Metinde, kelimenin üçüncü harfinin (ﻯ, y harfi) noktaları konmamıştır.