Metinde, kelimenin üçüncü harfinin (y, ﻯ harfi) noktaları konmamıştır.