REAVNI Musammat Word List with count

8654

 1. (192) a.
 2. (1) Acıyup
 3. (1) al
 4. (1) aldum
 5. (2) aldı
 6. (1) Allāh
 7. (1) Allāhdur
 8. (1) almadı
 9. (1) almaludur
 10. (1) almasun
 11. (2) almış
 12. (1) Altun
 13. (1) altun
 14. (1) altunlusına
 15. (1) alup
 16. (1) alur
 17. (5) anda
 18. (1) Andan
 19. (1) Anlar
 20. (1) anlaruñ
 21. (2) Anuñ
 22. (9) anuñ
 23. (1) Anuñla
 24. (1) anuñla
 25. (2) anuñçün
 26. (5) anı
 27. (1) arasında
 28. (1) artuḳ
 29. (2) atar
 30. (1) atlar
 31. (1) atuñ
 32. (1) atılduġını
 33. (1) atından
 34. (2) Ay
 35. (1) ay
 36. (2) ayaġ
 37. (1) ayaġa
 38. (1) ayaġı
 39. (2) ayaḳ
 40. (1) Aʿlā
 41. (1) aç
 42. (1) açdı
 43. (2) açuḳ
 44. (1) açuñ
 45. (1) açıldı
 46. (1) açılmaz
 47. (1) açılmış
 48. (1) aġarmış
 49. (1) Aġlamaġ
 50. (1) aġlamaġa
 51. (1) Aġlamaḳdan
 52. (1) aġlamaḳdan
 53. (1) aġlar
 54. (1) aġız
 55. (1) Aḥad
 56. (1) aḥcār
 57. (1) aḥkāmın
 58. (1) Aḥmed
 59. (1) Aḥvāl·i
 60. (1) aẖlāḳı
 61. (1) aḳ
 62. (10) aña
 63. (1) añma
 64. (1) aṣardı
 65. (1) aş
 66. (1) aṭlas
 67. (192) b.
 68. (1) bahā
 69. (1) Bahār
 70. (2) Bahār·ı
 71. (1) bahārı
 72. (1) bang·i
 73. (1) batup
 74. (1) bay
 75. (1) bayraḳ
 76. (1) baġlamasaydı
 77. (1) baġlanur
 78. (1) Baġruña
 79. (1) Baġrında
 80. (2) baḳ
 81. (1) baḳā
 82. (1) baña
 83. (1) baṣup
 84. (1) Baş
 85. (3) baş
 86. (1) başladı
 87. (1) Başı
 88. (2) başına
 89. (1) başında
 90. (1) başını
 91. (2) be
 92. (1) behcet·i
 93. (1) Bekler
 94. (1) belā
 95. (1) Ben
 96. (1) bende
 97. (1) bendeden
 98. (1) bendeñdür
 99. (1) benefşe
 100. (1) benefşeler
 101. (1) benefşezār
 102. (1) ber-devām
 103. (1) berre·i
 104. (1) Berāt·ı
 105. (2) berātına
 106. (1) BERĀY·I
 107. (1) berīn
 108. (2) berḳ
 109. (1) beytümüñ
 110. (1) Beyżā
 111. (3) bezm
 112. (1) Bezme
 113. (2) bezme
 114. (1) bezminde
 115. (1) Bezm·i
 116. (1) beñek
 117. (1) Beñzer
 118. (2) beşer
 119. (1) bile
 120. (9) Bir
 121. (13) bir
 122. (3) Biri
 123. (1) biri
 124. (1) birinç
 125. (2) Birisi
 126. (1) biryān
 127. (1) bitürdi
 128. (1) biçilür
 129. (1) Biñ
 130. (2) biñ
 131. (1) bişen
 132. (1) boyadı
 133. (2) boyandı
 134. (1) boyansun
 135. (1) boyanursın
 136. (1) boyasa
 137. (1) Boynını
 138. (1) boyun
 139. (1) bozdoġan
 140. (1) bozılsa
 141. (12) Bu
 142. (38) bu
 143. (1) bula
 144. (2) buldı
 145. (1) bulut
 146. (1) bunuñ
 147. (2) bunı
 148. (1) burc·i
 149. (3) burc·ı
 150. (1) Burāḳ
 151. (1) Burāḳa
 152. (1) buẖūr
 153. (1) bād·ı
 154. (1) bārgāh
 155. (1) Bārān
 156. (1) Bārī
 157. (1) Bāzārı
 158. (1) Bāʿis̲
 159. (1) bāġbān
 160. (1) bāġı
 161. (1) bī-ʿad
 162. (1) bīdār
 163. (1) Böyle
 164. (1) büküldi
 165. (1) bülbül
 166. (1) būstān
 167. (1) Cebrāyīl
 168. (1) celle
 169. (1) celāl
 170. (1) Celīs·i
 171. (1) cemʿ
 172. (3) Cemāli
 173. (1) cemīlüñ
 174. (1) cemīlüñle
 175. (1) Cemīʿ·i
 176. (1) Cemşīd-nişān
 177. (3) Cennet
 178. (2) cennet
 179. (2) Cennetde
 180. (1) cennetde
 181. (1) Cennet·i
 182. (1) cennetüñ
 183. (1) ceres
 184. (1) cevher
 185. (1) cezā
 186. (2) Cihān
 187. (12) cihān
 188. (1) cihāna
 189. (1) Cihānda
 190. (2) cihānda
 191. (1) cihānı
 192. (1) cuvān
 193. (1) cāmesin
 194. (2) cāmesini
 195. (1) cāmiʿ
 196. (1) Cām·ı
 197. (1) cām·ı
 198. (1) cān
 199. (1) cānıdur
 200. (3) cümle
 201. (1) cümleden
 202. (1) cūd
 203. (1) cūybār
 204. (1) Cūy·ı
 205. (1) Darü's-selāmuñ
 206. (16) daẖi
 207. (2) de
 208. (1) Def
 209. (2) defter
 210. (1) defʿa
 211. (1) degin
 212. (4) degül
 213. (1) dehr
 214. (1) dehān
 215. (5) dem
 216. (1) demde
 217. (2) demed
 218. (1) DER
 219. (1) derdi
 220. (1) derlere
 221. (1) deryā
 222. (2) deste
 223. (1) Dest·i
 224. (4) Devlet
 225. (2) devlet
 226. (1) Devlete
 227. (1) devletinde
 228. (1) devletini
 229. (1) devletle
 230. (1) devlet·i
 231. (1) devr
 232. (1) Devrān
 233. (1) devrāna
 234. (1) devāmını
 235. (1) devāt
 236. (1) deñizinde
 237. (2) didi
 238. (1) dikildi
 239. (1) dilegüm
 240. (2) Diler
 241. (1) dili
 242. (1) Dilā
 243. (1) dilā
 244. (1) dimege
 245. (1) dimezem
 246. (1) dinür
 247. (1) dirisi
 248. (2) dirler
 249. (1) Diye
 250. (2) diñüz
 251. (19) durur
 252. (1) duʿā
 253. (1) duʿāyı
 254. (1) Dāne
 255. (1) Dār·ı
 256. (1) dār·ı
 257. (1) Dārāyı
 258. (1) dās·ı
 259. (1) Dāyim
 260. (1) dāyim-mekān
 261. (1) dāyimā
 262. (1) Dīde·i
 263. (1) dīde·i
 264. (1) dīn
 265. (1) Dīvāne
 266. (1) Dīvāne-veş
 267. (2) döginüp
 268. (1) döker
 269. (1) dönerse
 270. (2) döyemeyüp
 271. (1) dü
 272. (2) dünyā
 273. (1) Dünyāda
 274. (4) dünyāda
 275. (1) dünyādan
 276. (1) Dünyāya
 277. (1) dünyāya
 278. (1) dünyāyı
 279. (1) dürc·i
 280. (1) dürr
 281. (1) dürr·i
 282. (1) Dür·i
 283. (1) dürūd
 284. (1) düvāl
 285. (1) düş
 286. (1) düşdi
 287. (1) düşer
 288. (1) dūd
 289. (1) Dūd·ı
 290. (1) dūr
 291. (1) e
 292. (3) ecel
 293. (2) eflāk
 294. (1) efʿāl
 295. (1) egdi
 296. (3) eger
 297. (2) Egerçi
 298. (1) egmedi
 299. (3) egnine
 300. (1) ehli
 301. (2) ehline
 302. (2) ehl·i
 303. (1) ejdehā
 304. (1) ekini
 305. (1) el
 306. (1) elden
 307. (2) ele
 308. (1) eli
 309. (1) elif
 310. (1) Elinde
 311. (1) eline
 312. (1) eliyle
 313. (1) elḥaḳ
 314. (1) emek
 315. (1) emmelü
 316. (2) emrine
 317. (1) Emīr·i
 318. (1) engüştüñ
 319. (1) enīs·i
 320. (1) Erisün
 321. (2) etek
 322. (1) ev-ednā
 323. (1) evlād
 324. (1) Evṣāf·ı
 325. (1) evṣāfı
 326. (6) ey
 327. (3) eyle
 328. (7) eyledi
 329. (1) eylediler
 330. (1) eyledüm
 331. (1) eylemege
 332. (1) eylemegi
 333. (1) eylemek
 334. (1) eylemez
 335. (1) eylese
 336. (1) eyleseler
 337. (2) eylesün
 338. (1) eyleye
 339. (1) eyleyen
 340. (1) Eyā
 341. (1) eşref·i
 342. (1) faġfūrīyi
 343. (1) fażla
 344. (1) felegüñ
 345. (1) Felek
 346. (9) felek
 347. (1) felek-mertebe
 348. (1) felekden
 349. (1) felekler
 350. (2) felek·i
 351. (1) feleküñ
 352. (1) fenā
 353. (1) fenādan
 354. (1) ferdā
 355. (1) FERHĀD
 356. (1) Ferhād-nām
 357. (1) Ferz
 358. (1) fetḥ
 359. (4) feʿilātün
 360. (2) feʿilün
 361. (1) Firdevs
 362. (3) fiġān
 363. (1) fişekler
 364. (1) Fārūḳdur
 365. (1) fāyıḳ
 366. (2) fāʿilātü
 367. (2) fāʿilün
 368. (1) fīller
 369. (1) gedā
 370. (1) gedālar
 371. (1) gedāları
 372. (2) gel
 373. (3) geldi
 374. (8) geldiler
 375. (1) gelmesün
 376. (1) Gelüp
 377. (1) genc
 378. (1) Gerdūn
 379. (2) gerdūn
 380. (1) gerdūn-ʿaẓamet
 381. (1) gerdūna
 382. (1) gerüp
 383. (1) getür
 384. (1) Getürdi
 385. (2) getürdi
 386. (1) gevher-fürūşdur
 387. (1) geydi
 388. (1) geyer
 389. (1) Geyindi
 390. (1) geyüben
 391. (2) geçer
 392. (1) geçürdi
 393. (1) geçürsin
 394. (18) gibi
 395. (1) gice
 396. (1) Giceler
 397. (1) gicesini
 398. (1) girse
 399. (1) giryān
 400. (1) girān-māyeyi
 401. (1) gitdi
 402. (1) giyāh
 403. (1) gizledi
 404. (1) Göge
 405. (1) göginde
 406. (1) gögsine
 407. (1) gögsini
 408. (1) Gök
 409. (1) gökde
 410. (1) gökden
 411. (1) göklere
 412. (3) gör
 413. (2) gördi
 414. (1) gördügine
 415. (1) gören
 416. (1) göricek
 417. (1) Görildi
 418. (4) görinen
 419. (1) görinenler
 420. (1) görinmeseydi
 421. (1) Görinmez
 422. (1) Görinür
 423. (2) görinür
 424. (1) görmeye
 425. (1) Görmeyelden
 426. (1) Görmiş
 427. (3) görüp
 428. (1) görürler
 429. (2) görüñ
 430. (1) Gösterdi
 431. (1) gösterdi
 432. (1) göz
 433. (1) gözi
 434. (1) Gözinde
 435. (1) gözine
 436. (1) Gözüñ
 437. (1) gözüñ
 438. (1) Göñül
 439. (1) göñül
 440. (1) güci
 441. (2) güher
 442. (3) Gül
 443. (1) gül
 444. (1) gül-endāmı
 445. (1) gülistāna
 446. (2) Güller
 447. (1) güller
 448. (1) gülleri
 449. (2) güllerinüñ
 450. (2) gülsitān
 451. (1) gülsitān·ı
 452. (1) Gülzār·ı
 453. (1) gülzār·ı
 454. (1) gül·i
 455. (1) Gülşen·i
 456. (1) gülşen·i
 457. (1) gülşenüñ
 458. (3) Gün
 459. (9) gün
 460. (5) güneş
 461. (1) Güneşüñ
 462. (1) günini
 463. (1) güzel
 464. (1) güzelleri
 465. (2) güzīn·i
 466. (1) gūyiyā
 467. (1) gūşesi
 468. (1) gūşesini
 469. (1) Gūşe·i
 470. (1) gūşe·i
 471. (1) Hecrine
 472. (1) hele
 473. (1) hem-dem
 474. (1) Hem-ṣoḥbeti
 475. (1) hemtā
 476. (3) hemān
 477. (1) Hep
 478. (5) Her
 479. (6) her
 480. (2) hergiz
 481. (1) hevāsını
 482. (2) hilāl
 483. (1) hilāli
 484. (1) himmeti
 485. (2) hīç
 486. (1) hükmi
 487. (1) hümāsına
 488. (1) hūr
 489. (4) I
 490. (5) ide
 491. (1) ideli
 492. (1) iden
 493. (3) ider
 494. (1) idesin
 495. (20) idi
 496. (1) idindi
 497. (4) idüp
 498. (1) idüñ
 499. (1) igen
 500. (1) igende
 501. (1) ihmāl
 502. (1) ihtimāmını
 503. (4) II
 504. (4) III
 505. (1) iken
 506. (5) iki
 507. (31) ile
 508. (1) iltiyāmını
 509. (8) imiş
 510. (1) imrūz
 511. (1) inşā
 512. (1) inüp
 513. (1) irdi
 514. (1) ire
 515. (1) irişe
 516. (1) irişen
 517. (5) ise
 518. (1) islām
 519. (1) islāma
 520. (1) isterseñ
 521. (1) istiẖrāc
 522. (2) it
 523. (6) itdi
 524. (1) itdiler
 525. (1) itme
 526. (1) itmege
 527. (1) itse
 528. (4) IV
 529. (1) izdiḥāmını
 530. (1) iʿtimād
 531. (1) içe
 532. (3) içer
 533. (1) içilen
 534. (8) içinde
 535. (1) içindeki
 536. (1) içmege
 537. (5) içre
 538. (9) içün
 539. (1) iḥdās̲
 540. (1) iḥsānuñ
 541. (1) iẖtiṣār
 542. (1) iñiler
 543. (1) işi
 544. (1) işigi
 545. (1) işigidür
 546. (1) işlenen
 547. (1) iştihā
 548. (1) Kaʿbeyi
 549. (1) kec-revüñ
 550. (1) kef·i
 551. (1) Kehkeşān
 552. (1) Kelāmı
 553. (1) kelāmını
 554. (1) Kem
 555. (1) Kemerinden
 556. (1) kemāl
 557. (2) Kemāl·i
 558. (3) kemān
 559. (1) kendüye
 560. (1) Kendüyi
 561. (1) kendüzine
 562. (1) kendüzini
 563. (2) kerem
 564. (1) keremi
 565. (1) Keremler
 566. (2) Kerīm
 567. (1) kevkeb·i
 568. (1) kevn
 569. (1) kevākib
 570. (2) Kevs̲er
 571. (1) Keyḳubād
 572. (5) Ki
 573. (43) ki
 574. (7) Kim
 575. (12) kim
 576. (1) kimesneye
 577. (1) Kimi
 578. (2) kimi
 579. (2) kimüñ
 580. (1) Kisrīyi
 581. (2) kitāb
 582. (1) ki‿eyledi
 583. (1) ki‿ola
 584. (1) ki‿oldı
 585. (1) Ki‿uçmaġa
 586. (2) kişi
 587. (2) kişiye
 588. (1) kāfūrīyi
 589. (2) kāmrān
 590. (1) kāmyāb
 591. (1) kāsesi
 592. (1) kāse·i
 593. (1) Köhnemişdür
 594. (1) kömāc
 595. (2) külāh
 596. (1) kürsī·i
 597. (1) Küştgīr·i
 598. (1) kūh-mis̲āl
 599. (1) kūhsār
 600. (1) l.
 601. (1) laṭīf
 602. (1) levendidür
 603. (1) levendāne
 604. (1) libāsını
 605. (1) Luṭf
 606. (4) luṭf
 607. (1) luṭf·ı
 608. (2) luṭfına
 609. (1) luṭfını
 610. (1) lā-uḥṣā
 611. (1) lāciverd-naḳş
 612. (2) lāle
 613. (1) lālezār
 614. (1) lāmiʿ
 615. (1) lāyıḳ
 616. (1) maġrūr
 617. (1) Maḥabbetüñ
 618. (1) maḥmil
 619. (1) MAḤMŪD
 620. (1) Maḥmūd
 621. (1) Maḥşer
 622. (1) maḥşer
 623. (1) maḳām
 624. (1) maḳṣūda
 625. (2) Meclis
 626. (1) meclis
 627. (2) Meclisde
 628. (3) meclise
 629. (1) meclisi
 630. (2) meclis·i
 631. (2) medḥ
 632. (1) medḥin
 633. (2) medḥüñ
 634. (2) mefʿūlü
 635. (2) mefāʿilün
 636. (2) mefāʿīlü
 637. (2) meger
 638. (1) meh·i
 639. (2) mekān
 640. (1) Mekīn·i
 641. (1) melek
 642. (2) menzil
 643. (1) menziline
 644. (1) merciʿ
 645. (1) merḥamet
 646. (1) Merḳadi
 647. (2) MERS̲İYE·İ
 648. (1) mesned
 649. (1) Mesrūr
 650. (1) mestāne
 651. (1) metāʿ·ı
 652. (1) metīni
 653. (1) meydāna
 654. (1) Meydān·ı
 655. (2) mey·i
 656. (1) Mezraʿ·ı
 657. (1) mezīd
 658. (1) meˀāb
 659. (1) meşʿal
 660. (1) meşāmını
 661. (6) mi
 662. (1) Micmer
 663. (1) micmer
 664. (1) midḥatüñde
 665. (2) mihr·i
 666. (1) misk
 667. (1) Miʿrāc
 668. (1) miḥnete
 669. (1) miḥver
 670. (1) muntaẓır
 671. (1) MUSAMMAṬLAR
 672. (1) muʿallaḳ
 673. (1) muʿcizeye
 674. (1) muʿcizātuña
 675. (1) muʿcizātı
 676. (1) muʿcizüñ
 677. (1) Muʿīn·i
 678. (1) Muḥammed
 679. (1) muḥtāc
 680. (1) muḳarnes
 681. (2) muḳīm
 682. (1) Muḳīm·i
 683. (1) Muṣṭafā
 684. (1) Muṭrib
 685. (1) muṭribā
 686. (6) māh
 687. (1) māh·ı
 688. (1) māmūniyyenüñ
 689. (1) māniʿ
 690. (1) Mātem
 691. (1) mātem
 692. (1) māyil
 693. (2) mı
 694. (1) mīhmān
 695. (1) mīm
 696. (1) mücrim
 697. (2) Müdām
 698. (2) müdām
 699. (1) mühr·i
 700. (1) mülkine
 701. (1) mümtāz
 702. (1) Müneccim
 703. (1) münīr
 704. (1) müstaġraḳ
 705. (1) müstedām
 706. (1) müsāfir·i
 707. (1) Müteʿāl
 708. (1) müzeyyen
 709. (1) Müˀmin
 710. (1) müşfiḳ·ı
 711. (1) Mūcib
 712. (1) mūm
 713. (1) Mūsāyı
 714. (1) naʿleynüñe
 715. (1) NAʿT·İ
 716. (1) naʿīm
 717. (1) naẖl-bendidür
 718. (1) naẖlidür
 719. (1) Naḳdüñi
 720. (2) naẓar
 721. (1) naẓm
 722. (2) Naẓmum
 723. (1) naẓmumı
 724. (1) naẓm·ı
 725. (7) Ne
 726. (10) ne
 727. (1) Nebiyyu'llāh
 728. (1) nebīlerden
 729. (1) neden
 730. (5) Nedür
 731. (5) nedür
 732. (1) nergis-vār
 733. (1) Nergisle
 734. (1) netīce·i
 735. (1) nevbahār
 736. (1) nevle
 737. (2) Ne‿içün
 738. (2) ne‿içün
 739. (4) ne‿ola
 740. (1) Ne‿olmış
 741. (7) nice
 742. (1) nigāh
 743. (1) Nigīn·i
 744. (1) nihāl
 745. (2) Niteki
 746. (1) niteki
 747. (2) niye
 748. (1) niʿmete
 749. (1) niʿmeti
 750. (6) niçe
 751. (1) niçenüñ
 752. (4) nişān
 753. (1) nişān·ı
 754. (1) nis̲ār
 755. (1) nāfesini
 756. (1) nāfi
 757. (1) Nām
 758. (1) nāme·i
 759. (1) nāmına
 760. (1) nāz
 761. (1) nāṭıḳ
 762. (1) nīlī
 763. (1) nīlūfer
 764. (3) nübüvvet
 765. (1) nübüvvete
 766. (1) Nübüvvetüñ
 767. (1) nücūm
 768. (1) nūn
 769. (1) Nūn-veş
 770. (2) nūr
 771. (1) nūra
 772. (2) nūrdan
 773. (1) nūreyn
 774. (2) nūr·ı
 775. (3) nūrına
 776. (3) o
 777. (1) od
 778. (2) odlara
 779. (1) odlu
 780. (3) Ol
 781. (17) ol
 782. (25) ola
 783. (4) olan
 784. (1) olasın
 785. (2) Oldur
 786. (1) Oldı
 787. (9) oldı
 788. (1) Olma
 789. (1) olma
 790. (1) olmadı
 791. (1) olmasa
 792. (2) olmaya
 793. (1) olmaz
 794. (1) olmaġ
 795. (1) olmaġa
 796. (5) olmış
 797. (1) olmışdur
 798. (1) olmışdı
 799. (2) olsa
 800. (5) olup
 801. (1) olupdur
 802. (15) olur
 803. (1) olursa
 804. (1) olınca
 805. (1) orta
 806. (1) oturmış
 807. (1) oyunları
 808. (1) oḳınursa
 809. (1) PAŞA
 810. (1) paşa·yı
 811. (1) pehlevān
 812. (1) Pehlevānken
 813. (1) penāh
 814. (1) pençesine
 815. (1) perçem·i
 816. (1) peyk·i
 817. (1) piyāle
 818. (1) piyāleler
 819. (1) pā-būsuñ
 820. (1) pādişāh·ı
 821. (1) pāk
 822. (1) pākine
 823. (2) pāre
 824. (2) pāreledi
 825. (1) pīr
 826. (1) pür-neşāṭ
 827. (1) pür-sitāre
 828. (1) pür-sürūr
 829. (1) pür-çīn
 830. (1) püşt
 831. (1) püştin
 832. (1) Rabbi
 833. (1) ravżada
 834. (1) raʿd
 835. (1) Raʿnā
 836. (1) Raḥm
 837. (2) Raḥmetüñ
 838. (1) Raḥmān
 839. (1) Raḥīm
 840. (1) rebāb
 841. (1) rebābı
 842. (1) red
 843. (1) refīʿ
 844. (2) Rengīn
 845. (1) Resūl
 846. (1) Resūli
 847. (1) revāc
 848. (6) revān
 849. (2) Revāni
 850. (1) Revāniye
 851. (1) REVĀNĪ
 852. (1) Revānī
 853. (1) revāḳ
 854. (1) rezm
 855. (1) ridāsını
 856. (1) rindāne
 857. (1) risālet
 858. (1) riyāż·ı
 859. (1) rāh·ı
 860. (1) rām
 861. (1) Rıḍvān
 862. (1) Rıvāna
 863. (1) rūy·ı
 864. (1) rūyını
 865. (1) rūzgār
 866. (1) rūz·ı
 867. (1) rūḥ-efzāsın
 868. (1) rūḥ·ı
 869. (1) rūşen
 870. (1) rūşen-dil
 871. (1) salṭanat
 872. (1) salṭanatuñ
 873. (1) sancaḳ
 874. (1) Saʿdī
 875. (1) Saʿādet
 876. (2) saʿādet
 877. (1) saʿādete
 878. (1) saʿādet·i
 879. (1) saẖā
 880. (1) saḳf·ı
 881. (2) saña
 882. (1) sebz·i
 883. (1) sebīl
 884. (2) sefer
 885. (1) Selsebīl
 886. (1) selām
 887. (1) selāmını
 888. (1) selīm
 889. (1) Sen
 890. (1) sen
 891. (1) Senbūse
 892. (1) sencileyin
 893. (1) seng·i
 894. (1) seni
 895. (1) Senüñ
 896. (1) ser-firāz
 897. (1) ser-keşlik
 898. (1) ser-leşker
 899. (1) ser-āmed·i
 900. (1) ser-çeşme·i
 901. (1) sermed
 902. (1) sermāye
 903. (1) serv
 904. (1) Serv-veş
 905. (1) server·i
 906. (3) serv·i
 907. (1) sevād
 908. (1) seyr
 909. (2) Seyrāna
 910. (1) seyrāna
 911. (1) SEYYİDÜ'L-MÜRSELĪN
 912. (1) sezā·yı
 913. (1) seḥāb
 914. (1) simāṭ
 915. (1) simāṭına
 916. (1) simāṭında
 917. (1) Siyāh
 918. (3) siyāh
 919. (1) sofra
 920. (2) SULṬĀN
 921. (1) Sulṭān
 922. (1) sābıḳ
 923. (1) sāye
 924. (1) sāġaruñ
 925. (2) Sāḳī
 926. (1) sır
 927. (1) söyledi
 928. (1) Söyündi
 929. (1) söz
 930. (1) Sözi
 931. (1) sözi
 932. (1) sözlerüm
 933. (1) sözümi
 934. (1) sözümle
 935. (1) Sütūnı
 936. (1) süvār
 937. (1) sūdı
 938. (7) sūr
 939. (1) SŪR·İ
 940. (1) sūr·ı
 941. (1) tamām
 942. (1) taḥṣīl
 943. (1) taẖta
 944. (1) taẖta·i
 945. (3) taẖt·ı
 946. (1) taẖtı
 947. (1) ter
 948. (1) terk
 949. (1) Tesbīḥ
 950. (1) tesbīḥ
 951. (1) Tā
 952. (3) tā
 953. (1) tābẖānedür
 954. (1) tābūtı
 955. (1) Tāc
 956. (3) tāc
 957. (2) tāc·ı
 958. (1) tācı
 959. (1) tācını
 960. (4) tāze
 961. (1) tīr
 962. (1) Tīri
 963. (1) Tīr·i
 964. (1) Tīġ
 965. (1) Tükürdi
 966. (1) Türbesinde
 967. (27) u
 968. (2) umar
 969. (1) umaram
 970. (1) umarsın
 971. (1) unudur
 972. (1) Urdı
 973. (2) urdı
 974. (1) urmışken
 975. (1) urur
 976. (1) urursa
 977. (1) uzatma
 978. (4) V
 979. (1) Var
 980. (6) var
 981. (1) vardur
 982. (1) vaḥdet
 983. (1) Vaḳt
 984. (1) vaḳt·i
 985. (1) Vaṣfuñda
 986. (2) vaṣf·ı
 987. (1) vaṣfı
 988. (1) vaṭan
 989. (1) vażʿlar
 990. (1) vezāretüñ
 991. (2) VI
 992. (2) VII
 993. (1) virdi
 994. (1) viren
 995. (1) virme
 996. (1) Virmiş
 997. (1) virmişdür
 998. (1) vāsiʿ
 999. (1) vāṣıl
 1000. (1) vāżıʿ
 1001. (5) vü
 1002. (1) vücūd
 1003. (2) Vücūdı
 1004. (1) vücūdınuñ
 1005. (4) ya
 1006. (1) yabana
 1007. (2) yalıñ
 1008. (1) yan
 1009. (1) yanar
 1010. (1) yandı
 1011. (1) Yansun
 1012. (1) yansun
 1013. (1) yanınca
 1014. (1) Yanında
 1015. (1) yapışup
 1016. (1) yaraḳ
 1017. (1) yasaḳ
 1018. (1) yasını
 1019. (1) yatuḳ
 1020. (1) yaza
 1021. (1) yazar
 1022. (1) Yazardı
 1023. (1) yazıldı
 1024. (1) Yazılsa
 1025. (1) yaʿni
 1026. (1) yaẖod
 1027. (1) yaḳasını
 1028. (1) yaḳmasun
 1029. (1) yaḳıl
 1030. (1) yaḳīn
 1031. (2) yaña
 1032. (1) yañadan
 1033. (1) yañaġıdur
 1034. (1) yaṣlu
 1035. (1) yaş
 1036. (1) yaşı
 1037. (1) yedek
 1038. (1) Yed·i
 1039. (1) yegāne
 1040. (1) yekser
 1041. (1) Yemiş
 1042. (1) Yem·i
 1043. (2) Yer
 1044. (1) yer
 1045. (1) yeraḳān
 1046. (1) yerde
 1047. (2) yere
 1048. (1) yererdi
 1049. (2) yerine
 1050. (1) yerlere
 1051. (1) yeter
 1052. (1) Yetişdi
 1053. (1) yetīmāne
 1054. (1) yevm·i
 1055. (3) yeşil
 1056. (1) yimek
 1057. (7) yine
 1058. (2) yire
 1059. (1) yolar
 1060. (1) Yollar
 1061. (1) Yollu
 1062. (1) yolınca
 1063. (1) Yoḳ
 1064. (6) yoḳ
 1065. (1) yoḳdur
 1066. (1) yumma
 1067. (5) Yā
 1068. (1) yādigār
 1069. (1) Yār
 1070. (1) yārı
 1071. (1) yāẖod
 1072. (1) yıl
 1073. (1) Yılduz
 1074. (1) yıḳılsa
 1075. (1) Yüregin
 1076. (2) yürür
 1077. (1) Yüz
 1078. (1) yüz
 1079. (1) Yüzi
 1080. (2) yüzi
 1081. (2) yüzin
 1082. (2) yüzinde
 1083. (2) yüzine
 1084. (1) yüzini
 1085. (1) yüzüñ
 1086. (1) Yūnus
 1087. (2) zamāne
 1088. (2) zamānede
 1089. (1) zamāneden
 1090. (1) zamāneye
 1091. (1) zamānı
 1092. (1) zebān
 1093. (1) zemīn
 1094. (1) zer-endūd
 1095. (1) zer-nigār
 1096. (2) zer-nişān
 1097. (1) zerrīn
 1098. (1) Zeyn
 1099. (1) zihī
 1100. (1) ziyān
 1101. (1) ziyāret
 1102. (1) zārī
 1103. (1) Zī
 1104. (2) zīb
 1105. (2) zīnet
 1106. (1) zīneti
 1107. (1) zīnetin
 1108. (1) Zīrā
 1109. (1) zīver
 1110. (1) zülf
 1111. (3) ʿAceb
 1112. (2) ʿaceb
 1113. (1) ʿadnüñde
 1114. (1) ʿadū
 1115. (1) ʿALEMŞĀH
 1116. (1) ʿAlemşāha
 1117. (1) ʿaleyhi's-selām
 1118. (1) ʿanberi
 1119. (1) ʿanber·i
 1120. (1) ʿaraḳ
 1121. (1) ʿarş·ı
 1122. (2) ʿarūsına
 1123. (1) ʿarż·ı
 1124. (1) ʿayn·ı
 1125. (2) ʿayş
 1126. (1) ʿayşı
 1127. (1) ʿazīz
 1128. (1) ʿaẓīm
 1129. (2) ʿibret
 1130. (2) ʿizz
 1131. (2) ʿişret
 1132. (1) ʿiẕār
 1133. (1) ʿOs̲mān
 1134. (2) ʿummān
 1135. (2) ʿuḳbāya
 1136. (1) ʿāc
 1137. (1) ʿĀlem
 1138. (4) ʿālem
 1139. (1) ʿĀlemde
 1140. (1) ʿālemde
 1141. (6) ʿāleme
 1142. (2) ʿālemi
 1143. (2) ʿālem·i
 1144. (1) ʿĀlemüñ
 1145. (1) ʿālemüñ
 1146. (1) ʿārıżında
 1147. (2) ʿāḳil
 1148. (1) ʿāṣī
 1149. (1) ʿāşıḳ
 1150. (1) ʿāşıḳ·ı
 1151. (1) ʿāşıḳı
 1152. (1) ʿİbādet
 1153. (1) ʿīd
 1154. (1) ʿĪsā
 1155. (1) ʿömr
 1156. (1) ʿömri
 1157. (1) ʿūd
 1158. (1) Āb·ı
 1159. (2) āb·ı
 1160. (2) ādem
 1161. (1) āfitāb
 1162. (1) āfitāb·ı
 1163. (3) āh
 1164. (1) āhen-dil
 1165. (1) āhıdur
 1166. (1) āle
 1167. (1) āleti
 1168. (1) Āsumān
 1169. (1) āsumān
 1170. (1) āsumānī
 1171. (1) āẖ
 1172. (2) āẖır
 1173. (1) Āẖıretde
 1174. (1) āḳil
 1175. (1) āṣaf·ı
 1176. (1) āşikār
 1177. (2) āşiyān
 1178. (1) ās̲ārı
 1179. (1) ās̲ārıdur
 1180. (1) çalar
 1181. (2) çanaḳ
 1182. (4) çarẖ
 1183. (1) çarẖa
 1184. (1) çarẖda
 1185. (2) çarẖdan
 1186. (2) Çarẖuñ
 1187. (1) çarẖuñ
 1188. (1) çarẖ·ı
 1189. (1) çekdi
 1190. (1) çekilürdi
 1191. (1) çeküp
 1192. (1) Çeng
 1193. (1) çeng
 1194. (1) çengīdür
 1195. (1) Çerāġ·ı
 1196. (1) çevresi
 1197. (1) çeşm
 1198. (2) Çeşm·i
 1199. (1) çihresidür
 1200. (1) çihre·i
 1201. (1) Çihār
 1202. (1) çoḳ
 1203. (1) çoḳdur
 1204. (1) çul
 1205. (1) çāder
 1206. (1) Çāk
 1207. (1) çāker
 1208. (1) Çār
 1209. (1) çınār
 1210. (1) çıḳdı
 1211. (1) çīnī
 1212. (1) çörek
 1213. (3) çü
 1214. (4) Çün
 1215. (4) çün
 1216. (2) Çünki
 1217. (2) çünki
 1218. (1) ġamdan
 1219. (1) ġamından
 1220. (1) ġanī
 1221. (1) ġarrāsı
 1222. (1) ġarḳ
 1223. (1) ġarḳ·ı
 1224. (1) ġavvāṣ
 1225. (1) ġayret·i
 1226. (1) ġazāda
 1227. (1) ġażanferini
 1228. (3) ġoncalar
 1229. (1) ġurāb
 1230. (1) ġāfil
 1231. (1) ġılmāna
 1232. (1) Ḥabāb
 1233. (1) ḥabāb
 1234. (1) ḥabābı
 1235. (3) ḥad
 1236. (1) Ḥasret
 1237. (1) ḥasretine
 1238. (1) Ḥaydar
 1239. (2) ḥayf
 1240. (1) ḥayret
 1241. (1) ḥayā
 1242. (1) Ḥayāt
 1243. (1) ḥayāt
 1244. (2) Ḥaḳ
 1245. (1) ḥaḳīḳatde
 1246. (1) ḥaşra
 1247. (1) ḥażrete
 1248. (6) Ḥażret·i
 1249. (1) ḥażret·i
 1250. (1) Ḥikmet
 1251. (1) ḥilm
 1252. (1) ḥuccāc
 1253. (2) ḥużūr
 1254. (1) ḥādis̲e
 1255. (1) ḥāl
 1256. (1) ḥālet·i
 1257. (2) ḥāli
 1258. (1) ḥāl·i
 1259. (1) ḥāṣıl
 1260. (1) Ḥınnā
 1261. (1) ḥınnāsına
 1262. (1) ḥīle
 1263. (2) ḥöcre·i
 1264. (1) ḥükmi
 1265. (1) ḥüsn
 1266. (1) ḥüsninden
 1267. (2) ḥūr
 1268. (2) ḥūrī
 1269. (1) ḥūrīler
 1270. (1) ẖad
 1271. (2) ẖalḳ
 1272. (2) ẖalḳa
 1273. (4) ẖalḳ·ı
 1274. (2) ẖalḳı
 1275. (1) ẖalḳınuñ
 1276. (1) Ḫançer
 1277. (1) ẖançer
 1278. (1) ẖayf
 1279. (1) ẖayme·i
 1280. (1) ẖaymeñi
 1281. (1) ẖayrü'l-kelām
 1282. (1) ẖayāl
 1283. (1) ẖayāli
 1284. (1) ẖaṭ
 1285. (1) ẖaṭṭ
 1286. (1) ẖilāl
 1287. (3) ẖoş
 1288. (1) ẖoş-güvār
 1289. (1) ẖoş-güvārı
 1290. (1) ẖoş-ẖırām
 1291. (1) Ḫudā
 1292. (2) Ḫudā·yı
 1293. (1) ẖuld·ı
 1294. (1) Ḫulāṣa·i
 1295. (1) ẖulḳ
 1296. (1) ẖurde·i
 1297. (1) ẖurşīd-nişān
 1298. (1) ẖusrev·i
 1299. (1) ẖuşk
 1300. (1) ẖuṭūr
 1301. (1) ẖᾱb·ı
 1302. (1) ẖᾱce
 1303. (1) ẖᾱcedür
 1304. (1) ẖᾱnı
 1305. (1) ẖācetde
 1306. (3) ẖāk
 1307. (1) Ḫālıḳ
 1308. (2) ẖāme
 1309. (1) Ḫāmem
 1310. (1) ẖāmeyi
 1311. (1) ẖāme·i
 1312. (2) ẖāne·i
 1313. (1) ẖāṭırına
 1314. (1) Ḫıdmet
 1315. (1) Ḫıdmetde
 1316. (1) ẖıdmetinde
 1317. (1) ẖıdmetine
 1318. (2) ẖılʿat
 1319. (1) ẖılʿat·i
 1320. (1) ẖılḳat
 1321. (1) ẖılḳati
 1322. (1) ẖılḳatinde
 1323. (1) Ḫıżra
 1324. (2) ẖūb
 1325. (1) İder
 1326. (1) İdindi
 1327. (1) İki
 1328. (1) İlāh
 1329. (2) İlāhī
 1330. (1) İrişdi
 1331. (1) İçürse
 1332. (1) Īzid·i
 1333. (1) ḳaddini
 1334. (2) ḳadeḥ
 1335. (1) ḳadeḥde
 1336. (1) Ḳadr
 1337. (1) ḳadrinde
 1338. (1) ḳalanlar
 1339. (1) ḳaldurup
 1340. (1) ḳalemüñ
 1341. (2) Ḳamer
 1342. (2) Ḳan
 1343. (1) ḳan
 1344. (2) Ḳana
 1345. (1) ḳana
 1346. (1) ḳandīl-ṣıfat
 1347. (3) Ḳanı
 1348. (2) ḳanı
 1349. (1) Ḳanına
 1350. (1) ḳapusı
 1351. (1) ḳapusında
 1352. (1) ḳapuñda
 1353. (4) ḳara
 1354. (2) ḳaralar
 1355. (1) ḳarār
 1356. (1) ḳasīm·i
 1357. (1) ḳatlanımadı
 1358. (1) Ḳavs·i
 1359. (4) Ḳaçan
 1360. (1) ḳaṣr·ı
 1361. (1) ḲAṢĪDE·İ
 1362. (1) ḳaṭār
 1363. (5) ḳo
 1364. (1) ḳondı
 1365. (2) ḳoyuban
 1366. (1) ḳoẖu
 1367. (2) ḳoñ
 1368. (1) ḳubbeye
 1369. (2) ḳudreti
 1370. (1) ḳudūmüñ
 1371. (1) ḳul
 1372. (1) ḳulaḳ
 1373. (1) ḳulları
 1374. (1) ḳuluñuñ
 1375. (1) ḳura
 1376. (1) ḳurb
 1377. (1) ḳurmışdı
 1378. (1) ḳurıldı
 1379. (1) ḳuzaḥ
 1380. (2) ḳuṣūr
 1381. (2) Ḳıldı
 1382. (2) ḳıldı
 1383. (1) ḳılsa
 1384. (1) Ḳılsun
 1385. (1) ḳılurlar
 1386. (1) ḳılıc
 1387. (2) ḳılıcı
 1388. (3) ḳıyāmet
 1389. (1) ḳıyāmetdür
 1390. (1) ḳızıl
 1391. (1) öldi
 1392. (1) Ölmek
 1393. (1) öpdiler
 1394. (1) Öñinde
 1395. (2) öñinde
 1396. (1) öñine
 1397. (1) Ṣadrı
 1398. (1) ṣadā
 1399. (1) ṣafā
 1400. (1) ṣafāsından
 1401. (2) Ṣafā·yı
 1402. (2) ṣafḥa·i
 1403. (1) ṣalar
 1404. (1) ṣanki
 1405. (1) Ṣanmañ
 1406. (2) ṣanmañ
 1407. (1) ṣanmañuz
 1408. (1) ṣarınup
 1409. (1) Ṣayyād·ı
 1410. (1) ṣaʿādet
 1411. (1) ṣaçardı
 1412. (1) ṣaçu
 1413. (1) ṣaçını
 1414. (1) ṣaḥābe
 1415. (1) ṣaḥīfesine
 1416. (1) ṣaḳın
 1417. (1) ṣorana
 1418. (1) ṣorıla
 1419. (1) Ṣoḥbet
 1420. (1) ṣoḥbet·i
 1421. (1) ṣoḥbetüñ
 1422. (2) ṣu
 1423. (1) ṣubḥuñ
 1424. (1) ṣunʿına
 1425. (1) ṣurāḥīlerüñ
 1426. (1) ṣuya
 1427. (1) ṣuyın
 1428. (1) ṣādıḳ
 1429. (1) Ṣāniʿ
 1430. (1) ṣāḥibinüñ
 1431. (1) ṣāḥib·i
 1432. (1) Ṣıddīḳdür
 1433. (1) Ṣıdı
 1434. (1) ṣıdḳ
 1435. (1) ṣıfrü'l-yed
 1436. (1) ṣıġa
 1437. (1) ṣīt
 1438. (1) ṣūret·i
 1439. (2) şafaḳ
 1440. (1) şafaḳdur
 1441. (2) şarāb·ı
 1442. (1) şarābı
 1443. (1) şarābını
 1444. (1) şaʿşaʿa·i
 1445. (1) şaḳḳ
 1446. (1) Şeb
 1447. (1) şeb-efrūz
 1448. (2) şeb·i
 1449. (1) Şeftālūsını
 1450. (1) Şefāʿati
 1451. (1) Şefāʿatine
 1452. (1) Şefāʿatüñden
 1453. (1) şefīʿ·i
 1454. (1) Şeh
 1455. (1) şeh
 1456. (2) şehe
 1457. (1) şehriyāra
 1458. (1) şehrüñ
 1459. (1) Şehzādenüñ
 1460. (1) şehzādeye
 1461. (1) Şehzāde·i
 1462. (1) Şeh·i
 1463. (2) şeh·i
 1464. (1) şehüñ
 1465. (1) şekker
 1466. (1) Şekl·i
 1467. (1) şemse
 1468. (1) şemse·i
 1469. (1) şemʿ
 1470. (1) Şemʿ-veş
 1471. (1) şemʿler
 1472. (1) Şemʿ·i
 1473. (3) şemʿ·i
 1474. (1) Şerbet
 1475. (1) şerbet
 1476. (1) şerbeti
 1477. (1) şerbetleri
 1478. (2) şeref
 1479. (1) şermsār
 1480. (1) şerʿ·i
 1481. (2) Şerīf
 1482. (1) şerīf
 1483. (1) şerīfidür
 1484. (1) şerīʿat
 1485. (1) şeyẖ
 1486. (1) şeşper
 1487. (1) şihāb
 1488. (1) şihābdur
 1489. (1) şikār
 1490. (1) Şimşek
 1491. (4) Şol
 1492. (1) şol
 1493. (2) Şu
 1494. (3) şu
 1495. (1) şuʿāʿ·ı
 1496. (1) şāb
 1497. (1) Şāh
 1498. (2) şāh
 1499. (1) şāha
 1500. (1) şāhid
 1501. (1) şāh·ı
 1502. (1) Şāmı
 1503. (1) şārıḳ
 1504. (1) şāyiʿ
 1505. (1) şāẖ·ı
 1506. (1) şīvekār
 1507. (2) şöyle
 1508. (1) şükūfeyi
 1509. (2) ṭabaḳ
 1510. (1) ṭabʿ·ı
 1511. (1) ṭabʿı
 1512. (1) Ṭahūr
 1513. (1) ṭamına
 1514. (1) ṭaʿāmını
 1515. (1) Ṭaġ
 1516. (1) ṭaġa
 1517. (1) ṭaş
 1518. (1) ṭaşlar
 1519. (1) Ṭoldurdı
 1520. (2) ṭoldı
 1521. (2) ṭolular
 1522. (1) Ṭolundı
 1523. (1) Ṭopraġa
 1524. (1) ṭop·ı
 1525. (1) ṭoydı
 1526. (1) ṭoġmasaydı
 1527. (1) ṭoġmaz
 1528. (1) ṭudaḳ
 1529. (1) Ṭura
 1530. (1) ṭura
 1531. (1) ṭuramaz
 1532. (3) ṭurur
 1533. (1) ṭutar
 1534. (2) ṭutsa
 1535. (1) ṭutup
 1536. (1) ṭutuşa
 1537. (1) ṭuyūr
 1538. (1) ṭuġrā
 1539. (1) ṭuġrāsın
 1540. (1) ṭābiʿ
 1541. (1) ṭāḳ
 1542. (1) ṭāḳ·ı
 1543. (1) Ṭırāz·ı
 1544. (1) Ṭīb·i
 1545. (1) Ṭūbī
 1546. (25) ü
 1547. (1) ümmetine
 1548. (1) ümīdi
 1549. (1) Ümīd·i
 1550. (3) üstinde
 1551. (1) üstine
 1552. (3) üzre
 1553. (1) üç
 1554. (1) ẓuhūr
 1555. (2) ẕerrece
 1556. (1) ẕātdur
 1557. (1) ẕāt·ı
 1558. (1) ẕātını
 1559. (1) Ẕü'l-feḳārı
 1560. (1) żaʿīf
 1561. (1) Żıyā·yı