Metinde, kelime derkenar olarak ve yanına düzeltme işareti ( ﺻﺢ ) konarak kaydedilmiştir.