Beytin ikinci dizesinde yer alan Arapça sözün Türkçe çevirisi şudur: Tanrı onu güzel bir bitki olarak yetiştirdi.