Metinde, ‘ki’ bağlacındaki ( كه) ‘kef’ harfinin keşidesi unutulmuştur.