Metinde, ‘mı’ soru edatına eklenmiş ekin (-sın) ‘nun’ harfinin ( ﻥ ) noktası konmamıştır.