḳ
 13359. (5) Ḳorḳaram
 13360. (2) ḳorḳaram
 13361. (8) Ḳorḳarın
 13362. (1) ḳorḳarın
 13363. (1) ḳorḳmaz
 13364. (1) ḳorḳmaḳ
 13365. (1) ḳorḳu
 13366. (1) Ḳorḳud
 13367. (1) ḳorḳudan
 13368. (1) ḳorḳulu
 13369. (3) Ḳorḳum
 13370. (2) ḳosa
 13371. (1) Ḳosun
 13372. (3) ḳosun
 13373. (1) ḳosunlar
 13374. (1) Ḳoya
 13375. (1) ḳoya
 13376. (1) ḳoyalum
 13377. (1) ḳoyamaz
 13378. (1) ḳoyan
 13379. (1) ḳoyar
 13380. (1) ḳoymasa
 13381. (1) ḳoymasaydı
 13382. (1) ḳoymazdı
 13383. (1) ḳoymışdur
 13384. (1) Ḳoynına
 13385. (7) ḳoynına
 13386. (3) ḳoynında
 13387. (2) ḳoyuban
 13388. (8) ḳoyup
 13389. (1) ḳoyupdur
 13390. (1) ḳoẖu
 13391. (1) ḳoẖulayup
 13392. (1) Ḳoḳulanmayan
 13393. (1) ḳoḳutma
 13394. (1) Ḳoñ
 13395. (4) ḳoñ
 13396. (1) ḳoş
 13397. (1) ḳoşasın
 13398. (1) ḳoşaydum
 13399. (1) ḳoşdı
 13400. (1) ḳoşmaġ
 13401. (1) ḳoşup
 13402. (1) ḳoṭas
 13403. (1) ḳubbesinden
 13404. (1) ḳubbeye
 13405. (1) ḳubūr
 13406. (1) ḳuca
 13407. (1) ḳucan
 13408. (2) ḳucar
 13409. (1) ḳucardum
 13410. (1) ḳucardı
 13411. (1) ḳucarsam
 13412. (1) Ḳucaġa
 13413. (1) ḳucaġa
 13414. (1) ḳucaġına
 13415. (1) ḳucdum
 13416. (1) ḳucdı
 13417. (2) ḳucmaġ
 13418. (1) ḳuculmaz
 13419. (1) ḳuculmaġa
 13420. (1) ḳucuş
 13421. (1) ḳucuşmaġı
 13422. (1) ḳudretdür
 13423. (1) Ḳudreti
 13424. (3) ḳudreti
 13425. (1) ḳudretine
 13426. (1) ḳudret·i
 13427. (1) ḳudretüñe
 13428. (2) ḳuds
 13429. (1) ḳudsīdür
 13430. (1) ḳudsīler
 13431. (1) ḳudsīye
 13432. (1) ḳudūmüñ
 13433. (3) Ḳul
 13434. (26) ḳul
 13435. (1) ḳulaġuma
 13436. (1) ḳulaġuzdur
 13437. (1) ḳulaġuñ
 13438. (1) ḳulaġuña
 13439. (1) Ḳulaġı
 13440. (5) ḳulaġı
 13441. (1) ḳulaġıdur
 13442. (1) Ḳulaġın
 13443. (3) ḳulaġına
 13444. (1) ḳulaġını
 13445. (7) ḳulaḳ
 13446. (3) ḳulaḳdan
 13447. (1) ḳulb
 13448. (1) ḳullan
 13449. (1) ḳullar
 13450. (1) Ḳullaruñ
 13451. (3) ḳullaruñ
 13452. (1) ḳullaruña
 13453. (1) Ḳullaruñdur
 13454. (1) Ḳullaruñla
 13455. (1) ḳulları
 13456. (1) ḳulların
 13457. (1) ḳullarına
 13458. (1) ḳullarınuñ
 13459. (2) ḳulle·i
 13460. (1) ḳulluġa
 13461. (1) ḳulunuñ
 13462. (2) Ḳuluñ
 13463. (10) ḳuluñ
 13464. (2) ḳuluña
 13465. (4) ḳuluñdur
 13466. (1) Ḳuluñsam
 13467. (1) ḳuluñuz
 13468. (2) ḳuluñuñ
 13469. (1) ḳuluñı
 13470. (2) Ḳulı
 13471. (3) ḳulıdur
 13472. (1) ḳulıyam
 13473. (1) ḳulıyuz
 13474. (1) ḳulıyın
 13475. (2) ḳulūb·ı
 13476. (1) ḳumrī
 13477. (1) Ḳumāş
 13478. (3) ḳumāş
 13479. (1) ḳumāşı
 13480. (1) ḳumāşın
 13481. (1) ḳura
 13482. (1) ḳurar
 13483. (2) ḳurb
 13484. (8) ḳurbān
 13485. (1) ḳurbānıyuz
 13486. (1) Ḳurd
 13487. (1) ḳurda
 13488. (1) ḳurdeşeni
 13489. (1) Ḳurdı
 13490. (1) ḳurdı
 13491. (1) ḳurmaz
 13492. (1) ḳurmazdı
 13493. (1) ḳurmış
 13494. (1) ḳurmışdur
 13495. (1) ḳurmışdı
 13496. (1) ḳurretü'l-ʿayn
 13497. (1) ḳurtara
 13498. (1) ḳurtaramaz
 13499. (1) ḳurtarımaz
 13500. (1) ḳurtulamaz
 13501. (1) ḳurtulması
 13502. (1) ḳurtulmaḳ
 13503. (1) ḳurtulur
 13504. (1) ḳurtulımaz
 13505. (4) ḳuru
 13506. (1) ḳuruban
 13507. (2) ḳuruda
 13508. (1) ḳurudı
 13509. (2) ḳurur
 13510. (2) ḳurusun
 13511. (1) ḳurʿaya
 13512. (1) Ḳurʿa·i
 13513. (4) ḳurʿa·i
 13514. (6) ḳurı
 13515. (1) Ḳurıldı
 13516. (2) ḳurıldı
 13517. (1) ḳutlu
 13518. (1) ḳutuyı
 13519. (1) ḳuvveti
 13520. (1) Ḳuvvet·i
 13521. (2) ḳuyruġı
 13522. (1) ḳuyruḳlu
 13523. (1) ḳuyı
 13524. (5) ḳuzaḥ
 13525. (1) ḳuzaḥdan
 13526. (2) ḳuzu
 13527. (1) Ḳuzuyı
 13528. (3) ḳuṣūr
 13529. (2) ḳuş
 13530. (1) ḳuşandı
 13531. (1) ḳuşanur
 13532. (1) ḳuşatmaz
 13533. (1) ḳuşatmışdur
 13534. (1) ḳuşaġı
 13535. (1) ḳuşı
 13536. (1) ḳuşıyle
 13537. (1) Ḳuṭb·ı
 13538. (1) ḳābe
 13539. (1) ḳābil
 13540. (1) Ḳābil·i
 13541. (1) Ḳādir
 13542. (1) ḳādir
 13543. (1) ḲĀF
 13544. (1) ḳāfilemüz
 13545. (1) ḳāfiye
 13546. (1) Ḳāhir·i
 13547. (1) ḳāl
 13548. (1) ḳāle
 13549. (1) Ḳāmet
 13550. (3) ḳāmet
 13551. (1) Ḳāmeti
 13552. (1) ḳāmeti
 13553. (13) ḳāmet·i
 13554. (1) ḳāmetüm
 13555. (1) ḳāmetümi
 13556. (5) Ḳāmetüñ
 13557. (1) ḳāmetüñ
 13558. (1) ḳāmetüñe
 13559. (2) ḳāmetüñi
 13560. (1) ḳāmetüñüñ
 13561. (1) ḳāniʿ
 13562. (2) ḳānūn
 13563. (1) ḳānūnı
 13564. (3) Ḳārūn
 13565. (2) Ḳārūnı
 13566. (1) Ḳārūresini
 13567. (3) ḳāyil
 13568. (2) ḳāḍī
 13569. (1) ḳāḳum-pūş
 13570. (1) ḳāḳumı
 13571. (1) ḳāṣıd
 13572. (1) ḳāṣırda
 13573. (1) ḳāṭıʿdur
 13574. (1) Ḳāżıʿasker
 13575. (1) Ḳıble
 13576. (2) ḳıble-nümā
 13577. (1) Ḳıbleden
 13578. (1) ḳıblegāh
 13579. (3) ḳıblem
 13580. (1) ḳıjġırup
 13581. (1) Ḳıl
 13582. (22) ḳıl
 13583. (1) ḳıla
 13584. (2) ḳılalum
 13585. (2) ḳılca
 13586. (1) ḳıldan
 13587. (2) ḳıldum
 13588. (1) ḳılduġuñ
 13589. (2) ḳılduġı
 13590. (3) ḳılduḳca
 13591. (3) ḳılduñ
 13592. (18) Ḳıldı
 13593. (36) ḳıldı
 13594. (1) ḳıldılar
 13595. (2) Ḳılma
 13596. (8) ḳılma
 13597. (1) ḳılmasa
 13598. (2) ḳılmasun
 13599. (2) ḳılmaya
 13600. (3) Ḳılmaz
 13601. (9) ḳılmaz
 13602. (2) ḳılmazdı
 13603. (1) ḳılmazsın
 13604. (2) ḳılmaġ
 13605. (3) Ḳılmaġa
 13606. (6) ḳılmaġa
 13607. (1) Ḳılmaḳ
 13608. (2) ḳılmaḳ
 13609. (1) ḳılmış
 13610. (1) ḳılmışdum
 13611. (6) ḳılmışdur
 13612. (10) ḳılsa
 13613. (2) ḳılsam
 13614. (3) ḳılsañ
 13615. (1) Ḳılsun
 13616. (4) ḳılsun
 13617. (4) ḳılup
 13618. (1) ḳılupdur
 13619. (13) ḳılur
 13620. (1) ḳılurlar
 13621. (1) ḳılursa
 13622. (1) ḳıluñuz
 13623. (1) Ḳılāʿ·ı
 13624. (1) ḳılāʿ·ı
 13625. (1) ḳılı
 13626. (2) Ḳılıc
 13627. (2) ḳılıc
 13628. (4) Ḳılıcuñ
 13629. (2) ḳılıcuñ
 13630. (1) Ḳılıcuñdan
 13631. (1) ḳılıcuñdan
 13632. (1) ḳılıcuñla
 13633. (2) Ḳılıcı
 13634. (3) ḳılıcı
 13635. (2) ḳılıcından
 13636. (1) ḳılındı
 13637. (1) ḳılınup
 13638. (1) Ḳılıç
 13639. (4) ḳılıç
 13640. (1) ḳılıçdan
 13641. (1) ḳılıçlar
 13642. (1) ḳılıçlayup
 13643. (2) ḳıpḳızıl
 13644. (1) ḳıra
 13645. (1) Ḳırmızı
 13646. (5) ḳırmızı
 13647. (1) ḳırābe·i
 13648. (1) Ḳıvrılup
 13649. (1) ḳıvırmış
 13650. (2) ḳıvırmışdur
 13651. (1) ḳıyancasını
 13652. (1) ḳıyar
 13653. (1) Ḳıyma
 13654. (5) ḳıymet
 13655. (1) ḳıymetden
 13656. (1) ḳıymetdār
 13657. (1) ḳıymetümüz
 13658. (1) ḳıyām
 13659. (11) ḳıyāmet
 13660. (1) Ḳıyāmetdür
 13661. (4) ḳıyāmetdür
 13662. (1) ḳıyāmete
 13663. (1) ḳıyıḳlıḳ
 13664. (1) ḳızar
 13665. (1) ḳızardan
 13666. (1) ḳızardubanı
 13667. (1) ḳızardup
 13668. (1) ḳızarmış
 13669. (2) ḳızarmışdur
 13670. (1) ḳızarup
 13671. (3) ḳızarur
 13672. (1) ḳızduruban
 13673. (1) Ḳızıl
 13674. (20) ḳızıl
 13675. (1) ḳızılbaş
 13676. (1) Ḳıṣṣa-ẖᾱn
 13677. (1) Ḳıṣṣayı
 13678. (1) Ḳıṣṣa·i
 13679. (1) ḳıṣṣa·i
 13680. (4) Ḳış
 13681. (2) ḳış
 13682. (1) ḳışda
 13683. (1) Ḳıṭʿa
 13684. (1) ḳīl
 13685. (1) ög
 13686. (1) Ögdül
 13687. (1) ögdül
 13688. (1) ögdüli
 13689. (1) ögenler
 13690. (2) öger
 13691. (1) ögerdüñ
 13692. (1) Ögerseñ
 13693. (1) ögersin
 13694. (2) ögmek
 13695. (1) Ögredür
 13696. (1) ögredür
 13697. (1) ögren
 13698. (1) ögrendi
 13699. (1) ögrene
 13700. (1) Ögrenelden
 13701. (1) ögrenmeyicek
 13702. (1) ögrenmiş
 13703. (1) ögrense
 13704. (1) ögrenseñ
 13705. (1) Ögrenüp
 13706. (1) Ögrenüpdür
 13707. (1) ögretdi
 13708. (1) ögretdüñ
 13709. (1) ögünesin
 13710. (1) öldi
 13711. (1) Öldük
 13712. (1) Öldükde
 13713. (1) Öldürdi
 13714. (1) öldürdi
 13715. (1) öldürdiler
 13716. (1) öldürdügini
 13717. (1) öldürdügüñe
 13718. (1) Öldürecegin
 13719. (1) öldürem
 13720. (1) öldüresin
 13721. (1) öldürme
 13722. (1) öldürmege
 13723. (1) Öldürmek
 13724. (1) öldürmek
 13725. (1) Öldürüp
 13726. (2) Öldürür
 13727. (4) öldürür
 13728. (1) öldürüyor
 13729. (1) ölecek
 13730. (1) Ölem
 13731. (1) ölenüñ
 13732. (1) Öleyin
 13733. (1) Ölicek
 13734. (1) ölicek
 13735. (1) ölmege
 13736. (1) Ölmek
 13737. (2) ölmek
 13738. (1) ölmeyecekce
 13739. (1) Ölmez
 13740. (2) ölmez
 13741. (1) Ölmiş
 13742. (1) ölmiş
 13743. (1) ölmişleri
 13744. (1) ölse
 13745. (1) Ölsün
 13746. (1) ölsün
 13747. (1) ölü
 13748. (1) ölüdür
 13749. (1) Ölümi
 13750. (1) ölümi
 13751. (1) Ölümlü
 13752. (1) ölümlü
 13753. (1) ölümlüsidür
 13754. (2) ölür
 13755. (2) ölürin
 13756. (1) Ölürsem
 13757. (1) ölürsem
 13758. (1) Ölürüz
 13759. (8) öp
 13760. (2) öpdi
 13761. (1) öpdiler
 13762. (2) öpdügiçün
 13763. (1) öpdügüm
 13764. (1) öpdürür
 13765. (1) öpe
 13766. (1) öpem
 13767. (8) öper
 13768. (1) öperdi
 13769. (1) öperler
 13770. (1) öpermiş
 13771. (1) öperse
 13772. (6) öpmege
 13773. (1) öpmek
 13774. (1) öpmelüdür
 13775. (1) öpmez
 13776. (1) öpülmeyen
 13777. (1) Öpülmezseñ
 13778. (1) Öpülüp
 13779. (2) öpüp
 13780. (1) öpüş
 13781. (1) öpüşdürdi
 13782. (1) öpüşesin
 13783. (1) Öpüşme
 13784. (1) öpüşmegi
 13785. (1) öpüşmekden
 13786. (1) öpüşmeyeli
 13787. (1) öpüşse
 13788. (1) Öpüşür
 13789. (1) örtüsi
 13790. (1) örtüsidür
 13791. (1) ötdügi
 13792. (1) öter
 13793. (1) öterse
 13794. (1) öykinür
 13795. (1) öykündügi
 13796. (1) öykündügin
 13797. (1) öykündügini
 13798. (1) öykündügiyçün
 13799. (2) Öykündügiçün
 13800. (2) öykündügiçün
 13801. (3) öyküne
 13802. (1) Öykünemez
 13803. (2) öykünemez
 13804. (1) öykünme
 13805. (1) öykünmegin
 13806. (1) öykünmek
 13807. (1) Öykünmez
 13808. (2) öykünmez
 13809. (2) öykünmiş
 13810. (3) öykünse
 13811. (1) Öykünüp
 13812. (3) öykünüp
 13813. (3) öykünür
 13814. (1) Öykünürmiş
 13815. (1) öykünürmiş
 13816. (1) Öykünürse
 13817. (1) öykünürse
 13818. (5) özge
 13819. (1) özini
 13820. (1) özümüz
 13821. (1) öñ
 13822. (1) Öñince
 13823. (2) öñince
 13824. (2) Öñinde
 13825. (8) öñinde
 13826. (1) öñinden
 13827. (1) Öñine
 13828. (6) öñine
 13829. (1) öñümden
 13830. (1) Öñümüzde
 13831. (1) Öñüñde
 13832. (4) öñüñde
 13833. (1) öñüñe
 13834. (5) Ṣabr
 13835. (8) ṣabr
 13836. (6) ṣabrum
 13837. (1) ṣabrumı
 13838. (4) ṣabrı
 13839. (1) Ṣabā
 13840. (31) ṣabā
 13841. (3) ṣabādan
 13842. (1) Ṣabāḥ
 13843. (1) ṣabāḥ
 13844. (1) ṣabāḥdur
 13845. (1) ṣabīvār
 13846. (1) ṣabūḥ
 13847. (4) ṣad
 13848. (2) ṣadef
 13849. (1) ṣadef-kārīdür
 13850. (1) ṣadefde
 13851. (2) ṣadefüñ
 13852. (1) ṣadr-nişīn
 13853. (1) ṣadr-nişīnleri
 13854. (2) ṣadra
 13855. (1) Ṣadr·ı
 13856. (1) Ṣadrı
 13857. (2) ṣadrında
 13858. (1) ṣadā
 13859. (2) ṣadāsı
 13860. (1) ṣadāsına
 13861. (1) ṣadāsından
 13862. (1) ṣadāyı
 13863. (1) Ṣadā·yı
 13864. (5) ṣadā·yı
 13865. (1) ṣafder
 13866. (1) Ṣaff·ı
 13867. (1) ṣaff·ı
 13868. (8) ṣafā
 13869. (1) ṣafā-baẖşdur
 13870. (1) ṣafā-baẖş·ı
 13871. (1) ṣafā-güster
 13872. (2) ṣafāda
 13873. (1) ṣafādur
 13874. (3) ṣafālar
 13875. (1) ṣafālı
 13876. (1) ṣafāsı
 13877. (2) ṣafāsın
 13878. (2) Ṣafāsından
 13879. (1) ṣafāsından
 13880. (1) ṣafāya
 13881. (7) Ṣafā·yı
 13882. (2) ṣafā·yı
 13883. (1) ṣafḥa
 13884. (1) ṣafḥasına
 13885. (2) ṣafḥasında
 13886. (6) Ṣafḥa·i
 13887. (8) ṣafḥa·i
 13888. (4) ṣahbā
 13889. (1) ṣahbādan
 13890. (1) ṣahbānuñ
 13891. (1) ṣahbā·yı
 13892. (1) ṣal
 13893. (1) ṣala
 13894. (1) Ṣalalum
 13895. (1) ṣalalıdan
 13896. (3) ṣalar
 13897. (1) ṣalavāta'llāhu
 13898. (1) ṣalduġı
 13899. (1) Ṣaldı
 13900. (2) ṣaldı
 13901. (1) ṣalmasa
 13902. (1) ṣalmayayın
 13903. (1) ṣalmaz
 13904. (1) ṣalmışdur
 13905. (1) ṣalsam
 13906. (2) ṣalup
 13907. (1) ṣalā
 13908. (1) ṣalābetde
 13909. (1) ṣalābeti
 13910. (1) ṣalāt
 13911. (1) ṣalāḥ
 13912. (1) ṣalına
 13913. (1) ṣalınan
 13914. (2) ṣalıncaġı
 13915. (1) Ṣalınduġınca
 13916. (1) ṣalınmayan
 13917. (1) Ṣalınsun
 13918. (1) ṣalınsun
 13919. (1) Ṣalınup
 13920. (1) Ṣalınur
 13921. (3) ṣalınur
 13922. (2) Ṣalınursa
 13923. (1) Ṣalınursın
 13924. (2) ṣalını
 13925. (1) ṣalīb
 13926. (1) ṣalībüñ
 13927. (12) Ṣan
 13928. (16) ṣan
 13929. (13) Ṣanasın
 13930. (12) ṣanasın
 13931. (1) ṣancar
 13932. (1) Ṣandūḳa
 13933. (2) ṣandūḳasına
 13934. (1) Ṣandūḳ·ı
 13935. (1) ṣandūḳın
 13936. (14) ṣanem
 13937. (1) ṣanemdür
 13938. (2) ṣaneme
 13939. (2) ṣanemi
 13940. (2) ṣanemlerle
 13941. (1) ṣanem·i
 13942. (16) ṣanemā
 13943. (2) ṣanemüñ
 13944. (1) Ṣanevber
 13945. (2) ṣanevber
 13946. (6) Ṣanki
 13947. (7) ṣanki
 13948. (2) ṣankim
 13949. (7) Ṣanma
 13950. (17) ṣanma
 13951. (8) Ṣanmañ
 13952. (22) ṣanmañ
 13953. (3) Ṣanmañuz
 13954. (5) ṣanmañuz
 13955. (1) Ṣanur
 13956. (18) ṣanur
 13957. (3) Ṣanuram
 13958. (8) ṣanuram
 13959. (1) ṣanurdum
 13960. (2) ṣanursın
 13961. (2) Ṣanʿat
 13962. (3) ṣanʿat
 13963. (1) Ṣanʿatle
 13964. (1) ṣanʿatle
 13965. (1) Ṣanʿat·i
 13966. (2) Ṣanʿatı
 13967. (2) ṣanʿatı
 13968. (2) ṣanı
 13969. (1) ṣarardı
 13970. (1) ṣararmışdur
 13971. (2) ṣararsa
 13972. (1) ṣarartmadan
 13973. (1) Ṣararupdur
 13974. (1) ṣararın
 13975. (1) ṣarduġumca
 13976. (1) ṣardı
 13977. (1) ṣarf
 13978. (4) ṣarrāf
 13979. (1) ṣarrāfları
 13980. (1) ṣarrāflıḳlar
 13981. (1) Ṣarrāf·ı
 13982. (1) ṣarrāf·ı
 13983. (2) ṣarrāfı
 13984. (1) Ṣarrāfī
 13985. (1) Ṣarsa
 13986. (2) Ṣaru
 13987. (1) ṣaru
 13988. (1) ṣarılmaġa
 13989. (1) ṣarınup
 13990. (1) ṣata
 13991. (3) ṣatar
 13992. (1) ṣataşduḳ
 13993. (2) ṣatduḳ
 13994. (1) Ṣatdılar
 13995. (1) ṣatdılar
 13996. (1) ṣatmaz
 13997. (1) ṣatmaġ
 13998. (1) Ṣatmaġa
 13999. (1) ṣatmaġa
 14000. (1) ṣatmışuz
 14001. (1) ṣatu
 14002. (2) Ṣatun
 14003. (2) ṣatup
 14004. (1) ṣatılmadan
 14005. (1) ṣatılmaz
 14006. (1) Ṣatılur
 14007. (1) ṣatılur
 14008. (1) ṣavar
 14009. (1) ṣavaş
 14010. (1) ṣavaşı
 14011. (1) ṣavaşından
 14012. (1) ṣavlecān
 14013. (1) ṣavlecān·ı
 14014. (2) ṣavm
 14015. (1) ṣavmaʿa
 14016. (2) ṣavt
 14017. (1) ṣavāb
 14018. (1) Ṣayd
 14019. (14) ṣayd
 14020. (1) Ṣaydgāh·ı
 14021. (1) ṣayduñdur
 14022. (2) ṣaydına
 14023. (1) Ṣayrafī
 14024. (1) ṣayrafī
 14025. (1) ṣayrudur
 14026. (1) ṣayruya
 14027. (1) ṣayup
 14028. (1) Ṣayyāddur
 14029. (1) Ṣayyād·ı
 14030. (1) ṣayyādına
 14031. (2) ṣayılmaz
 14032. (1) ṣaʿādet
 14033. (1) Ṣaç
 14034. (2) ṣaç
 14035. (1) Ṣaçar
 14036. (2) ṣaçar
 14037. (2) ṣaçardı
 14038. (3) ṣaçları
 14039. (1) Ṣaçların
 14040. (2) ṣaçlu
 14041. (1) ṣaçmasaydı
 14042. (1) ṣaçu
 14043. (1) ṣaçup
 14044. (1) Ṣaçuñ
 14045. (4) ṣaçuñ
 14046. (1) ṣaçuña
 14047. (1) ṣaçuñda
 14048. (1) ṣaçuñla
 14049. (1) Ṣaçı
 14050. (8) ṣaçı
 14051. (1) ṣaçıdur
 14052. (1) ṣaçılur
 14053. (1) ṣaçına
 14054. (1) Ṣaçını
 14055. (2) ṣaçını
 14056. (1) Ṣaġ
 14057. (1) ṣaġalmalu
 14058. (1) ṣaġalmaġa
 14059. (6) Ṣaḥn·ı
 14060. (14) ṣaḥn·ı
 14061. (1) ṣaḥnı
 14062. (1) ṣaḥnında
 14063. (6) ṣaḥrā
 14064. (2) Ṣaḥrāda
 14065. (10) ṣaḥrāda
 14066. (1) ṣaḥrālar
 14067. (2) ṣaḥrāsı
 14068. (2) ṣaḥrāya
 14069. (1) ṣaḥrāyī
 14070. (2) Ṣaḥrā·yı
 14071. (1) ṣaḥrā·yı
 14072. (1) ṣaḥābe
 14073. (1) Ṣaḥāyif·i
 14074. (1) ṣaḥḥ·ı
 14075. (2) ṣaḥī
 14076. (1) ṣaḥīfesine
 14077. (1) ṣaḥīfe·i
 14078. (1) ṣaḥīḥ
 14079. (1) Ṣaḳalı
 14080. (1) ṣaḳalı
 14081. (1) Ṣaḳalın
 14082. (2) ṣaḳla
 14083. (1) Ṣaḳlamazdı
 14084. (1) Ṣaḳlanupdur
 14085. (1) Ṣaḳlanur
 14086. (1) Ṣaḳlar
 14087. (5) ṣaḳlar
 14088. (1) ṣaḳlaram
 14089. (1) Ṣaḳlarsa
 14090. (1) Ṣaḳlasa
 14091. (1) ṣaḳlayalum
 14092. (1) ṣaḳlayımaz
 14093. (8) Ṣaḳın
 14094. (24) ṣaḳın
 14095. (1) ṣaḳınmayam
 14096. (1) Ṣaḳınup
 14097. (1) ṣaḳınup
 14098. (3) ṣaḳınur
 14099. (1) Ṣaḳınuñ
 14100. (1) Ṣehbāzdur
 14101. (1) Ṣekkerin
 14102. (1) Ṣofī
 14103. (2) ṣofī
 14104. (1) ṣofī-vār
 14105. (1) ṣofīlenüp
 14106. (1) ṣofīler
 14107. (4) ṣor
 14108. (1) Ṣora
 14109. (1) ṣora
 14110. (1) ṣorana
 14111. (2) ṣorar
 14112. (1) ṣorarsañ
 14113. (1) ṣordum
 14114. (1) Ṣorduġum
 14115. (1) ṣordı
 14116. (1) ṣorma
 14117. (2) Ṣormadan
 14118. (1) ṣormasun
 14119. (1) ṣormaz
 14120. (2) ṣormaġa
 14121. (1) ṣormañ
 14122. (1) ṣormañuz
 14123. (1) ṣorsam
 14124. (1) ṣorsañ
 14125. (1) ṣorup
 14126. (1) ṣorıla
 14127. (1) Ṣovuḳda
 14128. (1) Ṣovuḳdan
 14129. (1) Ṣovuḳluḳ
 14130. (2) ṣovuḳluḳ
 14131. (1) Ṣoyunup
 14132. (1) Ṣoyup
 14133. (1) Ṣoyınup
 14134. (1) ṣoyınup
 14135. (1) ṣoġılmış
 14136. (2) Ṣoḥbet
 14137. (12) ṣoḥbet
 14138. (1) ṣoḥbetcidür
 14139. (2) Ṣoḥbetde
 14140. (7) ṣoḥbetde
 14141. (1) ṣoḥbetden
 14142. (1) Ṣoḥbete
 14143. (4) ṣoḥbete
 14144. (1) ṣoḥbetgāh
 14145. (2) Ṣoḥbeti
 14146. (7) ṣoḥbeti
 14147. (1) ṣoḥbetidür
 14148. (4) ṣoḥbetin
 14149. (2) ṣoḥbetinde
 14150. (2) ṣoḥbetine
 14151. (2) ṣoḥbetini
 14152. (1) ṣoḥbetinüñ
 14153. (1) ṣoḥbetsüz
 14154. (7) Ṣoḥbet·i
 14155. (4) ṣoḥbet·i
 14156. (4) ṣoḥbetümüz
 14157. (2) Ṣoḥbetüñ
 14158. (1) ṣoḥbetüñ
 14159. (1) Ṣoḥbetüñde
 14160. (1) ṣoḳmış
 14161. (1) Ṣoḳıldı
 14162. (1) ṣoḳındı
 14163. (1) Ṣoḳınsa
 14164. (1) Ṣoñbahār
 14165. (3) ṣoñra
 14166. (10) Ṣu
 14167. (33) ṣu
 14168. (1) ṣubaşılıġı
 14169. (1) Ṣubḥ
 14170. (5) ṣubḥ
 14171. (5) Ṣubḥ-dem
 14172. (1) ṣubḥ-dem
 14173. (1) Ṣubḥ-veş
 14174. (4) ṣubḥa
 14175. (1) ṣubḥgehüñ
 14176. (1) ṣubḥuñ
 14177. (1) ṣubḥında
 14178. (1) ṣuda
 14179. (1) ṣudur
 14180. (1) ṣudāʿın
 14181. (1) ṣuffası
 14182. (1) Ṣuffa·i
 14183. (2) ṣular
 14184. (4) ṣulu
 14185. (16) ṣun
 14186. (1) ṣuna
 14187. (1) ṣunalum
 14188. (1) ṣunan
 14189. (2) ṣunar
 14190. (1) ṣunarsın
 14191. (2) Ṣundı
 14192. (4) ṣundı
 14193. (1) Ṣunlar
 14194. (1) ṣunma
 14195. (1) Ṣunmaz
 14196. (2) ṣunmaz
 14197. (1) ṣunmazdı
 14198. (1) ṣunmaġ
 14199. (1) Ṣunmaġa
 14200. (1) ṣunmaġa
 14201. (1) Ṣunmañuz
 14202. (1) ṣunsa
 14203. (1) ṣunsalar
 14204. (1) ṣunsañ
 14205. (1) ṣunulupdur
 14206. (1) ṣunup
 14207. (1) ṣunʿına
 14208. (2) Ṣurāḥī
 14209. (23) ṣurāḥī
 14210. (1) ṣurāḥīdeki
 14211. (1) ṣurāḥīdür
 14212. (1) ṣurāḥīler
 14213. (1) ṣurāḥīlerüñ
 14214. (1) ṣurāḥīlıḳ
 14215. (1) ṣurāḥīvār
 14216. (1) ṣurāḥīyi
 14217. (1) ṣuvarur
 14218. (1) ṣuver
 14219. (7) ṣuya
 14220. (1) Ṣuyuñ
 14221. (1) Ṣuyı
 14222. (6) ṣuyı
 14223. (1) ṣuyıdur
 14224. (1) ṣuyın
 14225. (2) ṣuyını
 14226. (1) ṣuç
 14227. (1) ṣuçı
 14228. (1) ṣuçın
 14229. (1) ṣuçını
 14230. (1) ṢĀD
 14231. (1) ṣādır
 14232. (2) ṣādıḳ
 14233. (1) ṣāf
 14234. (5) ṣāfī
 14235. (1) ṣāfī-dil
 14236. (3) Ṣāh·ı
 14237. (1) Ṣāhīn
 14238. (1) Ṣāma
 14239. (1) Ṣāniʿ
 14240. (1) ṣāḥib-
 14241. (1) ṣāḥib-cemāl
 14242. (1) ṣāḥib-cemāli
 14243. (1) ṣāḥib-devletüñ
 14244. (1) ṣāḥib-kemāl
 14245. (1) ṣāḥib-naẓar
 14246. (1) ṣāḥib-naẓaruñ
 14247. (1) ṣāḥib-sırr·ı
 14248. (1) ṣāḥib-ʿayār
 14249. (1) Ṣāḥib-ḳırān
 14250. (1) ṣāḥib-ḳırān·ı
 14251. (1) ṣāḥibi'l-cemālī
 14252. (1) ṣāḥibinüñ
 14253. (2) ṣāḥib·i
 14254. (1) Ṣāḥibā
 14255. (1) Ṣıddīḳdür
 14256. (1) ṣıduñ
 14257. (1) Ṣıdı
 14258. (1) ṣıdı
 14259. (1) Ṣıdḳ
 14260. (2) ṣıdḳ
 14261. (1) ṣıfr
 14262. (1) ṣıfrü'l-yed
 14263. (1) Ṣıfāhānī
 14264. (1) ṣımazduñ
 14265. (1) ṣınmaz
 14266. (1) Ṣınursa
 14267. (1) ṣınuḳ
 14268. (1) ṣırmadan
 14269. (3) Ṣırça
 14270. (3) ṣırça
 14271. (1) ṣıvayımaz
 14272. (1) ṣızmaz
 14273. (1) ṣıġa
 14274. (1) ṣıġamaz
 14275. (2) ṣıġamazsın
 14276. (1) ṣıġar
 14277. (1) ṣıġmaz
 14278. (7) ṣıġındum
 14279. (1) ṣıḥḥat
 14280. (1) ṣıḥḥatler
 14281. (1) ṣıḳlıḳ
 14282. (2) ṣīt
 14283. (2) Ṣīt·i
 14284. (3) ṣōfi
 14285. (1) Ṣōfilerle
 14286. (1) ṣōfinüñ
 14287. (7) Ṣōfiyā
 14288. (4) ṣōfiyā
 14289. (1) ṣōfi·i
 14290. (10) Ṣōfī
 14291. (35) ṣōfī
 14292. (1) ṣōfīdür
 14293. (1) ṣōfīlenüben
 14294. (1) Ṣōfīlenüp
 14295. (3) Ṣōfīler
 14296. (1) Ṣōfīlıġ
 14297. (1) ṣōfīlıġuñ
 14298. (1) ṣōfīlıḳ
 14299. (1) Ṣōfīnüñ
 14300. (2) ṣōfīnüñ
 14301. (2) Ṣōfīye
 14302. (2) ṣōfī·i
 14303. (2) ṣūr
 14304. (6) ṣūret
 14305. (1) Ṣūretde
 14306. (3) ṣūrete
 14307. (2) ṣūreti
 14308. (1) ṣūretler
 14309. (1) ṣūretlünüñ
 14310. (1) ṣūretlüyi
 14311. (5) ṣūret·i
 14312. (1) Ṣūretā
 14313. (12) şafaḳ
 14314. (3) şafaḳdan
 14315. (1) şafaḳdur
 14316. (8) Şarāb
 14317. (51) şarāb
 14318. (1) şarāb-vār
 14319. (2) Şarāba
 14320. (12) şarāba
 14321. (1) şarābda
 14322. (3) şarābdan
 14323. (1) şarābdur
 14324. (1) şarābuñı
 14325. (2) Şarāb·ı
 14326. (30) şarāb·ı
 14327. (1) Şarābı
 14328. (13) şarābı
 14329. (1) şarābına
 14330. (2) şarābından
 14331. (1) şarābını
 14332. (1) şaʿşaʿa·i
 14333. (1) şaġāl
 14334. (1) şaḳ
 14335. (1) şaḳḳ
 14336. (1) şaşdı
 14337. (1) Şaṭ
 14338. (1) Şaṭranc
 14339. (1) şaṭrenci
 14340. (1) Şeb
 14341. (4) şeb
 14342. (1) şeb-efrūz
 14343. (1) şeb-efrūzuñ
 14344. (4) şeb-külāh
 14345. (2) şeb-külāhını
 14346. (1) şebbūlar
 14347. (1) şebden
 14348. (1) Şebdīz
 14349. (1) şebdīz
 14350. (1) Şebdīzden
 14351. (1) Şebdīz·i
 14352. (1) Şebdīzüñ
 14353. (1) şebgerd
 14354. (2) şebinde
 14355. (2) şebistān
 14356. (1) Şebnem
 14357. (8) şebnem
 14358. (3) şebnemden
 14359. (1) şebnemle
 14360. (2) Şebnem·i
 14361. (1) Şebnemüñ
 14362. (1) şebpere
 14363. (1) şebrevlik
 14364. (1) Şeb·i
 14365. (13) şeb·i
 14366. (1) şebāb
 14367. (1) Şebüñ
 14368. (1) şecer
 14369. (1) şecāʿatden
 14370. (1) şeftālusını
 14371. (2) şeftālū
 14372. (1) şeftālūları
 14373. (1) şeftālūlerüñ
 14374. (1) Şeftālūsını
 14375. (1) Şefāʿati
 14376. (1) Şefāʿatine
 14377. (1) Şefāʿatüñden
 14378. (1) şefīʿ·i
 14379. (16) Şeh
 14380. (13) şeh
 14381. (1) şeh-māt
 14382. (1) şeh-peri
 14383. (1) şeh-zāde
 14384. (1) Şehbāzdur
 14385. (1) şehbāzlaruñ
 14386. (1) Şehbāz·ı
 14387. (1) şehbāz·ı
 14388. (1) şehbāzı
 14389. (1) şehbāzın
 14390. (1) şehbāzına
 14391. (1) şehbāzından
 14392. (1) şehbāzını
 14393. (1) şehd
 14394. (1) şehdür
 14395. (3) şehe
 14396. (1) şehenşehī
 14397. (3) şehenşāh·ı
 14398. (1) şehi
 14399. (2) şehine
 14400. (3) Şehler
 14401. (1) şehler
 14402. (5) şehlā
 14403. (1) şehlācuġum
 14404. (1) şehlālar
 14405. (1) şehlālarını
 14406. (1) şehlāsıdur
 14407. (1) şehnāz
 14408. (1) şehnāzdan
 14409. (3) Şehr
 14410. (3) şehr
 14411. (1) şehr-yār
 14412. (1) şehrden
 14413. (5) şehri
 14414. (1) şehrinde
 14415. (1) şehrine
 14416. (1) şehrini
 14417. (1) şehrinüñ
 14418. (7) şehriyār
 14419. (1) şehriyāra
 14420. (1) Şehriyār·ı
 14421. (1) şehriyār·ı
 14422. (1) şehriyārī
 14423. (3) Şehr·i
 14424. (3) şehr·i
 14425. (1) şehrī
 14426. (1) şehrüñ
 14427. (1) şehrüñde
 14428. (1) şehsin
 14429. (1) Şehsüvārum
 14430. (1) şehsüvārum
 14431. (3) şehsüvāruñ
 14432. (2) şehsüvār·ı
 14433. (2) Şehsüvārā
 14434. (1) şehvār
 14435. (1) şehvārı
 14436. (1) Şehzādenüñ
 14437. (1) şehzādeye
 14438. (1) Şehzāde·i
 14439. (3) Şeh·i
 14440. (29) şeh·i
 14441. (3) Şehā
 14442. (26) şehā
 14443. (1) şehādet
 14444. (1) şehüm
 14445. (1) Şehüñ
 14446. (5) şehüñ
 14447. (6) şeker
 14448. (2) şeker-bār
 14449. (1) şeker-bārum
 14450. (1) şeker-bāruñ
 14451. (1) şeker-bārı
 14452. (1) Şeker-efşānlıġ
 14453. (1) şeker-leb
 14454. (1) şeker-lebin
 14455. (1) şeker-lebler
 14456. (1) şeker-pāşlaruz
 14457. (1) şeker-tengümüze
 14458. (1) şeker-ẖādan
 14459. (2) şeker-ẖālar
 14460. (1) şeker-ẖāya
 14461. (1) şeker-ẖā·yı
 14462. (1) şekerden
 14463. (1) şekeri
 14464. (1) şekeristān
 14465. (1) şekeristān·ı
 14466. (1) şekeristānınuñ
 14467. (1) şekerpāreler
 14468. (2) şekerüñ
 14469. (10) şekker
 14470. (1) şekker-bār
 14471. (1) şekker-bārına
 14472. (1) şekker-efşānuñ
 14473. (1) şekker-feşān
 14474. (1) Şekker-fürūş
 14475. (2) şekker-fürūş
 14476. (1) şekker-güftār
 14477. (1) şekker-lebüñ
 14478. (1) şekker-suẖen
 14479. (1) şekker-suẖeni
 14480. (1) şekker-ẖāsı
 14481. (1) şekker-ẖāsıdur
 14482. (1) şekker-ẖā·yı
 14483. (1) şekkercük
 14484. (1) şekkerden
 14485. (1) şekkere
 14486. (1) şekkeri
 14487. (1) şekkerini
 14488. (1) Şekkeristānında
 14489. (1) şekkerrīzden
 14490. (1) şekkersitān·ı
 14491. (3) şekkerīn
 14492. (1) şekkerīn-güftār
 14493. (1) Şekkerüñ
 14494. (4) şekli
 14495. (1) şeklidür
 14496. (1) şeklin
 14497. (1) şeklinde
 14498. (1) şekline
 14499. (1) şeklini
 14500. (1) Şekl·i
 14501. (11) şekl·i
 14502. (1) şeleng
 14503. (1) şemme-güdāẕ·ı
 14504. (1) şemmedür
 14505. (1) şemmesi
 14506. (1) şemmesiyle
 14507. (1) şemme·i
 14508. (7) şems
 14509. (6) şemse
 14510. (1) şemsedür
 14511. (1) Şemseler
 14512. (1) şemseler
 14513. (1) Şemselerden
 14514. (1) şemselerdür
 14515. (1) şemsesini
 14516. (1) şemsesinüñ
 14517. (1) şemseyle
 14518. (2) Şemse·i
 14519. (8) şemse·i
 14520. (5) şems·i
 14521. (5) Şemʿ
 14522. (10) şemʿ
 14523. (1) şemʿ-dān
 14524. (1) Şemʿ-veş
 14525. (1) Şemʿa
 14526. (1) şemʿe
 14527. (2) Şemʿi
 14528. (4) şemʿi
 14529. (2) şemʿin
 14530. (1) şemʿine
 14531. (1) şemʿler
 14532. (8) Şemʿ·i
 14533. (16) şemʿ·i
 14534. (1) şemʿün
 14535. (1) Şemʿüñ
 14536. (2) şemʿüñ
 14537. (3) şemāl
 14538. (1) şemāle
 14539. (33) şemī
 14540. (1) şemīdān
 14541. (1) şemīdān·ı
 14542. (1) şemīm
 14543. (1) şemşīrüñ
 14544. (1) Şen
 14545. (2) şeng
 14546. (1) şengül
 14547. (2) Şerbet
 14548. (5) şerbet
 14549. (1) Şerbete
 14550. (2) şerbeti
 14551. (1) şerbeti'z-zülālī
 14552. (1) Şerbetin
 14553. (1) şerbetin
 14554. (1) şerbetle
 14555. (1) şerbetleri
 14556. (2) Şerbet·i
 14557. (8) şeref
 14558. (1) şerefiyle
 14559. (2) şeref·i
 14560. (2) şerer
 14561. (1) Şererden
 14562. (1) Şermden
 14563. (4) şermende
 14564. (1) şermendelikden
 14565. (7) şermsār
 14566. (1) şerrefehā'llāhu
 14567. (1) şerʿ
 14568. (2) şerʿ·i
 14569. (4) şerḥ
 14570. (1) şerḥaları
 14571. (1) şerī
 14572. (1) şerīe
 14573. (3) Şerīf
 14574. (2) şerīf
 14575. (1) şerīfe
 14576. (5) şerīfi
 14577. (2) şerīfidür
 14578. (1) şerīfinde
 14579. (3) şerīfine
 14580. (2) şerīfiyle
 14581. (1) şerīfleri
 14582. (1) şerīf·i
 14583. (4) şerīfüñ
 14584. (1) şerīfüñde
 14585. (4) şerīfüñdür
 14586. (3) şerīfüñe
 14587. (1) şerīfüñi
 14588. (1) şerīfüñle
 14589. (1) şerī·i
 14590. (2) şerīʿat
 14591. (1) şerīʿati
 14592. (1) şevket
 14593. (1) şevketi
 14594. (1) şevketinüñ
 14595. (1) şevketle
 14596. (1) şevketüñ
 14597. (1) şevvāl
 14598. (1) Şevḳ
 14599. (12) şevḳ
 14600. (1) şevḳ-āmīzi
 14601. (1) şevḳa
 14602. (2) Şevḳden
 14603. (4) şevḳden
 14604. (1) şevḳle
 14605. (1) Şevḳum
 14606. (1) şevḳum
 14607. (1) şevḳumdan
 14608. (1) şevḳuñ
 14609. (1) Şevḳuñla
 14610. (2) şevḳuñla
 14611. (4) Şevḳ·ı
 14612. (4) şevḳ·ı
 14613. (9) şevḳı
 14614. (2) şevḳına
 14615. (1) şevḳınden
 14616. (8) şeydā
 14617. (2) şeydādur
 14618. (1) şeydālarını
 14619. (1) şeydālıġından
 14620. (2) şeydālıḳ
 14621. (3) şeydāya
 14622. (1) şeydā·yı
 14623. (1) Şeyle
 14624. (1) Şeyẖ
 14625. (3) şeyẖ
 14626. (1) şeyẖdür
 14627. (2) şeyẖe
 14628. (1) şeyẖi
 14629. (3) şeyṭān
 14630. (1) şeyṭāna
 14631. (1) Şeyṭānı
 14632. (1) şeyṭānı
 14633. (3) Şeş-der·i
 14634. (1) şeş-der·i
 14635. (1) şeş-mīẖ
 14636. (1) şeşper
 14637. (1) şeştā
 14638. (1) şeştā·yı
 14639. (1) şifā
 14640. (2) Şihāb
 14641. (6) şihāb
 14642. (1) şihābdur
 14643. (2) şihābı
 14644. (1) şikencesini
 14645. (3) şikest
 14646. (1) şikeste
 14647. (1) şikeste-ẖāṭır
 14648. (1) Şikār
 14649. (8) şikār
 14650. (1) şikārum
 14651. (1) Şikār·ı
 14652. (1) şikārıdur
 14653. (1) şikārını
 14654. (1) Şikāyet
 14655. (3) şikāyet
 14656. (1) şikāyetüm
 14657. (2) Şimden
 14658. (8) şimden
 14659. (27) Şimdi
 14660. (39) şimdi
 14661. (1) şimdiki
 14662. (1) Şimşek
 14663. (1) şimşāddan
 14664. (1) şimşāduña
 14665. (1) şinās
 14666. (1) şirār
 14667. (1) Şirār·ı
 14668. (1) şirārı
 14669. (1) şirāsın
 14670. (1) Şitā
 14671. (6) şitā
 14672. (1) şitāb
 14673. (1) Şitānuñ
 14674. (1) şitānuñ
 14675. (1) Şiʿr
 14676. (9) şiʿr
 14677. (2) Şiʿri
 14678. (12) şiʿri
 14679. (1) şiʿrine
 14680. (1) şiʿrinüñ
 14681. (2) Şiʿr·i
 14682. (22) şiʿr·i
 14683. (2) Şiʿrüm
 14684. (11) şiʿrüm
 14685. (1) şiʿrüme
 14686. (4) şiʿrümi
 14687. (2) şiʿrümle
 14688. (1) Şiʿrümüz
 14689. (1) Şiʿrümüñ
 14690. (3) şiʿrümüñ
 14691. (1) Şiʿrüñ
 14692. (5) şiʿrüñ
 14693. (1) şiʿār
 14694. (1) şiş
 14695. (1) şişlere
 14696. (48) Şol
 14697. (53) şol
 14698. (7) Şu
 14699. (22) şu
 14700. (1) Şular
 14701. (1) şunlar
 14702. (1) Şuʿle
 14703. (3) şuʿle
 14704. (4) şuʿleden
 14705. (2) şuʿledār
 14706. (1) şuʿlesi
 14707. (1) şuʿlesidür
 14708. (1) şuʿlesinden
 14709. (1) Şuʿlesinüñ
 14710. (3) Şuʿle·i
 14711. (2) şuʿle·i
 14712. (1) Şuʿāʿdan
 14713. (1) şuʿāʿdan
 14714. (1) Şuʿāʿ·ı
 14715. (3) şuʿāʿ·ı
 14716. (1) şuḳaḳ
 14717. (2) şāb
 14718. (6) Şād
 14719. (14) şād
 14720. (1) şād-mān
 14721. (3) şādmān
 14722. (1) şādān
 14723. (1) şādırvān
 14724. (1) Şādī
 14725. (1) şādī
 14726. (1) şāfī
 14727. (1) şāgird
 14728. (1) ŞĀH
 14729. (1) Şāh
 14730. (16) şāh
 14731. (1) şāh-māt
 14732. (14) şāha
 14733. (1) şāhbāz
 14734. (1) şāhbāzdur
 14735. (1) şāhbāzın
 14736. (1) şāhdur
 14737. (1) Şāhid
 14738. (2) şāhid
 14739. (2) şāhidbāz
 14740. (1) şāhidbāzdur
 14741. (1) şāhide
 14742. (3) şāhidi
 14743. (1) şāhidin
 14744. (2) şāhidine
 14745. (8) Şāhid·i
 14746. (5) şāhid·i
 14747. (1) Şāhlar
 14748. (1) şāhsüvār
 14749. (1) şāhsüvārı
 14750. (3) şāhum
 14751. (1) Şāhuñ
 14752. (3) şāhuñ
 14753. (2) şāhvār
 14754. (1) şāhvārdan
 14755. (4) Şāh·ı
 14756. (28) şāh·ı
 14757. (2) Şāhā
 14758. (7) şāhā
 14759. (1) şāhāne
 14760. (1) Şāhı
 14761. (4) şāhı
 14762. (1) şāhıdur
 14763. (4) şāhına
 14764. (1) şāhınuñ
 14765. (1) şāhıyuz
 14766. (2) şāhī
 14767. (2) Şāhīn
 14768. (2) şāhīn
 14769. (1) Şām
 14770. (1) şāma
 14771. (1) Şāmdan
 14772. (2) Şāmı
 14773. (1) şāmına
 14774. (1) şān
 14775. (1) Şāne
 14776. (7) şāne
 14777. (1) şāneden
 14778. (2) şānedür
 14779. (4) şāneler
 14780. (2) şānenüñ
 14781. (1) şāneye
 14782. (1) şāne·i
 14783. (2) şān·ı
 14784. (1) Şārab·ı
 14785. (1) şārib·i
 14786. (1) şārıḳ
 14787. (1) şāyed
 14788. (1) şāyiʿ
 14789. (4) Şāʿir
 14790. (2) şāʿir
 14791. (1) şāʿirde
 14792. (1) şāʿirdedür
 14793. (1) şāʿirden
 14794. (2) şāʿir·i
 14795. (1) Şāʿirüñ
 14796. (1) şāẖ
 14797. (1) şāẖdan
 14798. (1) şāẖuñ
 14799. (8) Şāẖ·ı
 14800. (8) şāẖ·ı
 14801. (1) şīb
 14802. (1) ŞĪN
 14803. (1) şīr-dil
 14804. (1) şīri
 14805. (3) şīr·i
 14806. (1) şīrāzeler
 14807. (1) şīrāzesi
 14808. (1) Şīrīn
 14809. (12) şīrīn
 14810. (1) şīrīn-
 14811. (1) şīrīn-dehene
 14812. (2) şīrīn-kelām
 14813. (1) şīrīn-maḳāl
 14814. (1) şīrīn-suẖendür
 14815. (1) şīrīni
 14816. (1) şīrīnkār
 14817. (1) şīrīnligi
 14818. (1) Şīrīnlik
 14819. (1) şīrīnlik
 14820. (3) şīrīnüñ
 14821. (2) şīrīnüñe
 14822. (2) şīrīnüñi
 14823. (3) Şīve
 14824. (5) şīve
 14825. (3) şīvekār
 14826. (1) şīveler
 14827. (1) şīveleri
 14828. (1) şīvesidür
 14829. (1) şīvesin
 14830. (1) şīvesini
 14831. (1) şīveye
 14832. (1) Şīve·i
 14833. (3) şīve·i
 14834. (3) şīşe
 14835. (1) Şīşedür
 14836. (1) şīşedür
 14837. (1) Şīşeler
 14838. (1) şīşeler
 14839. (1) Şīşelerdür
 14840. (1) şīşesi
 14841. (1) şīşesin
 14842. (1) şīşesini
 14843. (7) şīşe·i
 14844. (1) şöhret
 14845. (1) Şöhreti
 14846. (4) Şöyle
 14847. (4) şöyle
 14848. (1) şöylece
 14849. (1) Şōfī
 14850. (1) şübhe
 14851. (1) şübhelerini
 14852. (1) şükrāne
 14853. (1) Şükūfe
 14854. (5) şükūfe
 14855. (1) şükūfeden
 14856. (1) Şükūfedür
 14857. (1) şükūfeyi
 14858. (1) şükūfeyle
 14859. (1) şümār
 14860. (2) şūrīde
 14861. (1) şūrīde-dil
 14862. (1) şūrīdedür
 14863. (2) şūrīdeler
 14864. (2) şūrīdenüñ
 14865. (1) şūrīdesin
 14866. (1) şūrīdeye
 14867. (1) şūẖ
 14868. (6) şūẖ·ı
 14869. (1) şūẖı
 14870. (1) s̲aḳīl
 14871. (1) s̲emer
 14872. (1) s̲emīn
 14873. (1) s̲emīnden
 14874. (1) s̲enāsiyle
 14875. (1) s̲enā·yı
 14876. (1) s̲evābı
 14877. (1) s̲evābına
 14878. (1) S̲ˀ
 14879. (1) s̲ānī
 14880. (1) s̲ānīdür
 14881. (2) S̲üreyyā
 14882. (2) S̲üreyyādan
 14883. (1) ṭabancasını
 14884. (2) ṭabaḳ
 14885. (1) ṭabaḳda
 14886. (2) ṭabl
 14887. (1) ṭablagerdānı
 14888. (1) ṭablalardur
 14889. (1) ṭablası
 14890. (1) ṭablumdur
 14891. (1) ṭabʿa
 14892. (1) ṭabʿdan
 14893. (1) Ṭabʿum
 14894. (5) ṭabʿum
 14895. (2) ṭabʿuma
 14896. (1) ṭabʿumda
 14897. (3) ṭabʿumdan
 14898. (1) ṭabʿumdur
 14899. (1) Ṭabʿumuñ
 14900. (3) ṭabʿumuñ
 14901. (2) Ṭabʿuñ
 14902. (1) ṭabʿuñ
 14903. (2) ṭabʿuña
 14904. (2) Ṭabʿ·ı
 14905. (14) ṭabʿ·ı
 14906. (4) ṭabʿı
 14907. (1) Ṭabʿıdur
 14908. (1) ṭabʿına
 14909. (1) ṭabāyiʿ·i
 14910. (6) ṭabīb
 14911. (1) ṭabībi
 14912. (1) ṭabībine
 14913. (10) ṭabīb·i
 14914. (1) ṭabībüñ
 14915. (2) ṭabīʿat
 14916. (1) ṭabīʿatinde
 14917. (1) Ṭahūr
 14918. (1) ṭalʿati
 14919. (1) Ṭalʿat·i
 14920. (3) ṭalʿat·i
 14921. (6) ṭamaʿ
 14922. (2) ṭamaʿkār
 14923. (1) ṭamzurursa
 14924. (1) ṭamına
 14925. (1) ṭanbūr
 14926. (1) ṭannāza
 14927. (1) ṭannāzlaruñ
 14928. (1) ṭap
 14929. (1) Ṭapu
 14930. (1) ṭapu
 14931. (1) ṭarab
 14932. (1) ṭarabdur
 14933. (3) ṭaraf
 14934. (6) ṭarafdan
 14935. (1) ṭaraf·ı
 14936. (1) ṭarardı
 14937. (2) ṭarf·ı
 14938. (1) ṭarrāruñ
 14939. (1) ṭarrārı
 14940. (1) ṭarāvet-baẖşā·yı
 14941. (1) ṭarīḳuñ
 14942. (2) Ṭarīḳ·ı
 14943. (1) ṭarīḳ·ı
 14944. (1) ṭarīḳı
 14945. (1) ṭarīḳında
 14946. (2) Ṭatlu
 14947. (2) ṭatlu
 14948. (1) ṭatludur
 14949. (1) ṭavk·ı
 14950. (3) ṭavāf
 14951. (2) ṭavāfa
 14952. (1) Ṭavāf·ı
 14953. (2) ṭavāf·ı
 14954. (1) ṭavāfına
 14955. (1) ṭavīl
 14956. (1) ṭavḳ·ı
 14957. (1) ṭavḳı
 14958. (1) Ṭay
 14959. (1) ṭayanma
 14960. (1) Ṭaydur
 14961. (1) Ṭaylasān
 14962. (4) ṭaylasān
 14963. (2) Ṭaʿn
 14964. (9) ṭaʿn
 14965. (1) ṭaʿne·i
 14966. (1) Ṭaʿn·ı
 14967. (1) Ṭaʿnı
 14968. (1) ṭaʿnından
 14969. (1) ṭaʿāmını
 14970. (1) Ṭaġ
 14971. (1) ṭaġa
 14972. (1) Ṭaġlar
 14973. (1) ṭaġlar
 14974. (1) Ṭaġlara
 14975. (3) ṭaġlara
 14976. (1) Ṭaġıdan
 14977. (2) ṭaġıdup
 14978. (3) ṭaġıdur
 14979. (1) Ṭaġıdurdı
 14980. (1) Ṭaġıdursa
 14981. (1) ṭaġılsa
 14982. (1) Ṭaġılursa
 14983. (1) ṭaġıt
 14984. (1) ṭaġıtdı
 14985. (1) ṭaġıtsam
 14986. (1) ṭaḳ
 14987. (2) ṭaḳar
 14988. (1) ṭaḳduġı
 14989. (5) Ṭaḳdı
 14990. (2) ṭaḳdı
 14991. (1) Ṭaḳdılar
 14992. (1) ṭaḳmamışdı
 14993. (1) ṭaḳmaz
 14994. (1) Ṭaḳmazdı
 14995. (1) ṭaḳmazdı
 14996. (1) ṭaḳmaḳ
 14997. (5) ṭaḳmış
 14998. (1) Ṭaḳsa
 14999. (1) ṭaḳsa
 15000. (1) ṭaḳup
 15001. (1) Ṭaḳupdur
 15002. (1) ṭaḳupdur
 15003. (1) ṭaḳılmış
 15004. (1) Ṭaḳılupdur
 15005. (1) ṭaḳın
 15006. (1) ṭaḳına
 15007. (1) Ṭaḳınduġınca
 15008. (4) Ṭaḳındı
 15009. (2) ṭaḳındı
 15010. (1) Ṭaḳınmış
 15011. (1) ṭaḳınmışdur
 15012. (2) ṭaḳınur
 15013. (3) Ṭañ
 15014. (10) ṭañ
 15015. (3) Ṭaş
 15016. (10) ṭaş
 15017. (2) ṭaşa
 15018. (1) ṭaşdan
 15019. (1) ṭaşlama
 15020. (3) ṭaşlar
 15021. (1) Ṭaşlara
 15022. (1) Ṭaşlarla
 15023. (1) ṭaşlaruz
 15024. (1) ṭaşları
 15025. (1) ṭaşların
 15026. (2) ṭaşı
 15027. (2) ṭaşına
 15028. (1) ṭaşından
 15029. (1) ṭola
 15030. (1) Ṭoladı
 15031. (1) ṭolamış
 15032. (1) ṭolana
 15033. (1) Ṭolanmaz
 15034. (1) ṭolanmaġa
 15035. (1) ṭolanmış
 15036. (1) Ṭolanur
 15037. (2) ṭolanur
 15038. (1) ṭolanursın
 15039. (1) Ṭolar
 15040. (4) ṭolar
 15041. (1) ṭolayup
 15042. (1) ṭolaşdı
 15043. (1) Ṭolaşma
 15044. (2) ṭolaşma
 15045. (2) Ṭolaşmasun
 15046. (2) ṭolaşmasun
 15047. (1) ṭolaşmış
 15048. (1) ṭolaşup
 15049. (1) Ṭolaşur
 15050. (3) ṭolaşur
 15051. (1) Ṭoldur
 15052. (1) ṭoldur
 15053. (3) Ṭoldurdı
 15054. (2) ṭoldurdı
 15055. (1) Ṭoldurup
 15056. (1) ṭoldurup
 15057. (2) ṭoldurı
 15058. (5) Ṭoldı
 15059. (6) ṭoldı
 15060. (2) ṭolmış
 15061. (1) ṭolmışdur
 15062. (1) ṭolsa
 15063. (1) Ṭolu
 15064. (19) ṭolu
 15065. (2) Ṭoludur
 15066. (5) ṭoludur
 15067. (2) ṭolular
 15068. (1) Ṭolularla
 15069. (1) ṭolularla
 15070. (1) ṭolularını
 15071. (1) Ṭolundı
 15072. (1) Ṭolupdur
 15073. (1) ṭolupdur
 15074. (1) ṭoluyı
 15075. (1) ṭonadur
 15076. (1) Ṭonanmışdur
 15077. (2) ṭonanmışdur
 15078. (1) Ṭonanmışlar
 15079. (1) ṭonanupdur
 15080. (1) ṭonatmasaydı
 15081. (1) ṭonatmasun
 15082. (1) ṭonatmış
 15083. (1) Ṭonatsa
 15084. (1) ṭonatsañ
 15085. (1) ṭonuḳluḳ
 15086. (3) Ṭop
 15087. (7) ṭop
 15088. (1) ṭopa
 15089. (2) ṭopdur
 15090. (1) ṭopraġ
 15091. (1) Ṭopraġa
 15092. (1) Ṭopraġı
 15093. (2) ṭopraġı
 15094. (1) ṭopraġıdur
 15095. (7) ṭopraġına
 15096. (1) ṭopraḳ
 15097. (2) ṭopraḳdan
 15098. (1) ṭopraḳlara
 15099. (1) ṭopum
 15100. (1) Ṭopuġına
 15101. (1) ṭopuñ
 15102. (1) ṭop·ı
 15103. (5) ṭopı
 15104. (2) ṭopına
 15105. (2) ṭopını
 15106. (3) ṭopṭolu
 15107. (3) ṭopṭoludur
 15108. (1) ṭoydı
 15109. (1) ṭoymadı
 15110. (1) Ṭoyurdı
 15111. (1) Ṭoz
 15112. (1) ṭoġa
 15113. (5) ṭoġar
 15114. (1) ṭoġarken
 15115. (1) Ṭoġdı
 15116. (3) ṭoġdı
 15117. (1) ṭoġmasa
 15118. (1) ṭoġmasaydı
 15119. (1) ṭoġmaya
 15120. (2) ṭoġmayınca
 15121. (2) ṭoġmaz
 15122. (1) ṭoġmış
 15123. (1) ṭoġradı
 15124. (1) Ṭoġrandı
 15125. (1) ṭoġrandı
 15126. (1) ṭoġrar
 15127. (1) Ṭoġru
 15128. (3) ṭoġru
 15129. (1) ṭoġrudur
 15130. (2) Ṭoġruluġ
 15131. (1) ṭoġruyam
 15132. (1) ṭoġrı
 15133. (1) ṭoġrıdur
 15134. (1) ṭoġup
 15135. (1) ṭoġupdur
 15136. (1) ṭoḳluḳ
 15137. (2) ṭoḳuz
 15138. (1) ṭoḳınmadan
 15139. (1) ṭoḳınsa
 15140. (1) ṭudaġı
 15141. (4) ṭudaġın
 15142. (1) ṭudaġına
 15143. (1) ṭudaḳ
 15144. (1) Ṭufeyli
 15145. (1) ṭumṭurāḳı
 15146. (1) ṭur
 15147. (1) Ṭura
 15148. (2) ṭura
 15149. (1) ṭuralı
 15150. (1) ṭuramaya
 15151. (2) ṭuramaz
 15152. (2) ṭuraġı
 15153. (1) Ṭurduġı
 15154. (1) ṭurduḳca
 15155. (1) ṭurfa
 15156. (1) ṭurmadan
 15157. (1) ṭurmasun
 15158. (1) ṭurmaya
 15159. (1) Ṭurmaz
 15160. (4) ṭurmaz
 15161. (2) ṭurmışdur
 15162. (3) ṭurra·i
 15163. (1) ṭursa
 15164. (3) ṭuruban
 15165. (4) Ṭurup
 15166. (12) ṭurup
 15167. (1) Ṭurupdur
 15168. (2) Ṭurur
 15169. (10) ṭurur
 15170. (1) ṭururdı
 15171. (3) ṭururken
 15172. (1) ṭururlar
 15173. (8) ṭut
 15174. (1) ṭuta
 15175. (1) ṭutalum
 15176. (1) ṭutamayup
 15177. (1) ṭutan
 15178. (14) ṭutar
 15179. (1) ṭutarlar
 15180. (1) ṭutarsa
 15181. (1) ṭutarsam
 15182. (1) ṭutarın
 15183. (2) ṭutduġı
 15184. (4) Ṭutdı
 15185. (14) ṭutdı
 15186. (2) ṭutma
 15187. (1) Ṭutmasa
 15188. (1) ṭutmasa
 15189. (1) ṭutmasun
 15190. (1) Ṭutmasın
 15191. (1) ṭutmayayın
 15192. (3) ṭutmaz
 15193. (1) Ṭutmazdı
 15194. (1) ṭutmaġa
 15195. (7) ṭutmış
 15196. (3) ṭutmışdur
 15197. (1) Ṭutsa
 15198. (5) ṭutsa
 15199. (1) ṭutsañ
 15200. (1) Ṭutsun
 15201. (1) ṭutuban
 15202. (1) ṭutulduġına
 15203. (1) Ṭutup
 15204. (7) ṭutup
 15205. (3) ṭutupdur
 15206. (2) ṭutuñuz
 15207. (1) ṭutuşa
 15208. (1) Ṭutuşalum
 15209. (1) ṭutuşup
 15210. (1) Ṭutuşupdur
 15211. (1) ṭutuşur
 15212. (1) ṭutıla
 15213. (1) ṭutışur
 15214. (1) ṭuyarduñ
 15215. (1) ṭuydı
 15216. (1) Ṭuymasun
 15217. (1) ṭuymaḳ
 15218. (1) ṭuyūr
 15219. (1) ṭuz
 15220. (1) ṭuʿme·i
 15221. (1) Ṭuġrā
 15222. (4) ṭuġrā
 15223. (1) ṭuġrāsı
 15224. (1) ṭuġrāsıdur
 15225. (1) ṭuġrāsın
 15226. (1) ṭuġrāsını
 15227. (2) ṭuġrāyı
 15228. (1) ṬUĠRĀYĪ
 15229. (1) ṭuġrāyī
 15230. (1) Ṭuġrā·yı
 15231. (2) ṭuġrā·yı
 15232. (1) ṭuş
 15233. (1) Ṭuṭdılar
 15234. (1) ṬĀ
 15235. (1) ṭābiʿ
 15236. (1) Ṭālib
 15237. (1) ṭālib
 15238. (1) ṭālibler
 15239. (2) Ṭāliʿi
 15240. (1) Ṭāliʿinüñ
 15241. (1) ṭāliʿ·i
 15242. (1) Ṭāliʿüm
 15243. (2) ṭāliʿüm
 15244. (2) ṭās
 15245. (1) Ṭās·ı
 15246. (2) ṭās·ı
 15247. (1) ṭāsı
 15248. (1) ṭāsına
 15249. (1) ṭāsında
 15250. (2) Ṭāvūs
 15251. (1) ṭāvūs
 15252. (1) ṭāvūsdur
 15253. (1) ṭāvūsumuzı
 15254. (2) ṭāvūs·ı
 15255. (1) Ṭāvūsī
 15256. (2) Ṭāyir·i
 15257. (2) ṭāʿatinüñ
 15258. (2) ṭāḳ
 15259. (2) ṭāḳa
 15260. (1) Ṭāḳat
 15261. (1) ṭāḳat
 15262. (1) Ṭāḳatüm
 15263. (1) ṭāḳdan
 15264. (4) Ṭāḳ·ı
 15265. (13) ṭāḳ·ı
 15266. (1) ṭāḳı
 15267. (1) ṭāḳını
 15268. (1) ṭāṣ·ı
 15269. (2) Ṭıfl
 15270. (6) ṭıfl
 15271. (1) ṭıfldur
 15272. (1) Ṭıfllar
 15273. (1) Ṭıfluñ
 15274. (1) ṭıfluñ
 15275. (1) Ṭıfl·ı
 15276. (2) ṭıfl·ı
 15277. (2) ṭıflı
 15278. (1) ṭıflına
 15279. (1) ṭıflıyle
 15280. (1) ṭılısm
 15281. (1) ṭınmaz
 15282. (2) ṭınāb
 15283. (1) Ṭırnaġın
 15284. (1) Ṭırāz·ı
 15285. (1) ṭırāz·ı
 15286. (1) Ṭīb·i
 15287. (1) ṭīrdür
 15288. (5) Ṭūbā
 15289. (1) Ṭūbā-ẖırāmuñ
 15290. (1) Ṭūbāya
 15291. (1) Ṭūbī
 15292. (1) Ṭūbīye
 15293. (2) ṭūl·i
 15294. (4) ṭūmār
 15295. (1) Ṭūmār·ı
 15296. (3) ṭūmār·ı
 15297. (3) ṭūmārı
 15298. (1) ṭūmārını
 15299. (3) Ṭūṭī
 15300. (12) ṭūṭī
 15301. (5) ṭūṭīdür
 15302. (1) ṭūṭīler
 15303. (1) ṭūṭīlerin
 15304. (1) ṭūṭīnüñ
 15305. (3) ṭūṭīsi
 15306. (2) ṭūṭīye
 15307. (2) Ṭūṭī·i
 15308. (9) ṭūṭī·i
 15309. (317) ü
 15310. (1) üftādeden
 15311. (1) üftādelerdür
 15312. (1) üftādeleri
 15313. (1) üftādelerüz
 15314. (2) Üftādelerüñ
 15315. (2) üftādelerüñ
 15316. (1) üftādenüñ
 15317. (1) üftādeye
 15318. (1) üftādeyi
 15319. (1) üleşdüre
 15320. (1) ülfete
 15321. (1) Ülker
 15322. (1) ülü'l-ebṣār
 15323. (1) ülü'l-emrü
 15324. (1) ümem
 15325. (1) ümmetine
 15326. (1) ümmīddür
 15327. (1) ümīd
 15328. (1) ümīdi
 15329. (1) Ümīd·i
 15330. (1) ümīd·i
 15331. (1) ümīdüm
 15332. (1) ün
 15333. (1) üsküfe
 15334. (1) üsküfi
 15335. (2) üsküfle
 15336. (1) üsküfler
 15337. (7) üsküflü
 15338. (1) üskürecikden
 15339. (2) üslūb
 15340. (1) üsti
 15341. (25) üstinde
 15342. (2) üstindeki
 15343. (1) üstinden
 15344. (2) Üstine
 15345. (56) üstine
 15346. (2) üstād
 15347. (1) üstāddan
 15348. (1) üstāduña
 15349. (3) üstād·ı
 15350. (1) üstādını
 15351. (1) üstümde
 15352. (3) üstüme
 15353. (2) üstüvār
 15354. (2) üstüẖᾱn
 15355. (1) Üstüẖᾱnlarla
 15356. (1) üstüẖᾱnum
 15357. (1) üstüñe
 15358. (59) üzre
 15359. (2) üç
 15360. (1) Üşdiler
 15361. (1) üşe
 15362. (1) Üşenme
 15363. (1) üşenmiş
 15364. (1) üşenür
 15365. (1) üştür·i
 15366. (1) üşütme
 15367. (1) Ẓafer
 15368. (8) ẓafer
 15369. (1) ẓaferde
 15370. (1) ẓahīr
 15371. (1) ẓarāfet
 15372. (1) ẓarāfetdür
 15373. (1) ẓarīf
 15374. (2) ẓuhūr
 15375. (1) ẓulemāt·ı
 15376. (2) Ẓulm
 15377. (12) ẓulm
 15378. (1) ẓulme
 15379. (1) ẓulmet
 15380. (2) ẓulmet·i
 15381. (3) ẓulmi
 15382. (1) ẓulmin
 15383. (1) ẓulmine
 15384. (1) Ẓulmlerle
 15385. (1) ẓulm·i
 15386. (1) ẓulmānī
 15387. (1) ẓulmüñ
 15388. (1) ẓulmüñle
 15389. (4) Ẓāhir
 15390. (10) ẓāhir
 15391. (1) ẓāhirdür
 15392. (3) Ẓāhirā
 15393. (6) ẓālim
 15394. (1) ẓālimdür
 15395. (1) ẓıllu'llāh
 15396. (2) ẓıll·i
 15397. (4) ẕelīl
 15398. (2) ẕemm
 15399. (5) ẕerre
 15400. (1) ẕerre-veş
 15401. (4) Ẕerrece
 15402. (6) ẕerrece
 15403. (1) ẕerreler
 15404. (2) ẕerreye
 15405. (1) Ẕerre·i
 15406. (2) ẕerre·i
 15407. (1) ẕevī'l-iḳtidārı
 15408. (2) Ẕevḳ
 15409. (9) ẕevḳ
 15410. (2) ẕevḳı
 15411. (1) ẕeḳan
 15412. (1) Ẕihn·i
 15413. (5) ẕihn·i
 15414. (2) ẕikr
 15415. (2) ẕikre
 15416. (1) ẕikri
 15417. (1) Ẕikr·i
 15418. (2) ẕikr·i
 15419. (1) Ẕikrümüz
 15420. (2) ẕillet
 15421. (1) ẕilletden
 15422. (1) ẕillete
 15423. (1) ẕilleti
 15424. (1) ẕālike'l-ḥavālī
 15425. (1) ẕātdur
 15426. (2) ẕātuñ
 15427. (1) ẕātuñla
 15428. (1) ẕātuñı
 15429. (2) Ẕāt·ı
 15430. (11) ẕāt·ı
 15431. (1) ẕātı
 15432. (1) ẕātına
 15433. (1) Ẕātını
 15434. (1) ẕātını
 15435. (1) ẕātıyle
 15436. (1) ẕü'l-feḳār
 15437. (1) Ẕü'l-feḳārı
 15438. (1) Ẕü'n-nūn
 15439. (1) ẕū-fünūn
 15440. (1) ẕū-niṣāb
 15441. (1) żamān
 15442. (1) żamāyir
 15443. (2) żamāyir·i
 15444. (1) żamīme
 15445. (1) żamīn
 15446. (1) żamīri
 15447. (4) żamīr·i
 15448. (1) żamīrüñdür
 15449. (1) żar
 15450. (1) żarar
 15451. (1) żaʿf·ı
 15452. (2) żaʿīf
 15453. (1) żāʿe
 15454. (1) żıyā
 15455. (4) żıyāfet
 15456. (1) żıyāsı
 15457. (2) Żıyā·yı